Patenty so značkou «mobilní»

Mobilní skladištní buňka

Načítavanie...

Číslo patentu: 276958

Dátum: 14.10.1992

Autor: Soldán Leoš

MPK: E04H 1/12, E04B 7/16, E04B 1/343...

Značky: buňka, mobilní, skladištní

Mobilní zařízení pro ultrazvukovou defektoskopii velkých rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270280

Dátum: 13.06.1990

Autori: Altmann Josef, Pavíza Pavel

MPK: G01N 29/04

Značky: rotačních, defektoskopii, mobilní, součástí, veľkých, zařízení, ultrazvukovou

Text:

...závesy głg s otočné uloženýmí opěrnými kladkami głg, které dosedají na spodní okraj vnějšího válcového povrchu hladkého prstence l. Zhruba ve středu spodní desky 32 je vytvořen závěs ggg, ve kterém je pomocí napínacího šroubu głl uložena napínací kladka ggg.Suport 5, suvně uložený na vodicích trubkách gg, je v příkladném provedení zařízení opatřen jednou ultrazvukovou sondou gg a jedním značkovacím zařízením Al, které jsou upevnény na...

Mobilní odpařovač kapalného dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269805

Dátum: 14.05.1990

Autori: Novotný Oldřich, Štryncl Vladimír, Císař Oldřich, Bureš Vladimír, Dočkal Miloslav, Dürrer Milan, Houdek František, Hrdina Augustin, Prokop Bohumír, Máčálík Miroslav, Kříž Vlastimil, Novák František

MPK: E21D 5/00, F28D 7/02

Značky: mobilní, kapalného, dusíku, odparovač

Text:

...ještě opatřene komínom 35 pro odvádění spalín do atmosféry.Ponorný olejový hořák 3 se zapaluje zapalovacím plynovým hořákom 5, Palívem pro ponorný olejový hořák 3 je lehký topný olej, přiváděný z tepelné izolované, elektricky vyhřívané nádrže Z potrubím 3. Do nádrže Z je lehký ropný olej doplňován potrubím 3. K rozprášení lehkáho topného oleje v ponorném olejovem hořáku 3 slouží stlačenývzduch. přiváděný potrubím 33 ze zdroje 33. V příkladu...

Mobilní zábrana pro úpadní ražení dlouhých důlních děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 267280

Dátum: 12.02.1990

Autor: Hrabec Jiří

MPK: E21D 9/12

Značky: zábrana, dlouhých, řazení, mobilní, důlních, úpadní

Text:

...j°,L()IfTI,ÍM.JíJJŤ nr«.uhií.xtuĺ 75. kKIv.I 1 y pro úpwiní IMŽQIIÍ dlouhýxüx üüLn 1 u däl pndšä v 3 núš kua Uhľm 1 mvázüräuje boční pohled gitumcw přmmmuwâuj nur k čülmě, aby. 2 boční pohled situace ätavění bmriäry do prüwuvni polsky. Na obr. 3 šü boční pohled na bariéru v pracovní puluza H nh á zná 2 orňuje,Akľy 5úpadního díla s bariérou Na obr 5 ja nnàäarněn pohled PMobilní mábraua pfn úpaüni ražení aestává z ocelověho rámu Á...

Způsob přípravy fritového restiktoru pro chromatografii s nadkritickou mobilní fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 267115

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mikešová Milena, Ansorgová Alena, Vejrosta Jiří

MPK: G01N 30/00

Značky: fázi, fritového, přípravy, nadkritickou, mobilní, restiktoru, způsob, chromatografii

Text:

...v ohromatografii 9 nadkritickou mobilní fází.Podmínky pro vytvrzení frity, to je rychlost posunu kruhovou ĺukuu a teplotu píuky, je nutno nastavit tak, aby výsledná fríta byla homogenní, bez zbytku kapalného vodního skla, a aby přitom nedošlo k poškození vnějšího ochranného povlaku kapiláry. Uzávěr kapiláry je možno rovněž vytvořit zatavením, zale pením a podobné. Popsaný způsob přípravy fritového restriktoru je určen ke zhotovení...

