Patenty so značkou «modifikovaných»

Koncentrát na prípravu modifikovaných polypropylénových vlákien jemnou celulózou a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7462

Dátum: 01.07.2016

Autori: Balogová Alena, Diačik Ivan, Kručko Otto, Jašš Branko, Zimány Vladimír, Balogová Jarmila, Lučivjanský Jaroslav

MPK: C08K 5/01, C08K 3/36, C08J 3/22...

Značky: použitie, modifikovaných, celulózou, jemnou, polypropylénových, přípravu, koncentrát, vlákien

Text:

...dosahu na životné prostredie a emisií oxidu uhličitého.V rýchlomiešačke sa do 40 kg práškového polypropylénu zamieša 5,0 kg zmesi polyetylénových voskov,amorfného oxidu kremičitého ako kompatabilizéra. Zmes sa mieša 3 minúty za konštantných otáčok. Následne sa pridá celulóza v množstve 5,0 kg a celá zmes sa mieša 6 minút za konštantných otáčok. Takto pripravená zmes sa hnetie a taví na dvojvretenovom hnetacom zariadení a následne sa...

Koncentrát na prípravu modifikovaných polypropylénových vlákien uhličitanom vápenatým a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7444

Dátum: 01.06.2016

Autori: Kručko Otto, Zimány Vladimír, Lučivjanský Jaroslav, Balogová Alena, Diačik Ivan, Balogová Jarmila

MPK: C08J 3/22, C08L 23/12, C08K 3/26...

Značky: polypropylénových, koncentrát, vápenatým, použitie, uhličitanom, vlákien, modifikovaných, přípravu

Text:

...ďalšie výhody textilných výrobkov, ktoré sú modifikované uhličitanom vápenatým, patrí zníženie šírenia zápachu, podpora antibákteriálnej účinnosti striebrom modifikovaných polypropylénových vlákien,zvýšenie rýchlosti sušenia, zlepšenie termoizolačných vlastností textilných výrobkov, zabezpečenie pocitu príjemného dotyku, zvýšenie brilantnosti a jasu farieb, podpora tvorby záporného elektrického náboja, ktorápôsobí priaznivo na ľudský...

C-28 amíny modifikovaných derivátov C-3 kyseliny betulínovej ako maturované inhibítory HIV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19836

Dátum: 27.01.2012

Autori: Swidorski Jacob, Liu Zheng, Chen Yan, Meanwell Nicholas, Sit Sing-yuen, Chen Jie, Regueiro-ren Alicia

MPK: C07J 63/00, A61K 31/56, A61P 31/18...

Značky: kyseliny, derivátov, inhibitory, betulinovej, maturované, modifikovaných, aminy

Text:

...látok, ktoré sú naďalej0004 Inhibítory naviazania HIV sú ďalšou podtriedou protivírusových zlúčenín, ktoré sa viažu na povrchový glykoproteín gp 12 O HIV a zabraňujú interakcii medzi povrchovým proteínom gp 12 O a receptorom CD 4 hosťovskej bunky. Teda brániaHIV naviazať sa na ľudské CD 4 T-bunky a blokujú HIV replikáciu vprvej fáze životného cyklu HIV. Vlastnosti inhibítorov naviazania HIV sa zlepšili V snahe získať zlúčeniny s...

Použitie modifikovaných nanočastíc v drevených materiáloch na redukciu emisií prchavých organických zlúčenín (VOC)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15220

Dátum: 16.01.2012

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: C08J 5/00, C08J 5/24, C08K 5/54...

Značky: zlúčenín, materiáloch, redukciu, nanočastíc, emisií, modifikovaných, prchavých, organických, voc, dřevěných, použitie

Text:

...dosiek a v závislosti od objemového zaťaženia predstavovať podstatný problém. V ostatnom emisie VOC predstavujú nevýhodu pre izolačný materiál z drevených vlákien, ktorý je sám o sebe ekologický, vporovnani s ostatnými, napríklad minerálnymi0015 Zuvedených dôvodov je preto hodně snaženia, aby sa zredukovalo uvoľňovanie prchavých organických zlúčenín z dosiek z drevených materiálov.0016 V minulosti boli v tejto súvislosti volené rôzne...

