Patenty so značkou «mobilná»

Mobilná nádrž

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6477

Dátum: 02.08.2013

Autor: Filipko Róbert

MPK: A62C 3/02, E03B 11/10, A62C 99/00...

Značky: nádrž, mobilná

Text:

...ktorým je možne dopraviť, kvapalinu, resp. hasiacu látku na ľubovoľné miesto alebo do ľubovoľnej výšky. Prvá mobilná nádrž sa pripojí na zdroj kvapaliny, čo môže byť hasičské auto s nádržou. Táto prvá mobilná nádrž sa cez hadicu s guľovým ventilom a ďalšími hadicami prepojí s nasledujúcou mobilnou nádržou, ktorá je položená na vyššom mieste cez vstupný ventil. Po naplnení vyššie položenej mobilnej nádrže sa uzatvorí guľový ventil....

Metóda, verejná pozemná mobilná sieť a žiadajúci subjekt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16782

Dátum: 12.09.2011

Autori: Müller Manfred, Kirsch Maik

MPK: H04W 84/04, H04W 8/08, H04W 76/02...

Značky: metoda, sieť, verejná, subjekt, pozemná, mobilná, žiadajúci

Text:

...používateľské zariadenie- žiadajúci subjekt žiada domácu databázu, aby mu poskytla informácie, ktoré sú špecifické z hľadiska používateľského zariadenia,- a pričom V prípade zlyhania funkcionality domácej databázy, žiadajúci subjekt požiada návštevnícku databázu, aby mu poskytla informácie, ktoré sú špecifické z hľadiska0005 Podľa predmetného vynálezu je výhodne možné, že aspoň sčasti sa zachová jedna dôležitá funkcionalita siete (konkrétne...

Spôsob, verejná pozemná mobilná sieť, používateľské vybavenie a program na riadenie nadviazania paketového dátového spojenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14811

Dátum: 13.08.2010

Autori: Jacobsohn Dieter, Schmitt Harald, Nenner Karl-heinz

MPK: H04W 76/02

Značky: spojenia, vybavenie, spôsob, pozemná, paketového, používateľské, mobilná, nadviazania, program, verejná, sieť, datového, riadenie

Text:

...naspojenie pre bezdrôtové zariadenie vzhladom na APN po odmietnuti počas určitého času. 0007 Ďalšou nevýhodou aktuálnej situácie je, že v prípade, že sa účastníkvzdá prihlásenia prístupu kpaketovej dátovej sieti, neodrazi sa to nevyhnutnev nastavení zodpovedajúceho používatelského vybavenia, čo sa týka informácií o prístupe k sieti alebo informácií o názve prístupového bodu (APN).0008 Rovnaký následok nastáva vprípade predaja...

Mobilná zdvíhacia zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15108

Dátum: 22.01.2009

Autori: Carr Andrew Laurence, Carr Symond Anthony

MPK: B60P 1/02, B62B 3/065, B60P 3/022...

Značky: mobilná, zdvíhacia, zostava

Text:

...6, ktoré sú usporiadané ako dva páry (8 a 10) zdvíhacích zariadeni 6 rozmiestnené po dĺžke rámu 2 konštrukcie, ktorý je v príklade uskutočnenia znázornenom na obr. 1 obdĺžnikový.0009 Vniektorých príkladoch uskutočnenia môžu zdvíhacie zariadenia 6 každé zahŕňať hydraulický zdvihák pre naddvihovanie alebo znižovanie príslušného zdvíhacieho zariadenia. Tieto zdvíhacie zariadenia 6 môžu byť individuálne ovládateľné tak, že konštrukčný prvok...

Mobilná deliaca stena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3790

Dátum: 05.11.2004

Autor: Pertiller Matthäus

MPK: E04B 2/74

Značky: mobilná, stěna, deliaca

Text:

...uhlovými bodmi. To znamená, že tieto opory ležia vpodstatne vodorovncj úrovni. Kombinácia týchto opatrení má za účinok, že je poťah v tvare sedlovej plochy klenutý, ako napríklad hyperbolickýparaboloid, čo so sebou prináša výhody v stabilite, ako aj zvláštny výrazný výzor.Veľmi výhodná funkčnosť sa získa tým, že kĺby prvých opôr sú vytvorené ako kladkovité kĺby a vykazujú zakaždým kĺbovú os, ktorá je usporíadaná v podstate paralelne k...

Spôsob výberu prenosového kanála, ktorý je k dispozícii, vysielaním zápornej hodnoty rozhodnutia a prídavnej kladnej hodnoty rozhodnutia, ako aj zodpovedajúca základňová stanica, mobilný koncový prístroj a mobilná rádiová sieť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14598

Dátum: 17.08.2004

Autori: Schwagmann Norbert, Gottschalk Thomas, Bienas Maik

MPK: H04W 74/00, H04W 74/08

Značky: mobilná, sieť, kanála, ktorý, prídavnej, dispozícii, vysielaním, zápornej, mobilný, spôsob, prístroj, zodpovedajúca, výběru, rádiová, hodnoty, přenosového, koncový, kladnej, základňová, rozhodnutia, stanica

Text:

...kanáloch. U použitého Common Channel sa konkrétnejedná o takzvaný PRACHnorme UMTS je v súčasnej dobe v PRACH k dispozicii 16 rôznych Channelization Codes, t. j., na PRACH je realizovaný 16 rôznych logických prenosových kanálov.Pred tým, než mobilný koncový prístroj príkladne použije pri vstupe do určitj bunky PRACH,nie je koncovćmu prístroju známe, ktorých Channelization Codes sa v súčasnej dobe používa inými mobilnými koncovými prístrojmi...

