Patenty so značkou «modifikovaná»

Geneticky modifikovaná bunka a spôsob použitia uvedenej bunky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19194

Dátum: 07.03.2012

Autori: Ruijssenaars Harald Johan, Kuijper Sipko Maarten, Elink Schuurman Tom Daniël, Wierckx Nick Johannes Petrus

MPK: C12N 1/21, C12N 1/15, C12N 5/10...

Značky: použitia, uvedenej, geneticky, buňky, spôsob, buňka, modifikovaná

Text:

...aminokyselinovú sekvenciu SEKV. ID. Č. 1, 2, 3 alebo 4, alebo jeho anaIógy/homológy, a druhú polynukleotidovú sekvenciu kódujúcu druhý polypeptid, ktorý má konvertujúcu aktivitu pre HMF-kyselinu. Polypeptid konvertujúci HMF-kyselinu môže byť oxidoreduktáza kódovaná hmfH génomCupríavidus basilensis HMF 14 opísaná skôr (Koopman et al., 2010 a a Koopman et al., 2010 b). Podľa niektorých uskutočneníje výhodné, že geneticky modiñkovaná bunka...

Modifikovaná ľudská TNFalfa molekula, DNA kódujúce takéto TNFalfa molekuly, spôsob výroby modifikovanej ľudskej TNFalfa molekuly, vakcíny obsahujúce modifikované TNFalfa molekuly a DNA a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285639

Dátum: 18.04.2007

Autori: Mouritsen Soren, Dalum Iben, Jensen Martin Roland, Elsner Henrik

MPK: C07K 19/00, C07K 14/435

Značky: molekula, ľudská, použitie, modifikované, obsahujúce, modifikovanej, tnfalfa, spôsob, výroby, takéto, modifikovaná, kódujúce, vakcíny, molekuly, ludskej

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikovaná ľudská TNFalfa molekula, ktorá je schopná vyvolať neutralizačné protilátky proti divému typu ľudského TNFalfa po podaní uvedenej modifikovanej TNFalfa molekuly ľudskému hostiteľovi, pričom najmenej jeden segment ľudskej TNFalfa molekuly bol substituovaný najmenej jedným peptidom, o ktorom je známe, že obsahuje imunodominantný T bunkový epitop, alebo skrátenou formou uvedenej molekuly obsahujúcou imunodominantný T bunkový epitop, a...

Modifikovaná novolaková živica na zvýšenie lepivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17394

Dátum: 16.02.2006

Autori: Banach Timothy Edward, Howard Leigh Scott, Siudy Mark Edward, Knezevic Milan Ruo Joao Polastri, Pearsall Dominic Maxwell

MPK: C08G 8/30, C08F 283/00, C08F 283/06...

Značky: novolaková, lepivosti, modifikovaná, živica, zvýšenie

Text:

...zmesi, impregnačné činidlá, nátery, farby, a ako spojivá pre anorganickésubstráty z jemných častíc. Kaučukové zmesi musia zostať dostatočne Iepivé počas výrobného procesu, a to aj v prípade prerušenia procesu na dosť dlhú dobu, čo nie je nijako nezvyčajné, ked výroba zahŕňa procesy v rôznych lokalitách a vyžaduje si skladovanie a prevoz polotovarov.OO 06 Medzi známe materiály na zvýšenie lepivosti patria napríklad kolofónía,hydrogenizovaná...

Modifikovaná cDNA pre vysoké úrovne expresie faktora VIII a jeho derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5102

Dátum: 13.10.2004

Autori: Negrier Claude, Plantier Jean-luc, Hauser Hans-peter, Ducasse Cecille

MPK: C12N 15/12, C07K 14/435, C12N 15/11...

Značky: vysoké, faktora, modifikovaná, expresie, úrovně, derivátov

Text:

...podnietila niekoľkovýskumníkov k pokusu vyrobit deriváty rekombinantného faktora Vlll, v ktorých táto oblasť chýba. Toto sa dosiahlo deléciou časti cDNA kódujúcej strednú silno glykozylovanú oblasť faktora Vlll buď úplne, alebo čiastočne.0007 Napríklad J. J. Toole, a kol., opísal konštrukciu a expresiu faktora Vlll,v ktorom chýbajú aminokyseliny 982 až 1562 a 760 až 1639 (Proc. Natl. Acad. Sci. USA (1986) 83, 5939-5942). D. L. Eaton, a...

