Patenty so značkou «modifikovaného»

Zmes na realizáciu modifikovaného bitúmenu pre asfalt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20144

Dátum: 24.10.2012

Autor: Cardinali Bruno

MPK: C08L 53/02, C08J 3/20, C08L 17/00...

Značky: realizáciu, asfalt, modifikovaného, bitumenu

Text:

...zrnitosti základných produktov získaných z pneumatík na konci životnosti alebo z iných podobných vulkanizovaných materiálov, ako napríklad podrážok, gumových hadíc, antivibračných celkov a podložiek alebo tesnení z umývačiek na riady sú omnoho vyššie, než je minimálna veľkosť 0,5 mm. Tieto polymérové základy sú všeobecne zostavené z kopolymérov styrén-butadién, (SBr), akryl-nitril(NR) a butadiénové polyméry (Br). Zrnitosť vyššia. než 0,5 mm...

Použitie povrchovo modifikovaného uhličitanu vápenatého v lepidlách, tesniacich hmotách a/alebo tmeloch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16441

Dátum: 05.04.2011

Autori: Saunders George, Gane Patrick, Buri Matthias, Mcjunkins Joseph

MPK: C09C 1/02

Značky: povrchovo, lepidlách, hmotách, tmeloch, uhličitanu, tesniacich, použitie, vápenatého, modifikovaného

Text:

...s akýmkoľvek minerálom, ktorý je inertný voči stredne silným až silným donorom H 30 iónov. Ďalej je taktiež možné použiťvyzrážaný uhličitan vápenatý (Precipitated Calcium Carbonate - PCC).0015 Je obzvlášť výhodné, ked je prírodný uhličitan vápenatý vybraný zo skupiny obsahujúcejmramor, kalcit, kríedu, dolomit alebo ich zmesi.0016 Silné donory H 3 O iónov použiteľné v tomto vynáleze sú vybrané zo skupiny obsahujúcej silné kyseliny alebo ich...

Spôsob prípravy povrchovo modifikovaného minerálneho materiálu, výsledné produkty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15838

Dátum: 16.04.2010

Autori: Wimmer Guenter, Weitzel Hans-joachim, Schoelkopf Joachim

MPK: C09C 1/02, C09C 1/42

Značky: přípravy, minerálneho, povrchovo, materiálů, výsledné, modifikovaného, produkty, spôsob, použitie

Text:

...zlúčenine obsahujúcej kovčinilod 10 l až 2 l,aminerálneho materiálu v suchom stave,ako prísady do vodnej suspenzíe minerálnych látok majúcich pH medzi 5 a 10, vyznačujúce sa tým, že táto prísada vedie k vytvoreniu maloobjemového ñltračného alebo odstredeného alebo sedímentovaného koláča s vysokým obsahom pevných látok získaného0008 Izoelektrickým bodom minerálneho materiálu je na účely tohto vynálezu hodnota pH, pri ktorej povrch...

Spôsob odstraňovania silanolu z prípravy modifikovaného polyméru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16039

Dátum: 11.11.2009

Autori: Jantsch Norbert, Berndt Christiane, Boehm Jochen, Thiele Sven

MPK: C08C 2/02, C08C 19/44

Značky: přípravy, silanolu, spôsob, polymerů, odstraňovania, modifikovaného

Text:

...a jemnej častice pomocou Si na druhom konci. Organický film, ktorý obsahuje reaktívnu ñąnkčnú skupinu na jednom konci, je kovalentne spojený so základnou sklenenou doštičkou prostredníctvom Si na druhom konci.Cost-Eĺective Surface Modificatíons of Silica and Alumina Achieved by Way of a Single In-House Set- Up (abstrakt), A. Taralp a kol., ASC National Meeting, marec 2003, opisuje povrchovo funkčný porézny oxid kremičitý a oxid...

