Patenty so značkou «modulácie»

Spôsob amplitúdovej modulácie na účely prenosu informácie vo výkonovom vedení 230V a zapojenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5537

Dátum: 07.10.2010

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H05B 37/02, H02J 13/00, H04B 3/54...

Značky: informácie, výkonovom, tohto, zapojenie, spôsob, účely, přenosu, amplitúdovej, vykonávanie, spôsobu, vedení, modulácie

Text:

...modulácie a demodulácíe. V tomto prípade modulátor ovplyvňuje len kladnú polperiódu. Tá nesie inštrukciu o hodnote informácie. Využíva sa dvojstavová modulácia. Ak je špičková hodnota kladnej polperiódy rovnaká ako hodnota zápomej - referenčnej polperiódy,znamená to pre vyhodnocovací obvod logická 0. Ak je špičková hodnota kladnej polperiódy znížená znamená to logická 1. Hodnota kladnej polperiódy sa porovnáva vždy s predošlou...

Spôsob obojsmernej komunikácie po sieťovom napájaní 230 V pomocou amplitúdovej modulácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5243

Dátum: 07.09.2009

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H02J 13/00, H05B 37/02

Značky: sieťovom, pomocou, obojsmernej, amplitúdovej, napájaní, modulácie, komunikácie, spôsob

Text:

...spôsobom.Takýto spôsob komunikácie je vhodné použiť najmä vo verejnom osvetlení. Napájacím vedením pošleme infomiáciu, ktoré svietidlá chceme vypínať, u ktorých chceme znížiť výkon a naopak čo chceme zapnúť. Cestou spätnej komunikácie nám svietidlo môže podať informáciu o svojom stave, hlavne, či svieti, alebo nesvieti. Ako komunikačným centrom je pre tento prípad rozvádzač verejného osvetlenia. Odtiaľ sa infomiácia môže dostať rôznym...

Punktovanie LDPC kódov v závislosti od modulácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15595

Dátum: 26.02.2009

Autori: Kim Jae-yoel, Myung Seho, Lee Hak-ju, Kwon Hwan-joon, Kim Kyung-joong, Ahn Seok-ki, Yang Kyeong-cheol

MPK: H03M 13/25, H04L 1/00, H03M 13/11...

Značky: kódov, modulácie, závislosti, punktovanie

Text:

...2, 2, 2, a 2, a počet nenulových zápisov v radoch matice kontroly parity H 1 na OBR. 1, ktoré zodpovedajú kontrolným uzlom na OBH. 2, sa zhoduje s ich stupňami 6, 5, 5 a 5.0011 Aby bolo možné vyjadriť distribúciu stupňov pre uzly LDPC kódu, pomer počtu variabilných uzlov stupňa i k celkovému počtu variabilných uzlov je definovaný ako f, a pomer počtu kontrolných uzlov stupňa j k celkovému počtu kontrolných uzlov je definovaný ako gi....

Spôsob modulácie aktivity receptora spojeného s G-proteínom GPR11 a vybrané zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11327

Dátum: 16.07.2008

Autori: Wacker Dean, Wang Ying, Rossi Karen

MPK: C07D 401/12, A61P 3/10, A61K 31/454...

Značky: spojeného, aktivity, vybrané, gpr11, zlúčeniny, receptora, g-proteínom, modulácie, spôsob

Text:

...30 nadváhu. Pacient s diabetes čelí30 zníženiu strednej dĺžky života. Po 45. roku majú ľudia s diabetes približne trojnásobneväčšiu pravdepodobnosť, že budú mať významné ochorenia srdca v porovnaní s ľuďmi bez diabetes a až päťkrát väčšiu pravdepodobnosť mŕtvice. Tieto zistenia zdôrazňujú významný vzťah medzi rizikovými faktormi pre NIDMM, obezitou a ischemickou chorobou srdca, a tieži potenciálnu hodnotu integrovaného prístupu,...

Biarylové prostriedky a spôsoby modulácie kinázovej kaskády

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17072

Dátum: 29.06.2007

Autor: Hangauer David

MPK: A61K 31/444, C07C 233/00, A61P 35/00...

Značky: spôsoby, kaskády, kinázovej, biarylové, prostriedky, modulácie

Text:

...sa podieľa na-2 určitom ochorení alebo poruche. Takéto ochorenia a poruchy zahrnujú, bez obmedzenia, rakoviny,osteoporózu, kardiovaskuláme poruchy, dysfunkciu imunitného systému, diabetes ll. typu, obezitu a odmietnutie transplantátu.0008 Zlúčeniny podla vynálezu sú užitočné na liečenie ochorenl a porúch, ktoré sú modulované prostredníctvom inhiblcie tyrozin kinázy. zlúčeniny podľa vynálezu sú napríklad užitočné na liečenie ochorenl a...