C-28 amidy modifikovaných derivátov C-3 betulinovej kyseliny ako inhibítory HIV maturácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19779

Dátum: 02.06.2011

Autori: Meanwell Nicholas, Sin Ny, Chen Jie, Sit Sing-yuen, Regueiro-ren Alicia, Liu Zheng, Swidorski Jacob, Chen Yan

MPK: A61K 31/56, A61P 31/18, A61P 31/12...

Značky: inhibitory, modifikovaných, amidy, kyseliny, maturácie, betulinovej, derivátov

Text:

...Inhibítory väzby HIV sú ďalšou podtriedou antivírusových zlúčenín, ktoré sa viažu na glykoproteín gp 120 na povrchu HIV a interferujú s interakciou medzi povrchovým proteínom gp 12 O a hostiteľským bunkovým receptorom CD 4. Tak zabraňujú HIV v pripojení k humánnej CD 4 T-bunke a blokujú replikáciu HIV v prvej fáze životného cyklu HIV. Vlastnosti inhibítorov viazať HIV boli zlepšené v snahe získať zlúčeniny s maximálnou užitočnosťou a...

Kompozície modifikovaných polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15258

Dátum: 20.12.2010

Autori: Rulhoff Sascha, Thiele Sven

MPK: B60C 1/00, C08C 19/44, C08F 236/10...

Značky: kompozície, polymérov, modifikovaných

Text:

...Synthesis of end-functionalized polymer by means of living anionic polymerization, Journal of Macromolecular Chemistry and Physics,197, (1996), 3135-3148 opisuje syntézu živých polymérov s obsahom polystyrénu a s obsahom polyizoprénu s hydroxy (-OH) a merkapto (-SH) funkčnými koncovkami získanými reakciou živých polymérov s haloalkánmi obsahujúcimi funkčne skupiny silyléteru a silyltioéteru. Uprednostňuje sa tcrcíáma-butyldimetylsilylová...

Proti nádorová vakcína získaná z normálnych chemicky modifikovaných CD4+ buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10556

Dátum: 03.01.2008

Autori: Kirkin Alexei, Dzhandzhugazyan Karine

MPK: A61K 45/00, A61P 35/00, C12N 5/0784...

Značky: vakcína, buniek, proti, nádorová, chemicky, modifikovaných, získaná, normálnych

Text:

...dendritickými bunkami loadovanými peptidom z MAGE-A 3 indukovanej regresie antigénpozitívnych metastáz (Thurner a kol., l 999 a) a (c) terapeutická účinnosť polyvalentnej vakcíny korelovala s indukciou imunitné odpovede voči antigénu MAGE~ 3 (Reynolds a kol., 2003). Avšak Vzhľadom na vysokú heterogenitu pri expresii jednotlivých členov CTA skupiny nie je táto skupina antigénov tak populárnymimunologickým cieľom ako diferenciačné alebo...

Použitie modifikovaných cyklosporínov pri liečení ochorení HCV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6449

Dátum: 02.09.2004

Autori: Watashi Koichi, Hijikata Makoto, Shimotohno Kunitada

MPK: A61K 38/12, A61P 31/00

Značky: modifikovaných, liečení, cyklosporínov, ochorení, použitie

Text:

...kombináciou interferónu a ribavirínu. Ale pretože vírus nie je eliminovaný v približne polovine HCV pacientov liečených týmitoznámymi činidlami, stále trvá silná potreba altematívnych anti-HCV činidiel.0009 V súlade stým, predložený vynález poskytuje použitie neirnunosupresívneho cyklosporínu viažuceho cykloñlín pri prevencii alebo liečbe infekcií hepatitídou C alebo HCV indukovaných porúch. i0010 Infekcia hepatitídou C alebo poruchy vyvolané...

Spôsob produkcie živých alebo oslabených vírusov vakcínie, prirodzene sa vyskytujúcich alebo modifikovaných

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7736

Dátum: 22.07.2004

Autori: Guehenneux Fabienne, Pain Bertrand

MPK: C12N 7/00, C12N 5/00

Značky: živých, spôsob, oslabených, vírusov, produkcie, modifikovaných, vakcínie, prirodzene, vyskytujúcich

Text:

...a humoralna imunitná odpoveď vyvolaná u očkovaných jedincov viedli k vzniku značného vedeckého a priemyselného záujmu, a to z hľadiska použitia MVA ako rekombinantného vektorana imunizáciu proti ľudským a živočíšnym infekčným chorobám, najma proti HIV a rakovine. Pokiaľ sa vezme do úvahy jeho adaptácia na CEF, môže byť MVA v takýchto bunkách získaný vo vysokých titroch a súčasné klinické šarže potenciálnych rekombinantných MVA vakcín sú...