Povrchová úprava tepelne modifikovaného dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16366

Dátum: 19.06.2008

Autori: Pänkäläinen Saku, Lindell Henry, Pynnönen Janne, Silen Jouko, Laitinen Risto, Kankkunen Mika

MPK: B05D 7/08, B27K 3/15

Značky: úprava, tepelně, modifikovaného, dřeva, povrchová

Text:

...trvajúceho 1 až 10 sekúnd.0010 Známe spôsoby glejenia tepelne modiñkovaného dreva pomocou AKD alebo ASA sa vyznačujú tým, že spojivá vyžadujú použitie organického rozpúšťadla, napríklad acetónu. Organické rozpúšťadlá sú však pomerne drahé a ich toxicita alebo citlivosť na vznietenie môže zvyšovať riziká spojené s výkonom povolania. Bolo by teda žiaduce, keby v roztoku určenom na úpravu dreva mohla byť nahradená vodou.0011 AKD a ASA navyše...

Spôsob zníženia génovej expresie použitím modifikovaného využitia kodónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18886

Dátum: 18.10.2007

Autori: Zelder Oskar, Jeong Weol Kyu, Herold Andrea, Klopprogge Corinna, Schröder Hartwig

MPK: C12N 15/77

Značky: zníženia, použitím, využitia, modifikovaného, spôsob, kodónov, génovej, expresie

Text:

...môže umožniť získanie mikroorganizmu, ktorý dáva viac produktu katalyzovanej reakcie, a teda nakoniec povedie k zvýšenej produkciipríslušnej aminokyseliny. Podobne - ak je napríklad známe, že niektorý enzymatickýkrok v biosyntetickej dráhe požadovanej kyseliny je nežiaduci, pretože presmeruje veľa metabolickej energie do tvorby nežiaducich vedľajších produktov, možno uvažovať oregulácii expresie príslušnej enzymatickej aktivity nadol,...

Použitie viackrát modifikovaného zeolitu pri získavaní bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2556

Dátum: 17.03.2005

Autori: Holper Josef, Boos Bernd, Lesjak Meinhard, Heinzel Ute

MPK: C02F 11/04, C02F 3/28

Značky: modifikovaného, zeolitu, získavání, bioplynu, použitie, viackrát

Text:

...nárast nedisociovaných kyselín, ako napr. kyseliny octovej, kyselinymaslovej, kyseliny propiónovej, kyseliny valérovej, atď. Produkcia plynu klesá,narastá obsah oxidu uhličitého a dochádza k tvorbe peny.0011 Nielen amoniak, ale aj zvýšený počet zlúčenín síry v kvasnom substráte pôsobí inhibične na aktivitu metánových baktérií. V závislosti od hodnoty pH sa tvoria sulfidy, príp. sirovodik. Toxicky pôsobí predovšetkým sirovodik....

Spôsob prípravy modifikovaného polypeptidu, protilátková molekula, molekula nukleovej kyseliny, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284395

Dátum: 10.02.2005

Autori: Presta Leonard, Lowe John, Jardieu Paula, Lowman Henry

MPK: A61K 39/395, C07K 16/00, C07K 16/42...

Značky: přípravy, prostriedok, protilátková, polypeptidů, použitie, kyseliny, molekula, obsahom, spôsob, farmaceutický, modifikovaného, nukleovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy modifikovaného polypeptidu prostredníctvom kombinácie krokov, ktoré zahŕňajú: (1) identifikáciu aspartylových zvyškov, ktoré sú náchylné na izomerizáciu (2) substitúciu alternatívnych zvyškov a skríning výsledných mutantov z hľadiska afinity proti cieľovej molekule. V ďalšom výhodnom uskutočnení je polypeptidom protilátka a cieľovou molekulou je antigén. V ďalšom výhodnom uskutočnení je protilátkou anti-IgE a cieľovou molekulou...

Intergénne oblasti ako miesta inzercie v genéome modifikovaného vakcíniového vírusu ankara (MVA)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 574

Dátum: 14.05.2003

Autori: Howley Paul, Leyrer Sonja

MPK: C12N 15/863, C07K 14/005, A61K 31/70...

