Patenty so značkou «moduly»

Riadiace zariadenie pre fotovoltické moduly

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5612

Dátum: 08.11.2010

Autori: Perot Mauro, Facchin Fabio, D´incá Fabio

MPK: H02M 7/48, G08B 21/00, H02J 3/38...

Značky: moduly, fotovoltické, riadiace, zariadenie

Text:

...b prípevnené na lištu 23 (obr. 2) blízko seba, výstupok 33 modulu 27 b sa zasunie do vybrania 32 modulu 27 a a koliky 32 sa zasunú do otvorov 34 pre koliky a zabezpečí sa elektrické spojeniemedzi dvoma modulmi 27 a a 27 b bez nutnosti kábla. Moduly tohto typu sa môžu takto naskladat a elektricky prepojiť, pokiaľ je na lište 23 dostatok miesta.Obr. 4 znázorňuje schému jednoreťazcovej konfigurácie. Záporný pól (-) solámeho modulu 3 je pripojený...

Spojovací systém, hlavne spojka prírub pre moduly vzduchových kanálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12406

Dátum: 29.03.2010

Autor: Meyer Heinrich

MPK: E04F 17/04, F16L 23/14, F16L 23/036...

Značky: hlavne, přírub, systém, spojovací, kanálov, moduly, vzduchových, spojka

Text:

...a maximálne možný počet zvieracích spojov, ktorých spojovacie časti súpomocou aretačných prostriedkov, privedených spolu do záberu, uvoľniteľne zablokované, pričom pomer skrutkových spojov k počtu zvieracích spojov na bežný m spojenia prírub je0009 Spojovacie diely zvieracích spojov pozostávajú z klinovitého aretačného dielu a štrbínového otvoru s klinovitou plochou, zapracovaného do dríeku prídržného čapu, ktorých uhly otvorenia sú voči sebe...

Balenie panelov z minerálnej vlny, moduly na vytvorenie takého balenia a spôsob výroby takéhoto balenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8939

Dátum: 13.01.2009

Autori: Coll Carlos, Hillen Frank

MPK: B65B 63/02, B65B 25/14, B65D 71/00...

Značky: vlny, balenia, takého, takéhoto, balenie, vytvorenie, panelov, spôsob, minerálnej, výroby, moduly

Text:

...do ďalšej plastovej fólie alebo upínacích popruhov. Inými slovami, každý modul je tvorený tak, aby najmenej dva rady balov alebo balenia dosiek boli usporiadané nad sebou. To umožňuje použitie baliaceho stroja s dvojnásobnou kapacitou V porovnani s vyššie uvedeným predchádzajúcim stavom techniky. To isté platí pre paletizátor, ktorý má tiež dvojnásobnú kapacitu a môže byť teda prevádzkovaný polovinou cyklov, pretože odpadá nutnosť vrstvenia...

Fotovoltaické moduly s rámami vyrobenými z hliníkových rámových profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12644

Dátum: 19.05.2008

Autor: Henkenjohann Johann

MPK: H01L 31/042

Značky: moduly, rámových, fotovoltaické, profilov, vyrobenými, rámami, hliníkových

Text:

...svojimi plochami spolu lícujú. Eventuálne potrebné okrajové utesnenie môže byť zaručené obvodovou tesniacou šnúrou.U výhodného vytvorenia leží drážka rámovćho profilu v jednej výške tak, že vonkajší povrch stredného ramena Z-profilu tvoriaceho drážku tvorí svojou stranou privrátenouk laininátu dosadaciu plochu pre laminát.Na upevnenie na streche alebo na fasáde je upravená nosná konštrukcia s upevňovacími profilmi upevnená na streche poprípade...

Montážny rám pre aplikačné moduly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11414

Dátum: 04.09.2007

Autor: Tas Johan Helena Alice

MPK: A61G 12/00, H02G 3/12

Značky: moduly, montážny, aplikačné

Text:

...na udržanie montážnych rámov pre aplikačné moduly. V skutočnosti rám, ktorého šírka je menšia ako vzdialenosť medzi dvoma vzdialenými koncami drážok v tvare písmena L, ak je vhodne pridržaný môže byť ľahko vložený cez vonkajšiu čiastočnú štrbinu ktorá má relatívne malé rozmery do vnútornej čiastočnej štrbiny s relatívne veľkými rozmermi a môže tu byť otočený z prvej pozície na druhú pozíciu, umožňujúc tak upevnenievo svojej konečnej pozícii...

