Patenty so značkou «mokra»

Spôsob a zariadenie na nanášanie lepidla za mokra na drevné vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13001

Dátum: 15.09.2010

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B27N 1/02

Značky: zariadenie, lepidla, vlákna, mokra, dřevné, spôsob, nanášanie

Text:

...zabezpečenia jemného zmáčania pri nanášaní lepidla za suchaje z EP 0 728 562 A 2 známe usporiadanie dýz v oblasti dopravného potrubia, ktorá vykazuje difúzorové rozšírenie prierezu.0009 ZUS 2004/0065758 A 1 je známe, že sa pri nanášaní lepidla za sucha na upokojenie prúdu vlákien dopravná rúra rozšíri na začiatku zóny nanášania lepidla,v rámci ktorej sa nachádza viacero dýz na nanášanie Iepid|a, čím sa zníži rýchlosť prúdu vlákien ešte pred...

Spôsob drvenia tvrdých látok za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17180

Dátum: 14.04.2010

Autori: Morozov Andrey, Klein Volker

MPK: B02C 13/22, B02C 19/18

Značky: tvrdých, látok, drvenia, spôsob, mokra

Text:

...veľkosti častíc, a zároveň môže byť ďalej zníženázávislosť spôsobu od zmien kvality vstupnej hrubozmnej tvrdej látky.0010 Pri aplikácii periodických pulzných rázov na kal alebo suspenziu, obsahujúcu 10 až 90 hmotn., najmä 40 až 85 hmotn. hrubozmnej tvrdej látky, a 90 až 10 hmotn., najmä 60 až 15 hmotn. vody, je možné v krátkom čase dosiahnuť homogérme tekutiny pozostávajúce z jemne rozdrvených tvrdých látok a vody, napríklad za...

Spôsob a zariadenie na spracovanie textilného tovaru vo forme povrazca za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8694

Dátum: 04.03.2008

Autori: Tsui Tak Ming William, Christ Wilhelm

MPK: D06B 3/28

Značky: mokra, spôsob, zariadenie, spracovanie, formě, tovarů, textilného, povrazca

Text:

...prostriedku na spracovanie nastáva do transportnej Venturiho trysky v oblasti jej prstencovej štrbiny a/alebo, videné vždy V smere transportu povrazca, V oblasti pred alebo za transportnou tryskou. Konečne sú u stroja na spracovanie textilného tovaru vo forme povrazca za mokra, známeho z DE 103 49 374 Al, upravené prostriedky na nanášanie kúpeľa na spracovanie na povrazcc V úseku dráhy behu povrazca medzi motacím zariadením, predradeným...

Vysávací nadstavec na čistenie plôch za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 284746

Dátum: 10.10.2005

Autori: Kaspereit Knut, Schröder Christian, Sinstedten Johannes, Thode Jürgen, Graute Ludger

MPK: A47L 9/02, A47L 11/38, A47L 1/08...

Značky: vysávací, ploch, nadstavec, čistenie, mokra

Zhrnutie / Anotácia:

Vysávací nadstavec (1) na čistenie plôch (2) za mokra, hlavne zvislých plôch (2), obsahuje nanášacie zariadenie (3) na kvapalinu, ktoré je polohovo prestaviteľné vzhľadom na oddelene vyhotovený plášť (15). V plášti (15) je vytvorený do odsávacieho ústia (21) v tvare štrbiny vybiehajúci odsávací kanál (20), pričom plášť (15) oblúkovo prekrýva nanášacie zariadenie (3) na kvapalinu, ktoré je vnútri oblúka uložené na najmenej jednom posúvači (25),...

Za mokra lisované buničité a utieracie produkty s väčším CD pretiahnutím a nízkymi ťahovými pomermi vyrobené pomocou procesu krepovania materiálu s vysokým podieľom pevných častí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19900

Dátum: 12.04.2005

Autori: Edwards Steven, Mccullough Stephen

MPK: D21F 11/02, D21H 11/20, B31F 1/12...