Metódy modulácie obsahu manózy u rekombinantných proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12896

Dátum: 23.01.2007

Autori: Wu Jian, De La Cruz Michael, Flynn Gregory, Le Nicole

MPK: C12P 21/00

Značky: rekombinantných, proteínov, metody, obsahu, modulácie, manózy

Text:

...modifikáciám.aparátu, proteínovom podiele, ku Tri rôzne cesty sú reťazec sa nemení (2)základný cukorný reťazec je zmenenýprídavkom N-acetylglucosamín-1-fosfátu na 6 pozícii manózy v základnom cukornom reťazci, nasledovaný odstránením GlcNAc časti pri vzniku kyslého cukru v glykoproteínu alebo (3) základný cukorný reťazec je najskôr konvertovaný na Man 5 GlcNAc 2 odstránením 3 manózových zvyškov pomocou manosidázy I Mans GlcNAc 2 je ďalej...

Prostriedky a spôsoby modulácie SMN2 zostrihu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19518

Dátum: 23.06.2006

Autori: Hua Yimin, Krainer Adrian, Baker Brenda

MPK: A61K 31/70, C12N 15/11, C12N 15/113...

Značky: prostriedky, zostrihu, spôsoby, modulácie

Text:

...pre-mRNA (americký patent 6,172,216 americký patent 6,214,986 Taylor a kol., Nat. Biotechnol. 1999, 17, 1097-1100) alebo zosilnenie preskakovania špecifických exónov obsahujúcich nezrelé terminačné kodónya spôsoby na boj s nenormálnym delením v pre-mRNA molekuleobsahujúcej mutáciu používajúcu antisense olígonukleotidy, ktoré neaktivujú RNAse H.0006 Proximálna spinálna svalová atrofia (SMA) je genetická,neurodegeneratívna porucha...

Zjednodušené praktické radenie a mechanizmus, a súvisiaci spôsob, na prispôsobovanie mimo modulácie v systéme s väčším počtom nosných so spätnou väzbou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16339

Dátum: 13.10.2005

Autori: Priotti Paolo, Tirkkonen Olav

MPK: H04L 1/00, H04B 7/04, H04L 1/20...

Značky: počtom, súvisiaci, modulácie, systéme, radenie, praktické, prispôsobovanie, spôsob, mechanizmus, nosných, väčším, vazbou, spätnou, zjednodušené

Text:

...navrhuje použitieDemmelovho podmieneného čísla na vyhodnocovanie vhodnosti kanálu na priestorové multiplexovanie. Ďalej, dokument Meranie Demmelovho podmieneného čísla pre 2 x 2 MIMO-OFDM širokopásmové kanály, proceeding z VTC 04-Spring, IEEE 2004, N. Kita, W. Yamada, A. Sato, D. Mori a S. Uwano,ukazuje rozloženie Demmelovho podmieneného čísla v skutočných kanáloch. Avšak na základe simulácii prispôsobovania založených na Demmelovom...

Spôsob modulácie fototoxicity

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10162

Dátum: 17.04.2003

Autori: Jacobson, Kim Moonsun, Wondrak, Roberts Michael

MPK: A61K 31/401, A61Q 17/04, A61Q 19/00...

Značky: modulácie, fototoxicity, spôsob

Text:

...zistilo, či je možné identifikovať spoločný rys štruktúr molekúl alebo farmakofor. Zistilo sa. že vitamín B 6 aj pyridinolin majú rovnakú centrálnu štruktúru založenú na S-hydroxypyridíne, čo podnietilo nasledujúci rad pokusov.Sledovala sa skupina derivátov hydroxypyridínu v pokusoch obdobných predchádzajúcim. Stručne,testovali sa 2, 3 a 4-hydroxypyridíny, ako je N-etyl-I-Lhydroxypyridin. Všetky štruktúry sú znázornené na obrázku 1.Bunky...

Spôsob modulácie CD200 receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6163

Dátum: 13.03.2003

Autori: Phillips Joseph, Sedgwick Jonathon, Bigler Michael, Cherwinski Holly

MPK: A61P 37/00, A61P 11/00, A61K 39/395...

Značky: receptorov, modulácie, cd200, spôsob

Text:

...kde (Y) môže byť fostorylovaný, čo vedie k zmene v signalizačných vlastnostiach aktivačného receptora alebo prídavného proteínu. lTAM motív sa môže vyskytovať v rámci samotného aktivačného receptora, alebo v rámci prídavného proteínu, ktorý sa naviaže na aktivačný receptor, čím sa aktivačné vlastnosti prenesú na aktivačný receptor.0020 .Monofunkůiá reagencia sa týka napríklad protilátky, vázbovej zmesi odvodenej z vázbového miesta protilátky,...

