Patenty so značkou «míst»

Zapojení přepínacích prvků a obvodů pro automatické řízení přepínače měřicích míst

Načítavanie...

Číslo patentu: 268078

Dátum: 14.03.1990

Autor: Matuška Miroslav

MPK: H03K 5/156

Značky: prvků, automatické, přepínacích, měřicích, řízení, zapojení, obvodů, míst, přepínače

Text:

...napětí na jeden přívod ovládacích cívek v příslušném sloupci - dekádě. Výstupním signálem z druhého dekoděru Q kódu BCD na kód 1 z 10-ti je přes druhou dekádu § spínačů řízeno připojení druhého přívodu ovládacích cívek v příslušném řádku - pořadí v dekádě ~ na nulový potenciál. takže spínací prvek. jehož ovládací cívka má jeden přívod připojen k napájecímu napětí a současně druhý prívod na nulový potenciál, sepne.Obvod pro omezení počtu...

Zapojení přípojných míst pro komunikaci terminálů s centrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263428

Dátum: 11.04.1989

Autor: Vlk Jiří

MPK: G06F 13/00, G06F 13/10

Značky: přípojných, komunikaci, terminálu, centrem, zapojení, míst

Text:

...smyčky zpět do druhého vývodu lg centrálního počítače l. Do přímé větve vedení 2 proudové smyčky jsou svými prvními vývody il a druhýmí vývody gg sériové zapojena připojná místa 4 tak, že vždy první vývod 5 přípojného místa 4 násle dujícího je spojen s druhým vývodem 53 přípojného místa A před Ř L. V 2 La 5.»cházejícího, přičemž třetí vývody 32 přípojných míst 3 jsou spojeny se společným zpětným vodičem gg.První vývod il přípojného...

Zapojení přípojných míst pro komunikaci terminálů s centrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263427

Dátum: 11.04.1989

Autor: Vlk Jiří

MPK: G06F 13/10, G06F 13/00

Značky: míst, přípojných, centrem, terminálu, zapojení, komunikaci

Text:

...smyčky. Další výhodou zapojení je to, že při vysílání z terminálu je možný současný odposlech na vedení, který může sloužit ke kontrole správnosti vyslaných dat.Na připojených výkresech je v blokových schématech znázorneno zapojení přípojných míst pro komunikaci terminálů s centrem,a to na obr. 1 vnitřní zapojení přípojného místa a na obr. 2 zapojení přípojných míst k centrálnímu počítači prostřednictvím společné proudové smyčky.Proudová...

Způsob zjišťování matných nebo nedovoleně šikmých míst na lesklém povrchu výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262258

Dátum: 14.03.1989

Autori: Chlup Jiří, Procházka Vladimír, Žižka Jaroslav

MPK: G01N 21/57, G02B 27/06

Značky: výrobků, lesklém, matných, způsob, povrchu, zjišťování, míst, nedovolené, šikmých

Text:

...povrchu výrobků, zejména keramických obkladů za účelem vzhledového jakostníhotřídění vyznačený tím, že místo povrchu výrobku je kontrolováno pres objektiv pod ůhlem odrazu fotoelektrickým čidlem a osvětlováno pod stejným úhlem dopadu zdrojem svetla rczděleným do nejméně tří částí, které se postupně cyklicky rozsvěcují. Svítivost těchto částízdroje je taková, že ůhrnný světelný tok dopadající na kontrolované místo povrchu jeV každém...

Zapojení pro elektronické přepínání libovolného počtu měřicích míst

Načítavanie...

Číslo patentu: 262212

Dátum: 14.03.1989

Autori: Liška Josef, Šrubařová Růžena, Šrubař Čestmír, Lišková Marie

MPK: G01K 7/20

Značky: zapojení, počtu, měřicích, míst, přepínání, libovolného, elektronické

Text:

...je připojení .meet emitor druhého bndícílho tranzistoru Mna.kolektonr druhého spínacího tranzistnoru 7.První paralelní rezistor 28 zajišťuje spolehlivé vypnutí prvního spínacího tranzistoru 3 v jeho nevodivém stavu, stejně tak dru» hý paralelní rezistor 29 zajišťuje spolehlivá vypnutí druhého spínacího trenzistoru. 7 v jeho nevodívěm statvu. První buvdicí tranzis~ tor 12 a. druhý budící tranzistor 14 jsou zapojeny tak, že tvoří součinový...

