Patenty so značkou «minerálů»

Vodná suspenzia minerálu a/alebo plniva a/alebo pigmentu s vysokým obsahom pevných látok v prostredí s kyslým pH

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19882

Dátum: 28.06.2012

Autori: Gane Patrick, Buri Matthias, Rentsch Samuel

MPK: C09C 1/02, D21H 17/00, D21H 17/66...

Značky: vodná, vysokým, kyslým, prostředí, látok, plniva, pevných, pigmentů, obsahom, suspenzia, minerálů

Text:

...výrobe papiera na umožnenie zabudovania väčších množstiev minerálnej hmotydo papiera, čím sa vyrobia nehorľavé vnútorné papiere. Nie sú zmienené žiadne vlastnosti akonepriehľadnosť, lesk alebo váha papiera. Okrem toho sa jediný príklad aplikácie týka0009 EP l 982 759 A 1 sa týka postupu čistenia vody, kde sa na povrchu zreagovaný prírodný uhličitan vápenatý uvedie do styku s vodou, ktorá sa má čistiť, pričom na povrchu zreagovaným prírodním...

Granuly práškovitého minerálu a spôsob výroby týchto granúl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6910

Dátum: 16.06.2005

Autor: Söyland Hansen Tor

MPK: C01G 45/00, C09K 8/02, C04B 14/02...

Značky: granúl, výroby, práškovitého, granuly, spôsob, týchto, minerálů

Text:

...suché materiály tohto typu budú pri manipulácii v otvorenom priestore vykazovat tendenciu k prášeniu a tým tiež k negativnemu pôsobeniu na životné prostredie. Táto skutočnosť môže viesť k potenciálnemuzdravotnému riziku voči pracovníkom, obzvlášť kvôli vysokému obsahu mangánu vmateriáli, alebo môže spôsobovať sfarbenie okolitého priestoru s následnoupotrebou starostlivého čistenia a odstraňovania materiálu.0009 V snahe o prekonanie tohto...

Spôsob odlučovania uhlíka vo forme minerálu, v ktorom má uhlík oxidačný stupeň +3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4777

Dátum: 10.12.2004

Autori: Toulhoat Hervé, Duval Sébastien, Ropital François

MPK: B01D 53/34, B01D 53/14, B01D 53/62...

Značky: odlučovania, formě, oxidačný, uhlíka, uhlík, ktorom, spôsob, stupeň, minerálů

Text:

...výhodný najmä za účelom obmedzovania emisií so skleníkovým efektom ako následkom spaľovania fosílnych uhľovodíkov doplynnej atmosféry. 0013 Spôsob odlučovania podľa vynálezu pozostáva zo a) stupňa koncentrácie C 02 v kvapalnej fázeb) stupňa elektroredukcie v aprotickom prostredí na zlúčeninu, kde uhlík nadobúda oxidačný stupeň 3 vo forme kyseliny šťaveľovej alebo mravčejc) v prípadne potreby zo stupňa opätovnej extrakcie kyseliny šťaveľovej...

Stacionární zařízení pro výpal slínkotvorných minerálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268297

Dátum: 14.03.1990

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, výpal, minerálů, stacionární, slínkotvorných

Text:

...společně s přísndou, zevedenou do vzduchoproudové mlýnice ll dvojíc( přfvedů lg přísndy. Po semletĺ odcházf hotový produkt dvojicĺ výstupů 39 hotovčho produktu ze znřĺzenf.Stločaný vzduch je do vzduchoproudovš mlýnice ll přivůdčn dvojici vstupů lg tlačeného vzduchu, an. je vcdco dvojici kanálů ii vzduchu do chladiče 1 §, odkud j. dvojici knnálů łg vzduchu vnden do dvojice horizontálních vstupních cyklonových stupňů lo, odkud je dvojici přivodů...

Způsob přípravy hnědozeleného keramického pigmentu z minerálu zirkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263139

Dátum: 11.04.1989

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C04B 33/14

Značky: přípravy, způsob, minerálů, keramického, pigmentů, hnědozeleného, zirkonu

Text:

...která je výhodná k syntéze pigmentu podle vynálezu. Draselně a sodné ionty v nich obsaženéJsou totiž schopné působit Jako účinná alkalické složka mineralizátoru syntézy pigmentu. Halogenidové složky mineralizátoru se přidaji snadno v podobě halogenvodíkových kyselin. Proto se zohladlé produkty rozkladu, dále podle vynálezu,zkropí kyselinou I 1 uorovodíkovou,s výhodou o koncentraoi 15 až 25 hmot. a v množství odpovídajícím alespoň 0,5 hmot....