Mikrogélová disperzia modifikovaná kyselinou fosfónovou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20974

Dátum: 05.08.2004

Autor: Müller Horst

MPK: C08F 265/04, B01J 13/00, C08F 220/18...

Značky: fosfónovou, disperzia, modifikovaná, mikrogélová, kyselinou

Text:

...tmelovú vrstvu, čo by v takom prípade viedlo k značnému koróznemu poškodeniu karosérie automobilu. Na druhej strane musí mať základnýlak dobrú spracovateľnosť. To znamená, že podľa možností už jedným nastriekaním sa môžedosiahnuť taká veľká hrúbka vrstvy, že je zabezpečené dostatočné farebné krytie. Hoci na dostatočné farebné krytie pre farebný odtieň čiernej s vysokým krytím sa požaduje hrúbka vrstvy základného laku iba 17 m, pre...

Modifikovaná obilná múka na výrobu papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1293

Dátum: 21.05.2004

Autori: Plüschke Frank, Maczynski Jan-peter, Witt Sigurd

MPK: C08K 3/00, C08L 3/00, D21H 17/00...

Značky: výrobu, papiera, múka, obilná, modifikovaná

Text:

...hmôt na báze škrobu, ktoré prejavujú termoplastické správanie, takže sa prostredníctvom známych technik na spracovanie plastov môžu spracovávať na tvarované výrobky s postačujúcimi mechanickými vlastnosťami, ako je napríklad dostatočná pevnosť apostačujúca tvarová stálosť. Okrem toho sa uvádza, že získanéprodukty sa medzi iným môžu používať ako lepidlá na papier a vlnitú lepenku. Lepidlá sa používajú na zlepovanie jednotlivých...

Mikrogélová disperzia modifikovaná kyselinou fosfónovou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19355

Dátum: 13.10.2003

Autor: Müller Horst

MPK: B01J 13/00, C08F 265/04, C08F 220/18...

Značky: disperzia, mikrogélová, kyselinou, modifikovaná, fosfónovou

Text:

...vrstva transparentného laku, avšak taká nízka, aby nestrhávala pri náraze kamienkov tmelovú vrstvu, čo by v takom prípade viedlo kznačnému koróznemu poškodeniu karosérie automobilu.0011 Na druhej strane musí mať základný lak dobrú spracovateľnosť. To znamená, že podľamožností už jedným nastriekaním sa môže dosiahnuť taká veľká hrúbka vrstvy, že jezabezpečené dostatočné farebné krytie. Ak sa aj pre farebný odtieň čiemej s vysokým krytím na...

Modifikovaná ľudská mangánová superoxid dismutáza a jej použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6497

Dátum: 27.02.2003

Autor: Mancini Aldo

MPK: A61K 38/43, C12N 9/02, A61P 35/00...

Značky: dismutáza, ľudská, modifikovaná, použitia, superoxid, manganová

Text:

...5 a 6 mhMnSOD eluovaná po kroku gélovej filtrácie (S-75) pruh 7 a 8 mhMnSOD eluovaná po 2.-3 chromatografickom kroku (Q-sefaróza) pruh 9 metóda Western Blotting s ovčou protilátkou antihMnSOD, uskutočnená po chromatografii.Obrázok 3 Biologická charakterizácia chromatografických frakcií. Bunky MCF 7 sú znázornená po 24 hodinách inkubácie v prítomnosti (A) prietoku z druhého Q-sefarózového stĺpca(B) vzorky z frakcií obsahujúcich modifikovanú...