Zvedací zařízení pro svislou dopravu břemen a pro jejich přímé vnášení do míst horizontálně přesazených vůči jejich vertikální zvedací dráze

Načítavanie...

Číslo patentu: 257325

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ostrčil Jiří, Mrlík Bohumil, Kadlečík Jaroslav, Kovář Josef

MPK: B66C 23/26

Značky: břemen, zvedací, vnášení, horizontálně, vertikální, přímé, zařízení, míst, svislou, dopravu, jejich, přesazených, vůči, dráze

Text:

...jeho vnější konec nese závěsný prostředek g pro břemena 2. Protože je předně třeba, aby dlouhá břemena byla při vertikální přepravě orientována podél zdi lg, k níž je vodicí sloup 1 poután demontovatelnými několikadílnými svěrkami ll, je jak hlavní díl l tak i podružný díl l, tak i podružný díl 3 nosného ramene aretovatelný, a tov úhlových polohách odpovídajících charakteru přepravovaného břemene 2.za tím ůčelem je s hlavním dílem l spojen...

Zařízení ke kontinuálnímu odvádění vzduchu z funkčních míst spřádacích jednotek bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256276

Dátum: 15.04.1988

Autori: Talacko Oldřich, Kocián Libor, Kolář Jiří, Dykast Jaroslav, Chrtek Milan, Doudlebský Ctibor

MPK: D01H 11/00, D01H 1/12

Značky: míst, zařízení, odvádění, stroje, dopřádacího, vzduchu, spřadacích, jednotek, bezvřetenového, funkčních, kontinuálnímu

Text:

...příznivé předpokledy pro docílení rovnoměrného podtlaku v jednotlivých vývodech z funkčníchmíst, což ee dále podle vynálezu dociluje tím, že spojovací trubka je opatřena regulačním prvkom pro regulaci.průtoku odváděniho vzduchu.v závislosti na místu nepojení této trubky na průběžný centrální kanál.Pro dosažení rcvnoměrného podtlekového režimu vo funkčních místech napojených na sekcíonální kanál je podle vynálezu výhodné, jestliže spojovací...

Zapojení pro měření tlaku vzdušiny s přepínáním měřených míst, zejména u elektrických strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 255651

Dátum: 15.03.1988

Autor: Šnábl Zdeněk

MPK: G01L 9/02

Značky: zejména, tlaku, zapojení, míst, vzdušiny, měření, elektrických, měřených, točivých, přepínáním, strojů

Text:

...zesilovače 3, jehož výstup Q je pžipojen na vstup aktivního filtračního obvodu Z, vytvořeného například za použití operačního zesilovače. Výstup aktivního filtračního obvodu 1 je připojen na vstup měřicího přístroje g, vytvoreného například na bázi voltmetru, jehož obousměrný výstup je připojen na sběrnici lg řídicího a vyhodnocovacího bloku ll, který je tvořen například mikropočítačem se záznamovým ústrojím. Na sběrnici lg je...

Zařízení na odběr vzorků z více míst

Načítavanie...

Číslo patentu: 255284

Dátum: 15.02.1988

Autori: Klusáček Karel, Masák Vladimír

MPK: G01N 1/10, G01N 1/02

Značky: více, vzorků, míst, zařízení, odber

Text:

...přivaděče 33 a odvaděče gg.Na obr. 3 obdobně jsou znázorněny přívody gg přivaděče gg, které mohou být zásobeny hlavním přivaděčem 31. Rotor 3 s vrtáním li se při svém pohybu pohybuje směrem gg mezi těsnicímiplochami gł a gg. Odvody gł jsou spojeny do hlavního odvodu gg, odvaděče gg.Na obr. 1 je vidět těsnění gg 5 těsnicí plochou gl, roztečnou kružnicí 59 se spoločnou osou § a vrtáním gg. Schematicky je nakresleno vyůstění přívodů gg a odvodů 3...

Zařízení k výměně kapaliny z těžko přístupných míst

Načítavanie...