Značky: modifikovaného, mva, intergénne, ankara, oblastí, genéome, inzercie, miesta, vakcíniového, vírusu

Text:

...(Antoine a kol., 1998, Virology, 244, 365 až 396) genómová organizácia genómu MVA. Genóm MVA sveľkosťou 178 kb je tesne zbalený a obsahuje 193 jednotlivých otvorených čítacích rámcov (ORF), ktoré kódujú proteíny s dĺžkou najmenej 63 aminokyselín. V porovnaní s vysoko infekčným vírusom Variola a tiež prototypom vírusu vakcínie, najmä s kméňom Copenhagen, je väčšina ORF V MVA fragmentovaná alebo skrátená (Antoine a kol. 1998, Virology 244,...

Sposob výroby modifikovaného 2-merkaptobenztiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260177

Dátum: 15.12.1998

Autori: Leška Štefan, Hauskrecht Peter, Argaláš Peter

MPK: C07D 277/72, C08K 5/47

Značky: spôsob, modifikovaného, 2-merkaptobenztiazolu, výroby

Text:

...tkaiptaxu a síranu vápenatého 1až 5. Zmes kaptaxu a síranu vápenatého sa zo suspenzie oddelia. Pre prípad požiadavky na vyšší obsah inertu síran vápenatý než je ho možné získat reakciou vápenatej soli kaptaxu s kyselinou sírovou sa pridá po vyzrážaní vápenatej soli kaptaxu prebytkom kyseliny sírovej .k vzniklej suspenzii oxid vápenatý, hydroxid vápenatý .alebo uhličitan váipenatý, ,pričom súčasne dochadza i k neutralizácii prebytočne...

Spôsob výroby modifikovaného suspenzného kopolyméru vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278132

Dátum: 07.02.1996

Autori: Komora Ladislav, Kováč Miroslav, Kráľ Bohumil, Surová Silvia, Micka Miloň, Macho Vendelín

MPK: C08F 220/10, C08F 214/06

Značky: modifikovaného, kopolymerů, výroby, vinylchloridu, spôsob, suspenzného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby modifikovaného suspenzného kopolyméru na báze vinylchlorid-akrylátového kopolyméru s alkylom s počtom uhlíkov 2 až 20, vhodného hlavne do vnútorne mäkčených výrobkov, sa uskutočňuje emulznou homopolymerizáciou alkylakrylátu alebo kopolymerizáciou zmesi alkylakrylátov, prípadne s iným komonomérom, za prítomnosti emulgátora, vodorozpustného iniciátora a prípadne pomocných látok, s následnou suspenznou štatistickou ako aj očkovanou...

Spôsob výroby modifikovaného polyméru propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277798

Dátum: 16.12.1992

Autori: Komori Nobutoschi, Nakajima Hirokazu

MPK: C08F 10/06

Značky: polymerů, modifikovaného, spôsob, propylenu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby modifikovaného polyméru propylénu spočíva v tom, že sa zmieša špecifikovaný fenolový antioxidant, polyol alebo parciálny ester mastnej kyseliny s týmto polyolom a činidlo vytvárajúce radikály s polymérom propylénu obsahujúcim aspoň 5 ppm titánového podielu ako zvyšku katalyzátora alebo aspoň 0,5 ppm vanádového podielu ako zvyšku katalyzátora a vzniknutá zmes sa roztaví a hnetie pri teplote 150 až 300 stupňov C.

