Patenty so značkou «modifikace»

Způsob výroby termostabilní modifikace metalokomplexního barviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 267473

Dátum: 12.02.1990

Autor: Mistrík Pavel

MPK: C09B 45/26

Značky: termostabilní, metalokomplexního, modifikace, způsob, barviva, výroby

Text:

...modifiknco mctnlokomplcxního barviva na bázi 12 chromitého komplexu vzorce I působoním kyseliny chromsalicylovć nn kyselinu vzorco II vo vodnćm prostředí za přítommosti močoviny. Reakční doba so pohybujeod 3 do I hod a jo závislá na množství přidané močoviny.Při výrobě uvedeného barviva podle vynálezu vzniká jeho termostabilni modiľikucc,která je apotřcbí při barvení polyamídu vo hmotč, odpadá práce 5 orcunickými rozpouštědly, což zlepšuje...

Způsob modifikace polyesterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265924

Dátum: 14.11.1989

Autori: Dochmann Lubomír, Miklas Zdeněk, Kubánek Vladimír, Kozel Tomáš

MPK: D06M 13/50

Značky: způsob, modifikace, polyesterů

Text:

...možné některé složky činidla regenerovat.Způsob modifikace lze podle vynálezu provádět působenim činidla na polymer v atmosféře inertniho plynu, například dusiku nebo argonu, a to buč proudioí nebo statické. Inertní atmosféra jednak chrání účinné složky činidla před rozložením působením kyslíku a vody a jednak napomáha odstraňovaní par těkavýoh složek činidla.nâlo o (nkň mnžnň nnnňňnnĺ n/nnbn půnohnn( činidla na polymer provést nepřetržitým...

Pigmentový přípravek na bázi beta modifikace ftalocyaninu mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 263108

Dátum: 11.04.1989

Autor: Nečas Miroslav

MPK: C09B 67/12

Značky: ftalocyaninů, bázi, pigmentový, přípravek, mědi, modifikace

Text:

...derivátu s monoalkyloleminem nebo dialkylolaminem. Významnou výhodou technologie výroby sloučenin obecného vzorce II je to, že při výrobnim postupu nedocházi k uvolňováni zdravotné nebezpečných látek. Sloučeniny dosud používané pro výrobu připravků pro hlubotisk (Čs. aut.oev. č. 245 660) se vyráběly chlormetyleci ftalo u mědi půeobenim formaldehydu a chlorovodiku, přičemž vedlej cyanin šimi reakcemi vznikal karcerogenni...

Způsob přípravy gama modifikace ftalocyaninu mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 257712

Dátum: 15.06.1988

Autori: Gemzová Iva, Vojtíšek Vratislav, Chmelík Josef, Smrček Vladimír, Kadaníková Věra

MPK: C09B 67/48, C09B 67/16

Značky: způsob, modifikace, přípravy, ftalocyaninů, mědi

Text:

...zbavené soli a rozpouštědla, jejíž střední velikost častíc stanovená centrifugační metodou ze suspenze připravené natestováním prášku ftalocyaninového pigmentu sirupovitým kationaktivním disperqátorem na bázi alkylaminopolyetylenglykolu a rozmícháním těsta ve vodě je 0,13 m, se rozmichá při 25 OC ve směsi, obsahující 500 ml minimálně 96 kyseliny sírově a 600 ml vody a ponechá stát při občasném promíchání 24 hodin. Reakční směs se...

Způsob přípravy termostabilní krystalické modifikace sodné soli chromitého 2 ku 1 komplexu kyseliny 3-methyl-1-fenyl-5-pyrazolon-4-azo-2’-benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 255039

Dátum: 15.02.1988

Autor: Myšička Zdeněk

MPK: C09B 45/16, C09B 67/48

Značky: sodné, termostabilní, kyseliny, způsob, 3-methyl-1-fenyl-5-pyrazolon-4-azo-2-benzoové, modifikace, krystalické, přípravy, komplexu, chromitého

Text:

...způsob připrevy termostabilní krystelickě modifikece.Žpůnob převedeni hydratovené formy nestebilní modifikeoe na nehydratovanou formu stabilní moditikace podle vynálenu, . spoöivá vząhřivání hydratoveně formy nestabilní moditikace vevcdnőn prostřodiłpopřípedě za přitomnosti 4 až F hmot. IàCL(vztaieno na hmotnost berviva) na teplotu 130 až 150 ° 0. Způs sob spočíva na základě odliäá rozpustnosti obou moditikací ve vodě nebo ve zředäné solenoe...