Purifikovaná a izolovaná polynukleotidová sekvencia kódujúca humánny protokaderín pc3, vektor, hostiteľská bunka, humánny protokaderín pc3, spôsob jeho produkcie a spôsob modulácie jeho väzbovej aktivity, protilátka a bunková línia

Načítavanie...

Číslo patentu: 281413

Dátum: 05.02.1997

Autor: Suzuki Shinatro

MPK: A61K 39/395, C07K 16/28, C07K 14/705...

Značky: hostiteľská, spôsob, modulácie, buňka, protokaderín, väzbovej, produkcie, bunková, kódujúca, vektor, purifikovaná, aktivity, polynukleotidová, humánny, sekvencia, línia, protilátka, izolovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná purifikovaná a izolovaná polynukleotidová sekvencia kódujúca humánny protokaderín pc3 s aminokyselinovou sekvenciou uvedenou v SEQ ID NO: 110 alebo jeho polypeptidový analóg, v sekvencii ktorého je jedna alebo viac špecifikovaných aminokyselín vypustených alebo nahradených alebo je pridaná jedna alebo viac aminokyselín, ktoré sa prirodzene nevyskytujú bez straty jednej alebo viacerých biologických aktivít alebo imunologických...

Obvod modulácie rýchlosti rozmietania elektrónového zväzku

Načítavanie...

Číslo patentu: 279265

Dátum: 19.02.1992

Autor: Anderson Mark Robert

MPK: H04N 3/32

Značky: obvod, zväzku, modulácie, rychlostí, rozmietania, elektronového

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod modulácie rýchlosti rozmietania elektrónového zväzku obsahuje obrazovku (21), zdroj prvého obrazového signálu, napríklad tunera (12) a obvod (35) modulácie rozmietania, pripojený svojím vstupom k tuneru (12) a svojím výstupom k obrazovke (21). Podstatou navrhnutého riešenia je, že obvod obsahuje generátor (40) alternatívneho obrazového signálu na vytváranie impulzov na báze riadok - riadok, indikujúcich vloženie informácie na tienidle do...

Zariadenie na presné určenie reiatívneho začiatku, medzery a konca modulácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 239353

Dátum: 15.06.1987

Autori: Sokol Jozef, Hueala 1udovat

MPK: H04H 7/00

Značky: reiatívneho, konca, medzery, zariadenie, přesné, modulácie, určenie, začiatku

Text:

...odklápateľnými prítlačnými pogumovanými kladkami 4 pre zabránenie preklzu p~ásu vzhľadom k počítacím kladkám 1 pri rýchlych zmenách pohybu pásu, ďalej je to režírovací pult 16, modulačne spojený s posluchovou sústavou 12 a spínačmi modulácie 6, H magnetofónov 2, 3, pričom ovládanie spínačov modulácie B, 9 je spojené s riadiacim blokom 25, ďalej s riadiacim blokom 25 sú spojené obvody diaľkového ovládania 23, 24 magnetofónov 2, 3, ďalej...

Zapojenie účinného automatického dolaďovania kmitočtu pri príjme frekvenčnej modulácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 227641

Dátum: 01.09.1985

Autor: Poláček Milan

Značky: automatického, zapojenie, kmitočtu, modulácie, frekvenčnej, príjme, účinného, dolaďovania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka kvalitatívne odlišnej funkcie automatickéhi dolaďovania kmitočtu pri príjme frekvenčnej modulácie, kde pracovný interval AFC je takmer totožný s presným vyladením prijímaného kmitočtu. Vynález je charakteristický tým, že ako zdroj dolaďovacieho nap(tia pre vstupnu jednotku, slúži výstup operačného zosilňovača nulového indikátora.

Spôsob šírkovo-impulznej modulácie výstupného napätia striedača

Načítavanie...

Číslo patentu: 217466

Dátum: 15.05.1984

Autori: Halmo Stanislav, Zverko Igor, Kaminský Róbert, Buchcár Anton

Značky: šírkovo-impulznej, výstupného, modulácie, napätia, spôsob, striedača

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob šírkovo-impulznej modulácie výstupného napätia striedača vyznačujúci sa tým, že pri zmene počtu medzier medzi napäťovými impulzami, pôsobením riadiacich impulzov na tyristory striedača, v šestine periódy výstupného napätia striedača, keď je posledná medzera minimálnej šírky, medzera sa presúva do nasledujúcej šestiny periódy, čím sa posúva celý prvý impulz tejto šestiny periódy doprava dovtedy, kým sa tam nepresunie celá medzera a potom...