Patenty so značkou «metylesteru»

Spôsob prípravy metylesteru kyseliny 3-[(4S)-8-bróm-1-metyl-6-(2-pyridinyl)-4H-imidazo[1,2- a][1,4]benzodiazepín-4-yl]propiónovej alebo jej benzénsulfonátovej soli a zlúčeniny použiteľné pri tomto spôsobe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19987

Dátum: 15.09.2010

Autori: Schumacher Andreas, Tilbrook Stuart Gary, Emmenegger René

MPK: C07D 213/18, C07D 213/16, C07D 401/04...

Značky: benzénsulfonátovej, spôsob, přípravy, kyseliny, metylesteru, a][1,4]benzodiazepín-4-yl]propiónovej, tomto, zlúčeniny, 3-[(4s)-8-bróm-1-metyl-6-(2-pyridinyl)-4h-imidazo[1,2, použitelné, spôsobe

Text:

...spracovanie Wčistenéhopôsobenie trietylamínu na reakčnú zmes, zriedenie etylacetátom, premytievodnými roztokmi anakoncentrovanie, čím sa získa pena, pôsobeniekatalytického množstva kyseliny p-toluénsulfónovej na túto penu,neutralizáciu roztoku hydrogénuhličitanom sodným aizoláciu zlúčeninyWO 2008/007071 opisuje spôsob prípravy bezylátovej soli P vyššie uvedenej zlúčeniny vzorca F pridaním kyseliny benzénsulfónovej do roztoku tejto...

Nové formy CDDO metylesteru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11875

Dátum: 14.08.2008

Autori: Kral Robert, Walling John, Jonaitis David, Parent Stephan

MPK: A61P 35/00, A61K 45/06

Značky: formy, metylesteru, nové

Text:

...celulózy ako je ftalát hydroxypropylmetyl celulózy, poIy 1-(2-oxo 1-pyrrolidinyl)etylén alebo jeho kopolymér, ako je PVPNA a kopolymér kyseliny metakrylovej ako je kopolymér etyIakrylát-kyseliny metakrylovej (11).0012 Ďalšou príkladnou pomocnou látkou v tomto zmysle je kopovidon, čo je kopolymér 1-vinyI-2-pyrrolidon- vinylacetátu (32).0013 Obrázok 1 znázorňuje chemickú štruktúru CDDO metylesteru.0014 Obrázok 2 predstavuje XPRD vzor...

Spôsob prípravy acetátovej soli metylesteru (2R,3S)-3-fenylizoserínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6805

Dátum: 22.02.2007

Autori: Weber Beat, Mitzel Frieder, Ciceri Daniele, Gabetta Bruno, Vignola Nicola

MPK: C07C 227/00, C07C 233/00, C07C 229/00...

Značky: 2r,3s)-3-fenylizoserínu, spôsob, acetátovej, přípravy, metylesteru

Text:

...čím sa získa zmes diastereomérnych soli. (2 S,3)-3-fenyIizoserlnamid môže byť získaný v enantiomérne čistej forme po rekryštalizácii zvhodných rozpúšťadiel. Avšak stereogénne centrum O 2 je stále v S-konñgurácii a na obrátenie konfigurácie sú potrebné ďalšie kroky aminoskupina musí byt chránená acetylovou skupinou a skupina 2-OH musí byt prevedená na svoj metánsulíónový derivát, aby sa získala oxazolinová zlúčenina, na ktorú sa pôsobí...

Spôsob prípravy metylesteru N-(2,6-dimetylfenyl) alanínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264833

Dátum: 12.09.1989

Autori: Gvozdjaková Anna, Konečný Václav, Mikulášek Slavoj

MPK: C07C 101/08

Značky: alaninu, spôsob, n-(2,6-dimetylfenyl, metylesteru, přípravy

Text:

...ktorý sa využíva V poľnohospodárskych ochranných príprav kách.zlúčenina podľa vynálezu je využiteľná na prípravu vysokoúčinných herbicídnych prípravkov samostatne, alebo v zmesi s inými zlúčeninami, alebo ako medziprodukt pre čalšiu syntézu.Teraz sme zistili, že látka vzorce Isa pripravuje spôsobom, ktorý spočíva V reakcii 2,6-dimetylanilínu s metylesterom kyseliny alfa-brómpropiônovej v prostredí dioxánu pri 150 °C až 160 °C za...

Spôsob izolácie metylesteru kyseliny (2Z,8Z ) -dekan-2, 8-dien-4, 6-diinovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 240341

Dátum: 15.06.1987

Autori: Picka Václav, Doušová Jaroslava, Tošnár Pavel

MPK: C07C 69/587, A01N 37/06

Značky: dekan-2, izolácie, metylesteru, 8-dien-4, spôsob, kyseliny, 6-diinovej, 2z,8z

Text:

...Pharmazle 24,409, 1969.Rastliny Matricaria chamomilla L. sa pestujú veľkoplošne ako surovina pre farmaceutický priemysel. V porastoch sa však popri M. chamomilla najčastejšie vyskytuje M. inodora, ktorá v neskorších vegetačných fázach prerastá nižšie rastliny M. chamomilla. Ak sa takýto porast zberä a zo zelenej hmoty sa s vodnou parou vydestiluje éte 4rický olej, tento olej spravidla nevyhovuje liekopisným požiadavkám. Olej obsahuje 60 až...

