Patenty so značkou «metylmetakrylátu»

Spôsob zníženia obsahu kyseliny metakrylovej v surovom esteri metylmetakrylátu v priebehu jeho syntézy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279138

Dátum: 08.07.1998

Autori: Čučiaková Alžbeta, Belko Dušan, Uváček Emil, Hlavatý Tomáš, Skačániová Zuzana, Štúň Marián, Jančík Milan, Matúšová Mária

MPK: C07C 57/04, C07C 69/653

Značky: priebehu, metakrylovej, surovom, syntézy, spôsob, kyseliny, esteri, obsahu, metylmetakrylátu, zníženia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zníženia obsahu kyseliny metakrylovej v surovom esteri metylmetakrylátu v priebehu jeho syntézy z acetónkyánhydrínu, kyseliny sírovej a následnej esterifikácie metanolom, vydestilovávaním surového esteru cez rektifikačný nadstavec a refluxom pracích vôd 10-80 % obj., výhodne 50 % obj. Účinok sa prejaví znížením obsahu kyseliny metakrylovej a ďalších vedľajších produktov v surovom metylmetakryláte, ako aj zvýšením výťažku...

Způsob oddělení a čištění metanolu při reesterifikaci metylmetakrylátu butanoly a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270612

Dátum: 12.07.1990

Autor: Beránek Jan

MPK: C07C 69/54, C07C 67/03

Značky: způsob, zařízení, čištění, provádění, butanoly, způsobu, metanolu, tohoto, metylmetakrylátu, reesterifikaci, oddělení

Text:

...teoretických peter, při poměru zpětného toku ku destilátu až 51, kolona 5 až 20 teoretických pater při poměru zpětného toku ku destilá tu až 31 a kolona É až 25 teoretických pater při poměru zpětného toku ku destilátu až 51.Jako rozpouštědla případají v úvahu z výše uvedených typů látek např. dimetylpentany,haxan, heptan, cyklohexan, motyl-a dimetylcyklopentany, petroleter apod.Pri postupu prípravy butylmetakrylátu pod 1 e°tohoto vynálezu...

Způsob výroby metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264489

Dátum: 14.08.1989

Autori: Beránek Jan, Fiala Jiří

MPK: C07C 69/54

Značky: výroby, metylmetakrylátu, způsob

Text:

...rozpouití v organické tázi. síran železnatý zajištuje inhibici polymerace zejména pri amidsci. Płíznivě se zde projevuje také jeho působení na potlačení vedlejäích reskcí, které je zřejmě 2 porovnání kvalitstivnich analýz na tenkých vrstvách. Musí však být zajištěno. aby použitá surovina obeahovele jen zanodbetelné množství síranu železitého nebo aby nedošlo k jeho kvantitativnímu vzniku přímo při reekci oxidací prítomných vzdušným...

Spôsob inhibície polymerizácie reakčnej zmesi pri výrobe metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245334

Dátum: 15.12.1988

Autori: Murbach Erwin, Schurter Rolf, Georgiev Ivan Nikolov, Pissiotas Georg, Le Kong Hung, Radulov Peter Todorov, Gass Karl, Atanassov Atanas Kolev, Töpfl Werner, Meyer Willy

MPK: C07C 57/04, C07C 69/54

Značky: reakčnej, inhibície, zmesí, metylmetakrylátu, spôsob, výrobe, polymerizácie

Text:

...zo- súboru zahŕňajúcehuo N-izopnopyl-Nľdifenyl-p-iľenylendiamín, 4-amíoodifenylamín a destilačné zbytky získané ooddestilovaním -i-aminodiiřenylamínu z reakčnej zmesi získanej reakciou 4-amínodifenylaminu s acetónom a vodíkom.Výhodou tohoto- postupu inhibovania v porovnaní s doterajším je okrem už uvedenejnízkej koncentrácie asi Z-krát vyššia účinnosť, Tá sa zvyšuje synergickým pôsobením vedľajších produktov, ktoré sú prítomné vI...

Sposob inhibovania polymerizácie metylmetakrylátu v priebehu jeho syntézy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254236

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čučiak Jozef, Skačániová Zuzana, Kaláb Vladimír, Čučiaková Alžbeta, Chovanec František, Grenčár Milan

MPK: C07C 57/04, C07C 69/54

Značky: spôsob, metylmetakrylátu, polymerizácie, syntézy, inhibovania, priebehu

Text:

...je zmesou fenotiazínu a jednej zložky zo súboru látok N-izopropyl-Nídifenyl-p-fenyléndiamítnu alebo destilačných zbytkov získaných z destilácie 4-amíno-difenylamínu v hmot. pomere 10,5 až 12, s výhodou 1 1.Proti známym spôsobom inhíbovavnia reakčnej zmesi, vyznačuje sa postup podľa v-ynálezu vyšším, synergickým účinkom v porovnaní s pridávalním samotného tenotiazínu, či niektorej z popísaného- súboru látok na báze 4-»amíno-udifenylamínu.Vplyv...

