Patenty so značkou «modulací»

Zapojení koncového zesilovače s pulsně šířkovou modulací a s teplotní kompenzací

Načítavanie...

Číslo patentu: 268953

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gábrt Vratislav, Pohl Jiří, Košťál Jaromír, Šťastný Josef, Kadaník Ladislav

MPK: H03F 1/30

Značky: zapojení, teplotní, modulací, kompenzaci, zesilovače, pulsně, šířkovou, koncového

Text:

...biiže objasnàn ne přikledu provedeni, jehož schéma zapojeni je znázorněno ne výkreeu. uNeínvertujici vstup gg komperátoru 2, tvořeného operečnim zesilovačem. je přes první odpor l epojcn se vetupni svorkou łł, na kterou je přlpojen naznázorněný vetupni zeeiloveč e přes druhý odpor 3 se svorkou Q nulového potenciálu. Invertujicí vstup àl komparetoru 3 je spojen se zápornou evorkou Z 3 řidiciho elektromagnetu Z akčniho členu e přes třeti...

Zařízení pro modulaci tlaku oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265164

Dátum: 13.10.1989

Autor: Suchý Ján

MPK: F16H 5/14, F16H 57/00

Značky: zařízení, oleje, tlaku, modulací

Text:

...tlačná pružina gł rovněž s určitým předpětím.V tělese lg je dále na jeho spodní straně zhotoven vstupní kanál ll. na pravé straně tělesa pak výstupní otvor ll a levé straně odpadni otvor gg. Uvnitř tělesa lg je vytvořen vodorovný kanál li v levé Spodní komoře ââ a svislý kanál gg spojující vnitřní prostory válcových komor gg, 35 a gl.Na vstupní kanál ll ve spodní části tělesa lg je napojen přívod tlakového oleje od čerpadla l, jehož...

Zapojení řídicích obvodů měniče kmitočtů se šířkově pulsní modulací napětí pro napájení trojfázové zátěže

Načítavanie...

Číslo patentu: 264233

Dátum: 13.06.1989

Autor: Valouch Viktor

MPK: H02M 5/14

Značky: zátěže, trojfázové, zapojení, napájení, napětí, obvodů, kmitočtu, pulsní, měniče, řídících, šířkově, modulací

Text:

...signálu L řídících obvodu 3 měniče kmitočtu. Například první výstupní svorka r je připojena na potenciál V max. při signálu logické hodnoty l a na potenciál V min. při signálu logické hodnoty O. Obdobně to platí také pro výstupní svorky s a t. Připínání výstupních svorek r, s, t silových obvodů měniče kmitočtu na potenciály V max. a V min. je řízeno vzájemnou polohou požadovaného prostorového ĺektoru W a skutečného rostorového vektoru ...

Zapojení pro kvadraturní čtyřfázovou modulaci signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253509

Dátum: 12.11.1987

Autori: Novotný Vladimír, Klier Emanuel

MPK: H03C 1/52

Značky: kvadraturní, signálu, čtyřfázovou, modulací, zapojení

Text:

...vstupy sumátoru 2. Výstupy třetího a čtvrtého modulátoru 1, § jsou připojeny na invertující vstupy sumátoru 3. Výstup sumátoru 2 je připojen na výstupní svorku lg zapojení. Vstupy nosných vln modulátorů Q, Q, 1, § jsou připojeny na jednotlivé výstupy nosných vln časovacího obvodu ll. Na obr. 2 jsou před vstupy třetího a čtvrtého modulátoru 1, g předřazeny invertory §, 5. Výstupy třetího a čtvrtého modulátoru 1, § jsou v tomto případě...

Zařízení pro modulaci světelného toku v optickém vláknovém snímači

Načítavanie...

Číslo patentu: 244630

Dátum: 14.10.1987

Autor: Gates Peter Stuart

MPK: G02F 1/03, G02B 6/10, G02B 5/30...

