Patenty so značkou «mlýna»

Mlecia doska mlecieho kolesa ventilátorového mlyna, najmä na mletie uhoľného paliva v kotloch energetických zdrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286547

Dátum: 24.11.2008

Autor: Martínek Jaroslav

MPK: B02C 7/00, B02C 13/00

Značky: kolesa, najmä, energetických, paliva, mlecia, zdrojov, uhoľného, mletie, doska, ventilátorového, kotloch, mlecieho, mlýna

Zhrnutie / Anotácia:

Mlecia doska (5) uhoľných ventilátorových mlynov je na zadnej strane vybavená tvarovaným výstupkom (7), ktorý chráni pri prevádzke mlyna vnútornú hranu nosnej lopatky (3) ventilátorového kolesa a pri limitnom opotrebení mlecej dosky (5) opticky signalizuje ukončenie životnosti mlecej dosky.

Mlecí lišta rotoru odrazového mlýna

Načítavanie...

Číslo patentu: 267825

Dátum: 12.02.1990

Autori: Záruba Miroslav, Pietraszek Leon, Kosek Jiří

MPK: B02C 13/26

Značky: rotoru, mlecí, odrazového, mlýna, lišta

Text:

...přídavnâ napětí v materiálu způsobené místním ohřevem.Uvedené nedostatky odstraňuje podle předloženého vynálezu mlecí lišta rotoru odrazového mlýna a podstata vynálezu spočívá v tom, že mlecí lišta je vytvořena jako profil obdélníkového tvaru, jehož kratší strany jsou opatřeny pravoúhlým zámkovým vybráním jehož hloubka je rovna polovině tlouštky mlecí lišty.Mlecí lišta zhotovená ve tvaru podle vynálezu má oproti dřívějším konstrukčním...

Mlecí deska ventilátorového mlýna

Načítavanie...

Číslo patentu: 265595

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vocel Milan, Bauch Alois

MPK: B02C 13/26

Značky: mlýna, deska, ventilátorového, mlecí

Text:

...odolávající dynamickému zatížení ve mlýně s výhodnými vlastnostmi materiálu mlecí hrany,vyrobené z oceli s vysokou odolností proti opotřebení. Materiál mlecí hrany musí být relativně tvrdý, s velkým množstvím velmi tvrdých částic v základní struktuře materiálu v důsledku čehož je tedy málo houževnatý. Při eventuálním nárazu na cizí předmět ve mlýně může neudělená hrana z tvrdého materiálu prasknout a při své poměrně značné hmotnosti ohrozit...

Sběrný talíř kolového mlýna

Načítavanie...

Číslo patentu: 265574

Dátum: 13.10.1989

Autori: Chromý Zdeněk, Borovička Josef, Hampl Ivo, Bartošek František

MPK: B02C 23/10

Značky: sběrný, talíř, kolového, mlýna

Text:

...regulovatelně upevněn v uchycení upevněném na nepohyblivem krytu.Posunováním ramenem upevněným v uchycení na nepohyblivém krytu, se toto rameno zkracuje nebo prodlužuje, tím se Vyhrnovací lišta naklápí více nebo méně od okraje otočného talíře a tím se mění množství materiálu vyhrnovaného touto lištou, vedené pak podle potřeby k dalšímu zpracování.Vyšší účinek sběrného talíře kolového mlýna na mokré mletí podle tohoto vynálezu se projevuje v...

Zapojení pro automatickou stabilizaci provozu kulového mlýna s pneumatickým oběhem meliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 258587

Dátum: 16.08.1988

Autor: Eckstein Čeněk

MPK: B02C 25/00

Značky: zapojení, mlýna, kulového, pneumatickým, provozu, oběhem, automatickou, stabilizaci, meliva

Text:

...vážicích zařízení, takže je vhodné i pro adaptaci starších provozu na automaticky řízený provoz. Využití metody měření vibrací vstupního ložiska mlýna pro zabezpečení vstupu mlýna proti zamletí skýtá proti dosud užívaným metodám akustickým výhodu selektivního měření při několika mlýnech ve společné hale, je schopna funkce i při silnějším pancěřování a je odolné vůči vlivům prostředí. Efekty z využití zapojení podle vynálezu vznikají...

Segment mezistěny troubového mlýna

Načítavanie...

Číslo patentu: 242823

Dátum: 01.04.1988

Autor: Rosenthal Jakub

MPK: B02C 23/08

Značky: troubového, mezistěny, mlýna, segment

Text:

...mezistěn tedy může podstatně ovlivnit časové i kapacitni využití troubového mlýns. Existuje celá řada ty~ pů mezistěn a jejich segmentu, žádný však neřeši tvary prů~ chozích otvorů z hlediska zamezení ucpání těchto otvorů během provozu mlýna.Výše.uvedené nedostatky jsou odstraněny tvarem průchozích otvorü segmentu mezistěn, jehož podstatou je sestava otvorů v soustředných kružnicich od osy mlýna, postupně se rozšiřu~ jícich proti směru...