Způsob povrchové modifikace implantabilní textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254277

Dátum: 15.01.1988

Autori: Procházka Rostislav, Pospíšil Lubomír, Černý Jan

MPK: A61F 2/06, D06B 19/00

Značky: povrchové, textilie, implantabilní, modifikace, způsob

Text:

...způsob úpravy předmětů, přicházejících do přímého kontaktu s krví nebo jinými biologickými tekutinami, hzejména cévních protěz z inertních syntetických materiálů. Při tomto pracovním postupuse nanáší tromborezistentní vrstva nebo vrstvy na vnější a/nebo na vnitřní stěny implantátů pomocí vysokofrekvenčního výboje, který způsobuje vyloučení tromborezistentní vrstvy nebo vrstev z pracovního média .například z reakčního plynu nebo ze směsi...

Způsob modifikace smáčecích nebo/a adhezních vlastností hydrofilních povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241131

Dátum: 15.12.1987

Autori: Majereík Michal, Kubina Peter, Višacký Viliam, Lazar 1ubomír, Jakub Jozef, Vavrovie Ján, Trnik Eduard, Klempa Štefan

MPK: D21J 1/08, D21H 1/34

Značky: modifikace, způsob, adhezních, povrchu, hydrofilních, vlastností, smáčecích

Text:

...částice parafínu, není na povrchu pozorovatelná, odolnost vůči vodě se nezhorší, účinek jemných pevných částic, které obklopují častice parafínu, popř.jsou přítomny v emnlzním prostředí, je ale zjistitelná hladkost povrchu se zmenší.Další výhodou je, že přes odolnost vůči vodě nebylo nutné používat organické nebo tzv. hot-melt lepidla, ale že i vodné disperze poskytly dostatečnou lepivost. Dobrá upravovatelnost krajových odpadů,...

Způsob modifikace polyolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238488

Dátum: 01.10.1987

Autori: Majerová Karla, Salajka Zdeněk, Kučera Miloslav

MPK: C08F 255/00

Značky: polyolefinů, modifikace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká modifikace polyolefinů bloky kationtově polymerujících monomerů. Na polyolefinickém řetězci se pomocí dikationtů generují kationtové aktivní centra, na kterých se polymerují heterocykly nebo vinylétery za přítomnosti kokatalytického množství do 5 molárních dílů protogenních látek vztaženo na koncentraci dikationtů.

Způsob modifikace polyalkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240627

Dátum: 15.09.1987

Autori: Knorr Vilmos, Lee Shy-fuh, Przybyla Janusz

MPK: C08G 77/42, C08F 255/02

Značky: způsob, polyalkenů, modifikace

Text:

...siloxancvých mohomerů s různými eubetituenty.Z produktů se případně vyextrmují ailoxanové homopolymery, vzniklé z části monomerů v důsledku přenosových a výmenných reakcí kationtového charakteru. Separace homopolymerů nemusí být vždy nutná. Na polyalken ae působí v prostředí nedezaktivujícím ionty nízkomolekulárním dikationtem a k produktu interakce polyalkenu s dikationtem se přidá siloxanový monomer, (a to buň s jedním druhom...

Způsob modifikace měkkého lehčeného polyuretanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238296

Dátum: 01.06.1987

Autori: Tesař Petr, Lukovský Leo, Tesařová Anna

MPK: C08L 75/04

Značky: způsob, polyuretánu, lehčeného, měkkého, modifikace

Zhrnutie / Anotácia:

Měkký lehčený polyuretan modifikovaný přídavkem telechelických tekutých kaučuků na bázi butadienu, izoprenu nebo kopolymeru izobutylen - 1,3 pentadienu majících koncové reaktivní skupiny na koncích řetězce ukončeny skupinou hydroxylovou, o průměrné molekulové hmotnosti 800 až 8000, které se přidají při výrobě do základních polyolů v množství 5 až 50 hmotnostních dílů na základní polyol. Přídavkem uvedených telechelických polymerů dosáhne se...

