Patenty so značkou «momentový»

Momentový mechanický kľúč na uťahovanie spojovacieho prvku, ktorý má bezpečnostné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20283

Dátum: 18.07.2009

Autor: Nezverejniť Pôvodcu

MPK: B25B 23/00, B25B 21/00

Značky: zariadenie, bezpečnostné, spojovacieho, kľúč, prvků, momentový, ktorý, mechanicky, uťahovanie

Text:

...sa posunie z druhej polohy do prvej polohy proti sile pružiny, alebo keď obsluha uvoľní rukoväť, pružný prvok automaticky posunie zaberací prvok späť z prvej polohy do druhej polohy.Nové črty, ktoré sa považujú za charakteristické pre tento vynález, sú uvedené konkrétne v pripojených nárokoch. Avšak samotný vynález, tak vzhľadom na svoju konštrukciu, ako aj jeho spôsobu prevádzky, spolu s jeho dodatočnými cieľmi a výhodami, sa najlepšie...

Momentový kľúč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7660

Dátum: 18.04.2006

Autor: Wu Wun-sin

MPK: B25B 13/00, B25B 23/00

Značky: momentový, kľúč

Text:

...výkyvom uvedený v tomto vynáleze a pravotočívé/lavotočivé brzdné hrany 321, 322 sú umiestnené na oboch koncoch a ovládacia jednotka 33 sa môže umiestniť na vrch smerového brzdného modulu 30,ktorý môže byt typu otočného gombíka, takže používateľ môže ručne nastavovat smer (ktorým je ľavotočivá/pravotočivá brzdná hrana) brzdnej jednotky 32dislokačný krúžok 40 preťaženia, ktorý sa umiestňuje medzi brzdnú jednotku 32 smerového brzdného modulu 30...

Momentový klíč

Načítavanie...

Číslo patentu: 255429

Dátum: 15.03.1988

Autor: Málek Ladislav

MPK: B25B 23/14

Značky: klíč, momentový

Text:

...odpružený kolík uspořádaný V otvoruna vnitřním čele utahovacího ramene.Výhodou momentového klíče podle vynálezu je jednoduchá konstrukce nenáročná na zástavbový prostor, přičemž v mechanismu klíče dochází k mínimálnímu tření, které prakticky neovlivñuje nastavení jednotlivých hodnot kroutícího momentu. Další výhodou pak je uspořádání zařízení oznamující dosažení nastavené hodnoty, které neovlivñuje nepříznivě dosažený nízký zástavbový...

Momentový utahovák

Načítavanie...

Číslo patentu: 250254

Dátum: 15.04.1987

Autor: Morávek Pavel

MPK: B25B 23/14

Značky: momentový, uťahovák

Text:

...z obr. 2 e na. obr. s podelný řez přítlačným tělískem.Momentový utahovák podle vynálezu sestává z pouzdra 2 Liložeiíého prostřednictvím zvávitového spoje v. dutém nos-nem teleso 3. V podélné ose pouzdra 2 je otočné upraven hřidel 12 opatřený na jednom svém konci pracovním záběrovým elementem a na druhém konci objímkou 5, mezi níž a pouzdrem 2 je upraven pružný element 1. Objímka 5 má tvar příruby, která je na svém obvode opatřena zářezem 4 a...

Momentový kľúč

Načítavanie...

Číslo patentu: 221191

Dátum: 15.03.1986

Autor: Cabadaj Ján

Značky: momentový, kľúč

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka momentového kľúča určeného predovšetkým na montážne práce, kde je potrebné doťahovať skrutkové spoje presne nastavenou silou. Momentový kľúč podľa vynálezu má jednoduchú konštrukciu, je ho možné používať bež sady nástavcov, nakoľko je určený na určitý veľkostný rozsah. Podstatou vynálezu je to, že v priestore šesťbokého otvoru telesa kľúča je uímiestnený segment s plynule zakrivenou plochou, ktorý prechádza v odpruženú páku,...

Momentový kľúč s okom

Načítavanie...

Číslo patentu: 223084

Dátum: 15.03.1986

Autor: Cabadaj Ján

Značky: kľúč, momentový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka momentového kľúča určeného na ovládanie skrutkových spojov určitého veľkostného rozsahu bez potreby výmeny funkčných častí, resp. prestavovania. Momentový kľúč s okom pozostáva z telesa, ktoré má vytvorenú plynule zakrívenú plochu zasahujúcu do priestoru otvoru oka, otočne uloženého pomocou čapu v telese, pričom oko je svojou opernou plochou v zábere s palcom regulačnej pružiny a jej prostredníctvom s regulátorom.

Momentový kľúč

Načítavanie...

Číslo patentu: 218200

Dátum: 15.09.1984

Autor: Cabadaj Ján

Značky: kľúč, momentový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka momentového kľúča určeného predovšetkým na ovládanie skrutkových spojov. Momentový kľúč pozostáva z telesa, v ktorom je vytvorený nepravidelný šesťboký otvor. K telesu je otočne pripojený palec, ktorý je umiestnený s regulačnou pružinou, ktorá je spojená prostredníctvom regulátora s telesom kľúča.