Zapojení detektoru spektrálně překrytých vstupních signálů liniového kanálu mobilní části vlakového zabezpečovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 267973

Dátum: 12.02.1990

Autor: Konečný Ivan

MPK: B61L 7/06

Značky: zapojení, liniového, vlakového, detektoru, vstupních, mobilní, signálu, spektrálně, částí, zabezpečovače, kanálu, překrytých

Text:

...střídavým proudem průmyslováho kmitočtu 50 Hz a na všech nově budovaných trařových částech vlakového zabezpečovače s liniovým kanálem nizkofrekvenčniho typu. Diskrétní amplitudové spektrum klíčovaného nosného signálu je rozprostřeno souměrně okolo nosného kmitočtufN tak, že vytváří eoučtová e rozdílová postranní pásme, jejichž kmitočty odpovídají součtům,resp. rozdílům přísluěnáho nosného kmitočtu fN e základních hermonických...

Mobilní vegetační nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 266061

Dátum: 14.11.1989

Autori: Řezníček Petr, Stuchlík Stanislav, Valdštýn František

MPK: A01G 9/02

Značky: mobilní, vegetační, nádoba

Text:

...odnímatelný rošt. Rošt je opatřený podstavnými výstupky, přičemž horní plocha roštu je umístěna nad přepadovým otvorem. Ke vnitřním stranám obvodcvých stěn jsou přiloženy izolační desky.Výhodou mobilní vegetační nádoby podle vynálezu je zejména snadná manipulovatelnost při převozu a rozmísčování mobilní zeleně za použití běžně dostupné manipulační techniky. Další výhodou je možnost zajištění optimálního zavlažovacího režimu.Příklad...

Mobilní dávkovač a zakladač krmiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 265952

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mleziva Jaroslav, Fuka Antonín

MPK: A01K 5/02

Značky: zakladač, dávkovač, krmiv, mobilní

Text:

...komponentů, včetně granulí, které se samostatné dávkují do korby. Zařízení s velkou přesností t 5 dávkuje rozdílné dávky pro jednotlivé skupiny zvířat na základě jejich počtu V kotci (skupině), hmotnosti a potřebě (možnostech),a to s ohledem na nestejnoměrné hmotnostní a kusové zastoupení po obou stranách krmného stolu s ručním ovládáním řídícího panelu. zařízení rozhrnuje uloženou pící na krmném stolu na dvě strany směrem do žlabu. Při...

Mobilní pneumatická váha

Načítavanie...

Číslo patentu: 265824

Dátum: 14.11.1989

Autor: Rengevič Vladimír

MPK: G01G 5/00

Značky: pneumatická, váha, mobilní

Text:

...řez váhou, obr.3 podrobnost příčného řezu s uloženým protiprachovým těsněním, obr.4 podrobnost příčného řezu Při použití středicích válečků, obr.5 schematický půdorys váhy, obr.6 schematický bokorys váhy a obr.7 základní schema měrného uzlu váhy.Mobilní pneumatické váha je tvořena nedovřenou ocelovou krabicí s vážní plošinou ve formě víka krabice. Vnitřní prostor nedovřenékrabice je zcela zaplněn vzduchotěsným nafukovacím vakem i,...

Způsob úklidu prachu a mobilní zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 265705

Dátum: 14.11.1989

Autor: Linhart Rudolf

MPK: B08B 5/04, E01H 1/08

Značky: mobilní, prachu, úklidu, zařízení, provádění, způsob

Text:

...přibližně jen o d duje žádné složité hnací elementy a umožňuje spolehlivýesetiny procenta. Metoda je jedno duše a lehce realizovatelná, nevyžaprovoz i za optimálních podmínek. Rozšiřuje paletu dosud známých protiprašných úklidovýchsystémů a návratností prachové substance v nepolétavém sypkém stavu, rozšiřuje využitelnostNa obr. 1 je jako příklad schematicky znázorněno mobilní úklidové zařízení v nárysném řnrn d na nhr. P iv řwlní nhlvd....

Zapojení mobilní zábleskové soustavy pro letištní světelné zabezpečovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265070

Dátum: 12.09.1989

Autor: Herm Otta

MPK: G08G 5/00

Značky: mobilní, světelné, zařízení, letištní, zapojení, zabezpečovací, zábleskové, soustavy

Text:

...jednak vstup zapalovacího obvodu 3, pripojený svým výstupm na výbojku.łQ,a jed nak vstup zpožäovacího obvodu ll, jehož výstup je připojen na vdmpvysílacího obvodu.łg, jehož výstup je dále přes~ghtupní transformátor lg připojen k výstupu návästidla g. Zepalovací obvodg výbojkyłg může být v návěstidlełg připojen až na výstupu zpožčovacího obvodu ll) aniž by se tím menila funkce zapojení vysvětlená dŠ 10 e iImpulsní generátor 3 vytváří...