Způsob povrchové modifikace výrobků ze směsí na bázi polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239450

Dátum: 16.04.1987

Autori: Konrád Vladislav, Slouka Pavel, Dneboský Josef, Zubatý Jioí, Záhlavová Eva

MPK: C08J 7/18, C08L 27/06

Značky: způsob, výrobků, směsi, povrchové, modifikace, polyvinylchloridu, bázi

Text:

...(i kHz - 13,56 MH). Například britsld patent 2 027 038 popisuje zaaezenz( vykvétaní zněkčovadel u polyvinylchloridových fólií nízkoteplotní plaamou buzenou v C 0 při tlaku 26,66 Pa a frekvenci 13,56 HH. stejnou rrekvenci, tlak 1,33 - 1 333 P a prostředí He, H 2, C 0, H 2 i jiných plynü uvádí holeudald patent 8 005 813. Podle japonské patentové přihlášky 554 37 138 se povrchové modifikace u výrobků z polyvinylchloridu dosáhne...

Pigmentový přípravek na bázi beta modifikace ftalocyaninu mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 239496

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kopecký Jioí, Ráfl Jan, Srp Antonín

MPK: C09B 67/22

Značky: přípravek, bázi, mědi, ftalocyaninů, pigmentový, modifikace

Text:

...pigmentové forma rtalooyeninu mědi a současně se všechny složky prípravku dokonale ehomogenisují. Ilikrcniseci je možno provádět napr. malazováním se solí a glykoly (če. autorská cevědčení 232848) nebo mletím věech složek prípravku v koloidních perlovych dispergitorech. Je ověem rovněä modnd mikronizovat ftalocyanin mědi a substituovane ftalocyaniny odděleně a teprve pak provést homogenizaci vlech slołek. Produkt se můle dále finalisovat na...

Pigmentový přípravek na bázi beta modifikace fitalocyaninu mědi pro polygrafii a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235187

Dátum: 15.02.1987

Autori: Plecháček Václav, Nečas Miroslav

MPK: C09B 67/00

Značky: přípravy, polygrafii, modifikace, způsob, pigmentový, mědi, fitalocyaninu, přípravek, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Pigmentový přípravek na bázi beta modifikace ftalocyaninu mědi pro polygrafii obsahující hmotnostně 60 až 96 % ftalocyaninu mědi beta modifikace a 4 až 40 % sloučeniny obecného vzorce I, kde R1 je nasycený nebo nenasycený alifatický zbytek o počtu atomů uhlíku 12 až 22, R2 je H nebo CH3 nebo (CH2)nOH a n=2 až 4, je zvláště vhodný pro polygrafické systémy pro svoji výbornou dispergovatelnost.

Způsob přípravy beta modifikace modrých ftalocyaninových pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232848

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šebesta Jan, Zvěřina Vladimír, Velešovský František, Štěpánek František, Gorenko Valentina Nikolajevna, Ladyženskyj Jan Borisovič, Smrček Vladimír Alexejevič, Štěpánek Ilja, Novák Antonín, Astafjeva Margarita Vladimirovna, Poznjakevič Arkadij Leontěvič, Rakušan Jan

MPK: C09B 67/50

Značky: přípravy, modifikace, pigmentů, způsob, modrých, ftalocyaninových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy beta modifikace modrých ftalocyaninových pigmentů mletím ftalocyaninu mědi v prostředí glykolů, polyglykolů nebo jejich směsi, za přítomnosti chloridu sodného tak, že se ftalocyanin mědi nejprve disperguje v glykolech při teplotě 20 až 80 °C a pak se upravuje za přídavku dodatečného množství glykolů, přičemž množství glykolů použité pro úpravu činí až 95 % hm., vztaženo na jejich původní množství, zvýší se teplota na 90 až 150...

Způsob přípravy pigmentu ftalocyaninu mědi beta modifikace

Načítavanie...