Značky: modulací, zařízení, snímací, světelného, vláknovém, optickém

Text:

...vrstva nematickáho kepalného krystalu. Jedna vz elektrod je připojena na napájecí zdroj a druhá je uzemněna.Toto zařízení využívá elektrooptickáho jevu a jeho velkou prednosti je, že jsou elimino vány pohyblivé mechanické části.Bříklad uspořádání zařízení pro modulaci světelnáho toku v optickám vláknovém enímači je echematicky uveden n přiloženém výkrese. Zařízení se skládá z optického vyaílače I, např. lze užít evětloemitující diodu IED,...

Zařízení pro modulaci světelného toku v optickém vláknovém snímači

Načítavanie...

Číslo patentu: 244494

Dátum: 15.09.1987

Autor: Voborský Zlatko

MPK: G02F 2/00, H04B 9/00, G02B 6/00...

Značky: optickém, modulací, zařízení, vláknovém, světelného, snímací

Text:

...podle vynálezu je, že může pracovat i v prostředí e nebezpečí výbuchu, neobsahuje žádné mechanicky pohyblivé části a dovoluje vytvdñet modulovaný optický signál a velkou rychlostí změn intenzity zářeni.Jeden priklad uspořádání zarízení podle vynálezu je uveden schematicląy na přiloäenám výkrese. Opticld vyeílač L je epojen první částí eklenäného světlovodu 3 se vetupem modulačního členu l, v tomto případč akueticko-optickým. Výstup...

Zapojení pro automatickou časovou modulaci doby expozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 244854

Dátum: 14.08.1987

Autor: Domeík Leopold

MPK: G03B 7/083, G03B 7/093

Značky: expozice, modulací, časovou, automatickou, zapojení

Text:

...zapojení pro automatickou časovou modulaci doby expozice je schematicky znázorněno na připojeném výkresu, kde na obr. 1 je zakresleno provedení s nastavitelným elektronickým korekčním členem, kterým je analogový funkční měnič a na na obr. 2 je provedení s nastavitelným elektronickým čísliccvým korekčním členem, například mikropočítačem.U prvního provedení je snímač osvitu l, například fotoodpor nebo fototranzistor se se snímací optikou,...

Zapojení taktovacího obvodu v opakovačích systému s pulsně kódovou modulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 238279

Dátum: 01.06.1987

Autori: Vojta Ludomír, Petrášek Josef

MPK: H03K 4/00

Značky: opakovačích, zapojení, taktovacího, obvodů, modulací, systému, kódovou, pulsně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení taktovacího obvodu v opakovačích systému s pulsně kódovou modulací za účelem vytvoření sinusové vlny, která slouží k časové obnově impulsů na výstupu opakovače. Z kmitočtového spektra impulsního signálu na výstupu budicího hradla H projde přes krystal X pouze kmitočet shodný s kmitočtem jeho sériové rezonance. Průchod vyšších harmonických složek přes parazitní kapacitu krystalu X do báze tranzistoru T je kompenzován...

Zapojení modulátoru pro impulsní šířkovou modulaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 237638

Dátum: 16.02.1987

Autor: Mráz Zdeněk

MPK: H03K 7/08

Značky: impulsní, modulací, zapojení, šířkovou, modulátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení, které slouží pro impulsní šířkovou modulaci elektrického napětí, případně slouží jako řízený tvarovač impulsů. Účelem vynálezu je dosažení vyšších nosných frekvencí a současně lepší spolehlivosti zařízení. Uvedeného účelu se dosáhne použitím číslicových obvodů, v nichž se nosná frekvence tvaruje na úzké nabíjecí impulsy pro kondenzátor, který se vzápětí vybíjí přes řízený obrod. Nabíjení a vybíjení kondenzátoru...

