Patenty so značkou «mnohostěnů»

Způsob opracování rovinných ploch skleněných mnohostěnů a nástroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245206

Dátum: 01.07.1988

Autor: Podzimek Oldoich

MPK: B24B 9/08

Značky: sklenených, ploch, mnohostěnů, tohoto, opracování, způsob, provádění, rovinných, způsobu, nástroj

Text:

...výrobné jednoduchý.Předmět je podrobněji popsán s použitím vyobrazení, kde na obro 1 e schéma celkové dis ozice zařízení na obro 2 e nákres J jednoho z možných provedení nástroje.Způsob opracování rovinných ploch li sklenených mnohostěnů läbrousenim nebo leštěn 1 m.čelni činnou plochou 3 rotačního nástroje spočivá v tom, že množina sklenených mnohostěnü (alespoň tři, tvo vicí rovinu obráběni) je upevněna ne stroji 3 pod činnou plochou...

Způsob leštění rovinných ploch skleněných mnohostěnů a nástroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245154

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kozák Juraj, Melichárek Stanislav

MPK: B24B 9/06

Značky: rovinných, ploch, provádění, mnohostěnů, nástroj, tohoto, způsob, způsobu, sklenených, leštění

Text:

...spirály.Nástroj podle vynálezu může mít také tvar shodný s plochou, která vznikne rotscí rovinné nebo proatorové křivlw kolem osy, přičemž tato tvořící křivka při opisování tvaru plochy periodicky mění svůj tvar tak, že poměr frekvence změn tvaru křivky k frekvenci rotsce křivky kolem osy lze vyjádřit přirozeným číslem.Způsob leštění ploch mnohostěnů podle vynálezu umožňuje provádět leštění ploch postupně po částech s plynulým...

Způsob strojního leštění ploch skleněných mnohostěnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239610

Dátum: 16.03.1987

Autor: Kooaoík Milan

MPK: B24B 9/08

Značky: způsob, ploch, sklenených, mnohostěnů, leštění, strojního

Text:

...s relativně malou přesností o určitou hodnotu menší. vynález lze aplikovat na již používané lešticí stroje, například na-stroje s válcovými nástroji, které se používají k leštění lustrových hlaviček.Příklady zařízení, na nichž lze leštit plochy skleněných mnohostěnů způsobem podle tohoto vynálezu, jsou naznačeny na přiložených výknesech. Na obr. 1 je schematický nárys stroje s válcovým lešticím nástrojem, na který jsou přitlačovány skleněné...

Způsob opracování skleněných mnohostěnů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224536

Dátum: 15.12.1985

Autori: Pechhold Dušan, Dědek Miloslav

Značky: mnohostěnů, sklenených, zařízení, způsob, způsobu, tohoto, opracování, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob opracování skleněných mnohostěnů, vyznačený tím, že se mnohostěn nastaví a upne opracovávanou plochou současně k nejméně dvěma různým brousicím činným povrchům na nejméně dvou vůči sobě pohyblivých částech nástroje, načež se plocha mnohostěnu brousí nejprve činným povrchem na první části nástroje tak, že mnohostěn a první část nástroje se k sobě přiblíží buď pohybem mnohostěnu k první části nástroje, nebo pohybem první části nástroje k...

Způsob leštění ploch skleněných mnohostěnů a nástroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225956

Dátum: 01.07.1985

Autori: Beneš Josef, Jeblonec Nad Nisou, Dědek Miloslav

Značky: tohoto, způsobu, mnohostěnů, ploch, způsob, provádění, leštění, sklenených, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob leštění ploch skleněných mnohostěnů na rotujícím lešticím nástroji, prováděného postupně po částěch leštěných ploch mnohostěnů s přemisťováním leštěných míst otáčivým pohybem po celých leštěných plochách otáčením mnohostěnů kolem osy kolmé k leštěným plochám nebo otáčením rotujícího lešticího nástroje kolem téže osy, vyznačený tím, že se mění vzdálenost nejméně jednoho leštěného místa od osy otáčení nejméně jedné leštěné plochy, přičemž...

Způsob opracování ploch skleněných mnohostěnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225097

Dátum: 01.12.1984

Autori: Beneš Josef, Dědek Miloslav

Značky: mnohostěnů, opracování, způsob, sklenených, ploch

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob leštění ploch skleněných mnohostěnů vyznačený tím, že se nejméně jeden skleněný mnohostěn nastavuje leštěnou plochou k rotující lešticí ploše s větší křivostí než je křivost leštěné plochy, je-li leštěná plocha skleněného mnohostěnu rovinná, potom se s výhodou nastavuje k rotující lešticí ploše kuželové, načež se k této lešticí ploše skleněný mnohostěn přitlačuje tak, že buď na této lešticí ploše rotuje nebo se odvaluje leštěnou plochou...