Značky: částí, nízkými, utieracie, vysokým, podielom, pomocou, väčším, materiálů, lisované, pomermi, krepovania, pretiahnutím, procesu, produkty, buničité, pevných, mokra, ťahovými, vyrobené

Text:

...a patent Spojených Štátov č. 4529 480 Trokhan. Procesy opísané vtýchto patentoch zahŕňajú, veľmivšeobecne, vytváranie sieťoviny na dierovanej podložke, tepelné predsušeniesieťoviny, aplikáciu sieťoviny na Yankee sušič pomocou štrbiny definovanej zčasti odtlačovacím materiálom, a krepovanie produktu zYankee sušiča. Obvykle je vyžadovaná relatívne priepustná sieťovina, čo sťažuje používanie recyklovanej papierenskej dávky na úrovni, ktorá...

Stroj na spracovanie za mokra textilného tovaru vo forme povrazca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8453

Dátum: 19.10.2004

Autori: Widmer Thomas, Cordes Carl

MPK: D06B 3/26, D06B 3/28, D06B 3/24...

Značky: stroj, povrazca, textilného, tovarů, formě, mokra, spracovanie

Text:

...za mokra pracujúceho na aerodynamickom princípe, je obmedzené. Kvapôčky kvapaliny spracúvacieho kúpeľa privádzané do prúdu dopravného média totiž musia byť urýchľované v smere pohybu povrazcatovaru, k čomu je potrebná značná energia prúdu dopravnéhomédia, ktorá musí byť dodávaná dúchadlom, ktoré ho dopravuje. Najmä pri oplachovaní povrazca tovaru by však bolo Žiadúce mať vysoký prietok kúpeľa dopravnou dyzou, aby sa doba oplachovania...

Rozprašovacie zariadenie na čistenie za mokra a spôsob odstraňovania oxidov síry zo spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283623

Dátum: 29.09.2003

Autor: Doughty Joseph

MPK: B01D 53/79, B01D 53/50

Značky: spôsob, síry, zariadenie, spalin, rozprašovacie, mokra, odstraňovania, čistenie, oxidov

Zhrnutie / Anotácia:

Oxidy síry (SOx) sa odstraňujú zo spalín s úsporou kapitálu a prevádzkových nákladov vďaka výhodnému usporiadaniu rozprašovacích zberných rúrok a dýz, ktoré umožňujú ľahší prístup údržbe pri zníženej veľkosti priestorov medzi rozprašovacími hladinami (napr. 0,5 až 1,25 m). Najmenej dve rozprašovacie hladiny v rozprašovacej zóne obsahujú množstvo rozprašovacích zberných rúrok usporiadaných navzájom paralelne a vertikálne paralelne k...

Spôsob čistenia plynov, najmä dymových plynov, za mokra a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279330

Dátum: 07.10.1998

Autor: Berthold Hermann

MPK: B01D 47/04

Značky: čistenia, mokra, spôsob, plynov, dymových, najmä, vykonávanie, zariadenie, spôsobu, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu a zariadenia na čistenie plynov, najmä dymových plynov, za mokra, pri ktorom sa plyn uvádza pôsobením turbulencie do styku s penotvornou čistiacou kvapalinou. Aby sa znížil náklad na energiu a zlepšila sa tvorba peny, navrhuje sa viesť čistený plyn do primárneho reakčného priestoru, ktorý má v smere prúdenia meniaci sa prierez priechodu a v smere prúdenia je bočne ohraničený aspoň jednou pohyblivou stenou, ktorá má...

Soustava pro jemné vibrační třídění za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 270046

Dátum: 13.06.1990

Autori: Žůrek František, Kašpar Jiří, Josífek Miroslav, Havlíček Tomáš

MPK: B03B 5/48

Značky: třídění, soustava, vibrační, mokra, jemné

Text:

...g opstřené výpsdovým plechem iL 2.|, e. zadní čelo l opatřené podávacím plechem ljłfBočnioe g, lg má každá z vněJší strany uchyceny dvě podpěry lg, ...e. s válcovými pouzdry gg, Lige, natočené v tíhlu sklonu třídiěe l. Rám Je ve svém prostorověm těžišti opatřen ttzhąím budicím členem, tvořeným dvěma příčný-zni trubkami 14, 14 g, symetrioząy uspořádanými kolem příčnó ony prooházeJíoí zmíněným tčžištěm, s to v záviulosti na. velikosti...