Mobilná veterná elektráreň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16176

Dátum: 22.09.2003

Autor: Aloys Wobben

MPK: F03D 1/00, F03D 11/04

Značky: elektráren, veterná, mobilná

Text:

...má minimálne jeden motoricky poháňaný lanový navijak alebo lanový navijak, ktorý má byť uvádzaný do chodu manuálne. Keď je lano vedené cez zodpovedajúci pomocný nosník (opomý rám s vodiacou kladkou),ktorý má byť prípevnený na kontajnerí, môže byť vzpiiamená aspoň veža vetemej elektrárnea so zodpovedajúcím ďalším vedením lana na veži, prípadne strojovni, môžu byť vytialmutéďalšie komponenty zariadenia, ako generátor, rotor atď., hore do...

Mobilná faxová stanica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2602

Dátum: 14.08.2000

Autor: Mészáros Alexander

MPK: H04B 7/26

Značky: stanica, faxová, mobilná

Text:

...Druhým funkčným celkom je prenosný faxový prístroj. Oba funkčné celky sú prepojené konektorom alebo káblom.Podstatou zariadenia podľa technického riešenia je aj možnost pripojenia mobilnej faxovej stanice alebo aspoň jej mobilného telefónneho prístroja k externému elektronickému zariadeniu, ktorým môže byt PC, scaner alebo internetová sieť.Ďalším podstatným znakom zariadenia podľa technického riešenia je aj možnost pripojenia mobilnej...

Elektrická mobilná rázová uťahovačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2230

Dátum: 12.07.1999

Autori: Pevala Daniel, Cesnek Jaroslav

MPK: B25B 19/00, B25B 23/02, B25B 23/155...

Značky: uťahovačka, mobilná, rázová, elektrická

Text:

...a prepinač otáčok.Pomocou kontrolného ukazovateľa je Sledovaná veľkosť momentu uťehovecej sily na maticu.nć do spatnáho chodu.repinačom otáčok je zariadenie uvc Á výhodám patri aj vyšsia bezpečnosť pri práci so zariakdenim, nakoľko je vybavené kontrolným u.ezovateľom, kde pri prakročenom maximálnom dovolenom zeťaženi kontrolný ukazoteľ automaticky vypne celé zariadenie z činnosti. nMedzi výhody patri aj to, že v montáž ych haláoh je...

Mobilná teplovzdušná kúpeľňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1615

Dátum: 08.10.1997

Autor: Struk Ján

MPK: A61H 33/06, A61H 36/00

Značky: teplovzdušná, mobilná, kúpeľňa

Text:

...pary a ohrievaného vzduchu.Medzi najvýraznejšie výhody mobilnej teplovzdušnej kúpeľne patrí skutočnosť, že jej konštrukcia a tvarové riešenie umožňuje jej umiestnenie a používanie predovšetkým v obytných domoch, V pracovných komplexoch, V rekreačných zariadeniach ako mobilné zariadenie. Tvarom a veľkosťou je možné jej prispôsobenie sa telesným orgánom, ktoré sa v nej môžu jednotlivoMobilná teplovzdušná kúpeľňa pozostáva z telesa v tvare...

Mobilná rebríková plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1361

Dátum: 08.01.1997

Autori: Kouřim Petr, Kouřim Luboš, Jandač Martin

MPK: E06C 1/397, E06C 1/28

Značky: plošina, rebríková, mobilná

Text:

...l je upravené aretačné zariadenie Q, tvorené vodorovnými puzdrami âl,z ktorých posuvne do strán vybiehajú vodorovné tyčky gg, zakončené zvislými puzdrami âä, z ktorých vystupujú dole oporné tyčky ąg. Riadenie g pozostáva z axiálne posuvnej a otočnej tyče gl, hore zakončenej riadidlami 2 a opatrenej pedálom gg,spojeným s konštrukciou l, umiestneným nad pracovnou plošinou lla dole spojené s nápravou 25 riadených kolies gg. Na náprave 25 sú...

Mobilná viacpodlažná klietka

Načítavanie...

Číslo patentu: 232001

Dátum: 01.04.1987

Autor: Pauer Gustáv

MPK: A01K 1/00

Značky: viacpodlažná, klietka, mobilná

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vyriešenie odstraňovanie výkalov samospádom v mobilných viacpodlažných klietkach. Uvedeného účelu sa dosiahne nainštalovaním samospádových kalových zberačov lievikového tvaru, ktoré sú umiestnené v každej samostatnej klietke pod prepadovým roštom, pričom dno predchádzajúceho kalového zberača ústi do nasledujúceho kalového zberača. Kalový zberač najspodnejšej samostatnej klietky ústi do centrálneho kalového zberača, ktorý je...

Mobilná dvojpodlažná klietka pre ustajnenie oviec

Načítavanie...

Číslo patentu: 217658

Dátum: 16.07.1984

Autor: Pauer Gustáv

Značky: dvojpodlažná, ustajnenie, oviec, mobilná, klietka

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvýšenie kapacity ustajnenia oviec v jestvujúcich prízemných maštaľných objektoch a využiť ich vnútorný priestor - interiér a zaviesť novú vysokoefektívnu technológiu v ustajnení oviec a v odstraňovaní trusu samotiažou bez použitia vody. Uvedený účel sa dosiahne mobilnou dvojpodlažnou klietkou pre ustajnenie oviec, ktorej podstatou je, že pod roštovou podlahou je upevnené do kovového profilu kalište lievikovitého tvaru z...