Patenty so značkou «modelů»

Systém na spresnenie dynamického modelu aktuátora na báze pneumatických umelých svalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7423

Dátum: 02.05.2016

Autori: Židek Kamil, Piteľ Ján, Hošovský Alexander

MPK: B25J 13/00, F16H 21/00, B25J 7/00...

Značky: systém, pneumatických, modelů, spresnenie, svalov, aktuátora, báze, dynamického, umělých

Text:

...postupnosť riadiacich logických impulzov pre ventily aktuátora. Z tohto merania je potrebné získať väčší počet vzoriek,aby boli dáta obsiahnuté V meraniach dostatočne reprezentatívne vo vzťahu k dynamike sústavy. Naučená sieť by mala potom poskytovať výsmpný signál predstavujúci potrebnú mieru korekcie danej veličiny pri ľubovoľných kombináciách riadiacich logických impulzov (generalizačná schopnosť neurónovej siete - poskytovať presné...

Spôsob vytvárania modelu procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7059

Dátum: 17.08.2006

Autori: Wintrich Franz, Vesper Thomas

MPK: F23N 5/00, G05B 13/04

Značky: vytvárania, modelů, procesu, spôsob

Text:

...ktorý sa potom optimalizuje príbratím pozorovaciehoüch) zariadenia(í) 5. Systém v zariadení v 1 je vyregulovateľný napríklad na určité žiadané hodnoty alebo na stabilný proces (tzn. pokojnú kvázistacionámu prevádzku zariadenia l). V oboch prípadoch je vyhodnocovaný stav opísaný skutočnými hodnotami stavových premenných a prípadne sú volené vhodné nastavovacie akcie(regulačná zásahy), krátko označované ako akcie, ktoré sú vykonávané...

Roztok pro zpevňování povrchu keramických modelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269456

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kůst Bedřich, Jára Blahoslav, Haas Josef, Horn Josef

MPK: B22C 3/00

Značky: povrchu, modelů, zpevňování, keramických, roztok

Text:

...vynálezu Je vytvořit takový roztok pro zpevňování povrchu keramických nodeld,který by byl levný, zdravotné nezávadný, snadno nanášitelný a použitelný pro Jakékoliv pískové - keramické či sádrová nodely.Úkol Je vyřeěen roztokom pro zpevňování povrchu keramických modem, opens pro sto. natologii podle vynálezu, Jehož podstata spočíva v ton, že se skládá z 18,95 až 57,0 5 hnotnostních etylalkoholu, 50,0 až 10,0 3 » hmotnostních křeničitanu...

Způsob zvodivění okrajů modelu pro galvanoplastické pokovování

Načítavanie...

Číslo patentu: 268967

Dátum: 11.04.1990

Autor: Landa Václav

MPK: C25D 1/10

Značky: zvodivění, pokovování, galvanoplastické, modelů, způsob, okrajů

Text:

...tvarovaná bronzová planžeta a ostatní kovové časti se zakryji nevodivým leplclm izolačním korozivzdorným páskem.Způsob podle vynálezu umožňuje dokonalé zvodivění modelu. Provedené zkoušky proka zaly, že úprava modelu příznivé ovlivňuje kvalitu výsledné skořepiny, jejíž tloušřkaje l u velkorozměrných a tvarově složitých modelů rovnoměrná. současně nedocházi k nežádoucímu nárůstu vylučovaného kovu na hranách a okrajích skořepiny. Tenká mědčná...

Stavebnice modelů krystalových struktu se strukturními fázovými přechody

Načítavanie...

Číslo patentu: 265690

Dátum: 14.11.1989

Autor: Smutný František

MPK: G09B 23/24

Značky: krystalových, struktu, modelů, fázovými, strukturními, přechody, stavebnice

Text:

...prostřednictvím stavěcích členů připojeny posuvně a otočně pomocné tyčové nosiče stavebních prvků modelů.Výhody vynálezu spočívají v tom, že je možno s jedinou univerzální stavebnicí modelovat krystalové struktury s libovolným poměrem velikosti základních translačních vektorů a s libovolnýmí meziosnimi úhly. Po sestavení výchozí fáze krystalové struktury je možné plynulým přemistováním nosných pod vložek po základní desce, vykyvovàním...