Chladicí a mazací přípravek pro tažení měděného drátu za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 263631

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zelenka Pavel, Uhlíř Miroslav, Neubauer Libor, Zadák Milan, Dvořáková Jaroslava, Doubek Rudolf

MPK: C10M 129/44

Značky: tažení, mokra, měděného, drátu, přípravek, chladicí, mazací

Text:

...tažení měděných drátů snižováním fondu pracovní doby, produktivity práce, zvýšením pracností a výrobních nákladů.Uvedené nevýhody odstraňuje Chladicí a mazací přípravek pro tažení měděného drátu za mokra, sestavající ze sodné a/nebo draselné soli nízkosulfatovaného ricinověho oleje,obsahující 0,8 až 1,25 hmot. oxidu sírového vázaného jako organický sulfát (vztaženo na sušinul, který podle vynálezu obsahuje 5 až 35 hmot. kyseliny...

Způsob výroby chladicího a mazacího přípravku pro tažení měděného drátu za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 263205

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zadák Milan, Neubauer Libor, Uhlíř Miroslav, Doubek Rudolf, Zelenka Pavel, Dvořáková Jaroslava

MPK: C10M 129/44

Značky: přípravků, chladicího, mokra, způsob, mazacího, měděného, tažení, drátu, výroby

Text:

...v tom, že způsobem podle vynálezu se vyrobí chladicí a mazací Dŕipravek pro tažení měděnýoh drátůza mokra, ktorý obsehuje kromě mazací složky (ricinový olej) systém dvou emu 1 gátorů,e to sodný a/nebo draselný sulfát rioinového oleje a sodnou e/nebo draselnou eůl kyseliny ricinolejové ve vhodném poměru. Výhodou rovněž je to, že způsobem podle vynán lezu se vyrobí chlediní a mazací přípravek, který s vodou poskytuje tažecí emulzi, která...

Rotační bubnová prosévačka na třídění sypkých materiálů za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 258872

Dátum: 16.09.1988

Autori: Jakubec Miloš, Paclík Pavel

MPK: B03B 5/56

Značky: materiálů, bubnova, třídění, rotační, prosévačka, sypkých, mokra

Text:

...vyrovnávacích límců jsou upevněna rozvětvení. Pod bubnem jsou umístěny tsběrné komory jednotlivých frakcí, které jsou v místech pod okraji vyrovnávacích límců odděleny přepážkami, jež jsou shore překryty rozvětveními umístěnými na okrajích vyrovnávacích límců. Uvnitř bubnu jsou umístěny vířicí trysky a splavovací trysky anad bubnem jsou umístěny čistící trysky.Výhodou rotační bubnové prosévačky podle vynálezu je, že při zachování...

Chladicí a mazací přípravek pro tažení měděného drátu za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 257508

Dátum: 16.05.1988

Autori: Neubauer Libor, Dvořáková Jaroslava, Doubek Rudolf, Uhlíř Miroslav

MPK: C10M 101/04

Značky: drátu, mazací, přípravek, měděného, tažení, chladicí, mokra

Text:

...za mokra sestávající ze sodné a/nebo draselné soli nízkosulfatovaného ricinového oleje, který obsahuje podle vynálezu 0,8 až 1,25 hmot. oxidu sírového vázaného jako organický sulfát,vztaženo na sušinu a pH 10 hmot. vodné emulze z něj připravené činí 7,5 až 9,5.Tažecí emulze pro tažení měděných drátů za mokra se získá smícháním přípravku s vodou,který s ní snadno vytváří stabilní alkalickou emulzi, přičemž její životnost není nutné dále...

Způsob výroby chladicího a mazacího přípravku pro tažení měděných drátů za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 245141

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bellamy Francois, Chazan Jean-bernard, Samreth Soth, Bernhart Claude

MPK: C10M 159/24, C10M 173/00

Značky: drátu, měděných, přípravků, mazacího, chladicího, tažení, mokra, způsob, výroby

Text:

...stabilní emulze ve vodě.Do sulfatačiního reaktoru opatreného míchadlem se predloží 540 kg ricinového oleje o teplotě 30 °C a během 1,5 hodiny se za míchání pridá 25,3 kg 960/0 kyseliny sírové (tj. 4,5 0/0 hmot. 100 kyseliny sírové, vztaženo na hmotnost predloženého ricinového olejej, přičemž se obsah reaktoru udržuje neprímýim chlazením na teplotě 30 až 33 °C. Po pridaní veškeré kyseliny se realkční směs míchá ještě 8 hodin. Poté se smíchá s...