Číslo patentu: 255177

Dátum: 15.02.1988

Autor: Rosenberg Alois

MPK: F01M 11/04

Značky: kapaliny, míst, výměně, zařízení, těžko, prístupných

Text:

...kroužksm s zejištěný proti úplnému vysunutí z dutiny uzávěru dorazem tak, že osnzení závěrného roubu uzavírá výpustný otvor v tělese uzávěru, k němuž je připsvněn nétrubek s napojenou hadicí. Jeden konec uzávěru může být místo trubkového nástavce opatřen závítovým čepem, pomocí něhož je upevněn do výpustného hrdla umístěného blízko kapotáže a zsjištěn v potřebné poloze pojistnou mticíĺvýhoda zařízení podle vynálezu spoěívá v tom, že umožňuje...

Zařízení k odsávání znečištěného vzduchu z pracovních míst mezioperačního dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246299

Dátum: 15.12.1987

Autori: Güthlein Werner, Kuhr Manfred, Braun Franz

MPK: B65G 17/12

Značky: dopravníku, pracovních, míst, vzduchu, mezioperačního, zařízení, odsávání, znečištěného

Text:

...z pracovních jmíst, mezi- . ,operačního dopravníkuí, kterýsestáva z ramen, jež jsou uzpůsobena, prtfpřerušovanýlzamezuje nežádoucímu odsáváni čistéhovzduchu z okolí odsávaného pracovního místa. Pro utěsněni otevřených stěn obou polokabin slouží pružné manžety. Přisávacív štěrbína výhodně uzpůsobuje proudění acelkovou výměnu vzduchu V prostoru mezi polokabinami.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je schematicky zohrazen na výkrese,...

Zapojení pro elektronické přepínání měřicích míst s odporovými teploměry

Načítavanie...

Číslo patentu: 241939

Dátum: 01.12.1987

Autor: Sůva Milan

MPK: G01K 7/20

Značky: míst, přepínání, zapojení, teploměry, elektronické, měřicích, odporovými

Text:

...a inverzně připojené křemíkové tranzistory Q KF 16 s předřadnými odpcry 1 typu TR 114 jednak pro napájecí větev § stabilizovaného zdroje 2 etejnosměrného napětí, jednak přes epínaoí prvky-lg, jako kterých bylo použito dvouvstupových positivníchčlenů NAND integrovaného obvodu MH 7400, na budicí větev ll atabilizovaného zdroje 9. atejnoeměrného napětí. Napájecí větev § je propojena přes diody lg, přičemž v popieovaném případěbylo použito...

Zařízení pro svislou dopravu břemen a pro jejich případné přímé vnášení do míst horizontálně přesazených vůči jejich vertikální zvedací dráze

Načítavanie...

Číslo patentu: 239863

Dátum: 01.07.1987

Autori: Komárek Vilém, Štipánek Robert, Klín Ladislav, Pokorný Antonan

MPK: B66C 23/26

Značky: případně, zvedací, břemen, vůči, svislou, dráze, horizontálně, jejich, přesazených, dopravu, vertikální, zařízení, vnášení, přímé, míst

Text:

...dílem je provedena nezávislými dvojicemi ozubených kol, z nichžprvá dvojice ozubených kol o roztečném průměru přesahujícím svouvelikosti maximální půdorysnou šířku hlavního dílu otočného ramene- jednoho pevně spojeného s tímto jeho hlavním dílem a druhého pevné spojeného s očnicí spojovacího kloubu - je uspořádána na paw ralelních čepech ležících ve svislé radiální rovině tohoto spojovaoího kloubu, zatím co druhá dvojice ozubených kol s...

Zařízení pro aktivací manipulačních míst s valivou funkční plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243005

Dátum: 15.05.1987

Autor: Chládek Ladislav

MPK: B65G 47/57

Značky: aktivací, zařízení, valivou, plochou, míst, funkční, manipulačních

Text:

...vozíku je ucłwcens ložná plošina 1,1, určenúFunkční části ložné plošiny L 1 tvoří dopravní vllečky vložená mezi dvě bočnice. Gay dopravních válečků 2 jsou rovnoběžné s dopravní osou elektrického manipulačního vozíku. Na čepech obou krejních dopravních välečků i jsou v kyvných držácích zavěäeny pohonné třecí válce 1 s pogumovaným funkčním povrchem. yOba kyvné držáky pohonných třecích vúlců g jsou spojeny s píatnicemi přímoěerých hydromotorů...

