Patenty so značkou «mlýn»

Kulový mlýn s míchadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 274911

Dátum: 17.12.1991

Autor: Dürr Herbert

MPK: B02C 17/16

Značky: mlýn, míchadlem, kulový

Žlabový perlový mlýn

Načítavanie...

Číslo patentu: 269207

Dátum: 11.04.1990

Autor: Pavlusik Peter

MPK: B02C 17/16

Značky: mlýn, žlabový, perlový

Text:

...obyčajná ucpávka. Celé mlecí zařízení je hermeticky uzavřeno a může být ŕeäeno i jako přetlakové.Na výkresoch je znázorněn příkled provedení žlabového perlového mlýna podle vynálezu, kde značí obr. 1 pohled na celkovou sestavu, obr. 2 pohled v řezu na půdorys nlecího žlabu, obr. 3 řez v bokorysu mlecího llabu, obr. 4 řez bokorysem mle cího žlabu se sítem.Žlabový perlový mlýn podle vynálezu se skládá z rámové konstrukce ll. na které v...

Rychloběžný kolový mlýn

Načítavanie...

Číslo patentu: 244295

Dátum: 01.05.1988

Autor: Kaminský Róbert

MPK: B02C 15/00

Značky: rychloběžný, mlýn, kolový

Text:

...a vlestnostem mleté suroviny. Běhouny 1 kolového mlýna je možno seřídít také k požadované jemnosti mletí,a to jejich výškovým nastavením nad mlecí drahou ll. Toto nestavení se provádí stavěcím zařízením, sestávajícím z konzoly lg,ve které je umístěne tlumící vložka li. Do konzoly lg je vlože na též-opěrná vložka lg. Mezi ní a tlumící vložkou lg se podlepotň.eby výěkového nastavení běhounu 1 vkládají distanční rozpěrné podložky lg....

Kmitavý mlýn

Načítavanie...

Číslo patentu: 254611

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bula Lumír, Staněk Pavel

MPK: B02C 15/04

Značky: kmitavý, mlýn

Text:

...pružinách 3 nosič 3, jehož středem prochází svislý hřídel 1 otočně uložen v ložiskách g, který je vespod napojen na motor lg převodem lg. Na spodním osazení hřídele 1 je nasazen nevývažek É nebo na výkrese neznázorněný setrvačník a na horním konci je umístěn stupňovitě nebo plynule přestavitelný excentrický čep ll s excentricitou §, pevně spojený s ventilačním kolem lg, kteréjsou společně otočené okolo osy hřídele 7.K nosiči i je dále na...

Válcový mlýn

Načítavanie...

Číslo patentu: 232170

Dátum: 01.04.1987

Autor: Ružička Jaroslav

MPK: B02C 4/02

Značky: mlýn, válcový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká válcového mlýna k drcení přírodních materiálů. Účelem vynálezu je řešit uložení mlecích válců, aby bylo rovnoměrné rozdělení drticích sil a jejich působení pouze na rám stroje, čímž se sníží hmotnost stroje. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že pevný mlecí válec (2) je pevně uchycen na rám (l) stroje a druhý stavitelný mlecí válec (3) je kyvně uložen přes vzpěry (4, 5) a dvouramennou páku (6) na rám (l) stroje v úchytných bodech...

Válec pro třtinový mlýn a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249129

Dátum: 12.03.1987

Autor: Georget Jean-pierre

MPK: B30B 9/20

Značky: výroby, válec, mlýn, třtinový, způsob

Text:

...B, jehlož šířka je větší než průměr Ilädĺállľlĺch kamálků 7. Počet radiálních kanálků 7 je samozřejmě ve zIná-zohněném příklasdě rovněž d-vnanáct, pokud leží ve stejném příčném průřezu válce 1. V dalších příčných průřezech válce 1 jsou vytvořeny annnalnoągickýan způsobem další sovustavy nadiálních kanálků 7.Do vrnirtřku každého radialního kanálku 7 je vsazena zätka 8, která má nia vnitřním konci slepý otvor 9. Vsazená zátlda 8 je nejprve...

