Patenty so značkou «metanolu»

Spôsob výroby propylénu z metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287532

Dátum: 15.12.2010

Autori: Rothaemel Martin, Holtmann Hans-dieter, Hack Marcus, König Peter, Koss Ulrich

MPK: C07C 11/06

Značky: spôsob, výroby, propylenu, metanolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby propylénu z metanolu, pri ktorom pary metanolu na prvom katalyzátore zreagujú na prvú parnú zmes obsahujúcu dimetyléter a z prvej parnej zmesi obsahujúcej dimetyléter sa na tvarovo selektívnom zeolitovom katalyzátore pentasilového typu vyrobí produktová zmes obsahujúca propylén, ktorého podstata spočíva v tom, že sa tvarovo selektívny zeolitový katalyzátor pentasilového typu umiestni ako náplň do aspoň dvoch v...

Spôsob prípravy arylpiperidínových derivátov metanolu a spôsob výroby paroxetínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281977

Dátum: 26.07.2001

Autor: Callander Sidney Edward

MPK: C07D 211/22, C07D 211/88, C07D 405/12...

Značky: přípravy, arylpiperidínových, derivátov, metanolu, výroby, spôsob, paroxetínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy zlúčeniny so vzorcom (I), v ktorom R3 je vodík, C1-6 alkyl alebo C1-6alkylaryl, redukciou zlúčeniny so vzorcom (II), v ktorom R3 je rovnako určené ako vo vzťahu k vzorcu (I) a R4 je C1-6 alkyl, na redukciu sa použil dibóran.

Sposob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu na striebornom katalyzátore

Načítavanie...

Číslo patentu: 260370

Dátum: 15.12.1998

Autori: Juhás Stanislav, Miškoc Anton, Lichvár Milan, Oleárnik Miroslav, Vysoký Ladislav, Žedényi Mikuláš, Butkovský Ľudovít, Olejník Vincent

MPK: C07C 47/055

Značky: striebornom, dehydrogenáciou, výroby, metanolu, formaldehydu, katalyzátore, spôsob, oxidačnou

Text:

...striebra SU 358 310, PL 122 783, US 4 416 215, US 4424 397, EP 0003 348 pripravené rôznym spôsobom, prípadne striebro povrchovo modifikované PL 117 567, GB 2121787, US č. 1 968 552, DE 3 143 704, EP 0 079 490 alebo striebro nanesené na nosiči pomocou rozkladu strieborných solí organických kyselín GB 2 086 763 alebo striebro V kombinácii s prechodnými kovmi tiež pripravené pomocou rozkladu strieborných solí organických kyselín US 4 005...

Sposob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu na striebornom katalyzátore

Načítavanie...

Číslo patentu: 260369

Dátum: 15.12.1998

Autori: Olejník Vincent, Miškoc Anton, Butkovský Ľudovít, Žedényi Mikuláš, Juhás Stanislav, Oleárnik Miroslav, Lichvár Milan, Vysoký Ladislav

MPK: C07C 47/055

Značky: výroby, spôsob, oxidačnou, dehydrogenáciou, striebornom, katalyzátore, metanolu, formaldehydu

Text:

...Striebro GB 2 121787, DE číslo 3143704, EP 0079 490, PL 117 567, US č. 1968 552 alebo striebro nanesené na nosiči pomocou rozkladu strieborných solí or» ganických kyselín GB 2086 753, prípadne striebro v koncentrácii s prechodnými kovmi, tiež pripravené pomocou rozkladu strieborných. solí organických kyselín US číslo 4 005 049.Katalyzátor, striebro nanesené na pemze ako aj kryštaliclté striebiro sa môže používal aj po tzv. chemickej...

Spôsob prípravy metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281452

Dátum: 15.10.1991

Autori: Hansen John Bogild, Topsoe Haldor Frederik Axel

MPK: C07C 29/151

Značky: spôsob, metanolu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba metanolu reakciou syntézneho plynu obsahujúceho vodík a oxidy uhlíka, t. j. oxid uhoľnatý a oxid uhličitý, na pevnom lôžku katalyzátora na syntézu metanolu, pri ktorom syntézny plyn zreaguje za takých podmienok, za ktorých nastane kondenzácia metanolu na katalyzátore. Časť skondenzovaného metanolu sa môže recyklovať do nástrekového prúdu syntézneho plynu. Syntézny plyn obsahuje výhodne oxid uhoľnatý v množstve 0 až 70 % obj., oxid...