Montážny systém, najmä pre solárne moduly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12408

Dátum: 11.06.2007

Autori: Genschorek Gido, Bartelt-muszynski Sven

MPK: F24J 2/52

Značky: montážny, moduly, najmä, solárne, systém

Text:

...Pri vhodnom uskutočnení drážky môže byť deforrnačný uzáver samozrejme tiež spojený silovým záberom.0015 Pripojovacie prvky upevňovacích prostriedkov solámych modulov sú teda u naklapávacieho systému vytvorené párom prlebežných pozdĺžnych drážok profilu usporiadaných s odstupom a rebrá, umiestené protiľahlo na tvarovom kuse, zaberajú-3 svojimi koncami vzdialenými od tvarového kusu vždy do jednej z páru pozdĺžnych drážok držíaku.0016 Vo výhodnom...

Kontaktový systém pre výkonové polovodičové moduly a diskové polovodičové bunky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4375

Dátum: 12.08.2005

Autori: Tauscher Björn, Kroneder Christian

MPK: H01L 25/07, H01L 23/48

Značky: moduly, polovodičové, buňky, kontaktový, diskové, výkonové, systém

Text:

...Ploché kovové teleso mátypicky hrúbku rádovo od niekoľkých desatín milimetra doniekoľkých milimetrov. 0009 Kontaktový systém podľa vynálezu na kontaktovanieriadeného výstupu najmenej jedného výkonového polovodičovéhokonštrukčného prvku je priradený k hlavnej ploche tvarovaného telesa nesúcej hlavný prípoj, (výkonový prípoj) a riadený výstup, napríklad vyššie uvedeného plochého kovového telesa. Toto tvarované teleso má V oblasti nad riadeným...

Usporiadanie s tlakovými kontaktmi pre výkonové polovodičové moduly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11519

Dátum: 03.03.2005

Autori: Lederer Marco, Stockmeier Thomas, Göbl Christian, Popp Rainer

MPK: H01L 25/07, H01L 23/48, H01L 23/40...

Značky: výkonové, usporiadanie, tlakovými, moduly, kontaktmi, polovodičové

Text:

...spojov, s výkonovým polovodičovým modulom a s chladiacim zariadením, ktoré sa dá jednoducho a úspornevyrobiť a ktoré má mimoriadne kompaktné rozmery.N 009 Táto úloha je vyriešená usporiadaním podľa nároku 1,zvláštne stvárnenia sa nachádzajú v závislých nárokoch. Základná myšlienka vynálezu vychádza z výkonového polovodičového modulu pre montáž priamo na chladič, pričom tento výkonový polovodičový modul má rámovitú izolačnú plastovú...

Spojené štruktúry a ich moduly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3407

Dátum: 05.11.2004

Autori: Nicholson Graham, Ferguson-pell Martin, Hawes David, Tarverdi Karnik, Allan Peter, Bevis Mike

MPK: A47C 23/00

Značky: struktury, spojené, moduly

Text:

...iné technické alebo komplikovaná usporiadanie naTento vynález sa zaoberá vyššie uvedenými alebo inými problémami aposkytuje flexibilné listové štruktúry obsahujúce väčší počet modulovspojených dohromady, pričom väčší počet modulov je spojených dohromadytak, že sa ponecháva zmeniť účinnú plochu listu, zatiaľ čo list ostane plochý,a dovoľuje sa pohyb mimo rovinu vyznačuje sa tým, že plocha listu sa môže znížiť na B 0 alebo menej z jej...

Otočný kotúčový filter a moduly na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1721

Dátum: 24.02.2004

Autori: Larsson Per, Ralvert Ake, Svensson Emil, Danielsson Ake

MPK: B01D 33/15

Značky: moduly, filter, kotúčový, otočný, výrobu

Text:

...filtračnej látky musí byť vymenený.0006 Otočné kotúčové filtre s oddeliteľne pripevnenými filtračnými segmentmi boli teda vyvinuté. Taký otočný kotúčový filter je vo WO 99/30797, ktorý objavuje otočný kotúčový filter ssegmentov. Filtračné segmenty sú oddeliteľne pripevnené na filtrový nosič a obsahujú rám a filtračnú latku rozšírenú rámom. Rám a filtrový nosič sa zhotovujú z kovu. Používanie oddeliteľne pripevnených filtračných segmentov...

