Patenty so značkou «modulovej»

Nízkohmotnostný fotovoltaický systém vo forme modulovej platne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8350

Dátum: 20.07.2007

Autor: Schwarze Sascha Oliver

MPK: H01L 31/048, H01L 31/042

Značky: modulovej, nízkohmotnostný, systém, formě, platne, fotovoltaický

Text:

...možnosť spočíva v tom, postaviť vane z umelej hmoty, ktoré sa potom za účelom zaťaženia naplnia štrkom. Ďalší systémstavia na ploche postavenia pätky s veľkými platňami. Tieto plochy sapotom tak ako v iných systémoch zaťažia ťažkými kamennými platňami,kamennými kvádrami nebo štrkom. Alternatívu k tomu tvori fotovoltaickýsystém s malou hmotnosťou, ako sa tento tiež používa vo vynáleze.0006 Zo spisu DE 101 02 918 A 1 sú známe fotovoltaický...

Stena modulovej drevostavby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3885

Dátum: 03.08.2004

Autor: Králíček Petr

MPK: E04B 2/70, E04B 1/02, E04B 2/56...

Značky: drevostavby, modulovej, stěna

Text:

...bude bližšie osvetlene pomocou výkresov, kde na obr. l je znázornená príkladná zostava tvorenájedným zvislým stlpikom a šiestimi kvádrovitými modulovými prvkami v čelnom pohľade, na obr. 2 je spojenie dvoch kvádrovitých modulových prvkov so zvislým spojovým stlpi kom v čiastočnom reze, na obr. 3 je detail kvádrovitého modulového prvku a obr. 4 je rez kvádrovitým modulovým prvkom s výplňovými a omietkovými materiálmi.Stena modulovej...

Priemyselný robot modulovej konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254213

Dátum: 15.01.1988

Autori: Marcin Igor, Buriak Marián, Červeňák Pavol, Sarnecký Peter, Minár Stanislav

MPK: B25J 9/08

Značky: priemyselný, modulovej, robot, konštrukcie

Text:

...optimálnych kinematických zostáv priemyselných robot-ov posd 1 a požiadaviek užívateľ-ov.Príklady vyhotovenia priemyselného robota modulovej konštrukcie podľa vynálezu sú znázornená na pripojených výkresoch,kde na obr. 1 je znázornený podlahový priemyselný robot s ortogonálnym súradnicevým systémom, na obr. 2 je znázornený podlahový priemyselný robot so zmiešaným cylindrickým a ortogonálnym súradnicovým systemom, na obr. 3 priemyselný robot...