Spôsob prípravy N-terminálom modifikovaných chemotaktických faktorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3895

Dátum: 13.04.2004

Autori: Wandl Robert, Doods Henri, Necina Roman, Lenter Martin, Seidler Randolph

MPK: A61K 38/19, A61P 9/00, C07K 14/435...

Značky: spôsob, n-terminálom, chemotaktických, faktorov, modifikovaných, přípravy

Text:

...MCP-l proteínu izolovaného zprírodného zdroja je N-koniec blokovaný. Ako sa zístilo neskôr, toto naznačuje na posttranslačnú modiñkáciu, pri ktorej sa glutmnín, uvoľnený po odštiepenícagttcaatg atttgaatga cttcctggct atgctttcatccccatcctc tcacccccct cagatttaac ctćtccccct gagaccaacc aaagtctctg Ctcgctcagc gttatcatgg caagataagg gcagagcctg atccagctct gatcagggta cagaatctgg tgagtatcag gtggggctcc gacacttgta ttatataccc ctctgaggta ttttgttttt...

Imobilizované katalyzátory využiteľné na výrobu prirodzených nukleozidov a modifikovaných analógov prostredníctvom enzymatických transglykozylačných reakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2611

Dátum: 16.01.2003

Autori: Zuffi Gabriele, Tonon Giancarlo, Capra Emanuele, Orsini Gaetano

MPK: C12N 9/10, C12N 11/00, C12P 19/00...

Značky: katalyzátory, nukleozidov, transglykozylačných, prostredníctvom, enzymatických, imobilizované, využitelné, modifikovaných, reakcií, analógov, prirodzených, výrobu

Text:

...enzymes. Protein Express. Purif. 24, 56-60, 2002, ako aj na použitie celých buniek ako biokatalyzátorov na produkciu prirodzených nukleozidov a analógov transglykozylačnými reakciami Spoldi E. a ďalší,Recombinant bacterial cells as efficient biocatalysts for the production of nucleosides. Nucleosides Nucleotides 20 (4-7), 977-979, 2001.Avšak vo všeobecnosti sa akceptuje, že enzýmy imobilizované na tuhom substráte predstavujú...

Nástrojové materiály z modifikovaných práškových rýchlorezných ocelí a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281966

Dátum: 23.07.2001

Autori: Miškovič Vladimír, Miškovičová Marta, Fáberová Mária

MPK: C22C 38/12, C22C 33/02

Značky: výroby, spôsob, modifikovaných, práškových, materiály, nástrojové, rychlořezných, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zloženie modifikovanej rýchloreznej ocele vyrobenej technológiou práškovej metalurgie. Ide pritom o rýchlorezné ocele typu SN 19 830 s modifikovaným chemickým zložením a s modifikovaným granulometrickým zložením. Východiskové práškové ocele sa získajú rozprašovaním dusíkom do dusíka v podmienkach rýchlej solidifikácie. Chemické zloženie rýchlorezných ocelí je modifikované prídavkom 1,8 až 2,0 hmotn. % Nb, resp. 0,5 až 1,0 hmotn. %...

Spôsob výroby vysokoreaktívnych fenolových živíc modifikovaných močovinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281239

Dátum: 08.11.1995

Autori: Gramse Manfred, Buschfeld Adolf, Krezmin Hans-jürgen, Lattekamp Matthias

MPK: C08L 97/02, C08L 97/00, C08G 14/08...

Značky: živíc, močovinou, spôsob, vysokoreaktívnych, výroby, fenolových, modifikovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vysokoreaktívnych fenolových živíc modifikovaných močovinou, ako spojiva drevotrieskových dosiek, pričom najprv fenol a formaldehyd kondenzujú do takého stupňa, aby po prídavku 30 až 50 % hmotn. močoviny vznikli modifikované fenolové živice s obsahom pevnej látky od 50 do 70 %, obsahom alkálií od 2 do 8 % hmotn., počítané na hydroxid sodný, pričom sa k týmto živiciam pred ich spracovaním pridá toľko alkalického lúhu, že výsledný...