Schránka pre výkonové polovodičové moduly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10478

Dátum: 26.11.2003

Autor: Kroneder Christian

MPK: H01L 23/498, H01L 25/07, H01L 23/053...

Značky: schránka, moduly, polovodičové, výkonové

Text:

...vzhľadom na vibrácie vyžaduje stabilne uložené plochy.0006 Ďalej sa do stavu techniky počíta dokument DE 197 19 703 Al, ktorý navrhuje zalisovať prípojné prvky výkonového polovodičového modulu do rámovitej schránky a realizáciuk rozšírenému stavu techniky. Tu sa prípojne prvky pre spájkované prípoje polohujú pri tvarovaní schránky, aby sa táto schránka súčasne použila ako forma na spájkovanie spojov prípojných prvkov s Výkonovými...

Drevené moduly

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2815

Dátum: 12.03.2001

Autori: Urbanová Emília, Urban Ján

MPK: E04F 13/10, B32B 21/04

Značky: dřevěné, moduly

Text:

...a podláh ostanú naďalej zachované. Drevené moduly možno aplikovať samostatne alebo vytvárať rôzne vzory uloženia. Väzba na pevné prvky nie je potrebná. Môžu byť dodávané a ukladané rôzne veľkosti modulov v potrebnej hrúbke, konštrukcii, geometrického tvaru a druhu dreviny. Takým spôsobom je vytváraný optickýcharakter kombinácie modulov a ich estetického stvámenia.Prehľad obrázkov na výkrese Technické riešenie bude bližšie objasnené na...

Skříň pro moduly řízení lokálních technologických procesů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265088

Dátum: 12.09.1989

Autori: Nakládal Leoš, Undus Stanislav, Hudec Pavel

MPK: H05K 5/00

Značky: moduly, procesu, skříň, řízení, lokálních, technologických

Text:

...spojení výklopného rámu s rámem skříně.Skříň pro moduly řízení lokálních technologických procesů je tvořena rámem l z ocelového plechového svařence s předními dveřmi g, utěsněnými pryžovým těsněním spodním víkem gg a výklopným rámem 3. K rámu l a spodnímu víku lg jsou připevněny upevňovací členy gg, eloužící ke svislému uchycení rámu. Elektronické jednotky ll zařízení jsou umístěny v modulové rámu lg,pod kterým je uspořádán ventilační blok gg...

Kapalinový chladič, zejména pro moduly složené z většího počtu výkonových polovodičových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 264581

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kratochvíl Arnošt, Casanova Rudolf, Ryant Jiří, Janče Jiří, Kamenický Jan

MPK: H01L 23/34

Značky: výkonových, zejména, chladič, počtu, většího, složené, polovodičových, moduly, kapalinový, prvků

Text:

...chladiča sestává nsjméně ze dvou, vzájemně na sebe přiléhajících částí, V základní části tělasa je při obvodu vytvořena nejméně jedna soustřednáodmojioeakruhových drážek. . Drážky jsou vzájemné propojeny přapouštěcím kanálkem a pŕívod do 5 jedné poloviny drážek i výtok z druhé poloviny drážek chladící kapaliny je umístěn na protilehlé straně od přepouštěoího kanálku.U modulů pm) velké výkony, kde ohladičlmá větší množství kruhových drážek na...

Univerzální zástavbové moduly pro obvody elektronických stavebnic pro polytechnickou výchovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230078

Dátum: 01.04.1986

Autor: Zeman Petr

MPK: G09B 23/18, H05K 5/00

Značky: obvody, univerzální, výchovu, moduly, zástavbové, elektronických, polytechnickou, stavebnic

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzální zástavbové moduly pro obvody elektronických stavebnic pro polytechnickou výchovu vyznačující se tím, že plastový kryt (1) modulu sestává ze zadní stěny (2) opatřené systémem drážek (20) pro odlomení požadované části plochy, první a druhé boční stěny (3, 4) opatřené systémem vodících lyžin (7) zakončených lemem (8) a třetí a čtvrté boční stěny (5, 6) opatřené systémem vodících kolíků (9) kratších o šířku lemu (8), přičemž v rohu...