Patenty so značkou «mincí»

Lišta na uloženie a prichytenie mincí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5489

Dátum: 09.08.2010

Autor: Šulek Anton

MPK: G07F 9/06, G07F 1/00

Značky: mincí, uloženie, lišta, prichytenie

Text:

...obrázkov na výkresochRiešenie bude bližšie priblížená na výkresoch, kde na obr. l je znázomené jedno vyhotovenie základnej prítlačnej lišty znázornenej V náryse, V ľavom a pravom bokoryse. Na obr. 2 je znázomené Vyhotovenie koncovej prítlačnej lišty s ľavou aj pravou Vertikálnou vodiacou bočnicou lišty znázornenej V náryse, v ľavom a pravom bokoryse.V jednom prikladnom výhodnom vyhotovení je predstavená lišta (základná), podľa technického...

Zariadenie na prívod mincí k otvoru na príjem mincí na automate, uvádzanom do činnosti mincami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10056

Dátum: 26.10.2007

Autor: Gauselmann Paul

MPK: G07D 1/00, G07F 1/02

Značky: příjem, mincami, automate, zariadenie, otvorů, činnosti, přívod, uvádzanom, mincí

Text:

...dvierka vyhotovenú čelnú stranu 3. Čelná strana 3 obsahuje oblast 4 pre bližšie neznázornené hracie zariadenie, pozostávajúce z obežných telies a/alebo obsahujúce TV-monitor, ktoré je usporiadané pod obslužným pultom 5, vyhotoveným ako pulpit. Na obslužnom pulte 5 sú usporiadané obslužné prvky 6 a otvor 7 na príjem mincí. Podobslužným pultom je na základnom telese upevnená a usporiadaná miska 8 na ejekcíu mincí.Otvor 7 na príjem mincí je...

Zariadenie na privádzanie mincí k zbernému otvoru na mincovom automate

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14640

Dátum: 26.10.2007

Autor: Gauselmann Paul

MPK: G07F 1/00, G07D 9/00

Značky: otvorů, mincovom, zariadenie, mincí, automate, zbernému, privádzanie

Text:

...je odolné proti poruchám, pretože mince sa dajú do zariadenia ľahko priviesť a kedykoľvek sa dajú zase ľahko odobrať. Pri poruchách pri privádzaní mincí do automatu nevzniká preto žiadna požiadavka na dohliadajúci personál, užívateľ automatu môže každú poruchu, ktorávznikla z dôvodu privádzania mincí vo vnútri zariadenia, odstrániť sám.Na výkrese je vynález znázornený na jednom prikladnom spôsobe vyhotovenia. ObrázkyObr. l mincový zábavný...

Automat na razenie pamätných mincí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4841

Dátum: 06.09.2007

Autor: Vierik Martin

MPK: G07F 17/00, G07F 13/00

Značky: razenie, mincí, pamätných, automat

Text:

...č. 3 je pohľad na raziaci segment.Príklady uskutočnenia technického riešeniaAutomat na razenie pamätných mincí pozostáva zo skrine l, ktorá je rozdelená na homú časť 2, strednú časť 3 a spodnú časť 4. V homej časti 2 sa nachádza mincovník 5 na vhodenie mince ako platidla a/alebo osvetlenie 14. Táto minca odblokuje dávkovač 7 nevyrazených prípravkov a prepadom 6 sa dostane do spodnej časti 4 do zberača 13 vhodených mincí. Z dávkovača 7 sa...

Raziaci mechanizmus na razenie mincí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4782

Dátum: 06.07.2007

Autor: Vierik Martin

MPK: G07D 1/00, G07F 7/00

Značky: mechanizmus, razenie, raziaci, mincí

Text:

...alebo zariadením vyvíjajúcim rotačný pohyb. Prvé ozubené koleso 10 je v zábere s druhým ozubeným kolesom 11, kde druhé ozubené koleso 11 je upevnené na druhom hriadeli 12, pričom na druhom hriadeli 12 je upevnené aj tretie ozubené koleso 13 a to je v zábere s posúvacom 14 s ozubením zo spodnej strany. Posúvač 14 je pripevnený zo spodnej strany spodnej dosky 15 pohyblivej časti 1, ktorá je v kontakte s klzákom 8. Posúvačom 14 je ovládaný pohyb...

