Patenty so značkou «míchadlo»

Hliníkové míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 260490

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vorlík Petr, Sýkora Jiří, Charvát Ivo

MPK: B01F 7/16

Značky: míchadlo, hliníkové

Text:

...obrázku. Ocelový hřídel míchadla sestava z části 1 zhotovené z nerezové oceli a z části 2 zhotovené z uhlíkově oceli. Dbě části hřídele jsou spolu sv-ařeny .a hřídel je příslušně opracován. Horní4 část hřídele je uk-ončena osazením s drážkou pro pero k nasouvání .hnacího kola. V části 2 hřídele z uhlíkové oceli jsou zhoto.veny dv-ě podélné drážky 5. Na hřídel je nasazena hliníková trubka 3..Pevrněho spojení trubky 3 s hřídelem je...

Míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 277089

Dátum: 18.11.1992

Autori: Kirsch Roland, Štrojsa Josef, Protiva Karel

MPK: C03B 5/18

Značky: míchadlo

Lopatkové axiální míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 275301

Dátum: 19.02.1992

Autor: Komínek Jiří

MPK: B01F 7/00

Značky: lopatkové, míchadlo, axiální

Integrované pásové míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 270325

Dátum: 13.06.1990

Autori: Žaloudík Petr, Gheorghiu Mihnea

MPK: B01F 7/24

Značky: integrované, míchadlo, pásové

Text:

...průměru válcové nádoby 2.Orlentaoe pásku g ke stčnč válcová nádoby je kolmá a mčhno uhlom 90 ° mezi delším charaklerlstlckým rozmärem průřezu pásku 3 a radlálou válcovő nádoby 3 procházející tímto rozměrem. Splrálovltá část g opisuje nejménč jednu otočku podát stčny válcová nádoby 3 a vystoupí až k hornímu okraji válcovő části g. Odtuďsplrálovltá část g spojltä prudce přechází v horní rą. meno z, ktere eměřuje k ose otáčení hm přímo po...

Laboratorní míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 268305

Dátum: 14.03.1990

Autor: Blábol Josef

MPK: B01L 11/00

Značky: laboratorní, míchadlo

Text:

...náhodne, nebot se jimi musí zabezpečit vertikální cirkulační výška sloupce míchané kapaliny. Pokud by výstupní otvory byly příliš blízko hladiny mícbané kapaliny, byla by vertikální cirkulace rušena hladinnými víry, které by zpomalovely sestup kapaliny do spodní části nádoby. zpět ke vstupnímu otvoru. Při malém rozdílu výšky vstupního a výstupnich otvorů by byl vertikální cirkulační ef-kt zeslaben a nedocházelo by k intenzivnímu...

Míchadlo pro horní míchání v nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: 267645

Dátum: 12.02.1990

Autor: Mašek Antonín

MPK: B01F 13/00

Značky: horní, míchadlo, nádobách, míchaní

Text:

...pod tímto kuželem Jsou v bloku a vo hnané hřídeli vytvořeny na společné ose tři otvory, a v hrdlo je prostor mezi těsnänimi spojen na jedné straně s přívodem živného plynu a na druhá straně Je pomocí radiálního otvoru a osového kanálku ve hnané hřídeli spojon s prostorem nad lopatkami.Výhoda míchadla pro horní míchání v nádobáeh podle vynálezu vzniká ze skutečnosti, že bylo Vytvořeno rozebiratelnê míchadlo, ktoré umožňuje, aby s fermontačnim...

Míchadlo s pádly pro čiřiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 263737

Dátum: 11.04.1989

Autori: Procházka Vladimír, Vostrčil Josef

MPK: B03D 3/06

Značky: míchadlo, čiřiče, pádly

Text:

...roste, dosahuje se zkrácení flokuĺačnís 5 Ťho času a vytvářejí se vločky s lepšími separečními vlastnostmi,mají větší velikost i větší měrnou hmotnost, než při použití dosud známých míchadel. Rovněž příkon energie je mnohem niž ší, nebot konstrukce podle vynálezu klade vodě pouze minimální odpor, nutný k vytvoření potřebného viření.Na připojeném výkresu je na obr. l znázorněno míchadlo podle vynálezu s pádly z mřížoví a na obr. 2 míchadlo s...

Míchadlo krystalizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259485

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kučera Stanislav

MPK: C13F 1/02

Značky: míchadlo, krystalizátoru

Text:

...rovinný řez vedený osou válcové nádoby krystalizätoru.Podle tohoto obr. je krystalizátor tvořen nádobou l krystalizátoru. V nádobě krystalizátoru je umistěno míchadlo 3 krystalizátoru, tvořené poháněným otáčivým hřídelem 3 opatřeným rámovými míchacími elementy 1 a čepovými míchacími elementy Q, zasahujícimi do prostorů mezi trubkovými teplosměnnými patry É, která jsou mezi sebou propojena spojovacím potrubím 1. Spodní trubkové teplosměnné...