Způsob zpracování tuhých nebo kapalných odpadů z výroby plochých nebo kapilárních memrán a vláken z nativního nebo modifikovaného polyfenylenoxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268986

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rufus Ján, Štefaničáková Alena, Mravčák Stanislav, Pechočová Mária, Pechoč Vladimír

MPK: D01F 6/66

Značky: způsob, vláken, modifikovaného, polyfenylenoxidu, odpadů, memrán, výroby, kapilárních, plochých, nativního, zpracování, kapalných, tuhých

Text:

...se zbytky roztoku a tuhé odpady roztřídí podle druhu. Tuhé odpady se pořežou na kousky do velikosti 2 cm a po vysušení se rozpustí v chlorovaných uhlovodících nebo jejich směsích na roztok o koncentraci 5 až 25 hmot. a viskozitě 1 až 15 Pa.s. Na toto složení se upraví i kapalné odpady přídavkem polymeru nebo rozpouštědel. Pro zpracování tohoto roztoku na porézní vlákna nebo ploché membrány se roztok připravuje 5 přídavkem srážedla jako...

Spôsob výroby modifikovaného polyvinylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267327

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fabini Miroslav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Komora Ladislav, Rusina Miroslav, Bobula Stanislav, Mišeje Gabriela, Glos Ján

MPK: C08F 16/06, C08F 8/06

Značky: výroby, polyvinylalkoholů, modifikovaného, spôsob

Text:

...hydrclýzy I BB mol. re 1. číslo kyelosti roztoku (prepočítaná na sušinu) 2,69 as KOH/3. Autokldv sa uzavrie a prepláchne trikrát kyslíkom pri tlaku 0,4 lľa potom ss pretlak kyslíka vypustí (zostane tlak kyslíka 0,1 MPa) a obsah autoklávu sa za neustaleho miešania vyhreje na teplotu 200 °C a pri tejto sa s presnosťou 3 2 °C udržuje počas 4 h. nato sa reakčná zmes ochladí a vypustí do pripravenej nádoby. získaný vodny roztok, resp. sől...

Spôsob výroby modifikovaného papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: 264703

Dátum: 12.09.1989

Autori: Tomis Bořivoj, Moravcová Jarmila, Tauc Jaroslav, Milichovský Miloslav, Zeman Svatopuk, Dimun Milan, Klimeš Stanislav

MPK: D21H 3/36

Značky: spôsob, výroby, papiera, modifikovaného

Text:

...so zníženou plošnou hmotnosťou pri zachovaní jeho užitnýoh vlastností, t. j. najmä belosti, opacity, hladkosti, mäkkosti atd., teda ušetria sa suroviny a energia.Pod pojmom vodonerozpustný zosietený močovino-formaldehydový kondenzát sa rozumie chemizačný prostriedok tvorený 4 až 100 kondenzatu s 0,1 až 6 hmot. povrchovo viazaných metylol skupín.Výroba modifikovaného papiera je ilustrované príkladmi prevedenia, nie je nimi však nijako...

Způsob přípravy syntetického modifikovaného materiálu na bázi oxidu křemičitého a oxidu boritého

Načítavanie...

Číslo patentu: 259886

Dátum: 15.11.1988

Autori: Notari Bruno, Fattore Vittorio, Manara Giovanni, Taramasso Marco

MPK: C01B 33/113

Značky: boritého, přípravy, oxidů, bázi, materiálů, syntetického, modifikovaného, způsob, křemičitého

Text:

...C v H formě má význačné čâry, uvedené V dále uváděné tabulce č. 3.Borialít D je možno v hezvodém stavu char~akterízoyat následujícími molárnimi- poměry jednotlivých přítomných oxidůR tetrabutyiomonný- kation, C je Ht, NHF nebo kovový katíon o valencí n.Diirakční rentgeoogram látky získa-né kal cinací büľâĺĺtü D-v H formě-má významnéBuorality jsou velmi stáléílártky, jak již bylo uvedene, a to nejen přiípüsobeníĺvysokých teplot, ale-i při...