Spôsob výroby metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244592

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bieánek Bedoich, Ondoej Antonín, Kubín Sáva, Prskavec Josef

MPK: C07C 69/54, C07C 57/04

Značky: spôsob, výroby, metylmetakrylátu

Text:

...po-mere 12,46 pri teplote max. 80 stupňov Celsia, zmes sa vyhreje na 120 až 150 °C s výhodou na 135 °C pri zádrži 5 až 30 minút s výhodou 15 minútj. Reakčná zmes sa ochladí na 50 až 80 °C s výhodou 70 °Cj a do tejto reakčnej zmesi sa pridá ďalší mól acetónkyanhydrínu. Zmes sa vy 4hreje na 120 až 150 °C s výhodou 135 °C pri zádrži 20 až 50 minút s výhodou 30 m 1 nüt. Potom sa prevedie o sebe známym spôsobom esteriľikácia vo vodnom prostredí. Z...

Způsob vytváření hydroizolační vrstvy na povrchu betonových prvků při jejich výrobě za použití metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238783

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hradec Miroslav, Moravec Vladimír, Holý Evžen

MPK: C04B 26/06

Značky: metylmetakrylátu, prvků, vrstvy, použití, způsob, hydroizolační, výrobe, vytváření, povrchu, betonových, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytváření hydroizolační vrstvy na betonových prvcích při jejich výrobě za použití metylmetakrylátu, při němž se na formopodložku opatřenou separačním prostředkem nanese nalitím nebo nástřikem kapalný monomér metylmetakrylát, iniciovaný 0,01 až 5 % hmot. organického peroxidu (dibenzoylperoxid) a případně 0,05 až 2,5 % hmot. organického redukčního činidla (benzoin). Poté se provede výroba betonového prvku, včetně případné výztuže a tepelně...

Spôsob výroby metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235570

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hudec Zdeno, Čučiaková Alžbeta, Kaláb Vladimír, Grečnár Milan

MPK: C07C 69/54

Značky: výroby, metylmetakrylátu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje spôsob výroby metylmetakrylátu z acetonkyanhydrínu amidáciou kyselinou sírovou a nasledujúcou esterifikáciou metanolom v dvoch stupňoch, pričom v prvom stupni sa pridá pri 50 až 70 °C metanol v množstve 1 až 2 moly na 1 mol acetónkyanhydrídu a voda v množstve 3 až 5 molov na 1 mol acetónkyanhydrínu, zmes sa vyhreje k varu a nechá 1 až 2 hodiny refluxovať. Potom sa pridá v druhom stupni ďalší metanol v množstve 0,5 až 1 mol na...

Spôsob spracovania odpadných kyslých síranových lúhov po esterifikácii z výroby etyl- alebo metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232611

Dátum: 15.12.1986

Autori: Čučiak Jozef, Chovanec František, Letz Štefan, Grečnár Milan, Čučiaková Alžbeta

MPK: C07C 69/54, C01C 1/24

Značky: esterifikácii, lúhov, etyl, výroby, odpadných, spracovania, kyslých, síranových, spôsob, metylmetakrylátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spracovania odpadných kyslých síranových lúhov z výroby etyl- alebo metylmetakrylátu po esterifikácii tak, aby sa získal alkohol nezreagovaný v priebehu esterifikácie na príslušný ester a ktorý ostáva viazaný na kyselinu sírovú. Toto sa dosiahne hydrolýzou zriedených kyslých odpadných lúhov na obsah kyseliny sírovej 15 až 35 % hmot. pri teplote 90 až 110 °C. Takto sa získa cca 95 % z príslušného alkoholu ostávajúceho v odpadných...

Spôsob výroby metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236998

Dátum: 01.10.1986

Autori: Balák Jiří, Letz Štefan, Polievka Milan

MPK: C07C 69/54

Značky: spôsob, výroby, metylmetakrylátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje spôsob výroby metylmetakrylátu, pri ktorom je východiskovou surovinou acetónkyanhydrin. Z neho pripravený metakrylamidsulfát sa esterifikuje v prvom stupni 1,5 až 2 mólmi metanolu, počítané na acetónkyanhydrin, v druhom stupni sa esterifikuje 0,05 až 1 mólom metanolu. Za kontinuálneho oddestilovánia metylmetakrylátu. Ďalej sa esterifikačná zmes riedi vodou v hmotnostnom pomere 3 : 1 až l : 1 za vydestilovania metylmetakrylátu a...