Axiální míchadlo pro míchání kapalin a vícefázových kapalných soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 256630

Dátum: 15.04.1988

Autori: Chaloupka František, Rybníček Zdeněk, Medek Jaroslav, Seichter Pavel

MPK: B01F 7/00

Značky: vícefázových, soustav, míchadlo, axiální, kapalných, míchaní, kapalin

Text:

...plochy se po délce lopatky plynule mění, přičemž u náboje dona- ~ huje hodnoty nejnižší, zatínco na konci lopat nejvyšší.Pro zajištění rovnoněrného průtoku kapaliny v celé průřezu níchadla ae přitom uhol náběžné plochy lopatky vzhledem k rovině rotace níchadla volí v roznezí 10 ° až 45 °, zatínco ůhel,který svírá náběžná plocha 5 odtokovou plochou v roznezí 120 ° až 165 °. Tím so docílí toho, že őhel sklonu lopntky se po délce lopatky...

Rotační axiální míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 256144

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hruban Konstantin, Kvasnička Jan, Lédl Jiří

MPK: B01F 7/00

Značky: axiální, míchadlo, rotační

Text:

...i délka tangenciální 1 cpatŘy, která se pohybuje v rozmezi 1,5 až 4 násohku šířky radiálni lopatky.Podle požadavků na dynamiku michání a podle technologických podmínek se volí rovněž orientace rozšířené tangenciální části radiálních lopatek. Při zvýšených požadavcích na homogenizační a čerpací účinky míchadla je výhodné uspořádání, při němž jsou tangenciální lopatky orientovány směrem nahoru. Při nízké hladině kapaliny a v případě potřeby...

Radiálně diagonální míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 256103

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jaroměřský Jaroslav, Pešl Luboš, Seichter Pavel, Khol Miroslav, Kaufmann Oldřich, Vítek Oto

MPK: B01F 7/26

Značky: diagonální, míchadlo, radiálně

Text:

...a odolnosti konstrukce míchadla proti cyklickému namáhání. Pomocí diagonálních lopatek s axiálním vstupem a radiálním výstupem je možno snížit vliv obracení pxoudu kapaliny na čerpací účinky míchadla na nejnižší možnou míru.Optimálního účinku a výrazného zlepšení čerpací funkce míchadla se přitom dosahuje při provedení, kdy průtočná kruhová plocha, opsaná axiálním vstupem diagonální lopatky,je stejná nebo větší než plocha válcová, opsaná...

Speciální dělené kotvové míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 255154

Dátum: 15.02.1988

Autori: Lédl Jiří, Bartošek Jan

MPK: B01F 7/18

Značky: míchadlo, dělené, kotvové, speciální

Text:

...s hřídelí šroubovým spojem a dolní díl je odnímatelně spojen s horním dílem dalším šroubovým spojem.vzdálenost spodního okraje horního dílu od spodního okraje spodního dílu je 0,8 až 1,2 násobek výšky ramena dílumíchadla a poměr průměru míchadla k výšce ramena horníhc nebo dolního dílu míchadla je 2.0 až 2,2 a zakřivení ramen odpovídá zakřivení vnitřní plochy dna nádoby a vzdálenost okraje spodního dílu od vnitřní stěny nádoby je 1,0 až...

Míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 244201

Dátum: 15.12.1987

Autor: Havlíeková Libuše

MPK: B01F 7/16

Značky: míchadlo

Text:

...e teprve tem již rozvinout. Dále, ohebné závesy dolních peter Ipdsobudí při vyuíu bydreulíckdnodporu ssmovolná nadzvednutí dolních peter do nćny nensího ląydreulíckâho odporu, čímž je( hnací ústrojí míchedls chráněno před přetíšenín. Vhodnou konstrukcí s vhodnou Milí ne dolním petře je možno modífíkovat práci míchedle tak, aby se ueueníne budto Ihutňovela,nebo rozrueovela a uvádäls do vznosu.osová poloha nižších peter by měla být udriovene...

