Patenty so značkou «mikropočitačom»

Zapojenie pre riadenie pojazdného mechanizmu mobilného stroja mikropočítačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 267165

Dátum: 12.02.1990

Autori: Diviš Zdeno, Labuda Robert, Koreis Josef

MPK: F04B 1/26

Značky: mikropočitačom, mechanizmu, pojazdného, riadenie, mobilného, zapojenie, stroja

Text:

...polohy av celom možnom rozsahu 18 °. Rozjazd mobilného stroja je potom možné realizovať bez otvorenia prepúšťacích ventilov a teda aj bez zbytočných strát. Podobne pri požiadavke zníženia rýchlosti mobilného stroja sa uplatní brzdný režim, ktorý zabezpečuje brzdenie pomocou hydrostatického prevodu až do prípadného zastavenie. Rovnako pri požiadavke obsluhy na zmenusmeru jazdy umožňuje takýto riadiaci systém 2 okamžitej rýchlosti zastavenie...

Mikropočítačom riadený reflektometer s CCD snímačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 267163

Dátum: 12.02.1990

Autori: Korecký Peter, Kodaj Dušan

MPK: G01N 9/18

Značky: mikropočitačom, reflektometer, riadený, snímačom

Text:

...svorku sériového výstupu lg, číslicovoanalógový prevodník na prúd lg a výstupnú svorku unifikovaněho signálu refrakcie ll. Zväzok svetelných lúčov vychádzajúci zo svetelného zdroja l vytvára po prechode meracím hranolom g, ktoréhojedna strana je V styku s meraným mědiom, na obrazcovom poli CCD snímača Q charakteristický obraz rozhrania vlastný pre refraktometrickú metódu úplného vnútorného odrazu svetla, pričom posun rozhrania je závislý na...

Zapojenie mikropočítačom riadeného obvodu číslicovej regulácie a stabilizácie frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 265760

Dátum: 14.11.1989

Autori: Fuchs Peter, Kudják Vladimír

MPK: H03L 7/12

Značky: mikropočitačom, frekvence, obvodů, číslicovej, stabilizácie, riadeného, zapojenie, regulácie

Text:

...frekvencie (deliacim pomerom Nr), ktorý z referenčného signálu fref odvodeného z časovej základne mikropočítača g generuje periodický vzorkovací signál s frekvenciou fv fref/Nr, so vzorkovacou periôdou TV 1/fv, intervalom počítania Tvl a intervalom vyhodnocovania TV 2, pričom Tvl TV 2 Tv. Počas intervalu počítania sa privedie zosilnený a tvarovaný vstupný signál s frekvenciou fo cez vzorkovacie hradlo na vstup riadeného preddeliča...

Zapojenie dvojkanálovej, dvojprístupovej pamäti riadenej mikropočitačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 255359

Dátum: 15.03.1988

Autor: Madzik Jaroslav

MPK: G06F 13/10, G06F 9/16

Značky: pamäti, dvojprístupovej, mikropočitačom, zapojenie, riadenej, dvojkanálovej

Text:

...jednotky CPU, výstupy dekodéra adries sú prepojené s odpovedajúcimi vstupmi pre výber vstupného resp. výstupného registra. Signál zápisu 17 je prepojený z centrálnej procesorovej jednotky CPU k odpovedajúcim vstupom prvého kanálu pamäti M 1 a druhého kanálu pamäti M 2 pre riadenie zápisu do pamäti. Signál čítania 18 je prepojený z centrálnej procesorovej jednotky CPU k odpovedajúcim vstupom prvého budiča B 1 dátovej zbernice a druhého...