Postup výroby modifikovaných fenolických rezolov na výrobu penových látok a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280828

Dátum: 08.02.1995

Autori: Mirgel Ralf, Weber Heinz-dietmar

MPK: C08G 8/00, A01G 5/06

Značky: pěnových, výroby, použitie, postup, modifikovaných, výrobu, látok, fenolických, rezolov

Zhrnutie / Anotácia:

Postup výroby fenolických rezolov na penové látky, pri ktorom sa pridávajú k východiskovým látkam výroby rezolových živíc mono- alebo disacharidy, sacharidový alkohol alebo močovinoformaldehydové kondenzačné produkty ako modifikačné prostriedky. Použitie fenolických rezolov na výrobu biologicky odbúrateľných penových materiálov.

Způsob výroby modifikovaných rozvětvených etoxypolysiloxanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268216

Dátum: 14.03.1990

Autori: Czaková Marie, Čapka Martin, Schraml Jan, Blechta Vratislav

MPK: C08G 77/20

Značky: modifikovaných, výroby, rozvetvených, způsob, etoxypolysiloxanů

Text:

...°C. stabilní katalyzátory rozpustné ve vodě lze odstrenit vypráním reakční směsi vodou.I když při modifikaci etoxypolysiloxanů lze obecně používat široký výběr disilcxanú, výhodné jsou zejména ty, které jsou technicky dostupné jako hexametyldisiloxan. hexaetyldisiloxan, případně dieiloxany obsahující fenylskupinu. Pro přípravu modifikovaných etoxypolysiloxanů obaahujíoích nenesycenou skupinu je velmi výhodný...

Spôsob prípravy modifikovaných asfaltových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267051

Dátum: 12.02.1990

Autori: Komárek Zdeněk, Valušek Václav, Chromý Gustav

MPK: C10C 3/16

Značky: modifikovaných, spôsob, přípravy, zmesí, asfaltových

Text:

...pomocou ktorého sa dosiahne rozdispergovanie polymérov v asfaltových bitúmenoch je voči zmesi inertné, tzn. že nepôsobí negatívne na vlastnosti výsledného produktu. Toto sa v procese modifikáoie odparí a zachytí vo výmenníku a po prečistení použije na prípravu ňalšieho roztoku. Proces modifikácie je realizovaný v uzavretom a utesnenom systéme, čím je zabezpečená i hygiena a bezpečnost pri práci. Ďalšou výhodou tohoto spôsobu je i...

Způsob výroby modifikovaných flotačních přípravků na bázi alkylsulfátů sodných

Načítavanie...

Číslo patentu: 263680

Dátum: 11.04.1989

Autori: Malatinský Kornel, Zadák Milan, Müller Karel, Pedál Miroslav, Šindelář Vlastimil, Morák Milan, Prachař Otakar, Kontra Štefan, Machovič Vladimír

MPK: C11D 1/12, B03D 1/00

Značky: bázi, modifikovaných, způsob, sodných, flotačních, výroby, přípravků, alkylsulfátů

Text:

...po sulfataci bez desorpce ihned dál zpracovávat. sulfatace kyselinou sírovou nebo oleem vede také k použitelným produktům sulfatace, avšak pro nutný vyšší pfebytek sulfatačního činidla obsahují produkty sulfatace větší podíly kyseliny sírová.V každém případě je žádoucí kyselé produkty sulfatace co nejrychleji převést na sodné soli, protože při jejich skladování klesá časem stupeň dosažené sulfatace. Proto jsou pro sulfatací a další...

Pasta nebo lázeň pro potiskování a barvení reaktivními barvivy bázicky modifikovaných polyolefinových vláken a jejich směsí s vlákny polyamidovými či vlněnými

Načítavanie...