Způsob přípravy modrofialového keramického pigmentu z minerálu zirkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263138

Dátum: 11.04.1989

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C04B 33/14

Značky: keramického, přípravy, minerálů, pigmentů, zirkonu, způsob, modrofialového

Text:

...podle vynálezu, po zchladnutí zkropí kyselinou- 3 263 138 I 1 uorovodikovou,s výhodou o koneentreci 15 až 25 hmot. a v množství odpovidajioim alespoň 0.5 hmot. di 1 u,s výhodou 1,6 až 2 hmot. dílům tluorovodikn.) a dále se zkropi kyselinou oh 1 orovodikovou,s výhodou o koncentraci 12 až 22 hmot. av množství odpovidejicím alespoň 0,5 hmot. di 1 u,e výhodouu 1 ež 15 hmot. dilu ohlorovodikn. Jelikož se e výhodou použiJí kyseliny nižších...

Způsob přípravy zelenomodrého keramického pigmentu z minerálu zirkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263137

Dátum: 11.04.1989

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C04B 33/14

Značky: minerálů, způsob, zirkonu, keramického, zelenomodrého, přípravy, pigmentů

Text:

...§ 31 263 137nou t 1 ucrovodíkcvou,s výhodou o konoentraei 15 až.25 hmot.,a V množství odpcvídajíoím alespoň 0,5 hmot. dí 1 u,s výhodou 1,§až 2 hmot,.dí 1 ům,f 1 uorovodíku a dále se zkropí kyselinou ohlorovodíkcvou,s výhodou o koncentraoi 12 až 22 hmot. ,av množství odpovídajícím alespoň 0,5 hot. dí 1 u,s výhodou1,3 až 1,5 hmot.,~dí 1 u,ch 1 orovodíku. Jelikož se s výhodou použijí kyseliny nižších koncentrací, tj. zředäně, lze využít i...

Způsob přípravy šedého keramického pigmentu z minerálu zirkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258931

Dátum: 16.09.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01G 25/00

Značky: keramického, minerálů, šedého, způsob, zirkonu, přípravy, pigmentů

Text:

...směsi hydroxidu draselného a sodného v hmot. poměru přibližně 32. Tyto alkálie jsou podle vynálezu použity jen v re 1 ativ~ ně malých hmot. množstvich, takže lze z rozkladných produktů připravovat zirkonový pigment přímo, bez jejich obtíženého vyluhováni.Navíc rozkladné produkty představuji přímo směs křemičitanu zirkoničito-didraselného a křemičitanu zirkoničito-disodného, výhodou pro syntézu šedého zirkonového pigmentu podle vynálezu. V nich...

Způsob gravimetrického stanovení stupně rozkladu minerálu zirkonu a zirkonových pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257543

Dátum: 16.05.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01G 25/00

Značky: stupně, minerálů, zirkonu, způsob, gravimetrického, zirkonových, stanovení, pigmentů, rozkladu

Text:

...20- až Zoonásobným, s výhodou 80- až lsonásobným hmotnostním množstvím zředěné kyseliny sírové, s výhodou hmotnostní koncentrace větší než 5 a menší než 15 . Tím vznikne suspenze, která se zahřeje k varu a tuhá fáze představující čistý křemičitan zirkoničitý se z ní po zchladnutí oddělí filtrací či sedimentací a po promytí vodou a usušení či přežíhání se stanoví její Hmotnost. Tato hmotnostse poté vztáhne na původní známé množství...

Způsob přípravy růžovofialového zirkonového pigmentu z minerálu zirkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243747

Dátum: 01.04.1988

Autori: Klapetek Jioí, Hăjek Miloš

MPK: C01G 25/00

Značky: způsob, zirkonu, pigmentů, zirkonového, růžovofialového, minerálů, přípravy

Text:

...malých hmot. množstvích, takže lze z rozkladných produktů připravovat zirkonový pigment přímo bez jejich obtížného loužení. Rozkladné produkty totiž představují směs křemičitanu zirkoničito-didraselněho a křemičitanu zirkoničito-disodnćho a243 747 v nich obsažené draselné a sodné ionty potom podle vynálezu působí jako alkalické složky mineralizátoru při vlastní syntéze pigmentu. Halogenidové složky minerolizátoru se přidagí v podobě kyseliny...