Míchadlo pro vymíchávání nepřístupných míst v míchací nádobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 249265

Dátum: 12.03.1987

Autori: Šrámek Jaroslav, Křovák Přemysl, Salvet Miroslav

MPK: B01F 7/16

Značky: nádobě, míst, míchací, míchadlo, nepřístupných, vymíchávání

Text:

...stacionár~ ním nárústům a usazcvání pevných částic, vláken apod., které jsou obsaženy V míchaném médiu.Na pŕiloženém výkrese jsou v nârysu schematicky znázorněny příklady míchadla podle vynálezu. Na obr. 1 je zobrazeno tzv. bezlopatkové míchadlo se dvěma přídavnými prvky tvaru prstence, které jsou nasazeny na těleso míchadľä e na obr. 2 turbíncvé míchadlo s přídąvnym prvkem podle vynálezu, který má rovněž tvar prstence a který je...

Vyústka pro střídavé ofukování technologických míst strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233908

Dátum: 01.03.1987

Autor: Kocián Libor

MPK: D04B 35/32, F24F 13/06

Značky: strojů, ofukování, míst, vyústka, střídavé, technologických

Zhrnutie / Anotácia:

Vyústka pro střídavé ofukování technologických míst strojů, zejména strojů textilních, tvořená vstupním kanálem, difuzorovou komorou s dvěma protilehle ležícími přepouštěcími kanálka a výstupním hrdlem, vyznačující se tím, že výstupní hrdlo (14) sestává z hlavního výstupního otvoru (4), horního výstupního otvoru (7) a dolního výstupního otvoru (15), kde horní výstupní otvor (7) je horním přechodem (18) plynule vyveden z horní šikmé stěny (5)...

Zapojení obvodu poruchové signalizace měřicích míst

Načítavanie...

Číslo patentu: 229554

Dátum: 15.09.1986

Autor: Šafařík Ivan

MPK: H02H 3/04

Značky: míst, měřicích, obvodů, signalizace, zapojení, poruchové

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení obvodu poruchové signalizace měřicích míst realizované polovodičovými součástkami, které shrnuje všechny požadavky, které mohou být na takový obvod v průmyslu kladeny. Zapojení je zvláště vhodné k výrobě ve formě hybridního integrovaného obvodu. Uvedeného je dosaženo zapojením, které se obecně skládá z části zpožďovacího obvodu pro zpoždění vstupního signálu k odstranění citlivosti na nežádoucí impulsy, části...

Zařízení k vypouštění, případně plnění kapaliny z málo přístupných míst

Načítavanie...

Číslo patentu: 229318

Dátum: 01.03.1986

Autori: Urbánek Bohumil, Bárta Jaroslav, Trojan Oldřich

MPK: F01M 11/04

Značky: vypouštění, kapaliny, prístupných, plnění, málo, míst, případně, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k vypouštění, případně plněni kapaliny z málo přístupných míst, zejména motorů a převodových skříní. Zařízení je tvořeno dutým šroubem, jehož vnitřní prostor je odstupňován a šroub je vnějším průměrem uchycen v otvoru tělesa, obsahujícího kapalinovou náplň. Dutý šroub obepíná přípojka, opatřená radiálním vrtáním, ke kterému je připevněn nátrubek. Dále je zařízení tvořeno šroubem s čepovým osazením, opatřeným těsnícím...

Systém pro automatické sledování měřených míst

Načítavanie...

Číslo patentu: 229315

Dátum: 01.03.1986

Autori: Kohut Karel, Kresta Milan

MPK: G01R 31/02

Značky: měřených, míst, systém, automatické, sledování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automatického signalizačního systému, který umožňuje sledování měřených míst v elektrických obvodech strojů a zařízení s je vhodný k aplikaci nejen v těžkých podmínkách a agresivním prostředí v hutním a chemickém průmyslu, ale například i ve zdravotnictví. Podle vynálezu výstupy (a až h) měřených míst (A až H) jsou propojeny s vyhodnocovacími obvody (110 až 810), jež jsou svými výstupy (aa až ha) propojeny s kontrolními...