Číslo patentu: 262073

Dátum: 10.02.1989

Autori: Akrman Jiří, Švec Zbyněk, Fejková Ludmila, Burgert Ladislav, Štěpánek Oldřich, Ružička Jaroslav

MPK: D06M 13/34

Značky: jejich, barvivy, vláken, modifikovaných, barvení, bazicky, lázeň, polyolefínových, polyamidovými, reaktivními, vlákny, vlněnými, pasta, směsi, potiskování

Text:

...či rytinu válců chemicky ani mechanicky. Zahustka z modifikované moučky ze semen svatojánskéh-o chleba se připravuje za studena míchäním rychlomíchačem po dobu 15 až 30 minut a odležením. Kyselina gijlykolová se snadno rozpouští ve v-odě za normální teploty. Při použité koncentracl kyseliny glykolové 150 g.kg 1 tiskací barvy je výsledná hodnota pH 1,7 až 1,8.Kyselina glykolová, jejíž teplota tání je WTO, v průběhu sušení po tisku a paření...

Spôsob dávkovania aditív do viskózy pre prípravu modifikovaných celulózových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 261072

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pavlech Milan, Borody Milan, Pechárová Irena

MPK: D01D 1/06, D01D 13/02, D01F 2/10...

Značky: modifikovaných, přípravu, vlákien, spôsob, aditiv, celulózových, viskózy, dávkovania

Text:

...celulózy podľa vynálezu, kedy sa modifikačná zložka vo forme roztoku alebo disperzie pevných častíc pridáva k viskóze cez statický zmiešavač bezprostredne pred zvlákňovacim komplet-om pod. tlakom, zodpovedajúcim tlaku viskózy v mieste pridávania modifikačnej zložky. Využíva sa k tomu zariadenie, kde k visköze dopravovanej čerpadlem sa pridáva modifikačná zložka vo forme roztoku alebo stabilnej disperzie pod rovnakým tlakom.K...

Způsob výroby modifikovaných aminoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259847

Dátum: 15.11.1988

Autori: Marek Oldřich, Maťátko Jan, Dvořák Vladimír, Hajíček Odon, Jelínek Václav, Marek Petr

MPK: C08L 61/20, B32B 27/42, B32B 27/38...

Značky: aminoplastů, výroby, modifikovaných, způsob

Text:

...na následujících příklladoch.Do intenzívně míchaného reaktoru o teplot ě 100 °C se vnesoo l-eakční složky v následujícím pořadíroztok 80 kg Urietvanolamin 4 kg kyselina o-rtlořosfworečná 1 kg celulóza buková 10 kg uhličltau väpenatý 120 kgKondenzace proběhne během 12 minut do studia, kdy omiuopłast obsahuje 4,5 0/0 hru-ot.metylolových skupin, vysuší se za vakua 7 kPa během 25 minut tak, .aby obsah těktavých podílů byl 2 až 3 hmot. Zároveň se...

Spôsob výroby modifikovaných vláknotvorných polyesterov obsahujúcich alkalickú sol sulfo skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 258737

Dátum: 16.09.1988

Autor: Lacko Vladimír

MPK: C08G 63/18, C08G 63/46

Značky: modifikovaných, sulfo, obsahujúcich, vláknotvorných, výroby, alkalickú, spôsob, polyesterov, skupiny

Text:

...aby organické kyselina dávala neutrálnu, alebo slabo zasadítú soľ, prípadne aj nepatrne kyslú. Disociačná konštanta amonlaku je 1,7 . 105, čo zodpovedá pK 4,76 tz)záporný logaritmus disociačnej konštany .Bez prísady Mravčan amónny Octan amónny Oct-an amónny Octan amónny Propionan amónny Adipan amónny Benzoan amónny Izoftalan amónny Tereftalan amónnysilnejšie organické kyseliny ako sú mravčla a šťavelova nevyhovujú. Účinné začínajú...

Způsob kontinuální přípravy modifikovaných kopolymerů ethylenu s alespoň jedním.alfa. -olefinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244949

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kobza František, Smutný Lubomír, Plšek Josef

MPK: C08F 210/16

Značky: alespoň, ethylenu, kontinuální, modifikovaných, olefinem, přípravy, způsob, kopolymerů, jedním.alfa

Text:

...chyb roven 1.Zlepšené chování kopolymerů modifikovaných podle vynálezu v .průběhu vytlačováiní foukánim musí být přičteno skutečnosti, že mají uvedený poměr nom/nn v rozmezí mezi 1,5 a 10.Kopolymery modifikované způsobem podle vynálezn mají index toku taveniny v rozmezí 0,1 až 10 dag/min a objemovou hmotnost v rozmezí 0,910 až 0,955 g/cm 3. Při použití těchto kopolymerů pro výrobu tubulárních fólií, tzn. v případě, kdy index toku...