Způsob výroby modifikovaného chromatografického papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258011

Dátum: 15.07.1988

Autori: Lomakina Ljudmila, Aksenova Marija, Ostrovskaja Věra

MPK: G01N 31/22, D21H 5/00

Značky: modifikovaného, způsob, výroby, papíru, chromatografického

Text:

...BnHTuBaeMocTb ôymaru 29 MM/MnaHonyuéune Monwuuuponaunoä xpomaworpaąuqecxoň öymarn. vMonmuuupoaanuym xpomaworpamuqecxym őyuary uonyqamw Kax B npumepe W 1 c oň pasnnueň, uwo BMGCTO 1,7 Z pacrsopa nnyxpouosomucnoro Kanna HDHMEHHMT 0,5 ŽHNŘ pacwsop oxncnnwenn c pH 1. nonyueuuuň paCTBODeHHeM 60 r n 3 vxnoMo~ áoxucnoro KanuH 1 al 2.n ncwnnnuponauuoň Bonn-cnocneymmuu noöasnenneu ll 2 vr čěñíäň RHCHOTM. BpeMx oópaöorxu öynarn noe cywox....

Způsob přípravy syntetického modifikovaného materiálu na bázi oxidu křemičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257252

Dátum: 15.04.1988

Autori: Forlani Orfeo, Taramasso Marco, Manara Giovanni, Notari Bruno

MPK: C01B 33/113

Značky: syntetického, materiálů, bázi, křemičitého, způsob, oxidů, přípravy, modifikovaného

Text:

...uvedených modifikovaných oxidů křemičitých, lze uvést všechny kovové kationty, přičemž ve výhodném,provedení, jak již bylo uvedene,se za üčelem zjednodušení postupu používá prvků, které mají alespoň částečně amfoterní charakter, jako jsou,chrom, berylium, titan, vanad, mangan, železo, kobalt, zinek, zikronium, rhodi um, stříbro, cín, antimon a hor.Modifikované oxidy kremičité, získané postupem podle uvedeného vynálezu, jsou charakteri~ zovány...

Způsob výroby oxidu křemičitého modifikovaného hliníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257251

Dátum: 15.04.1988

Autori: Forlani Orfeo, Taramasso Marco, Notari Bruno, Manara Giovanni

MPK: C01B 33/113

Značky: oxidů, výroby, způsob, hliníkem, modifikovaného, křemičitého

Text:

...kovů alkalickych zemin jsou hydroxid sodný, hydroxid draselný a hydroxid vápenatý.Ve výhodném provedení postupu podle uvedeného vynálezu je množstv 1 anorganické báze a/nebo tetralkylamoniumhydroxidu nebo triethanolaminu nižší než stechiometrickě množství vztažené na oxid křemičitý, přičemž toto množství je výhodné 0,05 až 0,50 molu na mol oxidu křemičitého.Oxid křemičitý modifikovaný zavedením atomů hliníku má podle uvedeného vynálezu...

Způsob výroby modifikovaného tuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257020

Dátum: 15.04.1988

Autori: Machaníček Alois, Zamykal Jaroslav

MPK: C11C 3/12

Značky: modifikovaného, výroby, způsob

Text:

...ztužování za následujících podmínek. Tlak vodíku byl.0,15 MPa, teplota oleje na začátku hydrogenace 130 °C a na konci hydrogenace 180 °C,doba hydrogenace byla 6 hodin, koncentrace niklového katalyzátoru byla 0,5 hmotnostních.Hydrogenace byla ukončena při dosažení bodu tání posunem 32,8 byl zfiltrován na kalolisu a označen jako I. filtrát, který se použil pro II. stupeňhydrogenace. Do hydroqenačnĺho autoklávu byla natažena následující...

Způsob výroby částečně depolymerovaného a současně modifikovaného škrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250920

Dátum: 14.05.1987

Autor: Bella Josef

MPK: C08B 30/12

Značky: depolymerovaného, částečně, výroby, modifikovaného, současné, škrobu, způsob

Text:

...se pohybovat v rozmezĺ 0,5 až 100 kJ.kgl.Při ozařování urychlenými elektrony se reakční směs rovná pomocí vhodného zařízení do stejnosměrné vrstvy na pohyblivý pás, který prochází pod výstupním okénkem urychlovače elektronů. Zde je reakční směs vystavena účinku rozmítaného svazku urychlených elektronü. Po ozáření se vzniklý produkt z pohyblivého pásu odebírá stěrkou nebo jinak do zásobníku pytlovacĺho nebo jiného balicího zařízení, nebo k...