Spôsob oxidácie zmesi p-xylénu a metylesteru kyseliny p-toluylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 232644

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hronec Milan, Ilavský Ján

MPK: C07C 63/26, C07C 69/82

Značky: p-toluylovej, metylesteru, spôsob, oxidácie, kyseliny, p-xylenu, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata spôsobu oxidácie zmesi p-xylénu a metylesteru kyseliny p-toluylovej podľa vynálezu spočíva v tom, že reakcia sa uskutočňuje v prítomnosti heterogénnych kovových katalyzátorov obsahujúcich kobalt, mangán alebo ich zmes v pomere 0,1 až 99,9 dielov hmot. kobaltu ku 99,9 až 0,1 dielov hmot. mangánu alebo aspoň jeden z týchto kovov v zmesi s maximálne 50 % hmot. prvkov IV.A, IV.B, VI.A, VIII. skupiny Mendelejevovej periodickej sústavy,...

Spôsob výroby metylesteru kyseliny 2-chlór-3-(chlórfenyl)propionovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 231538

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kollár Jozef

MPK: C07C 69/612

Značky: 2-chlór-3-(chlórfenyl)propionovej, výroby, kyseliny, spôsob, metylesteru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby metylesteru kyseliny 2-chlór-3-(chlórfenyl)propionovej, ktorý je účinnou látkou progresívne využiteľnou v poľnohospodárstve pri ochrane obilných kultúr. Spôsob podľa vynálezu sa vykonáva tak, že sa pripraví zmes metylesteru kyseliny akrylovej, acetónu a katalyzátora mimo telesa reaktora, v reaktore sa vytemperuje na 40 °C a pridáva sa do nej p-chlorbenzéndiazóniumchlorid rýchlosťou odpovedajúcou udržaniu teploty v...

Způsob isolace metylesteru kyseliny 3a, 7a-diacetoxy-12a-metansulfonyloxy-5ß-cholanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 229882

Dátum: 15.04.1986

Autori: Halásková Jarmila, Schwarz Vladimír

Značky: metylesteru, způsob, kyseliny, 7a-diacetoxy-12a-metansulfonyloxy-5ß-cholanové, isolace

Zhrnutie / Anotácia:

Metylester kyseliny 3alfa,7alfa-diacetoxy-l2alfa-metansulfonylozy-5beta-cholanové se izoluje po skončené reakci metansulfonylchloridu s metylesterem kyseliny 3alfa,7alfa-diacetoxy-l2alfa-hydroxy-5beta-cholanové v pyridinu nalitím reakční směsi do ledem ochlazeného vodného roztoku minerální kyseliny, načež se produkt odsaje, promyje do neutrality a vysuší.

Způsob výroby metylesteru kyseliny /S/-5-acetyloxy-2-methoxykarbonyl-3-oxo-1-cyklopenten-1-octové

Načítavanie...

Číslo patentu: 225034

Dátum: 15.02.1986

Autori: Černý Miloslav, Kefurtová Zdena, Čapek Karel, Dědek Václav, Heřmánková Věra, Mostecký Jiří, Paleček Jaroslav, Stibor Ivan, Ježek Karel, Veselý Ivan, Jarý Jiří, Kubelka Vladimír, Čapek Antonín, Staněk Jan

Značky: metylesteru, způsob, výroby, s/-5-acetyloxy-2-methoxykarbonyl-3-oxo-1-cyklopenten-1-octové, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby metylesteru kyseliny /S/5-acetyloxy-2-metoxykorbonyl-3-oxo-1-cyklopen-ten-1-octové vzorce I, jeho enantiomeru, popřípadě jejich racemické směsi z /S/-/-/-2-acetyloxysukcinylchloridu vzorce III popřípadě jeho enantiomeru nebo jejich racemické směsi, vyznačující se tím, že se uvedené látky nechají reagovat se 4 až 6 ekvivalenty lithné soli metyltrimetylsilylesteru kyseliny malonové při teplotě od -80 °C do +30 °C, na vzniklou...

Způsob přípravy metylesteru kyseliny 2-naftyloxyoctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 216485

Dátum: 01.07.1984

Autori: Pscheidt Jiří, Schreiber Jiří, Janda František

Značky: kyseliny, 2-naftyloxyoctové, přípravy, metylesteru, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy kyseliny 2-naftyloxyoctové, která se používá jako růstový stimulátor, kondenzací 2-naftolátu a monochloroctanu sodného v molárním poměru 1 : 0,8 až 5, přičemž při přípravě roztoku monochloroctanu sodného nebo jeho směsi s 2-naftolátem je nutno dodržovat teplotu do 40 °C. Reakční směs se rychle vyhřeje na teplotu kondenzace a teplota se udržuje 4 až 14 hodin.

Způsob přípravy metylesteru kyseliny 2-naftyloxyoctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 216484

Dátum: 01.07.1984

Autori: Schreiber Jiří, Janda František, Pscheidt Jiří

Značky: přípravy, 2-naftyloxyoctové, metylesteru, způsob, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy metylesteru kyseliny 2-naftyloxyoctové, používaného jako aktivní komponenta pro herbicid na heřmánkovité plevele. Metylester kyseliny 2-naftyloxyoctové se připravuje esterifikací v nadbytku metanolu za katalytického působení kyseliny sírové, kdy po esterifikaci se reakční směs naředí vodou za intenzivního míchání a získá se produkt ve formě granulí.