Kladivový mlýn

Načítavanie...

Číslo patentu: 241985

Dátum: 15.12.1986

Autor: Mészáros Zoltán

MPK: B02C 13/288

Značky: kladivový, mlýn

Text:

...3 oópeTeHnm sanaqa pemaewca Taxnm oópasom, qwo pacnonomeaaoe B Hnmneü qacmn Kopnyca Bcacunammee OTBGPCTMG, pasHoe mMpnHe cnma, onnonpemenuo orpaunqnnaemca óoxoaumm CTeHKaMM Kopnyca H HEXOĽMTCH HBHDOTMB omcacunammero ownepcrnn TaKoü me mupnnu, HDOBOĽMTGH B BMĽB Kaaana 3 Hanpaaxenmn cepeĽMHH Kopnyca, npmqěm nnomanb cBoóonHoro nonepeqnoro ceqennx Bcacunaxmero ornepcwng M, Taxnm oópasom, Kaaana Momem nameHHTBCH npn perynpoBKe nucomu.Msoópemeuue...

Kotoučový mlýn

Načítavanie...

Číslo patentu: 233953

Dátum: 01.12.1986

Autori: Res Jan, Prinz Karel

MPK: B02C 7/00

Značky: kotoučový, mlýn

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je zjednodušit a zlevnit montáž spodního dílu mlýna. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že spodní díl mlýna se skládu z kruhového rámu (1) uspořádaného kolem mlecí mísy a majícího například skříňový průřez, na jehož horní straně jsou uspořádány ložiskové kozlíky (2) pro uložení kyvadel a na spodní straně proti ložiskovým kozlíkům (2) jsou podpěry (3), které se opírají o společný základový rám (4), přičemž kruhový rám (1) se skládá...

Válečkový mlýn

Načítavanie...

Číslo patentu: 239333

Dátum: 15.11.1986

Autori: Bárta František, Mich Štipán

MPK: B02C 15/00

Značky: válečkový, mlýn

Text:

...CMOHTMpOBH Ha MGCTB GTp 0 ET 8 HbGTBB.Hans ocTmraeTcgTeM,qTo Hmmnss qacTL MGĽBHMHH GOCTOHT M 3 KOMBuesoñ paMu,oKpymammeñ Menmmym Tapenky M mMemmym,HanpmMep,npo mmnb amnKa.Ha eê Bepxaeü 0 T 0 p 0 He bacnonoxenm cToñKm mna ycTaHoBneHMH Ravammerocn puqara B nonmmnamxe M Ha eä oöpaćomauuoü HnxneücTopoHe Hanpowms CTOGK nna nonmmnHnKa ycranonnenu onopnýnocnennne0 HMDaDTCH Ha oómym Hmxnmm paMy.KOHBH 6 BH paMa coopyxena npn 3 TOM TaKmM-o 0 pa...

Stavebnicový válcový mlýn

Načítavanie...

Číslo patentu: 234052

Dátum: 01.10.1986

Autori: Řehůřek Karel, Mourek Drahoslav

MPK: B02C 4/02

Značky: mlýn, válcový, stavebnicový

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká stavebnicového válcového mlýna s dvojicí vodorovně uložených mlecích válců v každém stupni, přičemž v každé dvojici jsou oba mlecí válce navzájem spojeny převodovkou a jsou uspořádány v pracovním prostoru mlýna pod sebou se vstupní stranou spodní dvojice ležící pod výstupní stranou horní dvojice, vstupní stranou nejhořejší dvojice ležící pod násypkou mlýna a výstupní stranou nejspodnější dvojice ležící nad výsypkou mlýna. Účelem...

Bubnový mlýn s pružným obložením

Načítavanie...