Způsob přípravy chemicky modifikovaného vláknotvorného polyetylentereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238936

Dátum: 16.03.1987

Autori: Vaníček Jiří, Sűsser Otakar, Blažek Jiří, Kvízová Milena, Svoboda Josef

MPK: C08G 63/18

Značky: polyetyléntereftalátu, způsob, modifikovaného, vláknotvorného, přípravy, chemicky

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba vláknotvorného polyetylentereftalátu chemicky modifikovaného kyselinou izoftalovou případně jejím sulfoderivátem nebo kombinací obou těchto látek tak, že modifikační složka ve formě suspenze v etylenglykolu se přidává do procesu přípravy polyetylentereftalátu po skončení přeesterifikace dimetyltereftalátu etylenglykolem před začátkem polykondenzace. Takto připravený kopolyester vykazuje sníženou krystalinitu a zlepšenou zvláknitelnost....

Způsob výroby koloidního kysličníku křemičitého modifikovaného hliníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249359

Dátum: 12.03.1987

Autori: Socha Jiří, Doležal Jiří, Novotný Miloslav

MPK: C01B 33/14

Značky: výroby, kysličníku, koloidního, hliníkem, křemičitého, způsob, modifikovaného

Text:

...některé ionty kysličníku křemíčitého na povrchu každé koloidní častice a kysličník křemičitý se vyloučí. Kysličník křemičitý, který se při tomto procesu vyloučí se odstraní filtrací neho sedimentací.V aparaturním uspořádání je možno celý postup realizovat tak, že se koloidní kysličník křemičitý nejdřive deionizuje na katexové koloně a pak na anexové koloně za vzniku kyselého solu kysličníku křemičitého, ke kterému se v nerezové nebo...

Spôsob výroby fyzikálne modifikovaného močovinoformaldehydového kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234416

Dátum: 01.03.1987

Autori: Zeman Peter, Kellner Michal, Truchlik Štefan, Kudelás Boris, Procházka Bohumil, Zeman Svatopluk, Tomis Bořivoj, Fedák Ján, Dimun Milan, Lipka Radislav

MPK: C08L 61/24, C05C 9/02

Značky: spôsob, modifikovaného, výroby, fyzikálne, močovinoformaldehydového, kondenzátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednáva o výrobe fyzikálne modifikovaného močovinoformaldehydového kondenzátu spôsobem pôsobenia na vodonerozpustný močovinoformaldehydový kondenzát, neizolovaný a/alebo vopred izolovaný z reakčnej zmesi jeho syntézy, pri teplote 3 až 103 °C vo vodnom prostredí sulfonovanými derivátmi lignínu v množstve 0,01 až 3 hmot. diely na 1 hmot. diel močovinoformaldehydového kondenzátu za nasledujúceho odstránenia tekavých podielov rezultujúcej...

Sorbent pro kapalinovou chromatografii na bázi modifikovaného silikagelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238690

Dátum: 15.01.1987

Autor: Porsch Bedřich

MPK: G01N 30/50

Značky: sorbent, bázi, silikagelu, chromatografii, kapalinovou, modifikovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou řešení je sorbent pro kapalinovou chromatografii na bázi modifikovaného silikagelu, jehož povrch obsahuje chemicky vázané alifatické řetězce o počtu atomů 12 až 24 atomů uhlíku, přičemž obsah uhlíku v alifatických řetězcích je 5 až 30 % hmot., vztaženo na 1 g základního silikagelu, a chemicky vázané primární aminoskupiny, například skupinu aminopropylovou v množství 0,1 mmolu až 2,5 mmolu vztaženo na gram sorbentu, přičemž v...

