Patenty so značkou «miest»

Nekonvenčný lanový systém určený na prepravu nákladu do ťažko prístupných miest

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6155

Dátum: 04.06.2012

Autor: Franta Matúš

MPK: B66D 1/02, B66C 21/02, B61B 7/00...

Značky: nekonvenčný, nákladu, prístupných, lanový, miest, systém, prepravu, určený, ťažko

Text:

...dĺžkou pojazdovo-nosného lana).Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie objasnené pomocou obrázkov l a 2, na ktorých je príklad uskutočnenia nekonvenčného lanového systému určeného na prepravu nákladu do ťažko prístupných miest. Na obr. lje základná montážna schéma nekonvenčného lanového systému, obr. 2 opisuje konštrukciu samohybného lanového vozíka - tvar a rozmiestnenie agregátov.Zariadenie podľa obr, l pozostáva z...

Spôsob zúčtovania prípadov využitia spoplatnených miest

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14107

Dátum: 15.04.2011

Autor: Namdar Nader

MPK: G07B 15/06, G06Q 20/00, G06Q 30/00...

Značky: prípadov, zúčtovania, spôsob, miest, spoplatnených, využitia

Text:

...za ciel vytvoriť spôsob zúčtovania prípadov využitia spoplatnených miest vozidlami v systéme výberu cestného mýta, ktorý ponúka pružnosť a bezpečnosť systémov platobných transakcií vykonávaných pomocou platobných kariet, ale bez toho, aby systém výberu cestného mýta musel spĺňať nákladné normy platné pre takéto systémy platobných transakcií.0006 V rámci prvej formy vyhotovenia tohto vynálezu sa tento cieľdosiahne vo forme spôsobu toho druhu,...

Spôsob opracovania chybných miest na odliatkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9451

Dátum: 09.05.2006

Autori: Krömmer Werner, Heinrich Peter

MPK: B23P 6/04, C23C 24/04

Značky: chybných, miest, odliatkoch, spôsob, opracovania

Text:

...vylúčiť tavenie nastrekovaných častíc. Koncová rýchlosť nastrekovaných častíc, ktorá závisí od trysky, materiálu nastrekovaných častíc, teploty nastrekovaných častíc a druhu nosného plynu, leží v takmer všetkých prípadoch blízko najmenej 500 m/s. Väčšinou savšak dosahuje viac ako 650 m/s a často dokonca viac ako 800 m/s.Úlohou vynálezu je teda poskytnúť spôsob, ktorý umožňuje jednoduché uzatváranie chybných miest, najmä trhliniek, pórov a...

Mazacie zariadenie pre viacero mazaných miest a spôsob mazania

Načítavanie...

Číslo patentu: 284957

Dátum: 22.02.2006

Autor: Huss Rolf

MPK: D04B 35/00, F16N 13/00

Značky: zariadenie, mazania, spôsob, viacero, miest, mazaných, mazacie

Zhrnutie / Anotácia:

Mazacie zariadenie (1) pre viacero mazaných miest, najmä na zásobovanie viacerých miest pletacieho stroja mazacím prostriedkom, je uskutočnené s čerpacím zariadením (7a) na dopravu mazacieho prostriedku, ktoré obsahuje piest (21) axiálne posuvne uložený vo valci (8), a s rozvádzacím zariadením (7b), ktorým je vedený mazací prostriedok, dopravným piestom (21), do jedného alebo viacerých vedení (5) jednej skupiny (4) vedení (5) vedúcich z...

Diagnóza a kontrola stavu opotrebenia výhybok, križovatiek alebo križovatkových výhybok, ako aj miest koľajnicových stykov a nehomogénností koľají koľajovým vozidlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4357

Dátum: 04.05.2005

Autori: Zoll Andreas, Lüke Daniel

MPK: B61L 23/00, B61K 9/00

Značky: križovatiek, opotrebenia, stykov, miest, kontrola, križovatkových, koľaji, stavu, koľajovým, výhybok, kolajnicových, vozidlom, diagnóza, nehomogénností

Text:

...je sčasti veľmineskladná, pričom kontrola trvá asi pol hodiny.Okren 1 toho sa prostredníctvonl vyššie uvedenej metódy získavajú len geometrické údaje popisujúce stav opotrebenia srdcovky a krídlovej koľajnice v dobe premeriavania bez toho, aby bolo možné zaznamenávaťďalšie informácie o príslušnom železničnom zvršku alebospodku. Doposiaľ taktiež nie je dostupný systém,pomocou ktorého by bolo možné rozpoznávať a zaznamenávať miesta dutín pod...