Modifikovaná pontónová mostová súprava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3201

Dátum: 04.06.2002

Autori: Rosenfeld Jiří, Blažek Jiří, Šmejkal Jaroslav, Sodoma Bohumil, Málek Oldřich, Faltus Milan, Fajc Jan, Kočár Radoslav

MPK: E01D 15/14, E01D 15/20

Značky: mostová, súprava, pontónová, modifikovaná

Text:

...zaspoň ôsmich tlačne - vlečných člnov, ktore sú transportovateľně na aspoň ôsmich prepravných prívesoch opatrených .prepravnými rámami. Takto vyriešená súprava má položenýndôraz na nadštandardnom využití vlečných prepravných prostriedkov na prevádzku manipulačných člnov apríslušenstva. Týmto sa eliminuje potrebadrahých nákladných terénnych automobilov na prepravu všetkých čiastkových technológií zvlášť. Súprava má ďalej položený dôraz na...

Opaková pigmentová žltá 12 modifikovaná živicou, spôsob jej prípravy a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281548

Dátum: 09.07.1997

Autori: Tuck Brian, Bal Kanwaljit

MPK: C09B 67/08, C09B 11/02, C09B 41/00...

Značky: spôsob, přípravy, živicou, žltá, modifikovaná, použitie, opaková, pigmentová

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy opakovej pigmentovej žltej 12 reakciou acetoacitanilidu s tetrazotovaným 3,3-dichlórbenzidínom v prítomnosti katiónaktívneho povrchovo aktívneho činidla alebo aminoxidového povrchovo aktívneho činidla. Vzniknutá suspenzia sa spracuje živicou.

Modifikovaná polyesterová pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 270606

Dátum: 12.07.1990

Autori: Braun Stanislav, Blahník Aleš, Grimmer Jiří, Vališ Jaroslav, Höppner Werner, Musil Lubomír

MPK: C08G 63/46, C08G 63/20

Značky: pryskyřice, modifikovaná, polyesterová

Text:

...15 až 20 se vyznačuje dobrou rozpustností a stabilitou, avšak mechanické vlastnosti vypálenáho nátěru jsou nižší než u dříve uvedeného. Stabilita roztoku polyesteru B ve stejných rozpouätědlech jako u polyesteru A, je 3 měsíce bez zákalu a sedliny. Nátěrová hmota formulovsná jako s polyesterem A vykazuje tyto hodnotytvrdost 45 S, úder 10 om, hloubení podle Erichsena 7,3 mm, odolnost vůči vodě puchýřky po celé ploše, přilnavost stupeň...

Modifikovaná alkydová živica

Načítavanie...

Číslo patentu: 267345

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ondruš Imrich, Kyselica Jozef, Celiga Pavel, Svoboda Jozef

MPK: C09D 3/64, C09D 3/68

Značky: alkydová, živica, modifikovaná

Text:

...želatinačnou kcnštantou. Súčasne je výhodná, že alkydy podľa tohoto vynálezu sa pripravujú z dostupných a pomerne lacných eurovtn a majú pritom veľmi dobrá aplikačné vlastnoati napr. ako eúoast spcjiv náterových látok na horizontálne značenie ciest. Vlastnosti živic, uvádzané v príkladoch boli stanovené podľa prialulných ČSN Konzietencia výtokových pohárkov s priemerom dýzy 4 mm pri 20 °C podľa ČSN 67 3013, zaaýchanie, podľa ČSN 67...

Modifikovaná epoxidová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 266807

Dátum: 12.01.1990

Autori: Machovský Arnošt, Bureš Jiří

MPK: C08G 59/72, C08L 63/00, C08G 59/14...

Značky: modifikovaná, epoxidová, hmota

Text:

...pak to je odolnost proti tepelnému rázu, odolnost při nĺzkých teplotácha podobné. Z nových vlastnosti se zdá být užitečná možnost regulace zpoždované relaxace mechanických pnutí a vratných deformací, například sledovaná na základě optického dvojlomupři fotoelasticimetrii anebo též tenzometrii.Řada užitných vlastností ještě nevytvrzených kompozic je zcela samozřejmá, jako je tomu u regulace tekutosti výchozí kompozice nebo regulace doby...