Číslo patentu: 247821

Dátum: 15.01.1987

Autori: Smrček Vladimír, Chmelík Josef, Gemzová Iva, Kadaníková Věra, Vojtíšek Vratislav

MPK: C09B 67/48

Značky: mědi, ftalocyaninů, přípravy, modifikace, způsob, pigmentů

Text:

...uvedeného způsobu přípravy ftalocyaninu mědi 5 požadovanými vlastnostmi dává předpoklady ke kontinualizaci výroby.Pŕipravené pigmenty jsou vhodné pro běžné aplikace. Způsob přípravy je dále osvětlen na následujících příkladech.35 až 50 g vysušené gama modifikace ftalocyaninu mědi se rozmíchá ve směsi 700 ml monoetylenglykolu, 50 ml vody a 10 g pevného Na 0 H a zahřeje pod zpětným chladičem k teplotě varu na teplotu 183 až 185 °C....

Způsob přípravy alfa modifikace ftalocyaninu mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 247820

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vojtíšek Vratislav, Kadaníková Věra, Gemzová Iva, Chmelík Josef, Smrček Vladimír

MPK: C09B 67/48

Značky: modifikace, přípravy, způsob, mědi, ftalocyaninů

Text:

...alfa modifikace ftalocyaninu nňdi, připravené např. působením směsi 20 ml vody a 26 ml min. 96 kyseleny sírové po dobu 1,5 hodiny při normální teplotě na surový ftalcoyanin mědi z bezrozpouštědlové technologie nebo tento ftalocyanin umletý s Nacl v glykolu a zbavený soli a rozpouštědla, který je převážně beta modifikací a je značně zeleného, případně i značně kalného odstínu, střední velikosti částic, stanovené centrifugační analýzou ze...

Způsob přípravy oxidu hlinitého v alfa modifikaci z nízkoteplotní gama modifikace pro keramické zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 235442

Dátum: 15.11.1986

Autor: Kotek Vladimír Hradec Králové

MPK: C01F 7/02

Značky: způsob, zpracování, keramické, přípravy, hlinitého, modifikace, nízkoteplotní, oxidů, modifikací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy oxidu hlinitého v alfa modifikaci z nízkoteplotní gama modifikace připravené termickým rozkladem hlinitých solí jako suroviny pro výrobu korundové keramiky, zejména pak pro výrobu transparentního korundu a řezné keramiky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že gama oxid hlinitý se za sucha zhutňuje v mlecím zařízení po dobu 1 až 10 hodin za přítomnosti přísad nutných pro konkrétní oblast použití, případně se...

Způsob modifikace dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 237778

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kiričenko Vladimír Alexandrovič, Šutov Gennadij Moisejevič, Děrbiškin Valentin Viktorovič, Erdman Maja Emmanujlovna, Nosevič Alexandr Fedorovič

MPK: B27K 3/08, B27K 3/34

Značky: dřeva, modifikace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsobu úpravy dřeva, s cílem intenzifikovat a zjednodušit proces a zvýšit pevnost dřeva, čehož se dosahuje způsobem zahrnujícím vakuové sušení dřeva, impregnaci modifikující látkou a její vytvrzení ve dřevě, přičemž se sušení a impregnace provádí v prostředí modifikující látky při teplotě 70 až 80°C. Jako modifikující látka se používá odpad z výroby difenylu, sušení se provádí při statickém tlaku 3,33 až 8,0 kPa po dobu 20 až 240 minut a...

Způsob modifikace dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 237222

Dátum: 15.06.1986

Autori: Nosevič Alexandr Fjodorovič, Erdman Majja Emmanuilovna, Solomacha Adel Ivanovna, Šutov Gennadij Mojsejevič, Boltovskij Valerij Stanislavovič

MPK: B27K 3/02

Značky: dřeva, modifikace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu modifikace dřeva. Jeho cílem je zvýšení jakosti modifikovaného dřeva. Uvedeného cíle se dosahuje tím, že se dřevo nasycuje vodným roztokem termoreaktivní pryskyřice, suší se a vytvrzuje se v prostředí kapalného nosiče tepla, přičemž sušení a vytvrzování se provádí za vakua při tlaku 40 až 110 mm rtuťového sloupce, sušení se provádí při 40 až 85 °C a vytvrzování se děje při 110 až 140 °C.