Spôsob výroby modifikovaného nadúvadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230319

Dátum: 15.10.1986

Autori: Polievka Milan, Dimun Milan, Procházka Bohumil, Zemanová Eva, Barňák Štefan, Zeman Svatopluk, Šubert Jiří, Mikel Miroslav, Gaško Pavol, Bubnáš Juraj

MPK: C07C 107/02, C08K 5/34

Značky: výroby, nadúvadla, spôsob, modifikovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby modifikovaného nadúvadla zo skupiny zahrňujúcej 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktán a azo-dikarbonamid, vyznačujúci sa tým, že na miešanú vsádku, obsahujúcu aktívnu zložku, sa pôsobí modifikátorom tvoreným aspoň jedným z oligomérov všeobecného vzorca v ktorom n znamená 1 až 5 a X je -CH2CH2- alebo -CH2CH2-O-CH2CH2-, v množstve 0,1 až 30 % hmot., s výhodou v množstve 9,8 až 19,0 % hmot. oligomérov na hmotnosť...

Způsob výroby nízkotavitelného modifikovaného kopolyamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225259

Dátum: 01.07.1985

Autori: Suchý Richard, Šebenda Jan, Bukač Zbyněk

Značky: nízkotavitelného, způsob, modifikovaného, kopolyamidů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nízkotavitelného modifikovaného kopolyamidu, obsahujícího strukturní jednotky odvozené od kaprolaktamu, dodekanolaktamu a hexamethylendiamoniumadipátu, vyznačený tím, že se směs kaprolaktamu, dodekanolaktamu a hexamethylendiamoniumadipátu nebo jejich polymerů zahřívá na teplotu 260-280 °C za tlaku 0,5 až 2 MPa v přítomnosti kyseliny fosforečné a alifatických karboxylových kyselin obsahujících více než 10 atomů uhlíku nebo jejich...

Způsob přípravy modifikovaného tuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 218044

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kašpar Jan, Čmolík Jiří, Hynek Miroslav, Přikryl Antonín, Foglar Rudolf, Blacký Antonín, List Jaroslav

Značky: modifikovaného, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti technologie výroby modifikovaných tuků pro speciální účely v potravinářském průmyslu, k výrobě čokoládových pochoutek a různých typů čokoládových polev. Cílem bylo najít technologii výroby modifikovaného tuku pro tyto speciální účely s nízkou náročností na aparaturní provedení, a tím i objektivně nízkými náklady provozu, s vysokou výtěžností procesu a s možností použít pro daný účel světově dostupných surovin. Výsledku...

Způsob přípravy modifikovaného náplňového tuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 218042

Dátum: 15.02.1985

Autori: Čmolík Jiří, Přikryl Antonín, Nad Labem, Blacký Antonín, List Jaroslav, Foglar Rudolf, Kašpar Jan, Kultová Irena, Hynek Miroslav

Značky: způsob, náplňového, modifikovaného, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti technologie výroby modifikovaných náplňových tuků pro potravinářské účely k náročným aplikacím jako náplně do cukrárenských výrobků. Cílem bylo najít technologii výroby modifikovaného náplňového tuku s nízkou náročností na aparaturní provedení, a tím i s objektivně nízkými náklady provozu a s pokud možno vysokou výtěžností procesu. Výsledku bylo dosaženo nalezením specifických podmínek selektivního hydrogenování a...

Spôsob prípravy polyamidu-6, antistaticky modifikovaného

Načítavanie...