Zařízení pro rotační kývání rozměrných galvanoplastických modelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261577

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zeman Václav, Lucek Jiří, Landa Václav

MPK: C25D 17/26, C25D 17/28, C25D 21/10...

Značky: modelů, kývání, zařízení, galvanoplastických, rozměrných, rotační

Text:

...tyčí lg, a kromě toho za zařízení zajištujícího kývavý rotační pohyb nosné desky g s modelom lg kolem etínční lg o anodani ll v průběhu elektrolytiekóho procesu. K tomuto účelu bylo použito klikového mechonísmu se stavitelný zdvihen unožňujíeím nastavení rozkmítu vratného pohybu. Nosnñ deska 3, na níž se pomocí svorniků l upevňuje galvonoplastieky podal łg,se ukládá na valivém radiálnín ložísku 2A 251 577 a axi 6 lníu.ložínku g a opetří se v...

Zapojení řídicí soustavy pro vyhodnocení a záznam tlakového rozložení na modelu letadla při zkouškách v aerodynamickém tunelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258885

Dátum: 16.09.1988

Autor: Vidiečan Jiří

MPK: G01M 9/00

Značky: zkouškách, rozložení, modelů, soustavy, aerodynamickém, tlakového, tunelů, vyhodnocení, zapojení, řídící, záznam, letadla

Text:

...je připojen přes přepínač cyk~ lů na první vstup třetího hradlovacího obvodu, přičemž druhý výstup třetího čítače je připojen jednak na první datový výstup soustavy a jednak na druhý dekodér, který je připojen přes pře 25.8885pínač poiohý na druhý vstup hradlovacího obvodu, jehož výetup je připojen přes první monostabilní klopný obvod na pátý vstup bistabilního klopného obvodu.Výhodou-navrženého zapojení je vyhodnooení tlakového rozložení...

Řezná hrana soustružnického nože, zejména pro výrobu modelu kuželového rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255440

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šobr Petr, Fischer Zdeněk, Dvořák Jiří

MPK: B23B 5/38, B22C 7/00

Značky: nože, kuželového, výrobu, zejména, modelů, soustružnického, hrana, rezná, rotoru

Text:

...v bodoch dotyku rovnoběžně vedených tečen ke kruhovým průřezům a v rovině kolmé k těmto rovnoběžným tečnám, přičemž tato rovina je rovnoběžná s podélnou osou kuželového vřetena.Vyšší účinek a pokrokovost soustružníckého nože podle vynálezu spočĺvá v tom, že jeho použitím se speciálně konstruovanou hranou lze vytvořit model pro licí formu, případně k výrobě šablony pro výrobu dutiny kovové formy pro tlakové či vstřikové lití. Soustružnicky nuž...

Zařízení pro očišťování modelu vtokové jamky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246285

Dátum: 15.12.1987

Autori: Gregory Gordon Ian, Cook Martin Christopher

MPK: B22C 13/08, B22C 9/08

Značky: zařízení, jamky, modelů, vtokové, očišťování

Text:

...zařízení jetřeba umístit u dráhy, po které se pohybujeokraj modelu vtokové jamky po namáčení nebo po posypu, dále je nutné, aby stěrací zařízení bylo tak dlouhé, aby došlo k otření celého obvodu vtokové jamky při otačení modelu, ke kterému dochází již během namáčení a posypu.Stěrací zařízení bud svoji pružnosti pokryje menší rozdíly v průměrech okrajů vtokových jamek, nebo při větším rozdílu v průměrech je stěrací zařízení s výhodou uchyceno k...