Způsob oddělení a čištění metanolu při reesterifikaci metylmetakrylátu butanoly a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270612

Dátum: 12.07.1990

Autor: Beránek Jan

MPK: C07C 67/03, C07C 69/54

Značky: provádění, tohoto, reesterifikaci, zařízení, butanoly, způsobu, metanolu, čištění, metylmetakrylátu, způsob, oddělení

Text:

...teoretických peter, při poměru zpětného toku ku destilátu až 51, kolona 5 až 20 teoretických pater při poměru zpětného toku ku destilá tu až 31 a kolona É až 25 teoretických pater při poměru zpětného toku ku destilátu až 51.Jako rozpouštědla případají v úvahu z výše uvedených typů látek např. dimetylpentany,haxan, heptan, cyklohexan, motyl-a dimetylcyklopentany, petroleter apod.Pri postupu prípravy butylmetakrylátu pod 1 e°tohoto vynálezu...

Způsob oddělení a čištění metanolu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270611

Dátum: 12.07.1990

Autori: Vodička Jan, Beránek Jan, Beneš Radomír

MPK: C07C 67/02

Značky: způsobu, tohoto, metanolu, čištění, provádění, zařízení, způsob, oddělení

Text:

...poměru zpětného toku ku destilátu až 31 a kolona É až 25 teoretických pater pri poměru zpětného toku destilátu 51.Pro esterifíkaci mohou být použity jakékoli alkoholy, které nedestilují spolu s metanolem a rozpouštědlem. Může sa jednat o alifatickú primární 1 sekundární, n- a izcalkoholy mající v molekule nejméně 5 atomů uhlíku, cykloąliíatická a alkylcykloalifatická alkoholy,substituované arylalkonoly či fsnoly. Reesterífikovat lze taká...

Způsob výroby kvasničných produktů z metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270333

Dátum: 13.06.1990

Autori: Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Volfová Olga, Kyslíková Eva

MPK: C12N 1/32

Značky: metanolu, způsob, výroby, kvasničných, produktů

Text:

...5 litrů a plněním 2,5 litru byla provedena Jednorázová kultivaca kvasinky Candida boidinii 2 na minerálním médiu s xylőzou. složení minerálního média bylo 1 litr vodovodní vody,3 g 101401 7 g KH 2 P 04 O,5 g MgS 04.7 H 200,l g NaCl 1.00 mg kvasničného extraktu a 10 /u biotinu. Xylóza byla pouzite v množství 3 g v l litru média. pH média během kultivaoa bylo udržovâno automaticky na konstantnívýši pH 3,0 dávkováním 3 1 hmot. KOH nebo NaOH a...

Způsob výroby kvasničných produktů z metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270332

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kmentová Miroslava, Volfová Olga, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav

MPK: C12N 1/32

Značky: produktů, metanolu, kvasničných, výroby, způsob

Text:

...dala katalůzy, redukovaný nikotinadenindinukleotid (RADE) a redukovaný glutathion (GSR).V zásad Je mozno při kultivacích postupovat dvoJím způsobem. Melaacvé výpalky lze přidat k minarělnímu médiu bud Jednorázově na počátku Iermentaoe, nebo postupně v průběhu kultivaca v koncentraci 0,l až 0,3 hmot.V laboratorním mechanicky míchaném rermentoru e celkovým obJemem 5 la plnením 2,5 1 byla provedena neeterilní Jednorázová kultivace...

Sposob prípravy čistého metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259588

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hrubovčák Jozef, Čech Juraj, Patková Jolana, Škrovina Peter, Tkáč Igor, Žáková Ľubomíra, Fabušová Iva

MPK: C07C 31/04

Značky: čistého, spôsob, metanolu, přípravy

Text:

...požadovaná kvalita výsledného produktu vzhľadom na počet sa distribúciu častíc »a zároveň nedochádzalo k nadmernému zanášaniu membrán s najmenšou veľkosťou pórov. Používa sa sústavy filtrov s otv-ormi pórov o veľkosti 0,8 m, 0,45 m a 0,2 m..Spôsob prípravy je osvetlený na nasledovnom príklade.Vstupná surovina - metanol aikostnej triedy p. a. - sa analyzoval podľa ČSN 68 6484. Obsah kovov sa stanovil metódou AAS. Z nameraných hodnôt sa...