Víko bubnového mlýna pro mletí keramických surovin za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 253302

Dátum: 12.11.1987

Autor: Kubíček Pavel

MPK: B02C 17/18

Značky: mlýna, surovin, keramických, mokra, mletí, víko, bubnového

Text:

...mlýna pro mletí keramických surovín za mokra podle vynálezu záleží v tom, že je Vytvořeno košem s otvory, který je vsazen do příruby, přičemž k pžírubě je přes těsnící mezikruží připevněna podložka, do které je našroubován vypouštěcí kohout.Hlavní výhody uspořádání víka bubnového mlýna pro mletí keramických surovín podle vynálezu spočívají v tom, že se mlecí zátka, vypouštěcí Víko a odebírač vzorkü nahradí jedním prvkem, který funkčné...

Zařízení na výrobu hadice, slepené za mokra z impregnovaná vláknité podložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245591

Dátum: 15.09.1987

Autori: Lacko Vladimír, Diaeik Ivan, Kirschner Zoltán

MPK: A22C 13/00

Značky: vláknité, impregnovaná, slepené, výrobu, zařízení, hadice, podložky, mokra

Text:

...kol 22 je rovnoběžná s podelnou osou rámu tryskově sušárny 21. V prostoru předních převáděcích kol gg je instalováno vlhčící zařízení, které sestává ze sběrného žlabu vlhčení gg, postřikovací trubice vlhčení 31 a ofukovacího kroužku vlhčení 33. V rámu tryskové sušárny 25 je umístěna trysková sušárna 33, která je tvořena horní 33 a dolní 3 tlakovou komorou. Tlakové komory 35 a gä jsou uzavřeny plechy 35, ve kterých jsou pod sušenou hadicí...

Chladící a mazací přípravek pro tažení měděného drátu za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 232918

Dátum: 15.08.1986

Autori: Ambrož Vladimír, Neubauer Libor, Rajdl Miloslav

MPK: C10M 1/38

Značky: chladicí, měděného, mazací, tažení, mokra, drátu, přípravek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší chladící a mazací přípravek pro tažení měděných drátů za mokra, na bázi sodné soli nízkosulfatovaného ricinového oleje obsahujícího 1,3 až 1,8 % hmot. Organicky vázaného oxidu sírového a 15 až 20 hmot. vody.

Způsob cirkulačního rozmělňování práškových hmot za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 227543

Dátum: 01.09.1985

Autori: Vaculík Zdeněk, Mužík Vítězslav

Značky: cirkulačního, rozmělňování, práškových, mokra, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob cirkulačního rozmělňování práškových hmot za mokra, zejména materiálů práškové metalurgie jako elektrokeramiky, slinutých karbidů, polovodičů a materiálů pro výrobu barviv a podobně vyznačený tím, že v cirkulující suspenzi průběžně rozmělňované materiálové částice jsou kontinuálně vedeny mimo rozmělňování k rozdružování, přičemž podíl hrubší materiálové frakce nebo i nové materiálové suspenze je gravitačně a/nebo mechanicky usměrněn zpět...

Způsob tisku přenosem za mokra textilních materiálů obsahujících celulózová vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 219442

Dátum: 15.08.1985

Autori: Dvorský Drahomír, Čeřovský Karel

Značky: vlákna, textilních, materiálů, obsahujících, přenosem, tisku, způsob, mokra, celulózová

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tisku přenosem za mokra textilních materiálů obsahujících celulózová vlákna, při kterém se textilní materiál modifikuje kvartérními amoniovými sloučeninami v alkalickém prostředí, načež se přenosově potiskuje za mokra a dokončuje obvyklým sušením, praním a mydlením, vyznačující se tím, že kvartérní amoniové sloučeniny mají obecný vzorec kde K je číslo 1 nebo 2 n je číslo 1, 2 nebo 3 X je aniont silné organické nebo anorganické kyseliny Y...

Způsob přenosového tisku za mokra celulózových plošných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217124

Dátum: 01.08.1984

Autori: Dvorský Drahomír, Čeřovský Karel

Značky: tisku, mokra, celulózových, způsob, plošných, přenosového, útvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu tisku přenosem za mokra celulózových materiálů ve formě tkanin, pletenin, netkaných textilií, fólií a jiných plošných útvarů aniontovými barvivy s využitím sloučenin obecného vzorce (I).