Způsob kontinuální výroby modifikovaných kopolymerů ethylenu a alespoň jednoho.alfa. -olefinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244918

Dátum: 15.07.1988

Autori: Brázda Zdenik, Soueek Josef, Piálek Josef, Kollmann Jan, Oliva Jioí

MPK: C08F 210/16

Značky: ethylenu, kopolymerů, výroby, olefinu, jednoho.alfa, kontinuální, alespoň, způsob, modifikovaných

Text:

...íixována na inertní nosič nebo smíšena se sloučeninou kovu skupiny VIII periodického systému prvků.R 1, R 3, R 3 a R 4 znamenají uhlovodíkové zbytky s 1 až 10 uhlíkovýml atomy a R 5 znamena bud uhlovodíkový zbytek s 1 až 10 uhlíkovými atomy nebo skupina typu- sloučenina na bázi alkylaluminiumfluoridu obecného vzorce AIRZF AlRzxlaR znamená alkylovou skupinu s 1 až 12Halogenovanou sloučeninou přechodového kovu skupin IVa až Via periodického...

Způsob přípravy modifikovaných polyesterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244359

Dátum: 11.06.1988

Autori: Jasanský Zdenik, Paoízek Miroslav, Kopecký Ivan, Macek Vladimír, Pokorný Pavel

MPK: C080 63/20

Značky: modifikovaných, přípravy, polyesterů, způsob

Text:

...alkoholy v počtu dvou až šesti, s výhodou ve směsivytvořené při jejich průmyslové výrobě. Pŕídavek polyfunkčních~ alkoholů lze provést například na počátku eeterifikece kyseli ny tereftalátové nebo reesterifíkace dimetyltereftalátu etylenglykolem, během této esterifikece či reesterifíkace nebo po jejím ukončení, na počátku polykondensační reakce nebo v jejím průběhu, nejpozději však před ukončením polykondsnsace tak, aby došlo k reakci...

Spôsob výroby modifikovaných plnidel a pigmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256163

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zeman Svatopluk, Klimeš Stanislav, Moravová Jarmila, Dimun Milan, Milichovský Miloslav, Tauc Jaroslav

MPK: C08L 61/24, C08L 61/28, C08L 61/32...

Značky: pigmentov, výroby, spôsob, modifikovaných, plnidel

Text:

...»na povrchu častic plnidla sa rozdisperguje V 100 mililitroch vody, K takto pripravenej suspenzii sa za intenzívneho miešania pridá 13 g 45 Vo-ného vodného roztoku 2,3-epoxypropyltrimetylamóniumchloridu. Reakčná zmes sa potom zohrieva pod spätným chladičom po dobu 30 minút .pri 90 °C v mierne alkalických podmienkach pri pH 8. Potom sa zmes ochladí, zneutralizuje kyselinou mravčou a suspenzia častíc poyrchovo-kationizovaných kvartérnymi...

Spôsob výroby modifikovaných asfaltov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236221

Dátum: 01.02.1988

Autori: Hojzák Miloš, Runa Alfréd, Juščík Mikuláś, Kopernický Ivan, Masaryková Margita, Sventek Ján

MPK: C10C 3/02

Značky: asfaltov, výroby, spôsob, modifikovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je spôsob výroby modifikovaných asfaltov pridávaním viskostatickej látky do zohriateho asfaltu. Viskostatická látka sa získa miešaním ľubovolného plastomeru a elastomeru na komorovom miešadle a závitkovom vytlačovacom stroji. Využitím vynálezu je možné na modifikáciu asfaltov využiť aj plastomery a elastomery ktoré sa samy o sobe na tento účel nedajú využiť z dôvodu ich nerozpustnosti v asfalte.

