Patenty so značkou «modulovaného»

Generátor pulsně modulovaného šumu, zejména pro transcerebrální aplikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 260436

Dátum: 15.12.1998

Autori: Grünner Oldřich, Tkadlec Stanislav

MPK: A61N 1/18

Značky: pulsně, aplikaci, transcerebrální, zejména, modulovaného, generátor, šumu

Text:

...V nižší hodnotě špička~špičlta podávat též při cerebrální - mozkové olektrolěčbě. V obou případech aplikace jo možno podati šum jak modulovaiíý, tak nemodulovaný a dále je možno jej podávati nepřertíšovaně po celou dobu trvaní procedury či ve střídách. řlemélíě je možno elektronický šum - tj. náhodné frekvence elektronü ~ Superponovat na stálou stejnosměrnou složku proudu, kterou je rovněž možno jak níodulovat,tak přerušovat.Při účinku...

Detekční systém pro měření modulovaného infračerveného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 266101

Dátum: 14.11.1989

Autor: Malý Petr

MPK: G02F 1/39, G01J 3/50

Značky: měření, systém, záření, modulovaného, infračerveného, detekční

Text:

...činitele jakosti.Detekční systém pro měření modulovaného infračerveného záření dle vynálezu má malé rozměry, nízkou hmotnost, malý příkon, je možné ho vyrábět hybridní integrační technologií s možností regulace rezonančního kmitočtu a činitele jakosti. Lze ho použít i pro měření modulovaného infračerveného záření s velmi nízkými hodnotami modulačního kmitočtu a jeho selektivní část je realizována stavebnicovým způsobem s využitím...

Zariadenie na vytváranie vysokofrekvenčne modulovaného distenčného tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261404

Dátum: 10.02.1989

Autor: Török Pavol

MPK: A61B 5/02

Značky: zariadenie, distenčného, modulovaného, vysokofrekvenčné, vytváranie, tlaku

Text:

...použití kvapalinového pretlakoveho ventilu. Na obr. 3 schéma zariadenia na vytváranie vysokofrekvenčne modulovaného distenčného tlaku.Na obr. 1 je schematicky znázornená pretlaková krivka pri použití pružinového ventilu na grafe, kde na ose X je znázornený čas v sekundách a na ose Y tlak v kPa.Na obr. 2 je schematicky znázornená pretlaková krivka na grrafe, kde na ose X je čas v sekundách, na ose Y tlaky kPa pri použití vysokofrekvenčne...

Převodník šířkově modulovaného signálu na napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245972

Dátum: 01.03.1988

Autor: Mai Bernd

MPK: H03K 7/08

Značky: signálu, převodník, modulovaného, napětí, šířkově

Text:

...je příveden na nulovací vstup íntegrátoru Ž, přičemž výstup spínače § reagujícího na odcházející hranu pulsu je příveden na řídící vstup analogové paměti Ze Vstupní pulsy jsou přivedeny na tvarovač ł pulsů a z jeho výu stupu na převodník frekvence-napětí g, řídící vstup analogověho spínače Q, vstup spínače 5 reagujícího na nástupní hranu pulsu e vstup spínače Š reagujícího na odcházející hranu pulsu. Výstupní napětí převodníku...

Obvod pro vyhodnocení fázově modulovaného a modifikovaně fázově modulovaného záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243218

Dátum: 15.11.1987

Autor: Rolko Pavel

MPK: H03M 9/00

Značky: fázové, vyhodnocení, modulovaného, modifikované, obvod, záznamu

Text:

...nastavení obou K-klopných obvodů 2 a 3 do H nastavuje D-klopný obvod 1 do H, čímž je až do příchodu dalšího pulsu po vodiči 000 blokována činnost detektoru fázové odchýlky nulováním K-klopných obvodů 2 a 3 a zároveň ukončena generace signálů na vodičích 520 a 630. signály na vodičích 520 a 030 jsou v oscilätoru 7 s proměnným kmitočtem upravovany a působí na změny kmitočtu tak,aby se fázové odchýlky přechodů H-L na vodičích 010 a 730...

Zařízení pro měření modulovaného optického záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 240710

Dátum: 15.08.1987

Autori: Poeueil Miroslav, Fiala Miloo

MPK: G02B 26/10, G01J 1/16

Značky: záření, měření, modulovaného, optického, zařízení

Text:

...rezonančního kmitočtu a jednak na selektor.Zařízení pro měření modulovamého optického záření se vyznačuje také tím, že aktivní filtr olbsahuíje Auntoniův modulátor.Zařízení pro měření modulovaného optického záření podle vynálezu má menší rozměry, nižší hmotnost, menší příkon s možností integrace a s možností plynulé regulace rezonančního kmitočtu filtru a regulace jeho selektivity.vysoký vstupní odpor a dosahuje se na něm vysoký zisk....