Číslo patentu: 239307

Dátum: 15.09.1986

Autori: Plecháeek Václav, Neeas Miroslav, Vintner František

MPK: B02C 17/22

Značky: pružným, obložením, bubnový, mlýn

Text:

...cr-.senxm sneraeHToB He .ueíłcwnyeT pannomepno, H 0 ,ueücwnyer B ocnozzxzom B cpaeBmc aoaax cuxenmax SJLBMGHTOB.Kpome TOPO, Henocwamom mnam ro, 1111-0 npn 111011113119 3111111111 noü 061111131111 nocnennna cwanonzevrca camonomepxmameü 11111111 » npn Moxrrame nocnemero craeuuoro anemenwa, 11111111911 ueoóxom 111.111 pacxon 0111111 ,mna enacwqnoro 0113111111 011911111111 aneraenwon onemrer cpasy Hanocwrz 11 a Bnópammü nsóuwouuił paemep...

Pulzační perlový mlýn

Načítavanie...

Číslo patentu: 233757

Dátum: 15.08.1986

Autor: Pavlusik Peter

MPK: B02C 15/00

Značky: perlový, pulzační, mlýn

Zhrnutie / Anotácia:

Pulzační perlový mlýn se používá při dispergaci suspensí až na koloidní jemnost při výrobě nátěrových hmot a jiných substrátů. Pulzační perlový mlýn řeší problematiku intenzivní dispergace nátěrových hmot. Podstata řešení spočívá v tom, že mlýn je tvořen nádrží s kolečky, do které je vložená mlecí nádrž, která tvoří mezikruží a je na vnitřním obvodě opatřena dutými tyčemi a do které je vložen rotor tvořený trubkou, která je po vnitřním i...

Regulovatelný stříhací mlýn

Načítavanie...

Číslo patentu: 227816

Dátum: 15.04.1986

Autori: Bula Lumír, Sikorová Miluše

Značky: regulovatelný, střihací, mlýn

Zhrnutie / Anotácia:

Regulovatelný stříhací mlýn sestávající z rámu, násypky a výsypky, vyznačený tím, ze hřídel (2) je opatřena hvězdicemi (3) s řadou tvarovaných čelních nožů (4) po svém obvodu, které procházejí mezi dvěma opěrami (5) otočně uloženými na čepu opěry (7), z nichž každá je opatřena jedním pevným nožem (6) a je ustavena do žádané polohy opěrným šroubem (8) a tlačným šroubem (9), o jehož čelo je opřena pružina (10).

Tlukadlový uhelný mlýn s větrným třídičem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223268

Dátum: 15.03.1986

Autor: Homolka Dimitrij

Značky: mlýn, větrným, tlukadlový, uhelný, třídičem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká větrného třídiče uhelného prášku v přímé spojitosti s tlukadlovým mlýnem pro práškové topení parních a horkovodních kotlů. Větrný třídič je uspořádán nad výstupním hrdlem tlukadlového mlýna. Jeho vstupní šachta i vlastní třídič jsou skloněny nad mlýn. Vnější stěna je opatřena prosévacími prvky s výhodou řadou nad sebou uspořádaných vodorovných žaluziových klapek, za kterými je uspořádán uklidňovací prostor, nahoře s výstupem...

Troubový mlýn

Načítavanie...

Číslo patentu: 222713

Dátum: 15.03.1986

Autori: Fryč Zdeněk, Podzimný Stanislav, Fiala Petr, Pokorný Přemysl

Značky: mlýn, troubový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mlýna pro nerostné hmoty, zejména cementářský slínek. Vynález řeší uložení pláště mlýna na pod podporách za účelem snížení jeho ohybového namáhání. Podstata vynálezu spočívá v tom, že prstence na plášti pro ložiska jsou mezi sebou ve vzdálenosti 95 % až 53 %, délky pláště, přičemž délka převislých konců pláště od prstenců pro ložiska je úměrná zatížení převislého konce pláště s pohonem.

Ventilátorový mlýn s třídičem na přípravu paliva pro fluidní ohniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 222518

Dátum: 15.03.1986

Autori: Picka Václav, Šanda Josef, Hloušek Josef

Značky: paliva, fluidní, přípravu, ohniště, třídičem, mlýn, ventilátorový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ventilátorového mlýna s třídičem na přípravu paliva pro fluidní ohniště. U ventilátorového mlýna s třídičem na přípravu paliva pro fluidní ohniště je na třídicí prostor třídiče připojena svodka, uzavřená turniketem, přičemž je upraven odvod části nebo veškerého návratu do ejektoru. Z třídiče je odváděna veškerá krupice svodkou a návrat do mlýna je uzavřen. Svodka je ukončena šnekovým podavačem. Vynálezu může být využito v...