Způsob modifikace polypropylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227840

Dátum: 15.04.1986

Autori: Veselý Karel, Křivánek Josef, Mošna Pavel, Němeček Jaroslav

Značky: modifikace, způsob, polypropylénu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob modifikace polypropylenu a jeho semikrystalických kopolymerů deriváty kyseliny akrylové a methakrylové v přítomnosti iniciátorů radikálových reakcí a rozpouštědel vyznačený tím, že práškový polyolefin se před vlastní modifikací vyvolanou tepelným rozkladem iniciátorů impregnuje v sypkém stavu roztokem derivátu kyseliny akrylové nebo methakrylové a iniciátoru radikálových reakcí, který má poločas rozpadu při 40 °C větší než 20 hodin a při...

Způsob přípravy alfa modifikace oxidu hlinitého z nízkoteplotních modifikací oxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 220144

Dátum: 15.10.1985

Autori: Klofcová Miluše, Smíšek Václav, Rytíř Zdeněk, Kála Karel

Značky: způsob, modifikace, oxidů, hlinitého, přípravy, modifikací, nízkoteplotních

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu bylo připravit prášek alfa modifikace oxidu hlinitého předem určených fyzikálních vlastností. Toho bylo dosaženo postupem podle vynálezu tím, že kalcinace nízkoteplotních modifikací oxidu hlinitého probíhá za přítomnosti fluoridů a/nebo organických fluorderivátů.

Způsob přípravy stabilní krystalové modifikace reaktivní dichlortriazinové oranže

Načítavanie...

Číslo patentu: 241899

Dátum: 22.08.1985

Autori: Hrbek Pavel, Bruštík Josef

MPK: C09B 62/085, C09B 67/48

Značky: způsob, stabilní, krystalové, dichlortriazinové, oranže, přípravy, reaktivní, modifikace

Text:

...tvořenou oranžovými jehlicemi. Doba rekrystalizace závisí na použité teplotě a pohybuje se od 30 minut do 3 hodin. Vzniklá krýstalová modifikece se vyznačuje také nižší rozpustnosti ve vodě, takže po proběhnuti rekrystalizace se barvivo prakticky zcela vylcučí z roztoku a může se přímo izolcvat filtreci.3 V 241 nas Izolovaně barvivo se vysuší běžnými způsoby používanými při výrobě reaktivních barviv, zejména sušením v rozprašovací...

Způsob přípravy pigmentu alfa modifikace ftalocyaninu měďnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 219416

Dátum: 15.08.1985

Autori: Vojtíšek Vratislav, Vágner Miroslav, Vrána Milan, Dittrich František, Štěpánek Josef, Janda František, Vorel Milan

Značky: měďnatého, modifikace, ftalocyaninů, pigmentů, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy pigmentu alfa modifikace ftalocyaninu měďnatého srážením roztoku surového ftalocyaninu mědnatého, případně chlorovaného, připraveného rozpouštědlovým nebo bezrozpouštědlovým způsobem, v kyselině sírové, vnášením do vody nebo do zředěné kyseliny sírové, za zvýšené teploty, a dalšími pochody, jako filtrací, promytím, neutralizací, povrchovou úpravou, filtrací a vysušením, který spočívá v tom, že se roztok surového ftalocyaninu...

Způsob modifikace sférické celulózy reaktivními barvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225971

Dátum: 01.07.1985

Autori: Beneš Milan, Štamberg Jiří, Pommering Klaus, Kühn Manfred

Značky: reaktivními, modifikace, způsob, sférické, barvivy, celulózy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob modifikace sférické celulózy reaktivními barvivy s chlortriazinovou nebo 2-sulfátoxyethylsulfonovou vazebnou skupinou v přítomnosti zásady vyznačený tím, že se reakce sférické celulózy nebo od ní odvozeného hydroxyalkylderivátu s reaktivním barvivem provádí v prostředí, kterým je homogenní směs inertního organického rozpouštědla s vodou, obsahující nejméně 3 % objemových rozpouštědla neomezeně mísitelného s vodou vybraného ze skupiny...