Modifikovaná polypropylenová směs pro výrobu pásků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261136

Dátum: 12.01.1989

Autori: Foral Jiří, Martinec Miroslav, Orság Jaroslav, Lorincz Vojtěch, Přichystal Miroslav, Pác Jiří

MPK: C08L 23/12

Značky: pásků, modifikovaná, polypropylénová, směs, výrobu

Text:

...jako vnitřní mazadlo a neupomáhá ho-mogenizaci matrice.Druhá látka, tj. 2,6-dimetyl-4-dod~ek.apropenj-yl ienol se vzhledem k silně polární tenolické skupině částečně sorbuje ,na povrchu plniva a .napomáha jeho »dispergaci a částečně, vzhledem k dlouhému polypropylenovému řetězci působí jako externí mazad 1 o. To znamená, že působí jako mazadlo na rozhraní jpolymer~ stěna vytla-čovlací hubice.Třetí látka, tj. glycerin anebo jeho monoestery...

Modifikovaná kaučuková směs na bázi syntetického kaučuku pro výrobu hydroizolačních folií

Načítavanie...

Číslo patentu: 261270

Dátum: 12.01.1989

Autori: Podešva Milan, Jiříček Květoslav

MPK: C08L 17/00, C08L 9/06

Značky: syntetického, bázi, fólií, výrobu, kaučuku, hydroizolačních, kaučuková, směs, modifikovaná

Text:

...polyetylenu s vinylacetátem, s výhodou typy obsahující 6 až 25 hmotnostních vinylacetátu. Typ pryžové drtě čí prachu může ovlivñovat odolnost směsi proti povětrnostnímu stárnutí, vyhovující výsledky byly dosažeñy u drti na bázi SBR a NR, nejlepší výsledky pak s drtí na bázi EPDM. Jemnost pryžové drtě rovněž může ovlivñovat zpracovatelnost kaučukových směsi a kvalitu výsledné fólie, vhodná je drť s velikosti Éástic do 0,6 mm....

Modifikovaná samotvrdnúca suspenzia

Načítavanie...

Číslo patentu: 257131

Dátum: 15.04.1988

Autori: Greša Ján, Trstenská Katarína, Bellová Eva, Janček Viliam

MPK: C09K 7/00, C08L 95/00

Značky: samotvrdnúca, suspenzia, modifikovaná

Text:

...až 1.1043 m.s 1 v závislosti od množstva hmôt.Pevnosť v prostom tlaku je 5 až 25 0/0 vyššia V porovnaní so samotvrclnúcimi suspenzíami vyrobenými s rovnakými množstvami hydraulických hmôt bez bitumenov. Ďalšou výhodou vytvrdnutej samotvrdnúcej suspenzie zloženia podľa vynálezu je dlhodobé narastanie pevnosti s časom vzoriek uložených -v prostredí aj s premenlivou 90 až 100 pero. relativnou vlhkosťou.Vyšší účinok sa docieluje podľa...

Elektroda chemicky modifikovaná filmem z plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 255980

Dátum: 15.04.1988

Autori: Štulík Karel, Lexa Jiří

MPK: G01N 27/30, G01N 27/00

Značky: modifikovaná, filmem, plastické, hmoty, elektroda, chemicky

Text:

...používat, závisí hlavně na složení analyzovaných roztoku a způsobu regenerace. Elektroda podle vynálezu spojuje výhody zlaté elektrody s vysokou separační schopností filmu obsahujícího tri-n-oktylfosfinoxid. Umožňuje například stanovení rtuti,arzénu, antimonu, selenu a uranu.Postup přípravy elektrody podle vynálezu spočíva ve stabilizaci tri-n-oktylfosfinoxidu na povrchu zlaté elektrody jeho uložením ve filmu 2 vhodné plastické hmoty,...

Chemicky modifikovaná rtuťová filmová elektroda

Načítavanie...

Číslo patentu: 242593

Dátum: 01.03.1988

Autori: Mráz Stanislav, Vlasák Ludvík

MPK: G01N 27/00, G01N 27/30

Značky: filmová, chemicky, rtuťová, elektroda, modifikovaná

Text:

...podle.vynálezu spojuje výhody rtułové elektrody s vysokou separační schopností filmu obsahujícího tr 1-n-oktyl fosfinoxid.Postup přípravy elektrody podle vynálezu spočívá jednak ve vytvoření mechanicky stabilního a rovnoměrně rozloženéhortutového filmu na povrchu stříbrné diskové elektrody a dále ve stabilizaoi tri-n-oktylfosrinoxidu na povrchu rtutověho filmujeho uložením vef 11 mu z vhodné plastické hmoty, například...