Zařízení pro spojování kontaktních míst

Načítavanie...

Číslo patentu: 215255

Dátum: 01.08.1985

Autor: Bansemir Manfred

Značky: zařízení, spojování, kontaktních, míst

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro spojování kontaktních míst prostřednictvím drátových můstků, například připojovacích praporků páskových nosičů konstrukčních prvků se svařovacími ostrůvky polovodičových čipů, zejména působením ultrazvuku, u kterého je ústrojí pro vytvářeni kmitů se svařovacím nástrojem, drženým ve svařovacím nástavci, upevněno na kolébce, a u kterého jsou uspořádány páky, opatřené válečky, pohybovatelné proti nastavitelným dorazům a spojené s...

Přístroj pro elektronické potlačování bolesti a vyhledávání aktivních míst na pokožce

Načítavanie...

Číslo patentu: 218426

Dátum: 15.03.1985

Autori: Kympl Vladislav, Urban Pravoslav, Fráz Vlastimil, Radostný Václav

Značky: bolesti, míst, vyhledávání, prístroj, pokožce, potlačování, aktivních, elektronické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší provedení kapesního přístroje pro elektronické provádění akupunktury. Cílem vynálezu je zmenšení rozměrů a váhy přístroje, zjednodušení signalizace a zejména snížení spotřeby elektrické energie. Uvedeného cíle bylo dosaženo přístrojem, který je sestaven ze zdroje impulsů, stejnosměrného diferenciálního zesilovače, signalizačního obvodu s optickou a akustickou signalizací, výstupními elektrodami a přepínačem. Zdroj impulsů generuje...

Zapojení pro chlazení tepelně exponovaných míst chladivového kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 224826

Dátum: 01.11.1984

Autori: Držmíšek Jaroslav, Koudelka Ludvík

Značky: míst, exponovaných, kompresoru, zapojení, chlazení, chladivového, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro chlazení tepelně exponovaných míst chladivového kompresoru, zejména pro současné chlazení několika kompresorů ve strojovnách, vyznačujicí se tím, že je tvořeno samostatným chladicím okruhem složeným z kondenzátoru /1/, propojeným se sběračem /6/ kapalného chladiva, ze kterého jsou vy vedeny jednotlivé přívodní větve /7,8,9/, z nichž každá je opatřena vlastním uzavíracím orgánem /10, 11, 12/, přičemž sběrač /6/ kapalného chladiva je...

Zařízení k odvádění prachu z míst jeho vzniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222758

Dátum: 01.02.1984

Autor: Hromádko Lubomír

Značky: míst, prachu, odvádění, vzniku, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k odvádění prachu z míst jeho vzniku, zejména při kamenických nebo charakterem podobných pracech. Příklad zařízení k odvádění prachu z míst jeho vzniku je znázorněn na výkrese, kde na obr.1 je zobrazen řez pracovním boxem a odsávacím zařízením a na obr.2 je pohled na filtrační stěnu. Účelem vynálezu je odvádění prachu z míst jeho vzniku ještě před dýchací zónou pracovníka, která je v bezprostřední blízkosti zdroje prachu. Uvedeného...

Zapojení pro generování přeladitelného nízkofrekvenčního harmonického signálu s rychlou indikací kmitočtu v číselné formě s větším počtem desetinných míst

Načítavanie...

Číslo patentu: 215809

Dátum: 20.12.1983

Autor: Vobořil Jiří

Značky: desetinných, míst, nízkofrekvenčního, zapojení, přeladitelného, kmitočtu, rychlou, formě, harmonického, signálu, číselné, generování, indikaci, větším, počtem

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření zapojení speciálního generátoru harmonického signálu, které umožní indikovat kmitočet výstupního signálu na větší počet desetinných míst v relativně krátkém časovém intervalu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že základní oscilátor s proměnným kmitočtem je připojen na čítač a současně je připojen na programovatelnou děličku, přičemž základní oscilátor je spojen pomocí ladicích prvků s ovládacím blokem, který je...