Zapojenie nelineárneho elektronického modelu asynchrónneho stroja pre výpočet spätnoväzobných signálov v elektrických pohonoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 252018

Dátum: 13.08.1987

Autori: Triebušník Milan, Zlatoš Anton, Rehuš Ján, Kamarýt Milan

MPK: H02P 7/00

Značky: elektrických, stroja, zapojenie, spätnoväzobných, asynchrónneho, výpočet, signálov, nelineárneho, modelů, pohonoch, elektronického

Text:

...intervale cca i 7 . V porovnaní s chybou až i 25 0/0 pri použití lineárneho modelu ide teda o značné zlepšenie. Pritom lineárny model má okrem teplotnej chyby ešte značnú základnú chybu.Na pripojenom výkrese je schematicky znázornený príklad zapojenia nelineárneho elektronického modelu asynchrónneho stroja pre výpočet spätnoväzobných signálov v elektrických pohonoch podla vynálezu.Zapojenie nelineárneho elektronického modelu asynchrónneho...

Zařízení na regulaci doby tuhnutí voskových modelů pro přesné lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 251865

Dátum: 13.08.1987

Autori: Zahrádka František, Bártů Stanislav

MPK: B22C 9/04, B22C 7/02

Značky: lití, zařízení, tuhnutí, modelů, přesné, regulaci, voskových

Text:

...vynálezu je zařízení na regulaci doby Íllhllllllĺ voskových Inlodelů, kude ňoumy jsou roplatřeny vyjímatellnlou otevílrací kladkou, přičemž plod Otevírací lištou automatického otevírání je uspořádán dvojčin v 4ný tlakový válec s otevírací pístnici, spojený s ovládacím ventilem.Příklazd provedení podle vynälezu je zobrazen na obr. 1 a lo-br. 2, kde lobr. 1 představuje Inárysný schematický pohled na zařízení podle vyoálezu a obr. 2 je...

Způsob výroby tvarovaných dílů, zejména leteckých modelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250925

Dátum: 14.05.1987

Autori: Chromý Stanislav, Švára Karel

MPK: B32B 27/04, B32B 27/38, B32B 31/04...

Značky: leteckých, způsob, tvarovaných, zejména, modelů, dílů, výroby

Text:

...tvarem žebra l, znázorněného na obr. 2, tvořícího kostrukřídla l. Žehra l, rozdělená tětivou na spodní a horní polovinu, se vyříznou ze dvou dílů překližky 5. zhotoví se jednoduchá kostra, znázorněná na obr. 3, pro spodní díl např. pravé poloviny křídla l, slepená ze spodních polovin žeber g a dřevěných výztužných nosníků Ž, přes kterou se dále tvaruje plech É s určitým přesahem lg. Takto natvarovaný plech Q sei s kostrou položí podle obr. 4...

Zařízení pro nastavení úhlu náběhu modelu v aerodynamickém tunelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234651

Dátum: 01.01.1987

Autori: Zýma Jiří, Dedouch Karel, Šubrt Jiří

MPK: G01M 9/00

Značky: úhlu, modelů, nastavení, aerodynamickém, náběhů, zařízení, tunelů

Zhrnutie / Anotácia:

Řešeným problémem je mechanizmus pro natáčení modelu kolem příčné osy. V dutině trubkovitého pylonu (1) je otočně uložen hnací hřídel (2), opatřený na svém jednom konci ozubeným pastorkem (3), zabírajícím do segmentu (8), pevně spojeného s deskou (4), upravenou pro připevnění uvnitř modelu (18) a otočně uloženou kolem horizontální osy (o) na čepu (16), spojeném s ramenem (15), vyčnívajícím bočně z horního konce (13) pylonu (1). K druhému konci...