Cementová malta modifikovaná kaučukovým latexom

Načítavanie...

Číslo patentu: 247284

Dátum: 15.01.1988

Autor: Blaž Josef

MPK: C04B 7/14

Značky: modifikovaná, cementová, malta, kaučukovým, latexom

Text:

...s kaučukovým latexom, ako je vysoká pružnosť, elasticida, odolnosť voči vode aj vriacej, výborná plrilnavost aj k znečisteným povrchom stavebných materiálov a malá zmraštivosť. Výhodou malty podľa vynálezu je, že koloidný roztok kysličníka kremičitého neovplyvňuje negatívne tuhnutie cementu a vystužuje elastomer. Ako cement nemusí byt použitý drahý hlinitanový cement. Pri použití portlandského a struskoportlandského cementu je príprava...

Modifikovaná polyadiční nebo iontová tvrdidla vhodná pro vytvrzování epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 245665

Dátum: 15.09.1987

Autori: Král Zdenik, Vaníeek Jioí, Prchlík Václav, Konopík Bohumil, Hrneío Vilém, Blažek Jioí

MPK: C08G 59/40, C08F 244/00

Značky: modifikovaná, polyadiční, pryskyřic, vhodná, iontová, epoxidových, tvrdidla, vytvrzování

Text:

...spod. Z dalších typů se poušívají produkty pí-ipravené z různých sním, jako napŕ. adukty e opnxidovýni. slouěoninami, alkylenoxidem. akrylonitrilom. dimerisovsoýni vlastnými kyselineni a kondensúty a fonoly o aldshydy. Z młgvdridů polykarboxylových kyselinvae uplatňuje především ftslanłwdrld, tetrełąydrottalmłwdrid, hexałlydrartalanhydrid, netłvlhexshydrottslsnhydrid, dílo pak disnhydridy odvozonć od...

Modifikovaná směs na bází latexu přírodního nebo syntatického kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245398

Dátum: 15.09.1987

Autori: Honearív Róbert, Šponták Juraj, Zahradnak Ernest, Kvapil Jioa

MPK: C08L 9/04, C08L 7/02

Značky: směs, modifikovaná, přírodního, bázi, latexu, kaučuku, syntatického

Text:

...směsi pro dosažení rovnoměrného vzhledu a tlouštky výrobků.Učelem vynálezu bylo připravit latexovou směs Płněncu anorganickými plnivy o takovém složení, aby byla dosažena dlouhodobá sedimentační stabilita, umožňující kontinuální technologický proces máčení. Bylo zjištěno, že tento požadavek splňuje latexové směs na bázi pžírodniho nebo syntetického kaučuku s obsahem vulkanizačních činidel, dispergátorů, stabilizátorů, urychlovačů,...

Modifikovaná hmota na báze bitúmenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249491

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kostolányi Peter

MPK: G21F 9/34

Značky: modifikovaná, báze, bitumenu, hmota

Text:

...ktoré vybudujú štruktúru v hmote bltúmenu /uretány, epoxidové živice, styrén, atď./, alebo v iných špeciálnych postupoch /zrážanie destilačného zvyšku~hydroxidom vápenatým za prítomnosti olefinového polyméru, pridávanie prisad na zvýšenie ad hezivnych vlastnosti bitúmenu, atď./, alebo v kombinácii uvedených spôsobov.Príprava modifikovanej hmoty na báze bitúmenu podľa tohto vynálezu spočíva vo vytvorení zmesi obsahujúcej 5 až 95 hmot., s...

