Patenty so značkou «miešačka»

Zvislá motorová miešačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4562

Dátum: 07.09.2006

Autor: Vároš Jozef

MPK: B01F 7/16

Značky: zvislá, motorová, miešačka

Text:

...2, podľa potreby sa použijú kolieska S. Na konštrukcií 1 je upevnená konštrukcia zdvihacieho zariadenia 15, ktorý pozostáva z kľuky, hriadeľa, kladky,lanka 4. Kladka na hriadeli je uložená tak, aby sa s hriadeľom otáčala a zároveň na hriadeli posúvala do strán, profil hriadeľa a otvoru kladky je iný ako okrúhly. Na zaistenie a nastavenie zdvihacieho zariadenia 15 slúži aretovaci mechanizmus 16. Ku stolu 10 konštrukcie 1 je pripevnená...

Bubnová miešačka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5465

Dátum: 27.06.2006

Autor: Himmelfreundpointer Kurt

MPK: B01F 15/02, B28C 5/00

Značky: miešačka, bubnova

Text:

...mechanicky najviac namáhajú.0008 Ak vybieha odoberacie vedenie, ktoré nasáva respektíve dopravuje miešaný materiál, so svojím odoberacím otvorom do dolnej oblasti bubna,vznikajú tak jednoduché konštrukčné podmienky, aby sa bubon mohol0009 Na výkreséwje ZnáZUrnenýMpredmetmvyrtáłezus napríklasde~~ ~-~ ~ ~uskutočnenia. Je znázornený bočný pohľad na bubnovú miešačku podľa0010 Podľa znázorneného príkladu uskutočnenia obsahuje bubnovámiešačka bubon...

Kavitačná vírivá miešačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3722

Dátum: 03.02.2004

Autori: Zajcev Sergej, Prikhodko Evgeny, Zajcev Kirill

MPK: B01F 3/00

Značky: vířivá, kavitačná, miešačka

Text:

...kavitátora.Výhody kavitačnej vírivej miešačky podľa technického riešenia sú zjavné z jej účinkov, ktorými sa prejavuje navonok pri jej používaní v technologických výrobných procesoch. Predovšetkým sa dosiahne lepšia homogenizácia premiešavaných zložiek. Premiešavané zložky sa navzájom rýchlejšie premiešajú. Z konštrukčného hľadiska je kavitačná vírivá miešačka jednoduchá bez nejakých zvláštnych konštrukčných prvkov.Prehľad obrázkov na...

Spádová miešačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3249

Dátum: 04.06.2002

Autor: Bohumel Slavko

MPK: B28C 5/18, B01F 9/02

Značky: miešačka, spádová

Text:

...prenos lcrťitiaceho momentu od pohonu cez vretená a klinové remene na bubon,jkonštrukčne riešenie spádovej miešačky. .Spádová miešačka pozostáva zfrámovej konštrukcie 1, zhotovenej zohýbaných rúrok vtvare znázomenom .na výkrese. Jej súčasťou sú konzoly na pripevnenie všetkých častíi miešačky. Na rámovej konštrukcií sú uchytené aj kryty a, 2, 19 a l 1 s priechodkou l§ V spodnej, ičasti rámovej konštrukcie sú umiestnené kolesá l...

Miešačka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278634

Dátum: 15.07.1992

Autori: Kasberger Peter, Fradl Fredy

MPK: B28C 5/08, B01F 9/02, B28C 5/18...

Značky: miešačka

Zhrnutie / Anotácia:

Miešačka, hlavne miešačka stavebných materiálov, je vybavená miešacím bubnom (2), uloženým na strmeni (4), usporiadaným vychyľujúco na stojane (5), a poháňaným hnacím zariadením neseným stojanom (5), ktoré je tvorené vzduchom chladeným elektromotorom (9), usporiadaným v zapuzdrení, upevnenom na stojane (5) a vybavenom nasávacím otvorom (33) vzduchu a výstupným otvorom (34) vzduchu, ktoré má kombináciu (61) vypínača a zástrčky, poháňajúci cez...

Pojazdná miešačka, hlavne s vyprázdňovaním spätným chodom na dopravu stavebnej hmoty, hlavne betónovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 277977

Dátum: 13.08.1991

Autor: Schwing Gerhard

MPK: B28C 5/42, B01F 7/08

Značky: zmesí, výprazdňováním, spätným, chodom, miešačka, hmoty, dopravu, pojazdná, stavebnej, betónovej, hlavne

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdná miešačka je zhotovená na dopravu stavebných hmôt, hlavne betónovej zmesi a na vyprázdňovanie spätným chodom a je vybavená na vnútornej strane steny svojho miešacieho bubna najmenej jednou plochou vyvýšeninou vo forme miešacej skrutkovice (11, 12), ktorá vedie od dna (2) miešacieho bubna (1) k jeho otvoru (3) a unášajúcu pri otáčaní miešacieho bubna (1) pri doprave a miešaní stavebnú hmotu smerom ku dnu (2), pričom vo vnútornom...

Statická miešačka na miešanie viskóznych reaktoplastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214380

Dátum: 01.06.1984

Autor: Tinka Stanislav

Značky: statická, miešačka, reaktoplastov, viskóznych, miešanie

Zhrnutie / Anotácia:

Statická miešačka na miešanie viskóznych reaktoplastov pozostávajúca z plášťa na ktorého jednom konci sú usporiadané prívodné kanále vyúsťujúce do zberného medzikružia vytvorenom na obvode prvého zmiešavacieho tŕňa, pričom zmiešavacie tŕne sú uložené v plášti za sebou na povrchu opatrené vodiacimi drážkami a druhý koniec plášťa je opatrený výtokovou tryskou vyznačujúca sa tým, že dvojica vodiacich drážok (5) na každom zmiešavacom tŕňi (6)...