Visutá mobilní pracovní plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: 264940

Dátum: 12.09.1989

Autor: Milata Rudolf

MPK: F16L 55/18

Značky: mobilní, visutá, pracovní, plošina

Text:

...opravárenskému zásahu. Tím se zvyšuje produktivita práce při opravách či údržbě potrubí a snižují se náklady na prováděné práce.Príklad provedení visuté mobilní pracovní plošiny podle vynálezu je zobrazen na přiloženém výkrese, kde na obr. 1 je nárysný pohled, na obr. 2 půdorysný pohled a na obr. 3 pohled na půdorys zleva. Základní rám ł je svařen z valcovaných profilú. Na spodní části základního rámú l je uložena hlavní montážní plošina §,...

Mobilní polohovadlo, zejména pro obloukové svařování pláště a čel nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264068

Dátum: 12.05.1989

Autori: Toman Otakar, Štefl Milan, Pour Břetislav

MPK: B23K 37/04

Značky: zejména, polohovadlo, pláště, mobilní, svařování, nádoby, obloukové

Text:

...jednou tlakovzdušnou hadici a jed h- 3 264 C 68 ním viccžžiovým kabclem, protože všechny pneumatické rozvááäče mohou být umístěny na rámu polohovadla. Třetim přívodem může případně být jednežilový kabel, který zabezpečuje spojení svao řovaciho polohovadla s jedním pőtemjsvařovacích zdrojů. Další podstatnou výhodou je možnost dálkového ručniho, nebo automatického ovtédàni 2 řídící jednotky.Mobilní potohcvadto, zejména prs obtoukové...

Mobilní pískové doskočiště

Načítavanie...

Číslo patentu: 262487

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pečený Otakar, Šoch Jiří

MPK: A63B 71/02

Značky: mobilní, pískové, doskočiště

Text:

...nirys s pravým płíhradovým noslčem v základní sklopená poloze, na obr. 2 bokorys e na obr. 3 sohematlcký půdorys celkového doskočiště slołeného ze iesti dílčích mobilních doskočlłř. sestnvených vedle sebe.Mobilní pískové doskočíltě v pfíklsdném provedení pod-le vynélezu je tvořeno obdélníkovou nddobou l neplněnou pískem e opetženou sklopnýml čelníml e podélnými bočnicemi. 5, g. Po bočních stranách nádoby ł jsou upevněns vodorovná vedení g a...

Mobilní jednotka na vulkanizaci plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 262449

Dátum: 14.03.1989

Autori: Schlemmer Robert, Siegenthaler Karl

MPK: B29C 35/02, B29D 30/08

Značky: plastů, mobilní, jednotka, vulkanizací, pneumatik

Text:

...21 prstencové dolní stěny 13 a působí jako doraz, zastavující sestupny kluzný pohyb dutébo pístu 44 uvnitř zvonu 32.Skříň 35 je nahoře uzavřena krytem 45,který sestává z obvodov-ě stěny 46, ležící částečně uvnitř horního úseku 42 válcové stěny 41 skříně 35, a z horní koncové stěny 47, jejíž horní konec leží V axiállíím otvoru 12 prstencového tělesa 1 D.Horní úsek 42. rálcově stěny 41 skříně 35 i horní koncové, stěna 47 krytu 45 jsou...

Zařízení pro identifikaci přípojného místa, zejména v mobilní dojírně

Načítavanie...

Číslo patentu: 259157

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hainz Petr, Vlk Jiří

MPK: A01J 7/00

Značky: místa, přípojného, zejména, dojírně, identifikaci, mobilní, zařízení

Text:

...se sběrem dat. A Na připojeněm výkrese je znázorněn příklad schematu zapojení zařízení podle vyná 1 ezu.íPřipojovaný stroj ł. opatřený neznázorněným generátonem a dekodérem signálu, je vybavenjednekvýstupem g,jednak vstupom Q. Výstup g se vstupom g mohou být propo-V.jeny spojem 1 /znázorněn čárkovaně/. Výstup g připojovaného stroje L je spojen s prvním vstupom gysekvenčního ýlogického obvodu§. tvořeného např.kčítačem s předvolbou. Jeho...