Modifikovaná polyvinylchloridová směs se zvýšenou odolností proti oděru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233387

Dátum: 01.01.1987

Autori: Špaňhel Karel, Petřík Stanislav, Ponížil František, Maniš František

MPK: C08L 27/06

Značky: oděru, směs, odolností, polyvinylchloridová, zvýšenou, modifikovaná, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikovaná polyvinylchloridová směs, určená zejména pro povrchové vrstvy plošných vrstvených útvarů. Především jde o nášlapné vrstvy podlahovin a krycí vrstvy dopravních pásů se zvýšenou odolností proti oděru. PVC směsi, dosud používané pro tyto účely, neměly dostatečnou odolnost proti oděru a proto se začal vývoj a posléze i výroba dopravních pásů a podlahovin v průmyslově vyspělých státech orientovat na jiné polymerní materiály-modifikované...

Modifikovaná kremíková oceľ pre elektrotechnické izotropné plechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 228883

Dátum: 15.08.1986

Autori: Šolyom Alexander, Frič Vincent

MPK: C22C 38/02

Značky: křemíková, oceľ, plechy, modifikovaná, izotropné, elektrotechnické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka modifikovanej kremíkovej ocele, vyrábanej najmä v konvertoroch, pre elektrotechnické izotropné plechy o hmotnostnom zložení: 0,60 až 2,90 % kremíka, 0,02 až 0,06 % uhlíka, 0,10 až 0,40 % mangánu, stopy až 0,03 % fosforu, stopy až 0,03 % síry, ktorý rieši problém podstatného zlepšenia magnetických vlastností izotropných plechov pre elektrotechniku. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že oceľ vyrobená podľa vynálezu obsahuje ďalej v...

Modifikovaná manganová austenitická ocel odolná proti opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 229062

Dátum: 15.04.1986

Autori: Vocel Milan, Špunda Josef

MPK: C22C 38/04

Značky: proti, modifikovaná, austenitická, manganová, opotřebení, odolná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká manganové austenitické oceli odolné proti opotřebení, vhodné zejména pro výrobu odlitků při nedostatečném zpevňování funkční povrchové vrstvy součásti v podmínkách intenzivního opotřebení. Ocel o hmotnostním složení 1 až 1,5 % uhlíku, 10 až 15 % manganu, 1 až 3 % chrómu je modifikovaná křemíkem v rozsahu 0,81 až 1,6 %, bórem v rozsahu 0,001 až 0,005 % a zirkonem v rozsahu 0,002 až 0,2 %, případně s dalším přídavkem vanadu v...

Modifikovaná chróm-manganová litina

Načítavanie...

Číslo patentu: 224440

Dátum: 01.12.1985

Autori: Šustek Alois, Špunda Josef, Vocel Milan

Značky: litina, chróm-manganová, modifikovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikovaná chróm-manganová litina s velkou odolností proti abrazívnímu a erozívnímu opotřebení, obsahující 2 až 3,5 % hmotnostních uhlíku, 18 až 24 % hmotnostních chrómu, 0,4 až 1,5 % hmotnostních křemíku, kalená z teplot 900 až 1150 °C na vzduchu s následným nízkým po pouštěním, vyznačená tím, že obsahuje 1 až 2,5 % hmotnostních manganu, 0,3 až 1,5 % hmotnostních niklu, 0,005 až 0,2 % hmotnostního zirkonia a 0,05 až 0,2 % hmotnostního vanadu.

Fenolformaldehydová pryskyřice chemicky modifikovaná

Načítavanie...

Číslo patentu: 224769

Dátum: 01.09.1984

Autori: Schätz Miroslav, Pelzbauer Zdeněk, Dimitrov Vladimír

Značky: fenolformaldehydová, chemicky, pryskyřice, modifikovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká fenolformaldehydové pryskyřice chemicky modifikované.

Modifikovaná pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 217843

Dátum: 15.07.1984

Autori: Moc Miloš, Klátil Karel, Jarolímek Přemysl

Značky: modifikovaná, pryskyřice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru modifikovaných pryskyřic, používaných v průmyslu nátěrových hmot zasychajících na vzduchu. Jedná se o pryskyřice, vznikající reakcí maleinizovaných esterů mastných kyselin vysychavých rostlinných olejů a kopolymeru, obsahujícího hydroxylové skupiny, tvořeného esterem obecného vzorce a monomerem ze skupiny vinylických aromatických uhlovodíků a/nebo vinylesterů alifatických karboxylových kyselin a/nebo alkylesterů...