Zariadenie na kontrolu mincí

Načítavanie...

Číslo patentu: 283245

Dátum: 18.03.2003

Autor: Seitz Thomas

MPK: G07D 5/00, G07D 5/08, G07D 5/02...

Značky: kontrolu, mincí, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie, v ktorom sa počas kontrolnej operácie mince (1) pohybujú postupne pozdĺž bočnej steny (6) prechodu (2) na mince a pozdĺž dvoch polovíc (4a, 4b) cievky (4), ktoré sú umiestnené navzájom protiľahlo každá na jednej strane prechodu (2) na mince a sú zapojené do série v protifáze. Polovica (4b) cievky (4), ktorá je umiestnená na rovnakej strane prechodu (2) na mince, ako je bočná stena (6), má nižší odpor ako druhá polovica (4a) cievky...

Použitie viacvrstvového kovového materiálu na výrobu mincí, medailí a žetónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282711

Dátum: 24.10.2002

Autori: Kolb-telieps Angelika, Heubner Ulrich

MPK: B32B 15/01, A44C 21/00

Značky: použitie, žetónov, medailí, kovového, viacvrstvového, mincí, materiálů, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie viacvrstvového kovového materiálu s vrstvou jadra z feritickej chrómovej ocele, ktorá je obojstranne plátovaná oceľou zloženou zo 16,0 až 18,0 % hmotnostných chrómu, 10,0 až 12,0 % hmotnostných niklu, 3,5 až 4,5 % hmotnostných medi, ako aj voliteľných ďalších prvkov, zvyšok je prevažne železo, na výrobu mincí, medailí a žetónov.

Prístroj na výdaj mincí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1781

Dátum: 04.03.1998

Autor: Buzin Shmuel

MPK: G07D 1/08

Značky: mincí, prístroj, výdaj

Text:

...g a dolným krytom Q je umiestnená Vysúvateľná zásuvka g. V nej je otvor identický veľkosťou s priemerom zásobníka minci l. V základnej polohe sa tieto otvory navzájom prekrývajú, čím je umožnené prepadávanie mincí priamo zo zásobníka do Vysúvateľnej zásuvky §. Dolný kryt §je prichytený o základňu g pomocou bočných pozdlžnych hrán 2, ktoré súčasne tvoria koľaje pre zaistenie horizontálneho pohybu posúvateľnej zásuvky g.Vedľa bokov zásobníka 1...

Počítač mincí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 535

Dátum: 10.08.1994

Autor: Srnka Roman

MPK: G01F 19/00

Značky: mincí, počítač

Text:

...odmsrneho valca,teda počet spočítavaných mincí sa určuje pri jeho výrobe.Ddmerný valec,ktorý je vymeniteĺný sa může meniť podla potreby,podĺa druhu spoćítavaných mincí.Univerzálny lievik slúži na zachytávanie mnozstva tvarovo neusporiadaných mincí a na ich usporiadanie do odmerneho va 1 ca.Lievik je univerzálny je mozne ho nasadiť na odmerný va 1 ec,ktorehokoĺvek vnútorného priemeru.Počítač mincí vykazuje výhody v tom,äe je ním možne po výmene...

Vhazovač mincí pro mincovní telefonní přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215942

Dátum: 01.10.1984

Autor: Jiřík Jaroslav

Značky: telefonní, vhazovač, mincovní, prístroje, mincí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká telefonní techniky, tedy spojů a oboru telekomunikační zařízení. Účelem vynálezu je zlepšení služeb poskytovaných telefonním účastníkům, kteří využívají pro telefonní styk veřejných telefonních automatů, ve kterých jsou instalovány mincovní telefonní přístroje. Zlepšení spočívá v tom, že mincovní telefonní přístroj, u něhož je aplikován vhazovač mincí podle vynálezu zajistí vždy, v případě potřeby, tedy při poruše mincovního...