Zařízení pro automatické zavlhčování suroviny u kolového mlýna

Načítavanie...

Číslo patentu: 255275

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hlavatý Pavel, Zmeškal Jaromír

MPK: B02C 23/18

Značky: suroviny, zařízení, kolového, zavlhčování, mlýna, automatické

Text:

...É, opatřené rameny §, které působí na čepy g snímacích pístů lg hydraulického systému, seetávajícího z válců ll, hadic lg, komory lg a přenášecího pístu ll. který svým čepem působí na tensometrický snímač li tlaku. Ten je kabelem lg připojenna vstup filtru 20 /nezakresleno/.V násypce ll pro podávání suroviny je umístěnn clona lg, která působí na koncový spínač lg, ovládající elektromagnetický ventil lg přívodu vody.zařízení na automatické...

Zařízení k zavádění paliva do rotoru ventilátorového mlýna

Načítavanie...

Číslo patentu: 246279

Dátum: 15.12.1987

Autori: Nikitina Nina Vasiljevna, Skladniv Anatolij Alexaddovie, Alexaddova Inissa Vasiljevna

MPK: B02C 13/286

Značky: rotoru, ventilátorového, mlýna, paliva, zavádění, zařízení

Text:

...možno vzájemně ručně mechanicky měnit a přestavovat.Hlavní přínos nového zařízení je v tom,že palivo přivedené v různé nastavených žlabech rovnoměrně a sýmetrický využije mlecí schopnost činných částí mlecího kola,takže celá délka mlecí desky bude pro mlecí proces úplně výužita a rovněž i opotře 4bení bude v- celé délce rovnomerné. Tímto efektom se zvýši mlecí výkon mlyna a přitom se výrazně zvýši životnost mlecích desek a také dokonalost...

Víko bubnového mlýna pro mletí keramických surovin za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 253302

Dátum: 12.11.1987

Autor: Kubíček Pavel

MPK: B02C 17/18

Značky: mlýna, bubnového, víko, mletí, mokra, keramických, surovin

Text:

...mlýna pro mletí keramických surovín za mokra podle vynálezu záleží v tom, že je Vytvořeno košem s otvory, který je vsazen do příruby, přičemž k pžírubě je přes těsnící mezikruží připevněna podložka, do které je našroubován vypouštěcí kohout.Hlavní výhody uspořádání víka bubnového mlýna pro mletí keramických surovín podle vynálezu spočívají v tom, že se mlecí zátka, vypouštěcí Víko a odebírač vzorkü nahradí jedním prvkem, který funkčné...

Zařízení k řízení přísunu mleté látky do mlýna

Načítavanie...

Číslo patentu: 251234

Dátum: 11.06.1987

Autori: Levin Grigorij, Bunkin Jakov, Běleňkij Mark

MPK: B02C 25/00

Značky: řízení, přísunu, látky, mlýna, mleté, zařízení

Text:

...nponopuuonanbnuň Momnocrn, noTpeönneMoň naurarenen 2, c Bmxona HSMEPHTEHKÁMomocwn 1 nónaeTcn H 8 Bxon neMn®upymmero 3 neMeH 7 a 4, rne aa cuer Henuueünocvn ero xapaxrepncrnxn u Hanuqux orpuuarenbnoň oőparnoñ cnnan nponcxonnr crnaxnaaHue Koneőannů uauepáeuoro curnana.Crnaxenuuñ raxum o 6 pa 3 oM cnruan c nuxona eMn®npymmero eneueura 4 nonaercs A Ha onuu us Bxonoa 3 neMeHTa cpaanennn 5 H qepes nepexnmqawenn 6 - na nepnmů Bxoâ~ perncrpnpymmero...

Pancéřování mlecí mísy u kotoučového mlýna

Načítavanie...

Číslo patentu: 250549

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fryč Zdeněk, Raclavský Vladimír

MPK: B02C 15/14

Značky: mlecí, pancéřování, mísy, mlýna, kotoučového

Text:

...stejnou odolnost proti otěru jako manganová ocelolitina a je lacinější. Toto pancéřováni je uloženo na upinacích segmentech, vytvořených z konstrukční ocele třídy 11. Upínací segmenty z konstrukční ocele maji vybrání, ve kterých jsou segmenty pancéřováni z otěruvzdorného plechu s upínacimi segmenty z konstrukční ocele navzájem spojeny koutovými svary. Po odstranění opotrebovaných segmentu pancéřování z otěruvzdorného plechu je možno při...