Ponorné míchadlo poháněné tlakovým médiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251809

Dátum: 13.08.1987

Autori: Ditl Pavel, Hvížďala Jaromír

MPK: B01F 13/00

Značky: tlakovým, ponorné, médiem, poháněné, míchadlo

Text:

...konci s pevnou nosnou trubkou a na opačnám konci se clonou, přičemž pneumatický motor je opatřen míchecími remeny.Míchací zařízení podle vynálezu je podstatné jednoduäěí a lehčí, nez stávající míchadla, protože je docilováno rotačního pohynu přímo bez použití převodovek či variátorů a odpadá dlouhá otočná hřídel. Sníženou hrmotností je ulehčena manipulace při provádění údržby. odpadá údržba ucpávky ve víku, která je vždy z důvodu kmitání...

Rotační axiální míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 249840

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kvasnička Jan, Soukup Josef, Kvapil Jan, Hruban Konstantin

MPK: B01F 7/16

Značky: míchadlo, axiální, rotační

Text:

...zařízeních volit rovný tvar tangenciálních lopatek. Prohnutý nebo lomený tvar může být výhodný v případě požadavků na šetrnějěí proudění suspenze v některých technologických výrobách, případně z hlediska pevnostníhooTangenciální lopatky jsou v nejjednodušším případě k radiál» ním.1 opatkám připojeny nerozebíratelně, tj. kupříkladu svárem,anebo jsou zhotovený z jednoho kusu s radiální lopatkouo Výhodněj 451 je však uspořádání, při němž...

Míchadlo pro vymíchávání nepřístupných míst v míchací nádobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 249265

Dátum: 12.03.1987

Autori: Salvet Miroslav, Šrámek Jaroslav, Křovák Přemysl

MPK: B01F 7/16

Značky: vymíchávání, míchací, nádobě, míst, míchadlo, nepřístupných

Text:

...stacionár~ ním nárústům a usazcvání pevných částic, vláken apod., které jsou obsaženy V míchaném médiu.Na pŕiloženém výkrese jsou v nârysu schematicky znázorněny příklady míchadla podle vynálezu. Na obr. 1 je zobrazeno tzv. bezlopatkové míchadlo se dvěma přídavnými prvky tvaru prstence, které jsou nasazeny na těleso míchadľä e na obr. 2 turbíncvé míchadlo s přídąvnym prvkem podle vynálezu, který má rovněž tvar prstence a který je...

Axiální míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 248314

Dátum: 12.02.1987

Autori: Jaroměřský Jaroslav, Khol Miroslav, Vítek Oto, Seichter Pavel

MPK: B01F 7/00

Značky: míchadlo, axiální

Text:

...nejméně 1600 a Spodní náběžná plocha lopatek svirá s rovinou rotace michadla úhel menší než 75 °. Náběžné plochy lopetek jsou čtyřúhelnikového nebo trojúhelníkového tvaru. Horní okraj lopatek je opatřen ostřim, jehož úhel je 10 ° až 45 °. Počet lopatek se pohybuje od dvou.do osmi.U axiálního míchadla podle vynálezu se lomením listu lopatky podstatné zvyšuje pevnost lopatek bez zvětšování jejich tlouäřky, čímž se snižujehmdmutccíého míchadla a...

Bezlopatkové míchadlo se sacím nástavcem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247898

Dátum: 15.01.1987

Autori: Salvet Miroslav, Křovák Přemysl

MPK: B01F 9/20

Značky: bezlopatkové, sacím, nástavcem, míchadlo

Text:

...podle vynálezu v nárysu. í ANa obr. 1 je znàzorněno-toto míchadlo s válcovítým rotorem a nálevkovitě se zúžujícím sacím nàstavcem, na obr. 2s nàstavcem, který se pod dnem rotoru nálevkovitě rozširuje a je zde opatřen víkem, zatímco nade dnem rotoru se nálevko vítě zužuje a na obr. 3 je vàtcový nástavec se spodním vikem.Na obr. 1 je schematicky~znázorněno bezlopatkové míchedlo se secím nástavcem podle vynàlezu/a to v nárysu. Sestávà z...

Míchadlo pro homogenizační míchání vsádky fermentoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232858

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kvasnička Jan, Bláha Jaroslav, Sláma Vladimír, Brada Karel

MPK: C12M 1/02

Značky: míchadlo, homogenizační, vsádky, míchaní, fermentoru

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem míchadla je úspora energie a zvýšení výkonu oběžného kola. Podle vynálezu je náboj s hydrodynamicky profilovými oběžnými lopatkami upraven v usměrňovacím válci. Oběžné lopatky mohou být otočné a nastavitelné.