Zapojení demodulátoru amplitudového impulsově modulovaného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249272

Dátum: 12.03.1987

Autor: Mach Jan

MPK: H03D 1/18

Značky: amplitudového, zapojení, modulovaného, signálu, demodulátoru, impulsově

Text:

...svorce 1.Třetí výstupní svorka § je dále přes kolektorový odpor lg spojena s kolektorem prvního tranzistoru l, dále přes odpor kolektorový lg s kolektorem druhého tranzistoru g a bází třetího tranzistoru 3, konečně přes kolektorový odpor gg s kolektorem třetího tranzistoru 1. který je zároveň spojen s první výstupní svorkou §. První výstupní svorka É je také přes sériovou kombinaci vazebního odporu 3 a druhého vazebního kondenzátoru lg...

Zapojení kalibračního zdroje amplitudově modulovaného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229596

Dátum: 15.09.1986

Autor: Horský Jiří

MPK: H03L 5/00

Značky: amplitudové, modulovaného, kalibračního, zapojení, zdroje, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je vhodné pro kalibrační zdroj amplitudově modulovaného signálu s volitelnou hloubkou modulace pro kontrolu měřičů amplitudové modulace. Vliv nestability stejnosměrného referenčního zdroje na hloubku modulace je podstatně potlačen tím, že stejnosměrné napětí do sumátoru je přiváděno dvěma cestami, jednak přímo a jednak přes stejnosměrný dělič a klíčovač.

Zapojení pro řízení automatického dolaďovacího kmitočtu rozhlasových přijímačů frekvenčně modulovaného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230234

Dátum: 15.08.1986

Autor: Sova Břetislav

MPK: H04B 1/06

Značky: přijímačů, frekvenčne, automatického, modulovaného, dolaďovacího, rozhlasových, kmitočtu, zapojení, signálu, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení automatického dolaďování kmitočtu využité u rozhlasových přijímačů frekvenčně modulovaného signálu laděných varicapy ladicím napětím, získávaným pomocí měniče. Řídicí stejnosměrné napětí pro dolaďování vstupní jednotky přijímače, které je běžným způsobem získáno v poměrovém detektoru, je přivedeno přes oddělovací odpory do měniče ladicího napětí, kde je jím regulována stabilizační smyčka měniče ladicího napětí, osazená...

Způsob ochrany obousměrného radioreléového přenosového systému s přenosem digitálního pulsně kódově modulovaného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232468

Dátum: 15.06.1986

Autor: Blažek Vítězslav

MPK: H04B 7/17

Značky: obousměrného, radioreléového, digitálního, pulsně, přenosového, modulovaného, ochrany, přenosem, kódově, způsob, systému, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu ochrany obousměrného radioreléového přenosového systému s přenosem digitálního pulsně kódově modulovaného signálu proti nesprávnému vyhodnocení povelů pro dálkovou kontrolu přenosové trasy. Podstata způsobu ochrany obousměrného přenosového systému, v němž přenosová trasa sestává nejméně ze dvou radioreléových stanic, přičemž každá obsahuje vysílač a přijímač s vyhodnocovačem povelů, spočívá v tom, že v případě...

Zapojení pro generování signálu modulovaného frekvenčním posuvem s filtrací spektra

Načítavanie...

Číslo patentu: 227495

Dátum: 15.04.1986

Autori: Klier Emanuel, Novotný Vladimír, Vacek Jiří

Značky: signálu, zapojení, generování, posuvem, modulovaného, filtrací, frekvenčním, spektra

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro generování signálu modulovaného frekvenčním posuvem a filtrací spektra, vyznačené tím, že vstup (1) signálu je nepojen ne vstup časového zrcadle (2), tvořeného obousměrným čítačem, jehož první výstup je přes dolní propust (3) napojen ne vstup prvního modulátoru (5), na jehož ovládací vstup je připojen první vstup součtového obvodu (7), zatímco druhý výstup časového zrcadla (2) je přes druhou dolní propust (4) napojen na vstup...

Zapojení převodníku šířkově modulovaného signálu na stejnosměrné napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 215595

Dátum: 15.04.1984

Autori: Prchlík Vojtěch Praha, Vurm Vladimír, Vávra Zdeněk Csc Praha

Značky: modulovaného, stejnosměrné, signálu, šířkově, převodníku, zapojení, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že první vstup prvního hradla s otevřeným kolektorem je spojen s prvním výstupem diferenčního členu, jehož druhý výstup je spojen s prvním výstupem druhého hradla s otevřeným kolektorem. Druhé výstupy prvního a druhého hradla s otevřeným kolektorem jsou spojeny. Výstup prvního hradla s otevřeným kolektorem a výstup druhého hradla s otevřeným kolektorem jsou spojeny přes své kolektorové odpory jednak se zdrojem...