Způsob přípravy žlutého zirkonového pigmentu z minerálu zirkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243379

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sobolík Václav, Slezák Jioí

MPK: C01G 25/00

Značky: zirkonu, způsob, minerálů, žlutého, pigmentů, zirkonového, přípravy

Text:

...probłhl a teplot blind používaných v technologii koraaickych piuontu a přitom do vyaokdho otupni.Produkty rozklad pŕodetovují amło kŕomičitanu sirkoničlto-didraaelnłho a křemičitanu airkoničito-dinodndho. Po doplndní rookladnýoh produktů chroaororon a halogenidovýai ionty jako zložkami aineraliodtoru, pŕičoał olkolioltýni aloikui ainoraliadtoru nou přítoand draoolnd o dodnd ionty obaułond v křoaičitanoch, lso výpaloa přímo nipravit llutý...

Způsob deprese sirníkových minerálů železa při flotaci komplexních sirníkových rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 239656

Dátum: 13.03.1987

Autor: Ehrenberger Jaroslav

MPK: B03D 1/00

Značky: minerálů, způsob, sirníkových, flotací, železa, komplexních, deprese

Text:

...toxicldch nebo vodohoepoddŕslq úvodných reegencii. Způsob podle vyndlesu je takto podstatným zjednodulanim reageučniho rslimu, navíc vyułivd soli tilkých kovů, napr. stranu aldnateho,ktori jsou biłnjmi aktivitou napł. sirníkd sinlou.Způsob je molno aplikovat jak při .selektivni flotaci při dälaní některých simiků, např. sraleritu, od eirniku lelesa, tak při kolektivni floteoi. Způsob vytvsři přimivć podmínky savddlni přípravy kolektivnich...

Způsob přípravy modrozeleného zirkonového pigmentu z minerálu zirkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249029

Dátum: 12.03.1987

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01G 25/00

Značky: pigmentů, přípravy, zirkonového, modrozeleného, způsob, zirkonu, minerálů

Text:

...pigment. Jako rozkladné směsi hydroxidů lze použít i odpadních kalících lázní zefstrojírenského průmyslu, pro něž není praktického využití a které obsahujíáñydroxid draselný a sodný zhruba v hmot. pof měru 3 2. Rěäkladné produkty představují směs křemičitanův křemičitanech obsažené draselné a sodné ionty potom působí podle vynálezu jako alkalické složky mineralizátoru při vlastní syntéze pigmentu. Halogenidové složky mineralizátoru se...

Způsob redukce kasiteritu v koncentrátech těžkých minerálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247719

Dátum: 15.01.1987

Autor: Luna Jan

MPK: C25B 1/00

Značky: způsob, těžkých, redukce, minerálů, koncentrátech, kasiteritu

Text:

...nádoby,zaleje elektr-olytem tvtořeným 1 až 2 voodným roztokom kyseliny sírová a na kasite-rit se působí vodíkem ve stavu zhodu, vznikajícím průchodem stejtnosměrného elektrickéh-o proudu ele-ktrolytem za vzniku povlaků kovového cínu na povrchu kasiteritových zrn.Hlavní výhodou tohoto postupu je mini 4 mál.ní narušení minerální asociace ve vzorku a velmi nizký stupeň kontaminace.U rudních mirnerálů nedochází k žádnému nnarušení, u...

Způsob magnetické flokulace slabě magnetických minerálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223332

Dátum: 15.03.1986

Autori: Svoboda Jan, Žofka Jan

Značky: magnetických, minerálů, slabě, způsob, flokulace, magnetické

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řeší snížení magnetické indukce potřebné k vyvolání flokulace, aniž by přitom docházelo ke snížení rychlosti procesu a jeho selektivity. Na rmut o pH v rozmezí 2 až 8 s obsahem nejméně jednoho minerálu, jehož částice mají poloměr od 1 do 10 mikrometrů a magnetickou susceptibilitu ? o hodnotě 10-5 až 10-1, se působí vnějším magnetickým polem o magnetické indukci 0,001 až 1 T, až vznikne sekundární minimum hlubší než 1 k.T a dojde k...

Prostředek k odstraňování huminů a jílových minerálů z huminových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 224355

Dátum: 01.12.1985

Autori: Lustigová Milena, Kubant Josef

Značky: huminů, minerálů, kyselin, prostředek, odstraňování, huminových, jílových

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek k odstraňování huminů a jílových minerálů z huminových kyselin, vyznačený tím, že sestává z vodného roztoku obsahujícího 5%±0,1% hmotnostních hydroxidu sodného a 5%±0,1% hmotnostních chloridu sodného.