Míchadlo pro homogenizační míchání vsádky fermentoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232857

Dátum: 01.01.1987

Autori: Sláma Vladimír, Kvasnička Jan, Bláha Jaroslav, Pešl Luboš, Brada Karel

MPK: C12M 1/02

Značky: fermentoru, míchaní, homogenizační, míchadlo, vsádky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem míchadla je úspora energie a zvýšení výkonu oběžného kola. Míchadlo je tvořeno šikmotokým nábojem, na němž jsou uloženy oběžné lopatky, vytvořené jako radiální nebo zborcené, které mohou být navíc provedeny natáčivé. Na lopatkách může být umístěn sací disk.

Axiální míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 233055

Dátum: 01.01.1987

Autor: Klohna Josef

MPK: B01F 7/00

Značky: axiální, míchadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká axiálního míchadla, určeného pro homobenizaci, suspendaci, dispergaci a emulgaci kapalin. Axiální míchadlo je vyrobeno z mnohoúhelníkové desky, zuby jsou vytvořeny pomocí výřezů a jednostranně ohnuty. Míchadlo je možno použít v potravinářském, metalurgickém a vodohospodářském oboru.

Axiální míchadlo pro homogenizační míchání vícefázové kapalné směsi v chemických a biolochemických reaktorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 237504

Dátum: 15.12.1986

Autori: Pešl Luboš, Kvasnička Jan, Sláma Vladimír

MPK: B01F 7/18

Značky: míchadlo, reaktorech, axiální, kapalné, směsi, chemických, homogenizační, vícefázové, biolochemických, míchaní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká axiálního míchadla pro homogenizační míchání kapaliny s plynem a případně i tuhou fází, které je vhodné zejména pro použití v chemických a biochemických reaktorech - fermentorech. Zařízení podle vynálezu sestává z náboje a nejméně dvou lopatek, které jsou provedeny z obdélníkového nebo kosodélníkového profilu, a to ve tvaru šroubové plochy. Stoupání šroubové plochy je určeno poměrem požadované axiální rychlosti proudění k...

Axiální lopatkové míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 229285

Dátum: 15.08.1986

Autor: Klohna Josef

MPK: B01F 7/18

Značky: míchadlo, lopatkové, axiální

Zhrnutie / Anotácia:

Axiální lopatkové míchadlo je určeno pro mícháni kapaliny a plynu na mezifázovém rozhraní za účelem přestupu hmoty a homogenizace. Každá lopatka míchadla je vytvořena ze dvou skloněných ploch, svírajících vzájemně tupý úhel, přičemž plocha lopatky na obvodě svírá s rovinou otáčení míchadla menší ostrý úhel než plocha u náboje míchadla. Míchadlo je vhodné pro vertikální povrchové aerátory na provzdušňování vod.

Míchadlo barvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218805

Dátum: 15.04.1985

Autor: Lindner Siegfried

Značky: míchadlo, barvy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru polygrafie a polygrafického strojírenství. Řeší problém vytvoření spolehlivého pohonného ústrojí saní míchadla barvy pro barevnice tiskacích strojů. Problém je řešen tím, že na saních 1 je otočně uložen unášecí prstenec 5, opatřený na obvodu aretační drážkou 6 pro odpruženou kladku 7 a dvěma vybráními 10, 11, navzájem přesazenými o 180° pro střídavý záběr unášeče 13, přičemž unášecí prstenec 5 je pro zabezpečování nulové...

Zanášecí míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 218795

Dátum: 15.04.1985

Autor: Cyprián Karel

Značky: zanášecí, míchadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci míchadla, které umožňuje dávkování pevné látky do kapaliny během technologického procesu. Zanášecí míchadlo je podle vynálezu tvořeno vlastním míchadlem, spojeným s poháněcí hřídelí. Na této hřídeli je umístěn podávací šnek, opatřený pláštěm s hrdlem a víkem. Podávací šnek je spojen závěsem s víkem technologické nádoby a je opatřen nejméně jedním stíracím nožem.

Způsob mechanického míchání kapalinových suspenzí během vločkovacího procesu a kyvadlové míchadlo k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224565

Dátum: 01.10.1984

Autor: Tesařík Igor

Značky: suspenzí, procesu, míchaní, míchadlo, kapalinových, způsobu, vločkovacího, provádění, kyvadlové, mechanického, způsob, během

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob mechanického míchání kapalinových suspenzí během vločkovacího procesu kyvadlovým míchadlem a deskovými pádly, vyznačený tím, že se hlavní proud vločkující kapaliny vede sestupně a přitom se v nejméně dvou vodorovných rovinách opakovaně v příčném směru pročesává a rozděluje do příčných dílčích proudů a výsledná postupová rychlost proudu kapaliny a intenzita míchání se ve směru toku kapaliny v průběhu vločkování plynule snižuje o 5 až 80 %.