Vtoková soustava pro odlévání metodou vytavitelných nebo spalitelných modelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232935

Dátum: 15.08.1986

Autor: Zahrádka František

MPK: B22C 9/08, B22C 7/02

Značky: spalitelných, odlévání, vtoková, soustava, modelů, vytavitelných, metodou

Zhrnutie / Anotácia:

Licí jamka vtokové soustavy pro odlévání metodou vytavitelného nebo spalitelného modelu má na svém povrchu současně obvodové i osové drážkování, které v podobě vytvořené na modelu licí jamky jednak pomáhá zachycování a jednak účinné bráni stékaní obalovací směsi. Výstupky vzniklé drážkováním musí mít slévárenské úkosy pro vyjímání v axiálním i radiálním směru, protože model licí jamky a licím kůlem je výhodné vyrobit odléváním do formy dělené...

Dráha dopravníku pro namáčení a obalování vytavitelných modelů formovací směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 232927

Dátum: 15.08.1986

Autor: Zahrádka František

MPK: B22C 13/08, B22C 9/12

Značky: namáčení, modelů, dopravníku, obalování, dráha, formovací, směsi, vytavitelných

Zhrnutie / Anotácia:

Linka slouží k automatickému namáčení a obalovaní vytavitelných modelů ve formovací směsi. Důležitá je jednak cykličnost linky, což zmenšuje nároky na obsluhu, zejména potom je linka úsporná z hlediska prostorových nároků a to svým uspořádáním ve více horizontálních rovinách, ale především svým provedením se svislými osami točen, což umožňuje zvýšení univerzálnosti linky s ohledem na rozměry vytavitelných modelů.

Lepidlo pro sestavení modelů přesného lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 235914

Dátum: 15.06.1986

Autori: Gelszinnus Günter, Winkler Ulrich, Piering Johann

MPK: B22C 7/02

Značky: lepidlo, sestavení, lití, modelů, přesného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká směsi lepidla pro sestavení složitých modelů k lící soustavě pro přesné lití. Cílem vynálezu je vytvořit lepidlo pro modely přesného lití, které umožní jednoduchou a rychlou montáž modelů pro přesné lití, zvláště při použití pomocných montážních prostředků, aby se zvýšila efektivnost montážního postupu. Vynález to řeší tím, že se použije lepicí směs na bázi přírodních pryskyřic a vosků, která sestává z 45 až 65 % kalafuny, 5 až...

Způsob zkoušení složených nástrojů nebo modelů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 228036

Dátum: 01.12.1985

Autori: Landa Václav, Smrčka Jaroslav

Značky: provádění, zkoušení, nástrojů, modelů, zařízení, způsob, složených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob zkoušení složených nástrojů nebo modelů nástrojů z galvanoplasticky vyrobené skořepiny a nosné hmoty a zařízení k provádění tohoto způsobu. Podstata způsobu spočívá v tom, že nástroj nebo model nástroje složený z galvanoplasticky vyrobené skořepiny se zatěžuje všestranně působícím tlakem nebo ojedinělými silami a hodnotí se deformace nástroje a jeho pevnost ve vztahu k zatěžujícímu tlaku, přičemž mírou odolnosti nástroje je...

Manipulační klíč slévárenských modelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218435

Dátum: 15.03.1985

Autori: Marcoň Stanislav, Košař Leoš

Značky: manipulační, slévárenských, klíč, modelů

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je manipulační klíč slévárenských modelů, mezi jehož oběma upínacími kolíky je přesuvně a otočně uložen upínací prstenec se samosvornými plochami. Tento manipulační klíč podle vynálezu umožňuje použití nosné příložky na modelu, vytvořené z normálního válcovaného materiálu.

Způsob úpravy modelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214376

Dátum: 01.06.1984

Autori: Landa Václav, Průša František, Lucek Jiří, Marešová Vlasta

Značky: modelů, způsob, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob úpravy modelů, zejména z vosků nebo z měkčeného polyvinylchloridu pro chemické zvodivění. Podstata řešení spočívá v tom, že povrch modelů se opatří vrstvou polyuretanového nebo novodurového laku, který se na povrch modelu nanese postřikem, máčením nebo nátěrem.