Mobilní zařízení k vybrušování děr

Načítavanie...

Číslo patentu: 259116

Dátum: 17.10.1988

Autor: Flaška Miloš

MPK: B24B 5/06

Značky: mobilní, vybrušování, zařízení

Text:

...komorou lg je na vřeteno 1 nasunuto posuvové zařízení g, jehož statická část je upevněna k loži 1. Toto posuvové zařízení g je vytvořeno jako luneta pro vedení vřetena 1, která současně zajištuje plynule měnitelný posuv tohoto vřetena 1 včetně-pohon né jednotky 2,Jtedy i bruskyâ. Ukončení vřetena 1 je opatřeno nosičem 1 a epoákou 52 přechodky 1, nosič 1 sestává z pouzdra ąg,.hv něm.u 1 ožených ložieek Q e z objímky 3 l,.nasunuté přes...

Indukční snímací zařízení polohy, zejména pro mobilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258790

Dátum: 16.09.1988

Autori: Šantůček Jaroslav, Šťastný Karel

MPK: B60K 28/14, B62D 49/08, G01C 9/00...

Značky: snímací, polohy, indukční, mobilní, stroje, zařízení, zejména

Text:

...obvodem složeným z normalizovaného, sériového feritového jádra a kovové clony je jednoduchého provedení, část vinutí slouží zároveň jako indukčnost budicího LC-oscilátoru. Pootočením půlkruhové clony snímače o lBD° je možno jednoduše změnit smysl strmosti. Funkce snímače je spolehlivá a dostatečně přesná.Indukční snímací zařízení polohy podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojeném výkrese, kde obr. 1 představuje blokové zapojení...

Mobilní zemědělský penetrometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 257862

Dátum: 15.06.1988

Autori: Novotný František, Váchal Jan, Jakubec Milan, Krupička Jiří, Lambein Eduard

MPK: G01N 3/40

Značky: zemědělský, mobilní, penetrometr

Text:

...držákem ll, který je ukončen opěrnou dorazovou deskou lg. Ve vodicím držáku ll je tlačná pružina 1. Paralelně s tlačnou pružinou 1 je spojen proměnný odpor 5. Na dorazové opěrné desce lg je přetěžovací spínač 3, který je ovládán dorazem g. V dorazové opěrné desce lg je připevněna sondovací tyč g ukončená kuželo vitým měrným tělískem l. Sondovací tyč l je vedena mezi vodicími kladinami lg, upevněnými nad dosedací opěrou ll. ąPřímočarý...

Mobilní hydraulické skluzové zařízení pro přemísťování stavební sutě

Načítavanie...

Číslo patentu: 257208

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šustáček Jan, Hyman Slavomil, Tetour Zdeněk

MPK: E04G 23/08

Značky: skluzové, mobilní, sutě, stavební, hydraulické, přemísťování, zařízení

Text:

...Ručním vrátkem se potrubí vytáhne do potřebné výše a zavěsí pomocí řetězů k lešení nebo k objektu. Tyto skluzy tlumí sice hluk ale mají velkou montážní praonost. Tento nedostatok se snaží odstranit teleskopické shozy montované na dvoukolovém podvozku samovztyčitelné pomocí hydraulického obvodu. Tyto skluzy vedle svých předností mají nevýhodu ještě v malé mobilnosti, což je v místech s velkým provozem nežádoucí.Tento nedostatok odstraňuje...

Mobilní vibrační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256133

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rampula Václav, Otáhal Vlastislav, Štěrba František

MPK: B06B 1/02, G01M 7/00

Značky: zařízení, vibrační, mobilní

Text:

...snižování a transponování vnitřních pnutí. Samostatný a přenosný budič kmitú,spojený s ostatními prvky bhebným hřídelem, umožňuje snadnou manípulaci při použití u rozměr nějších součástí, kdy je nutno zdroj vibrací postupně přemístovat.Příkladnć provedení mobilního vibračního zařízení je schematícky znázorněno na připojeném výkrese, kde obr. 1 znázorňuje celkové uspořádání a na obr. 2 je celkové schéma zapojení.Mobilní vibrační zařízení tvoří...