Způsob výroby anorganických materiálů modifikovaných chemicky vázanou 3-aminopropyl skupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254289

Dátum: 15.01.1988

Autori: Czaková Marie, Čapka Martin, Rexová-benková Ľubomíra

MPK: C12N 11/14

Značky: způsob, výroby, materiálů, 3-aminopropyl, vázanou, chemicky, modifikovaných, anorganických, skupinou

Text:

...povrchu i průměru porů, takže lze volit vhodný materiálpodle požadavků aplikace (například lze použít drcenou porovinu, nebo keramické korálky).Ošetření keramiky halogenvodíkovými kyselinami je velmi jednoduché a v závislosti na teplotě a koncentraci kyseliny spočíva v několikaminutovém až několíkahodinovém styku keramiky s kyselínami a následném promytí vodou a případně sušení. Rovněž potřebná organokřemičitá činidla jsou běžně dostupná,...

Spôsob superfinišovania modifikovaných obežných dráh krúžkov valivých ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 247297

Dátum: 15.01.1988

Autori: Brtko Juraj, Holubec Miroslav

MPK: B24B 19/06, B24B 35/00

Značky: valivých, obežných, superfinišovania, dráh, modifikovaných, spôsob, krúžkov, ložísk

Text:

...p 0101137 vykonáva aj striedavý pohyb pozdĺž obežnej dráhy. Aby dochádzalo k vyššiemu úberu na okrajoch, teda aby vznikla vypuklá obežná dráha, je potrebne, aby v »okrajových polohách bola výdrž kameňa, Týmto spôsobom možno obrábaf jednoduché - bombírované obežné dráhy. V súčasnosti však existujú zložitejšie profily obežn-ých dráh, na ktorých výrobu je potrebné vyvinúť vhodn.ú metódu.Tento problem rieši spôsob superfinlšovannia....

Spôsob výroby modifikovaných polyesterových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 243909

Dátum: 15.11.1987

Autori: Dolejš Václav, Rytío Zdenik, Paoízek Bedoich

MPK: C08L 31/06, C08L 31/08

Značky: výroby, polyesterových, modifikovaných, spôsob, živíc

Text:

...živicami, ktoré obsahujú karb-oxylonxzé skupiny, .ako je napr. kalatúna.Ako -dioly iaž po-lyoly .na výrobu polyesterových živic jiodlo tohto vynálezu Inožno použit všetky známe dioly až polyoly používané na výrobu klasických valkycloxr, 115.j.mii však glycerol, tríínetylolproujxñn, peniaerytritol, dipentaerytritol, trimetyloletán, dietyléítglylíol, neopentylgglykol, jiropylénglykol, diproxpylénjzlykol, butáií-dioly a iné.Alkydy podľa...

Způsob nepřetržité přípravy chemicky modifikovaných polyesterových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 234505

Dátum: 01.11.1987

Autori: Blažek Jiří, Kvízová Milena, Svoboda Josef, Sűsser Otakar, Vaníček Jiří

MPK: D01F 6/62

Značky: způsob, chemicky, přípravy, polyesterových, nepřetržité, vláken, modifikovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby různých typů kopolymerních vláken, při kterém se přímým zvlákňováním esterifikace kopolymerujících kyselin etylenglykolem provádí v prostředí tvořeném produktem nízkomolekulární části nepřetržitě pracující výrobní linky, jehož část je odvětvena do zvláštního vzhledem k výrobní lince paralelně řazeného průtočného reaktoru, přičemž produkt z tohoto reaktoru se spojuje s hlavním proudem výrobní linky a v následující vysokomolekulární...

Způsob přípravy polyamidů, modifikovaných polyalkylonoxidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246665

Dátum: 15.10.1987

Autori: Wichterle Otto Akademik, Husák Jan, Kott Kristian, Jindoich Miroslav

MPK: C08G 69/16

Značky: modifikovaných, přípravy, polyamidů, způsob, polyalkylonoxidy

Text:

...z kyseliny fosforečné syntetizovat produkt reakce s lsktemy a lze ji použít přímo v běžné, obvykle 85 formě.způsob podle vynálezu je dále popsán na několika příklsdech provedení. Všechny procsntu- in ální údaje vztnhující ae ke složení polymerujicí směsi jsou vztaženy na směs lsktamů a iniciůtoru.G-ksprolsktsm byl polymerován v pŕítomnosti takového množství 85 B 3 P 04. které odpovídá 5 mol I bezvodě H 3 P 04 a dále v přítomnosti 10 hmot. I...

