Patenty so značkou «mokrého»

Skrápaná doska mokrého odlučovača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16516

Dátum: 16.06.2009

Autori: Kidwell Jeffrey, Johnson Ronald, Dureiko Ronald, Peterson David

MPK: B01D 3/32

Značky: mokrého, doska, skrápaná, odlučovača

Text:

...jednotku objemu. Niektoré pohlcovače so sprchovou vežou (14) sú vybavené skrápanými doskami v dvoch úrovniach, pričom je dosiahnutá väčšia veľkosť kontaktných plôch na odstraňovanie SO 2 . Moduly pohlcovača, ktoré nevyužívajúskrápanú dosku sú označované ako otvorené Sprchové veže.0005 V nedávnej dobe sa ukázalo, že perforované skrápané doskypo určitej dobe prevádzky praskajú. Toto praskanie sa vyskytovalo0006 Miesto praskliny U centrálnej...

Filtračné zariadenie a spôsob oddeľovania prestreku mokrého laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14101

Dátum: 04.07.2008

Autori: Holzheimer Jens, Wieland Dietmar

MPK: B01D 46/42, B05B 15/12, B01D 46/00...

Značky: spôsob, filtračné, prestreku, zariadenie, oddeľovania, mokrého

Text:

...prúdu odpadového plynu ležiacej ostatne voči dráheprúdenia pred vstupným otvorom a vstupuje do filtračného zariadeniauzavretého voči aplikačnej oblasti lakovacieho zariadenia, je ďalej zaručené, že sa žiadny pomocný materiál zo záchytnej nádoby pomocného materiálu nedostane do dráhy prúdenia prúdu surového plynu ležiacej pred vstupným otvorom alebo do aplikačnej oblasti,pretože by sa tento pomocný materiál za tým účelom musel pohybovať...

Filtračné zariadenia a spôsob oddeľovania prestreku mokrého laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17485

Dátum: 04.07.2008

Autori: Wieland Dietmar, Holzheimer Jens

MPK: B05B 15/12, B01D 46/42, B01D 46/00...

Značky: filtračné, mokrého, spôsob, zariadenia, oddeľovania, prestreku

Text:

...nádoby pomocného materiálu, sa dosiahne toho, že do prúdu odpadového plynu sa dodáva dostatočné množstvo pomocnéhoTým, že prúd odpadového plynu vstupuje vstupným otvorom do dráhy prúdenia prúdu odpadového plynu ležiaceho ostatne voči dráhe prúdenia pred vstupným otvorom a vstupuje do filtračného zariadenia uzavretého voči aplikačnej oblasti lakovacieho zariadenia, je ďalej zaručené, že sa žiadny pomocný materiál zo zbernej nádoby pomocného...

Filtračné zariadenie a spôsob oddeľovania prestreku mokrého laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9883

Dátum: 04.07.2008

Autori: Wieland Dietmar, Holzheimer Jens

MPK: B01D 46/42, B05B 15/12, B01D 46/00...

Značky: mokrého, zariadenie, prestreku, oddeľovania, spôsob, filtračné

Text:

...pomocného materiálu, sa dosiahne to, že do prúdu surového plynu sa pridáva dostatočné množstvoTým, že prúd surového plynu vstupuje vstupným otvorom do filtračného zariadenia uzatvoreného ostatne voči dráhe prúdenia prúdu surového plynu, ležiacej pred vstupným otvorom,a voči aplikačnej oblasti lakovacieho zariadenia, je ďalej zaručené, že žiadny pomocný materiál sa z nádoby na zachytávanie pomocného materiálu nedostane do dráhy...

Zariadenie na lakovanie predmetov a spôsob oddeľovania prestriekania mokrého laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14052

Dátum: 03.10.2006

Autori: Wieland Dietmar, Holzheimer Jens

MPK: B01D 46/42, B05B 15/12

Značky: oddeľovania, prestriekania, zariadenie, spôsob, mokrého, lakovanie, predmetov

Text:

...pomocný filtračný materiál, ktoré tento pomocný filtračný materiál dodáva do prúduodpadového vzduchu za uzatváracím zariadením.Základom riešenia podľa vynálezu je taký koncept, že aspoňčiastočným uzatvorením dráhy prúdenia prúdu odpadového vzduchumedzi aplikačnou oblasťou a oddeľovacím zariadením vpriebehu postupov čistenia a/alebo v priebehu postupov nanášania pomocného filtračného materiálu sa množstvo prestriekania mokrého laku...