Mobilní zařízení pro dávkování krmiv s digitální předvolbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254854

Dátum: 15.02.1988

Autori: Losa Evžen, Ševčík Vladimír

MPK: G05D 9/12, G05D 9/00

Značky: krmiv, zařízení, předvolbou, dávkování, mobilní, digitální

Text:

...hradla 1 je napojen na výstup prvního hradla 3, jehož vstup je napojen přes nastavovaci tlačítko łg na zemicí svorku łá. Výstupnastavite 1 ného děliče g, s možností nastavení časového intervalu 1 až 15 sekund, je napojenna prvni vstup třetího hradla 1, jehož druhý vstup je napojen na výstup bistabilního klopného obvodu §, na vstup tyristorového spínače Q a na první vstup pátého hradla łg, kdy výstup, třetího hradla 1 je napojen na první vstup...

Injektor plynového chromatografu se zpětným ventilem v přívodu mobilní fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 254820

Dátum: 15.02.1988

Autori: Píša Ladislav, Teplý Jiří

MPK: G01N 30/24

Značky: přívodů, plynového, mobilní, injektor, zpětným, fáze, ventilem, chromatografu

Text:

...kroužkem a osezenim v tělese injektoru,přičemž v distančnim kroužku jsou vytvořeny drážky navazujioí na přívodni kanálek,.zatímco na vstupnim hrdle vložkya distančnim kroužku je septum přitlačené maticí s voditkem.Výhodou uspořádání injektoru se zpětným ventilem podle vynálezu je, že ventil má těsnou pneumatickou vazbu s volným objemem injektoru, takže každé zvýšení tlaku plynné fáze v injektoru nad ustálenou hodnotu vstupního tlaku mobilní...

Mobilní skládací bednění

Načítavanie...

Číslo patentu: 254732

Dátum: 15.01.1988

Autor: Honsa Jan

MPK: E04G 11/32

Značky: mobilní, bednění, skládací

Text:

...Boční stěna je spojená závěsy 25 se sklopnými stěnami ll, 35, které mají výřez pro konzoly ll a jsou zajištěny stavitelnými vzpěrami lg opřenými o boční stěnu 1, přičemž výřez kolem konzoly ll je utěsněn deskou lá V horní částia plechem ll s úkosem a klínem lg, které jsou zajištěny tyčemi lg zasunutými za háky gg.Boční stěna 1 je spojene závěsy gg se střední částí ll čela, která nese dolní lávku gg s dolním zábradlím ll upevněnou pod úrovní...

Mobilní zařízení pro hrubé třídění kameniva

Načítavanie...

Číslo patentu: 254477

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kendi Štefan, Rákoš Stanislav

MPK: B07B 15/00

Značky: kameniva, zařízení, mobilní, hrubé, třídění

Text:

...profilu a opatřeno odklápěcí pákou, určenou pro připojení přímočarého motoru, uloženého na podpěrném sloupku.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že pracuje s využitím zemské qravitace, prakticky bez energetického příkonu. Je lehké a výrobně i materiálově nenáročné. Výměnou třídicích sít se dá snadno upravit pro jinou frakci hrubě tříděného kameniva. V případě, že se do třídicího síta zaklíní kamen větší zrnitosti, lze příslušné...

Mobilní kontinuální lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 243096

Dátum: 15.11.1987

Autor: Pavlak Samuel

MPK: B30B 1/34

Značky: mobilní, kontinuální

Text:

...22. Účinkem dvojice prvních hydraulických válců 8, pístů 9 a pístních tyčí 10, jejichž pohyb je přenášen pomocí prvních a druhých pák 13 a 11 uložených na prvních otočných hřídelích 12 na táhla 14 a první třmeny 15,je čelist 4, na níž jsou pripojeny první třmeny 15, tlačena k šíkmému dnu 2. Oba první hydraulické válce 8 jsou uchyceny výkyvně na vnější straně jedné rovnoběžné stěny 1. První otočné hřídele 12 jsou uložený otočné V cbou...