Číslo patentu: 215441

Dátum: 01.01.1985

Autori: Drobný Michal, Benický Milan, Varga Tibor, Finka Kamil, Dubeň Ján, Kovalčík Ondrej

Značky: modifikovaného, spôsob, polyamidu-6, antistaticky, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy antistaticky modifikovaného polyamídu-6 a najmä vláken uľahčujúci zvládnutie prípravy tak, že pre modifikáciu sa použije nízkotaviteľný polyéteramid s teplotou tavenia pod 120 °C vytvorený polykondenzátom zmesi s podielom 85 až 97 % hm. alfa-omega diamínopolyetylénglykolu s priemernou mol. hmotnostou 800 až 4000 a dikarboxylovou kyselinou so 4 až 12 atomami uhlíka alebo jej esteru v množstve 1 až 1,2 ekvivalenta na použitý...

Spôsob prípravy polyamidu-6, antistaticky modifikovaného

Načítavanie...

Číslo patentu: 215440

Dátum: 01.01.1985

Autori: Varga Tibor, Lukáč Alfonz, Valčák Ladislav, Drobný Michal, Benický Milan

Značky: spôsob, modifikovaného, přípravy, antistaticky, polyamidu-6

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy antistaticky modifikovaného polyamidu-6 tak, že ku epsilon-kaprolaktámu pred jeho hydrolytickou polymerizáciou sa pridá tekutý koncentrát polyéteramidu v množstve zodpovedajúcom prídavku 1 až 5 % hm. jeho hlavnej reakčnej zložky, t.j. diaminopolyetylénglykolu na hmotnosť monoméru, pričom tekutý koncentrát polyéteramidu je disperznou zmesou 30 až 60 % hm. polyéteramidu a 40 až 70 % hm. polárnych rozpúšťadiel s výhodou vody,...

Způsob přípravy modifikovaného polypropylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215125

Dátum: 15.10.1984

Autori: Chiba Hiromasa, Suzuki Takeshi, Yasunaga Ryohichi A Sekine Hironaka

Značky: polypropylénu, způsob, modifikovaného, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy modifikovaného polypropylenu s obsahem ethylenu v rozmezí od 5 do 20 % hmot. kopolymerací propylenu s ethylenem v přítomnosti stereospecifického katalytického systému, který obsahuje jako jednu složku organohlinitou sloučeninu a jako další složku halogenid přechodného kovu, ve třech v sérii zařazených stupních, vyznačující se tím, že se v prvním stupni polymerace uvedený katalytický systém uvádí do styku buďto se samotným...

Fólie z modifikovaného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214208

Dátum: 01.06.1984

Autori: Svoboda Jiří, Zvoníček Josef, Václavek Miroslav, Lapčík Svatopluk, Sýkora Stanislav, Maňas Jaroslav

Značky: fólie, polyvinylchloridu, modifikovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového materiálu o povrchovém elektrickém odporu nejvýše 106 ohm a propustnosti pro vodní páry nejvýše 2 g/m2/den jakož i způsobu výroby tohoto materiálu. Uvedená hodnota povrchového el. odporu se vyžaduje u materiálů, které mají spolehlivě odvádět elektrostatické náboje. Dosud se tato hodnota dosahuje přídavkem vodných plniv (sazí, kovů) do termoplastických směsí, avšak dosažené el. vlastnosti nesou trvalé příp. vedou ke...

Způsob výroby polyesterového vlákna chemicky modifikovaného deriváty 3,5 dikarboxybenzensulfonanu alkalického kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216085

Dátum: 15.05.1984

Autori: Hemer František, Kvízová Milena

Značky: alkalického, polyesterového, dikarboxybenzensulfonanu, výroby, vlákna, chemicky, deriváty, způsob, modifikovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby polyesterových vláken modifikovaných deriváty monoalkalických solí kyseliny 5-sulfoisoftalové kontinuálním i diskontinuálním postupem. Řeší zlepšení kvality kopolymeru, kterou značně ovlivňuje obsah diethylenglykolu vznikajícího během přípravy a umožňuje zvýšení termické stability připraveného vlákna a dalších vlastností důležitých pro další zpracování polymeru i vlákna. Snížení obsahu diethylenglykolu na požadovanou...