Zariadenie na oddeľovanie prestreku mokrého laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16679

Dátum: 17.03.2006

Autori: Wieland Dietmar, Rajtschan Alexander, Tobisch Wolfgang, Rundel Klaus

MPK: B05B 15/12

Značky: prestreku, oddeľovanie, mokrého, zariadenie

Text:

...oddeľovacie zariadenie môže byť opatrené aj mokrým čistiacim zariadením, pokiaľ sa uskutočňuje len odlučovanie častíc prestreku na regenerovateľnom oddeľovacom elemente suchým spôsobom, to znamená bez vypíeraniaPod výrazom neregenerovateľný filter je nutné chápať filter, na ktorom sa odlučuje prestrek mokrého laku unášaný prúdom odpadového vzduchu, a ktorý nemôže byť vyčistený od prestreku lakuna ňom vylúčeného, bez toho aby nemusel byť...

Zariadenie na odlučovanie prestreku mokrého laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14497

Dátum: 17.03.2006

Autori: Tobisch Wolfgang, Rundel Klaus, Wieland Dietmar, Rajtschan Alexander

MPK: B01D 46/00, B01D 46/10, B01D 46/24...

Značky: zariadenie, odlučovanie, prestreku, mokrého

Text:

...filter umiestený minimálne jeden krycí prvok, ktorý zabraňuje kolmému dopadu predmetov,nečistoty a/alebo častíc laku z aplikačnej oblasti na regenerovateľný povrchový filter.0032 Pritom je možné predpokladať, že minimálne jeden krycí prvok tvorí ohraničeníe0033 Kdosiahnutiu priaznivých pomerov prúdenia vdráhe prúdenia prúdu odpadového vzduchu je výhodné, ked zariadenie zahmuje aspoň jeden prvok vedenia prúdu, ktorý vedie minimálne jeden diel...

Zariadenie na odlúčenie prestreku mokrého laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7626

Dátum: 17.03.2006

Autori: Rajtschan Alexander, Rundel Klaus, Tobisch Wolfgang, Wieland Dietmar

MPK: B05B 15/00

Značky: zariadenie, odlúčenie, prestreku, mokrého

Text:

...povrchového filtra je možné uskutočniť prostredníctvom suchého očisťovacieho zariadenia, to znamená bez použitia čistiacej kvapaliny, alebo prostredníctvom mokrêho očisťovacieho zariadenia, to znamenáSuché očisćovacie zariadenie je možné opatrić aj mokrým očistovacím zariadením, pokiaľ sa uskutočňuje len odlučovanie častíc prestreku na regenerovateľnom odlučovacom prvku suchým spôsobom, to znamená bez vymývaniaU zariadenia podľa vynálezu sa...

Spôsob mokrého čistenia spalín a rekuperácie odpadového tepla a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282302

Dátum: 30.11.2001

Autori: Hinke Joseph, Hinke Thomas, Triebe Rob

MPK: B01D 53/56

Značky: odpadového, spôsobu, tepla, mokrého, spalin, tohto, čistenia, spôsob, zariadenie, vykonávanie, rekuperácie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob mokrého čistenia spalín a rekuperácie odpadového tepla, ktorý spočíva v tom, že sa pripraví emulzia kvapalného fosforu P4 s vodou v zvolenom pomere P4/voda a potom sa jemne disperguje odmerané množstvo tejto emulzie do spalín v mieste vstrekovania, pričom miesto vstrekovania je volené tak, aby teplota spalín po vstrieknutí tohto odmeraného množstva bola medzi 180 °C a 280 °C, aby sa tak iniciovala oxidácia P4 a NO v plynnom...