Mobilní zařízení pro bezdemontážní orovnávání okolků kol kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 240717

Dátum: 15.08.1987

Autori: Bakoš Pavel, Filippov Petr

MPK: B23B 5/04, B24B 5/44

Značky: kolejových, okolků, bezdemontážní, orovnávání, mobilní, zařízení, vozidel

Text:

...kol pro použitý druh obrábění, .a tím odpadá pomocný vnější zdroj pohonu obráběných okolkü kol. Pro nepohäněná clvojkolí je třeba zaljistit pomocný vnější zdroj pohonu obráběných kol, např. elektrom-otorem a třecími koly.(Přĺlkĺ-ćldnê provedení mobi-lízačního zařízení podle vynál-ezu je znázorněno na vý 4kresmąklde obr. 1 značí zařízení v~ půdorysu a obrLřž zařízení v nárysu. Hlavní části zařízení je tuhý nosník tva ru Uĺse zârkladn-ou 1....

Mobilní betonárka postavená jako návěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 251558

Dátum: 16.07.1987

Autor: Honsa Jan

MPK: C28C 5/42, B60P 3/16

Značky: návěs, postavená, mobilní, betonárka

Text:

...bubnem míchačky É na beton (obr. 3. obr. 4) je zavěšena na jedné straně dvojité páky lg na závěsech lg nádoba lg na cement a na opačném konci dvojité páky lg příčník ll se silovým snímačem łł opřeným o pomocný rám lg s přírubou 53 nad nádobou łg na cement. Pomocný rám lg tvoří podpěru dvojité páce li a je upevněn k míchačce É na beton. Na konci krakorce hlav ního rámu ł je uložena kabina lg s plošinou §§, zábradlím gg a závěsným žebříkem gł....

Mobilní zařízení pro čištění stok v dlouhých důlních dílech

Načítavanie...

Číslo patentu: 243865

Dátum: 15.06.1987

Autor: Koláo Lumír

MPK: E21F 17/00, E02F 5/28, E02F 3/88...

Značky: dlouhých, mobilní, dílech, zařízení, čištění, důlních

Text:

...zařízení pro čištění stok v dlouhýoh dúlních dílech (obr. 1) je tvořeno kľuzným sacím košem 3, umístěným ve stoce ll a uchyceným pomocí řetězu § k tažné jednotce l, kupříkladu dülní lokomotivě, za níž je napojena nejméně jedna zatěsněná nádoba 5 vzájemně jsounádoby É propojeny pružnoutrubicí gg. Na prodloužené části gł kluzného sacího koše g jeumístěn míchač 1 s turbínou gł, napajenou stlačeným vzduchem z tažné jednotky l, nebo napojenou...

Válec s plunžrem pro lineární mikročerpadlo mobilní fáze pro mikrokolonovou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 251181

Dátum: 11.06.1987

Autori: Poláček Bohdan, Podolák Miroslav, Žežulka Aleš

MPK: G01N 30/60

Značky: mobilní, kapalinovou, mikrokolonovou, lineární, mikročerpadlo, plunžrem, chromatografii, válec, fáze

Text:

...podstata SgOČÍVá v tom, že skleněný plunžr je utěsněn ve válci polytetrafluoretylenovou ucpávkou, sevřenou mezi přítužným šroubem a plochou ve tvaru mezíkruží, vytvořenou osazením na vitřní straně válce s kuželovým zakončením pouzdra,vyrobeného z polytetrafluoretylenu, které je zalisováno do válce.Na přiloženém výkresu je znázorněn realizovaný príklad válce s plunžrem podle výkresu.Na obr. 1 je podélný řez válcem s plunžrem, na obr. 2...

Zařízení pro volbu tlakového limitu pro lineární dávkovač mobilní fáze ve vysokoúčinné kapalinové chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 251168

Dátum: 11.06.1987

Autori: Podolák Miroslav, Hořánek Ivan, Poláček Bohdan, Žežulka Aleš

MPK: G01N 30/32, G01N 30/36

Značky: vysokoúčinné, tlakového, zařízení, limitu, volbu, mobilní, fáze, chromatografii, dávkovač, kapalinové, lineární

Text:

...zdroj a do druhé úhlopříčky zesilovač s řídicím potenciometrem a dále je za výstupem zesilovače připojeno přes diodu , Zenerovu diodu a spínací zesilovač vinutí relé, jehož kontakty jsou zapojeny mezi napájecí zdroj a motor.Na připojeném výkrese je znázorněn realizovaný příklad zařízení podle vynálezu.Plunžr l 3,posuvný v ucpávce válce 1 , je spojen s unašečem 15, upevněným na pohonné pásce 1, navinuté a zakotvené na hřídelích lg a...