Způsob modifikace chloridu titanitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 221781

Dátum: 15.06.1985

Autori: Mošna Pavel, Pololáník Luboš, Ambrož Jaroslav, Blatný Jan, Reinöhl Vilém, Ottis Jiří, Vilím Rostislav, Lesná Marie, Mejzlík Jiří, Hamřík Oldřich

Značky: chloridů, způsob, titanitého, modifikace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká modifikace chloridu titanitého donory elektronů. Směsné krystaly chloridu titanitého s chloridem hlinitým se vystaví v alifatickém polymeračním rozpouštědle při teplotě 0 až 50 °C dietyléteru tak, aby hmotnostní poměr éteru k chloridu titanitému nebyl v žádné fázi procesu vyšší než 1 : 10 a za intenzívního míchání s nízkými střižnými silami se směs zahřívá rychlostí 0,2 až 10 °C/min na modifikační teplotu 60 až 100 °C....

Způsob mikronizace beta modifikace ftalocyaninu mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 239444

Dátum: 15.05.1985

Autori: Neužil Lubomír, Mocek Karel

MPK: C09B 67/04

Značky: modifikace, mikronizace, způsob, mědi, ftalocyaninů

Text:

...měčnáho (čo. autorská oevědčení č. 177 268, 210 288). S výhodou je možno použít ttalocymninu mědi vyrobeného kontinuálním postupom a dále pak přečiětěnáho, např. s využitím ředěná wseliny sírová, čímž se pro mikronieaci níská surovina o obsahu 92 až 99 B hmot. rtalocyaninu midi.Ze surového nebo prečistěného ftalocyaninu midi se pripraví napr. ve vhodná mixsru vodná suspenze o koncentraci 50 až 300 g/lítaloweninu midi a 2 až 30 g/l...

Způsob přípravy stabilní modifikace barviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 218659

Dátum: 15.04.1985

Autori: Lorenc Josef, Simandl Jaroslav

Značky: přípravy, způsob, stabilní, modifikace, barviva

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy stabilní modifikace barviva vzorce připraveného v práškovité formě z pasty nestabilní modifikace mletím s anionickými dispergátory na bázi ligninsulfonanů nebo kondenzátů naftalensulfonové kyseliny nebo kresolu, Schäfferovy kyseliny a siřičitanu sodného s formaldehydem tak, že se dvojice brdových listů je opatřena dvojicí až 100 °C až do rozpadu aglomerátů. Využití v chemických provozech s výrobou uvedeného typu barviva.

Způsob přípravy stabilní krystalové modifikace barviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 218658

Dátum: 15.04.1985

Autori: Krotil František, Lorenc Josef, Kovařík Vladimír, Simandl Jaroslav

Značky: barviva, způsob, přípravy, stabilní, krystalové, modifikace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy stabilní krystalové modifikace barviva vzorce: I kopulací diazotovaného 2-chlor-4-nitroanilinu s N-?-acetoxyethyl-N-?-kyanethylanilinem, filtrací barviva po kopulaci, suspendováním ve vodě, případně za přídavku povrchově aktivní látky a za úpravy hodnoty pH reakční směsi akáliemi na 4 až 7 a zahřátím směsi na teplotu 60 až 100 °C vyznačený tím, že se ke komponentám kopulace, popřípadě do vytvořené suspenze přidává 0,05 až 10 %...

Způsob výroby oxidu železitého krystalické modifikace a-Fe2O3

Načítavanie...

Číslo patentu: 218204

Dátum: 15.02.1985

Autori: Mlčoch Antonín, Pálffy Alexander, Hanslík Tomáš, Zapletal Vladimír, Šubrt Jan

Značky: železitého, způsob, oxidů, modifikace, a-fe2o3, výroby, krystalické

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby oxidu železitého krystalické modifikace ?-Fe2O3 ve tvaru hexagonálních lamel z oxidhydroxidů železitých vzorce FeOOH vyznačený tím, že na oxidhydroxidy železité se při teplotách 150 až 350 °C působí alkalickým hydroxidem o koncentraci 2 až 20 molů na 1 litr.