Zařízení k regulaci dvoufázového mokrého hašení koksu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270746

Dátum: 12.07.1990

Autor: Kosek Jiří

MPK: C10B 39/04

Značky: hašení, regulaci, mokrého, zařízení, koksu, dvoufázového

Text:

...na stav vodní hladiny v hasicí nádrži a vylučuje tak nepřetržitý chod čerpadla.Zařízení podle vynálezu je znázorněno schematicky na připojeném výkresu, který znázorňuje vzájemná uspořádání všech důležitých uzlů vodního chlazení s regulačními prvky a čidly, ktere je uvádějí V činnost.sací potrubí l čerpadla g je zaústěno do sedimentační jímky l, do které přitéká jednak vode proteklá hašeným kokaem, který je sprchován z hasicího roštu 5 a jednak...

Zařízení pro dopravu propadu z roštu do mokrého odstruskovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 261349

Dátum: 12.01.1989

Autori: Svorba Stanislav, Rychtera Ladislav, Holub Josef

MPK: F23J 1/02, F23J 3/06

Značky: roštů, dopravu, mokrého, propadu, odstruskovače, zařízení

Text:

...orgánu přívodu vody na pouzdru šikmého šnekového dopravníku, který je ovládaný od výšky hladiny vody v mokrém odstruskovači se docílí mírného proudění vody v zapouzdřeném šnekovám dopravníku, které způsobuje jeho čištění a usnadñuje odchod prepadu do škvárově výsypky.Dále bude popsáno příkladné provedení zařízení pro dopravu prepadu podle vynálezu a bude zobrazeno na obr. 1 a 2, kde obr. 1 představuje svislý podélný řez zapouzdřeným...

Způsob mokrého hašení koksu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250492

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sikora Petr, Fulneček Petr, Kotulan Zdeněk, Pečonka Jaromír

MPK: C10B 39/04

Značky: způsob, hašení, koksu, mokrého

Text:

...tlakem a prodloužení haslcího intervalu se neosvědčuje~ jak z hlediska rovnoměrnosti prohašené vrstvy koksu, tak z hlediska ekonomlcké-ho a kromě toho nelze tím zabránit nepříznlvému jevu vyhazování» koksu, působíncího značné výrobní ztráty.Uvedené nedostatky řeší postup mokrého hašení ko-ksu podle vynálezu, jehož podsta 4ta spočíva .v tom, že po dobu 8 až 30 sekund se na žhavý koks .přivädí 10- až 25 objemu celkového množství ha-sl-cí vody,...

Způsob mokrého odlučování aerosolů z plynů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223210

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šustek Jiří, Bořík Emil

Značky: tohoto, odlučování, aerosolů, způsob, zařízení, plynů, způsobu, provádění, mokrého

Zhrnutie / Anotácia:

Znečištěný plyn je veden laminárně soustavou kanálů, jejichž jedna stěna je chlazena vrstvou chladicí vypírací kapaliny po ní stékající a druhá je ohřívána, přičemž se plyn uvádí do přímého styku s vypírací kapalinou. Zařízení k provádění tohoto způsobu je tvořeno odlučovací nádobou s přívodem znečištěného plynu a odvodem vyčištěného plynu v horní části a dále odvodem vypírací kapaliny v dolní části nádoby a se soustavou kanálů uvnitř nádoby, a...

Bubnový třídič pro třídění zrnitých materiálů v okruhu mokrého mletí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223589

Dátum: 01.09.1984

Autori: Blecha František, Zahradníček Jiří, Kašpar Jiří

Značky: okruhu, materiálů, zrnitých, třídič, mletí, bubnový, třídění, mokrého

Zhrnutie / Anotácia:

Bubnový třídič pro třídění zrnitých materiálů v okruhu mokrého mletí, kterýžto třídič má plášť bubnu sestavený z podélných žeber překrytých sítovou plochu a přidržovaných na obou koncích do kruhu, vyznačující se tím, že na výstupní hrdlo (1) mlýnu (2) je upevněna nosné příruba (3), jejíž nátrubek (4) souose přiléhá na výstupní hrdlo (1) a přitom je na nosnou přírubu (3) pružně uchyceno pryžovými zpružinami (5) vstupní mezikruží (6) bubnu (7),...