Zapojení impulsního laseru s pasivní modulací činitele jakosti optického rezonátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248378

Dátum: 12.02.1987

Autori: Barhoň Jaromír, Rohlíček František

MPK: H01S 3/10, H01S 3/13

Značky: rezonátorů, zapojení, optického, laseru, jakosti, činitele, modulací, pasivní, impulsního

Text:

...z aktivního materiálu, zrcndly optického rezonátoru a impulsní budicí výbojkou, jejíž napájecí obvod je tvožen pracovnú kondenzátorem a sériovou indukčností podle vynálezu. jehož podstata spočívé v tom, že paralelné ke spojení pracovní kondenzátor, sériová indukčnost je připojen výstup spínacího prvku, připojenéhc svým vstupom na výstup zesilovače, na jehož vstup je připojena indikační fotodioda, vázanépřes optickou vazbu s...

Zapojení pro přímou kmitočtovou modulaci sínusového oscilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232866

Dátum: 01.01.1987

Autor: Moskala František

MPK: H03C 3/00

Značky: kmitočtovou, modulací, zapojení, oscilátoru, sínusového, přímou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru elektroniky. Týká se zapojení pro přímou kmitočtovou modulaci sinusového oscilátoru, zejména vhodné pro přenosové systémy pracující v prostředích a nebezpečím výbuchu v hlubinných dolech. Podstata spočívá v tom, že dvě diferenciální dvojice tranzistorů jsou napojeny na symetrický rezonanční, obvod a zpětná vazba je uzavřena přes dvojitý diferenciální fázovací článek. Vynálezu lze a výhodou také využít v oboru chemie a...

Zapojení koincidenčního obvodu opakovače přenosového systému s pulsně kódovou modulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 223713

Dátum: 15.04.1986

Autori: Vojta Ludomír, Hájek Antonín

Značky: přenosového, pulsně, kódovou, systému, opakovače, zapojení, obvodů, modulací, koincidenčního

Zhrnutie / Anotácia:

K časové obnově impulsů v opakovači slouží taktovací cesta opakovače. K tvarové obnově slouží přímá cesta opakovače. Spojení obou cest je provedeno pomocí koincidence signálů na výstupu přímé a taktovací cesty. Vynález řeší problém koincidence bez použití derivace při vytvoření jehlových taktovacích impulsů. Sinusové napětí je přiváděno na první vstup zapojení. V sekundárním vinutí laděného transformátoru jsou odvozovány taktovací impulsy s...

Způsob kontroly kvality přenosu v digitálních traktech systémů s pulsně kódovou modulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 214170

Dátum: 15.02.1985

Autori: Vojta Ludomír, Culka Jan

Značky: digitálních, kontroly, způsob, přenosu, kvality, modulací, traktech, pulsně, systému, kódovou

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob průběžné kontroly kvality přenosu v digitálních traktech systémů s pulsně kódovou modulací PCM, založený na vyhodnocování počtu chybových impulsů odpovídajících alespoň dvěma různým četnostem chyb, vyznačený tím, že časový interval délky T. ve kterém je vyhodnocován počet chyb p, se rozdělí na k1 a k2 časových úseků délky (l a (2, kde k2(2 ( T a k1(2 ( T a poměr (2/(l je roven poměru požadovaných četností chyb, přičemž v těchto časových...

Zapojení aktivního korektoru v opakovačích systému s pulsně kódovou modulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 215500

Dátum: 01.01.1985

Autor: Zigmund Josef

Značky: korektoru, kódovou, opakovačích, modulací, systému, zapojení, aktivního, pulsně

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení aktivního korektoru v opakovačích systému s pulsně kódovou modulací PCM. Na vstupu opakovače je zapojen korektor, upravující tvar a amplitudu přicházejících impulsů pro další zpracování. Nevýhodou známých zapojení korektoru je nutnost zajištění stability zesilovače se zápornou zpětnou vazbou Impulsy přicházející z vedení na vstupní svorku aktivního korektoru jsou zesilovány prvním zesilovacím stupněm s prvním tranzistorem, v němž je...