Spôsob identifikácie lokálne degradovaných miest vysokonapäťových PVC káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283909

Dátum: 22.03.2004

Autori: Lelák Jaroslav, Ferenc Milan, Packa Juraj

MPK: G01N 27/14, G01R 31/08

Značky: identifikácie, spôsob, miest, lokálně, káblov, vysokonapäťových, degradovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezom je spôsob identifikácie lokálne degradovaných miest vysokonapäťových silnoprúdových PVC káblov v miestach ich prechodu cez priehradky (napr. protipožiarna priehradka, stena a pod.), kde je vzhľadom na znížený odvod tepla väčšia pravdepodobnosť zrýchlenia prevádzkového starnutia pri priemyselnej frekvencii. Riešenie je založené na vytvorení dočasnej umelej priehradky s rovnakými tepelnoizolačnými vlastnosťami a rozmerom v smere osi...

Zariadenie na zdvíhanie dojacích miest dojární pre ovce a kozy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2066

Dátum: 11.01.1999

Autor: Krecháč Ján

MPK: A47B 9/10, A47C 9/04

Značky: zdvíhanie, miest, dojární, zariadenie, dojacích

Text:

...cca 90 cm vznikne pre dojiöa rovnocenné pracovne miesto S optimalnou manipulačnou rovinou, ako pri dojeni kráv, oviec a kôz v dojacej jame stavanej rybinovej dojarne.Zdvíhacie zaradenie dojacích miest pre ovce a kozy možno použiť v pojazdných a prevozných dojarñach koncipovaných ako ribinové s rôznym počtom dojacích miest usporiadaných v jednom alebo V dvoch radoch s pohodlným príchodom a tzv. rýchlymodchodom. Takáto dojáreň bude vyhovujúcą...

Automat na opracovanie obrobkov listového tvaru s malými vzdialenosťami obrábaných miest

Načítavanie...

Číslo patentu: 223663

Dátum: 15.03.1986

Autor: Dobrota Milan

Značky: miest, listového, obrábaných, automat, malými, obrobkov, opracovanie, vzdialenosťami, tvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši koncepciu automatu na opracovanie obrobkov listového tvaru, u ktorých minimálna vzdialenosť obrábaných miest je menšia, než minimálna montážna rozteč vretien. Podstatou vynálezu je také usporiadanie stroja a také upínanie obrobku, ktoré umožňuje súčasné obrábanie obrobku z oboch strán. K upínaniu sa využíva prítlačný prstenec, axiálne pulzujúci v rytme stroja na vodiacich čapoch, pôsobením kruhovo usporiadaných hydraulických...

Spôsob určovania opálených miest ložiskových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 225887

Dátum: 15.10.1985

Autori: Bartl Ján, Kružinský Dušan

Značky: spôsob, určovania, miest, súčiastok, ložiskových, opálených

Zhrnutie / Anotácia:

Sp(sob určovania opálených miest ložiskových súčiastok, vyznačujúci sa tým, že kontrolovaná ložisková súčiastka (1) sa vloží do striedavého elektromagnetického poľa, vytvoreného elektromagnetickou cievkou (2), napájanou z elektrického zdroja (3) prúdu, pričom rozloženie teplotných oblastí vznikajúcich ako d(sledok hysteréznych strát v materiáli ložiskovej súčiastky (1) sa sníma termovíznou kamerou (4) a zobrazuje sa na farebnom monitore (5) na...

Zapojenie pre ovládanie riadenia vozidla z viacerých miest

Načítavanie...

Číslo patentu: 213846

Dátum: 01.05.1984

Autori: Chittussi Vladimír, Gargulák Ivan

Značky: viacerých, miest, riadenia, zapojenie, ovládanie, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Technická podstata vynálezu: "Ovladanie riadenia vozidla z viacerých stanovíšť" spočívá v tom, že umožňuje ovládať bežne vyrábané nákladné vozidlo, ktoré sa používa ako podvozok napr. stavebného stroja, i z iných ovládacích stanovíšť ako je kabína nákladného vozidla. V prípade stavebného stroje je to ďalšia kabína na otočnom zvršku. Ovládacích stanovíšť však maže byť podľa potreby i viac. Uvedený vynález umožňuje minimálny zásah do pôvodného...