Sušárna uhelného mlýna s ocelovým pláštěm

Načítavanie...

Číslo patentu: 234312

Dátum: 01.03.1987

Autori: Frank Miroslav, Indrák Miroslav

MPK: F27D 1/00

Značky: mlýna, ocelovým, sušárna, uhelného, pláštěm

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká převážně oboru energetiky. Vynález řeší technický problém sušáren uhelných mlýnů, zhotovených z těžké zazdívky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nejvíce namáhaná část sušárny, počínaje od vstupu paliva, je vypouzdřena ocelovým pláštěm z obyčejné oceli. Tím zcela odpadá v této části sušárny těžká zazdívka. Za provozu sušárny je ocelové pouzdro chlazeno vstupujícím surovým palivem. Při najíždění a odstavování a při přerušení...

Zapojení pro automatickou stabilizaci provozu kulového mlýna s mechanickým oběhem meliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 238123

Dátum: 16.02.1987

Autor: Eckstein Čeněk

MPK: B02C 25/00

Značky: stabilizaci, mechanickým, meliva, zapojení, mlýna, kulového, provozu, automatickou, oběhem

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je stabilizace provozu kulového mlýna s mechanickým oběhem meliva na maximální výkonové úrovni. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením, které na základě cyklického digitálního měření skluzu otáček asynchronního pohonu oběhového elevátoru řídí příděl materiálu do mlýna tak, aby byl vždy plně vytížen. Zabezpečení prvé komory mlýna proti zamletí je řešeno na základě měření úrovně vibrací vstupního ložiska mlýna.

Způsob regulace chodu trubnatého mlýna a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236563

Dátum: 15.11.1986

Autori: Staněk Miloslav, Nálepa Zdeněk

MPK: B02C 25/00

Značky: mlýna, zařízení, tohoto, způsob, provádění, chodu, způsobu, regulace, trubnatého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regulace chodu trubnatého mlýna, vyznačený tím, že množství uhlí přiváděného do trubnatého mlýna ke mletí se řídí v závislosti na velikostí tří impulsů, přičemž jedním impulsem je hodnota minimální a maximální teploty měřená v proudu nosného a sušicího média vystupujícího z trubnatého mlýna, druhým impulsem je hodnota maximálního diferenčního tlaku snímaného na vstupu a výstupu z trubnatého mlýna a třetím impulsem je velikost intenzity...

Ustavovací konzola, zejména vstupu do cementového mlýna

Načítavanie...

Číslo patentu: 221345

Dátum: 15.01.1986

Autor: Kousalík Václav

Značky: vstupu, cementového, ustavovací, zejména, mlýna, konzola

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zkvalitnění ustavování polohy, zejména vstupů do cementového mlýna. Uvedeného účelu se dosáhne takovým provedením konzoly, které umožní snadné výškové a úhlové ustavení, přitom konzola sestává z ložiska pro naklápění skříně vstupu připevněného ke skříni úchytkami ložisko je volně uloženo v lůžku uchyceném v nosníku, který je umístěn ve vodítkách připevněných k základní desce. Funkce ustavovací konzoly spočívá v tom, že...

Vstup do mlýna, zejména pro mletí cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221236

Dátum: 15.01.1986

Autor: Kousalík Václav

Značky: cementů, vstup, zejména, mletí, mlýna

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení průchodu komponentů vstupem do mlýna a zamezení jejich ztrátám únikem netěsnostmi vstupu. Uvedeného účelu se dosáhne vestavbou lopatkového kola do šnekovice otočného ložiskového čepu a vytvořením dvojstupňového těsnění pomocí ucpávkového tělesa s mazacím elementem, těsnicím elementem, přitlačovací přírubou a kroužkem přichyceným k čelu šnekovnice s pláštěm lopatkového kola.

Obvodové pancéřování ventilátorového mlýna

Načítavanie...

Číslo patentu: 218841

Dátum: 15.04.1985

Autori: Picka Václav, Šanda Josef, Hloušek Josef

Značky: ventilátorového, mlýna, pancéřování, obvodové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodového pancéřování ventilátorového mlýna, používaného pro mletí uhlí v teplárenství a energetice. Obvodové pancéřování podle vynálezu je tvořeno nárazovým pancířem, umístěným v horní části mlecí skříně, přičemž mlecí plocha nárazového pancíře je orientována proti směru proudění meliva od mlecího kola.

Mlecí kolo ventilátorového mlýna

Načítavanie...

Číslo patentu: 227445

Dátum: 01.06.1984

Autor: Bartoš Jiří

Značky: mlecí, mlýna, ventilátorového

Zhrnutie / Anotácia:

Mlecí kolo ventilátorového mlýna s mlecími deskami, vyznačené tím, že pracovní plochy (3) mlecích desek (2) jsou zešikmeny.