Elektrochromní přístroj s měnitelnou modulací světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 215103

Dátum: 15.10.1984

Autor: Reddy Thomas Bradley

Značky: světla, prístroj, měnitelnou, elektrochromní, modulací

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrochromní přístroj s měnitelnou modulací světla se skládá ze substrátu pro pouštějícího světlo se stálým elektrochromním materiálem jako modulátorem světla a z protielektrody oddělené od uvedeného substrátu iontově v vodivou izolační vrstvou. Podstata přístroje spočívá v tom, že iontově vodivá vrstva je tvořena viskoelastickou polyetylénsulfonovou kyselinou. Výhodně muže uvedená vrstva obsahovat vodu nebo pigment. Rovněž může uvedená...

Zapojení obvodů pro jasovou modulaci obrazovkového displeje

Načítavanie...

Číslo patentu: 217131

Dátum: 01.09.1984

Autor: Hrdlička Drahomír

Značky: modulací, obrazovkového, displeje, jasovou, zapojení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší generování signálu pro a sovou modulaci obrazovky, kdy paprsek na stínítku obrazovky tvoří řádkový rastr. Modulační obvod s připojením na paměť displeje a registr zobrazení umožňuje dva způsoby zobrazení: normální a inversní. Obsahuje také obvody, které umožní zobrazování po tržení znaků. Podstatou vynálezu je vzájemné propojení paměti displeje, rozšířené o další bity, informující o způsobu zobrazení a podtržení každého...

Zapojení číslicového koncového stupně s definovanou vnitřní impedancí v zařízeních systémů s pulsně kódovou modulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 214109

Dátum: 01.07.1984

Autori: Průcha Josef, Tauš Viktor

Značky: koncového, zařízeních, stupně, kódovou, systému, modulací, vnitřní, impedancí, číslicového, pulsně, definovanou, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení číslicového koncového stupně s definovanou vnitřní impedancí v zařízeních systémů s pulsně kódovou modulací PCM, s výstupním transformátorem, vyznačené tím, že kolektor prvního tranzistoru (T1) je přes první odpor (R1) připojen na první konec (7) primárního vinutí výstupního transformátoru (Tr), kolektor druhého tranzistoru (T2) je přes druhý odpor (R2)připojen na první konec (7) primárního vinutí výstupního transformátoru (Tr),...

Zapojení synchronizované fázové smyčky v zařízeních systémů s pulsně kódovou modulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 216785

Dátum: 01.07.1984

Autori: Tauš Viktor, Novák Jiří, Smrčina Jiří

Značky: smyčky, synchronizované, zařízeních, fázové, kódovou, pulsně, zapojení, modulací, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém synchronizace oscilátoru vnějším taktovým signálem, případně taktovým signálem odvozeným, z přicházejícího kódového signálu. Vstupní digitální synchronizační signál je přiveden na vstup vstupního děliče kmitočtu, z jehož výstupu je signál přiveden na první vstup fázového komparátoru.Z výstupu fázového komparátoru je signál přiveden na vstup oddělovacího a budicího obvodu s otevřeným kolektorovým výstupem,odkud je signál...

Dvoustranné radiolokační přepínané zařízení s kmitočtovou modulací pro určování výšky, vzdálenosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 213656

Dátum: 01.04.1984

Autori: Horáček Vladimír, Kunzman Rudolf, Vondráček Ferdinand, Lužica Štefan, Svoboda Heribert, Ryšťák František

Značky: přepínané, kmitočtovou, výšky, vzdálenosti, radiolokační, dvoustranné, zařízení, modulací, určování

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoustranné radiolokační přepínané zařízení s kmitočtovou modulací pro určování výšky, vzdálenosti a to prosté, nebo vůči vztažné rovině a i snímání profilu terénu i sypané pláně zakladačem. zařízení je tvořeno nosnými rameny upevněnými na rameni zakladače, na kterých jsou umístěny anténní systémy, anténní kyvné systémy, měřidla úhlu vychýlení a nulové polohy anténního systému a sestává z koncové části umístěné na konci ramene zakladače, z...