Patenty so značkou «modelových»

Zařízení pro výměnu modelových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268752

Dátum: 11.04.1990

Autor: Geissler Horst

MPK: B22C 17/00, B22C 7/04

Značky: výměnu, desek, zařízení, modelových

Text:

...Iułuloxmrenlnic. swan rpecHen-sparm-azuc cnemuxe KFACCGTH stuzswrcn rieF-Tvmanmlcn ruzuxrxmxnvnnm M/vulm nuzmnmxumn r-acnonoxrzn-uxa n rupmaunranmąoñ nnocxąmzrm Ha Tpanccnanp-rmpynmmx ycrpmücnąax.Tamxua wanna-Tan npeMMyuLecTmenrcuM Tu. »no nm Kaxnunň Mumznbuoň rmwru cymecnsym uurrupu Iuuąuzkgríàzim rzncrm nraznzmm. m rwmm na Im/x nmarcuncannnu pacnoaoxeuroux npyr- znpyry HUBGPXI-IIJCI-iixÄJIW BNHUVI Ilłľľł MIJJXIÍIJIbHhIX Hill/IT...

Tavné lepidlo pro kompletaci modelových sestav při výrobě keramických forem metodou vytavitelného vosku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254594

Dátum: 15.01.1988

Autor: Cihlář Jaroslav

MPK: C09J 3/26

Značky: modelových, metodou, tavné, kompletaci, keramických, forem, vytavitelného, výrobe, lepidlo, sestav, vosků

Text:

...pro výrobu modelü, proto je složení tavných lepidel blízké složení modelových hmot a přítomnost tavných lepidle v regenerované modelové hmotě nezhoršuje technologické vlastnosti modelové hmoty. Tavná lepidla podle vynálezu jsou hospodárná, množství lepidla v modelové sestavě. se pohybuje V rozmezí 0,1 až l , vztaženo na hmotnost modelové hmoty v modelové sestavě.Tavné lepidla se připravují roztavením příslušného množství termoplastické...

Způsob výroby modelových vzorků skořepin

Načítavanie...

Číslo patentu: 235637

Dátum: 15.11.1986

Autori: Smrčka Jaroslav, Landa Václav

MPK: C25D 1/00

Značky: modelových, vzorků, skořepin, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby skořepin nástrojů, zejména lisovacích nástrojů na plechy a plasty pomocí galvanoplastické metody. Při výrobě se postupuje tak, že se z originálu modelového nástroje vyrobí série nejméně dvou negativních duplikátů. Tyto se poté upevní na nosnou desku a sdruží se ve skupinový model, na který se poté nanese vrstva kovu. Na nosné desce se kolem jednotlivých negativních duplikátů vytvoří ostrohranný výstupek.

Způsob regulace teploty při modelových zkouškách tepelné únavy a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219760

Dátum: 15.09.1985

Autori: Kneifl Miroslav, Sládek Jaromír

Značky: modelových, tohoto, teploty, regulace, zapojení, tepelně, způsobu, zkouškách, provádění, únavy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že v jednotlivých teplotních cyklech se teplota pece reguluje na dvou hladinách teplot. Na začátku každé půlperiody ohřevu se zvýší teplota v peci maximálním příkonem z dané zkušební teploty na horní hladinu teploty, po jejímž dosažení se pec nechá volně vychladnout na zkušební teplotu. Horní hladina teploty je s ohledem na tepelnou setrvačnost pece zvolena tak, aby dosažení zkušební teploty v peci bylo časově...

Zařízení k sledování pohybu sypkých materiálů v šachtách a zásobnicích zejména modelových

Načítavanie...

Číslo patentu: 218209

Dátum: 15.02.1985

Autori: Medáček Ota, Vaněček Václav, Jeřábek Vladimír, Pech Jaroslav

Značky: pohybu, modelových, zařízení, šachtách, sypkých, zásobnících, zejména, sledování, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke sledování pohybu sypkých materiálů v šachtách a zásobnících zejména modelových, vyznačené tím, že v šachtě (1) je svisle umístěna posuvná průhledná stěna (3), jejíž boční okraje jsou pevně spojeny táhly (4) s dávkovacím hrdlem (5) násypu (9), přičemž dno (2) šachty (1) je opatřeno alespoň jedním uzavíracím otvorem (6) pro vypouštění násypu (9) a štěrbinou (8) pro průchod posuvné průhledné stěny (3).

Zařízení pro výměnu modelových desek u slévárenského formovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 223770

Dátum: 01.07.1984

Autor: Král Jiří

Značky: zařízení, modelových, slévárenského, desek, stroje, výměnu, formovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výměnu modelových desek u slévárenského formovacího stroje, opatřeného přesuvným vozíkem pro střídavé formování horních a spodních polovin formy posunovaných po dopravních tratích vyznačené tím, že sestává ze tří rovnoběžných dopravních tratí (3,4,5), jejichž osy jsou kolmé na směr pohybu přesuvného vozíku (2) přičemž osa střední dopravní tratě (3) pro přísun modelových desek směřuje do středu modelové desky (H1) umístěné v...