Tlukadlový mlýn s třídičem na přípravu paliva pro fluidní ohniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 221413

Dátum: 15.02.1986

Autori: Hloušek Josef, Šanda Josef, Picka Václav

Značky: ohniště, přípravu, třídičem, tlukadlový, mlýn, fluidní, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tlukadlového mlýna s třídičem na přípravu paliva pro fluidní ohniště. U provedení padle vynálezu je svodka surového uhlí připojena na horní část třídiče nad šikmou mříží, přičemž je tato mříž uspořádána stupňovitě ke stěně třídiče. Zmíněná šikmá mříž je dále dvojitá a složená z prvků umístěných souběžně s osou rotace rotoru mlýna. Uhlí, které padá na mříž, je profukováno proudem plynů, čímž se jemný podíl odvádí do výstupu...

Třtinový mlýn

Načítavanie...

Číslo patentu: 229625

Dátum: 01.11.1984

Autori: Georget Jean-piere, Fives-cail Babcock

MPK: C13D 1/06

Značky: třtinový, mlýn

Zhrnutie / Anotácia:

Mlýn sestávající ze vstupního válce, výstupního válce a horního válce je opatřen na vstupu čtvrtým válcem, uloženým na výkyvném rámu v podstatě v úrovni horního válce a přitlačovaným k němu hydraulickými válci, přičemž tento pohyb je omezen stavitelnými dorazy. Mezi čtvrtým válcem a vstupním válcem je umístěna stěrka uložená na výkyvném rámu. Šťáva vylisovaná mezi horním válcem a čtvrtým válcem se může recyklovat na vrstvu bagasy přiváděnou do...

Kladivový mlýn se síty, které lze během provozu vyměňovat

Načítavanie...

Číslo patentu: 227352

Dátum: 01.08.1984

Autori: Stein Hermann, Luhn Hans

Značky: vyměňovat, síty, které, mlýn, kladivový, během, provozu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kladivových mlýnů, určených zejména na mletí obilí a jiných krmných prostředků, například slámy, sušených zelených krmiv, expelerního šrotu nebo jiných produktů, jenž mohou být zrnité, kusové nebo vláknité. Účel vynálezu spočívá v zjednodušení konstrukce použitím posuvných kazet, nutných pro výměnu sít. Podstata vynálezu vyznačuje se tím, že těleso kladivového mlýnu s ustavenými v podélném směru kazetami, jež se nepohybují jako...

Ventilátorový mlýn s třídičem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217283

Dátum: 15.07.1984

Autori: Picka Václav, Šlapanice U Brna, Hloušek Josef, Šanda Josef

Značky: třídičem, mlýn, ventilátorový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ventilátorového mlýna s třidičem pro mletí hnědého uhlí nebo černého uhlí v teplárenských provozech a energetice. U ventilátorového mlýna s třidičem a návratovým kanálem podle vynálezu je návratový kanál třidiče propojen s návratovým otvorem skříně mlýna, uspořádaným v horní části spirálové skříně, přičemž přívod nedomletého uhlí je uspořádán na vnější hrany mlecích desek.

Mlýn pro jemné rozmělňování

Načítavanie...

Číslo patentu: 220594

Dátum: 09.04.1984

Autori: Alechin Stanislav Afanasjevič, Markov Anatolij Vasiljevič

Značky: mlýn, jemné, rozmělňování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení určených pro rozmělnění pevné fáze různých suspenzí, zejména vrtných roztoků a může být využit v průmyslu těžby nafty a plynu a také ve strojírenském, chemickém a jiných odvětvích národního hospodářství. Cílem vynálezu je zvýšení intenzity dispergačního účinku a jakosti zpracování suspenze. Disky vertikálního perličkového mlýna jsou perforované a jsou opatřeny na vrchním povrchu zakřivenými klapkami, které jsou vydutou...