Způsob výroby modifikovaných kopolymerů olefínů obsahujících vinylový ester

Načítavanie...

Číslo patentu: 245473

Dátum: 15.06.1987

Autori: Fedotova Eleonora Fedoróvna, Tudorache Nicolae, Fedin Viktor Michajlovie, Prasolov Alexej Borisovie, Ceausescu Elena, Ryskin Jurij Jevsejevie

MPK: C08F 8/12

Značky: vinylový, způsob, kopolymerů, výroby, ester, obsahujících, olefinu, modifikovaných

Text:

...nponozwmbcnn cmecurenax c aaxpamoü qameä H sxcwpyIcepax, npzzg. nzyxmaezcoaue arccrpyzxepm npencmamamm HBHCÍOJIBGJBHPOĽHHĚ rexnonorrzesxuñ B 8 pHaHT.-Snanenme onpenenäunux nonan cnupma npomcxonnt HaupQ npu uouomm neexyyuaoñ-nerasaumn. Honyqennue na Buxone na axcmpynepa nponyxru peaxuun uoryr Guma öoneernnm úeaee cunsno Bcnyuenu n B arou.cnyuae nocne monnénxauuu onn nonxnn óurs nonneprnymnca neraaennu. Bpema npeóunaana peanuwonnoü cmecn...

Způsob výroby aromatických uhlovodíkových pryskyřic modifikovaných aromatickými karboxylovými kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 249518

Dátum: 12.03.1987

Autori: Lücke Wolfgang, Beneke Herbert, Friedrich Bodo

MPK: C08F 12/08, C08F 12/00, C09D 11/10...

Značky: způsob, kyselinami, uhlovodíkových, modifikovaných, aromatických, výroby, karboxylovými, pryskyřic, aromatickými

Text:

...F-riewdel-Craitsova katalyzátoru jako brotrifluoridové-ho kom-plexu,»chloridu hlinitého, chloridu antimoničnéwho nebo chloridu ttíničitého a potom během 40 až 80 minut se ,přidävají nenasycené, upolyimelrovtaltelné slouěeniny tak ~alby se reakcní teplota udržovala v rozmezí 100 až l 60 ° Celsia.Po přidání nenasycených sloučenin proběllíiíe při polymeračni teplotě 10- až 20 minutová reakce. Potro-m se reakrční směs promyje horkou vedo-u a tím...

Spôsob prípravy modifikovaných akrylátových kompozícií

Načítavanie...

Číslo patentu: 236628

Dátum: 15.02.1987

Autori: Vašková Viera, Bartoň Jaroslav, Juraničová Viera, Capek Ignác

MPK: C08F 20/18, C08F 265/04

Značky: přípravy, kompozícií, modifikovaných, spôsob, akrylátových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy modifikovaných akrylátových kompozícií, vyznačujúci sa tým, že na polymér alebo kopolymér esterov kyseliny akrylovej obecného vzorca I, kde R1 je vodík alebo metylová skupina a R2 je alkyl s počtom uhlíkov 1, 2, 4 alebo 8, s akrylonitrilom, so styrénom, vinylacetátom, etylmetakrylátom alebo butylmetakrylátom v množstve 60 až 95 hmotových dielov vo forme vodnej disperzie sa pôsobí 5 až 40 hmotovými dielmi vodorozpustného monoméru...

Způsob výroby modifikovaných kopolymerů ethylenu s alespoň jedním alfa-olefinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248716

Dátum: 12.02.1987

Autor: Machon Jean-pierre

MPK: C08F 4/00, C08F 210/16

Značky: alespoň, modifikovaných, výroby, způsob, kopolymerů, alfa-olefinem, ethylenu, jedním

Text:

...podle normy ASTM D 1238-73, tj. při tplotě 190 °C.Vypočteným limitním viskozitním číslem m, se rozumí hodnota viskozity při nulovém srnykovém gradientu, stanovená výpočtem z distribuce molekulových hmotnosti určené chromatograticky gelovou permeaci. Podle Buecheovy teorie L Chem. Phys. 1956 25, str. 599 výpočtu limitniho viskozitního čísla platí pro kopolymery ethylenu s alespoň jedním oc-Olefinem při teplotě 190 °C tento vztah10 g...