Uspořádání monoblokové mobilní úpravny vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 251024

Dátum: 11.06.1987

Autor: Trejtnar Jan

MPK: C02F 9/00

Značky: uspořádání, mobilní, monoblokové, úpravny

Text:

...a technologicky propojená nezakreslenými potrubími a armaturami pomocná zařízeníia to odvlhčovače vzduchu a ozonizátor a dále kanálové dmychadlo, dávkovací čerpadlo a nádrže chemických roztoků, přičemž ozonizátor a nádrže chemických roztoků jsou propojeny nezakreslenými technologickými potrubími, armaturami a směšovači s prvním filtračním reaktorem,druhým filtračním reaktorem a odplyñovací nádrží Výhody úpravny vody podle vynálezu lze...

Mobilní nádrž čistírny odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 250947

Dátum: 14.05.1987

Autori: Novák Václav, Křepela Jiří, Rousek Rudolf

MPK: C02F 3/00

Značky: mobilní, odpadních, čistírny, nádrž

Text:

...nižších teplotách. To má veliký význam pro provoz čistírny a čistící efekt. Při větším ochlazování čištěné vody klesá neúměrně účinnost čištění.vynález umožňuje postavit malou čistírnu odpadních vod racionálním postupem, při kterém se stavební práce zmenší na minimum. Stavební práce se omezí na terénní úpravy, výkop a přípravu podlaží a desky pod nádrž. Potom následuje uložení a montáž nádrže a technologie.Příklad provedení mobilní čistírny...

Mobilní dojicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250844

Dátum: 14.05.1987

Autori: Vegricht Jiří, Gloza Slavomír, Machálek Antonín, Švarcbek Jaroslav

MPK: A01K 1/12

Značky: dojící, mobilní, zařízení

Text:

...plní najednou před zahájením vlastního dojení. Tato pracovní operace může být vřazena do programu pracovního postupu po proplachu dojících jednotek před dojením, jestliže bude použite automatika.Příklad provedení mobilního dojícího zařízení podle vynálezu je znázorněno na přiložených výkresoch, kde obr. 1 představuje sestavu dvou dojících jednotek v čelním pohledua na obr. 2 je mobilní dející zařízení v bokoryau ae znázorněním připojení...

Mobilní zařízení s traktorem a přípojným vozidlem k injektování zpevňovací látky do půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238358

Dátum: 15.04.1987

Autori: Signar Lundmark, Leif Hällgren

MPK: E02D 3/12

Značky: přípojným, mobilní, injektování, traktorem, zpevňovací, zařízení, vozidlem, látky, půdy

Zhrnutie / Anotácia:

Vrtná tyč, zakončená vrtnou hlavou a spojená s nádrží na zpevňovací látku, je poháněna řetězovým pohonem. Na řetězovém kole jsou ekvidistantní feromagnetická indikační tělíska a proti nim indukční snímač, spojený přes přítlačný kontakt s jedním vstupem zapisovacího přístroje. Přítlačný kontakt spíná pouze při pohybu vrtné tyče nahoru, kdy se do vrtné díry injektuje zpevňovací látka. Na druhý vstup zapisovacího přístroje se přivádí údaj o...

Zařízení pro měření tlaku mobilní fáze v mikrokolonové vysokoúčinné kapalinové chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 250309

Dátum: 15.04.1987

Autori: Žežulka Aleš, Podolák Miroslav, Hořánek Ivan, Poláček Bohdan

MPK: G01N 30/32

Značky: měření, mikrokolonové, zařízení, fáze, vysokoúčinné, kapalinové, tlaku, mobilní, chromatografii

Text:

...jeden .nebo více -odp-orových tenzometrů, zapojených do odporového můstku,napájeného stabillízovaným zdrojem, přičemž výstup z oldporového rnůstlku je připojen na vstup .kalílbriačního zesilovače, Ike kterému je připojen displej tlaku.Na připojenélm výkresu je zná-zoruněn reüHZOVñlľlýl ,příklaud zařízení podle vynálezu. Plimžr 2 »davlkovaeče je tlače-n do válce 10 u 4nášečem 12 upevněnýlm na »unášecích planžetách 1, které jsou ,na-vinuty a...