Spôsob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258698

Dátum: 16.09.1988

Autori: Butkovský Ľudovít, Juhás Stanislav, Žedényi Mikuláš, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Oleárnik Miroslav

MPK: C07C 47/058

Značky: dehydrogenáciou, formaldehydu, oxidačnou, spôsob, výroby, metanolu

Text:

...zlúčenioa (US 4198 351.Plynná zmes pripravená v sytiacom zariadení s výhodou zbavená mechanických nečistôt, pripadne kvapiek DE 2 114 370 sa prehrieva na- tepllotu 360 až 390 K a prechádza katalytickým lôžko-m o teplote 8231 023 Kelvinla. Katalyzátor môže byť uložený v kontaktnom koši DE 2173 938, DE 2545104,US 2 745 722, alebo na kovovej podložka priamo na trúbkovnici výmennika tepla DE 1642 S 155, CS 225 301, CS 227155). Uloženie...

Spôsob odstraňovania metanolu a/alebo vody z uhlovodíkov C3 až C5

Načítavanie...

Číslo patentu: 257133

Dátum: 15.04.1988

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Balák Jiří, Kavala Miroslav

MPK: C10G 21/16, C07C 7/08

Značky: uhľovodíkov, metanolu, spôsob, odstraňovania

Text:

...obohacovacia časť má 22 a ochudobňovacia 15 teoretických stupňov opatrené rektifikačuou hlavou, kontinuálnym varákom a dvoma nástrekovými miestami). Nastrekuje sa 100 g.h 1 na 16 teoretický stupeň pri teplote 20-30 °C a do vrchnej časti na 38. teoretický stupeň etylénglykol v množstve 80 cmľh pri teplote 20 až 24 °C. Destilát sa zachytáva v dvoch vymrazovačkäch za destilačnou hlavou (výmenník tepla v destilačnej hlave sa temperoval na -10...

Způsob zvýšení výroby terc. amylmetyléteru ze selektivně hydrogenované C .sub.5.n. – frakce a z metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243834

Dátum: 15.06.1987

Autori: Filippov Petr, Balcárek Jaroslav, Jandeeka Radomír, Macháeek Václav, Frána Oldoich, Havel Petr, Moravec Jan

MPK: C07C 43/04

Značky: hydrogenované, frakce, terč, způsob, výroby, selektivně, metanolu, sub.5.n, zvýšení, amylmetyléteru

Text:

...75 až 90 °Cva objemové rychlosti celé směsi, čerstvá s recyklovaně, 1.5 až 2,5 hl, a to v reakčním prostoru rozděleném na dvě části s objemovýmVýchozí C 5-frskce může pocházet z tepelného štěpení uhlovodíků nebo z kstalytickeho krakování uhlovodíků a je hydrogenací zbavena dienů a acetylenů.Rozbor postupu podle vynálezu přináší vysvětlení nejdůležitějších nových rysů, které výrobu TAME zproduktivñují. Z rozboru také vyplývají lépe výhody...

Spôsob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239592

Dátum: 15.06.1987

Autori: Gašpar Alojz, Novák Ivan, Berek Dušan, Abrahám Ladislav, Jehlár Peter

MPK: C07C 47/055

Značky: oxidačnou, metanolu, formaldehydu, dehydrogenáciou, výroby, spôsob

Text:

...koncových plynov do reakcie sa dosiahne nariedemeplynnej reakčnej zmesi vstupujúcej na katalyzátor, čím sa jednak zvýši tepelná kapacita k viazaniu časti reakčného tepla uvoľneného exotermickými reakciami, jednak V dôsledku nariadenia sa posunie rovnováha dehydrogenačnej reakcie 2 doprava. Postup Jcdľa tohoto vynálezu umožní jednoduche, lacné- a bezpečné zvýšenie moto.vého pomeru vzduch/metanol. nad hodnotu 1,5, čím sa značne zvýši konverzia...

Spôsob čistenia metanolu z procesu výroby acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239088

Dátum: 01.06.1987

Autori: Klausmann Vijtech, Németh Imrich, Bizmár Jozef, Škubla Pavol, Waradzin Walter

MPK: C07C 31/04, C07C 11/24, C07C 29/74...

Značky: spôsob, výroby, acetylénu, metanolu, čistenia, procesu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstránenie C3, C4-acetylénov, olefínov, diolefínov, čpavku a iných prchavých látok z metanolu v procese výroby acetylénu. Tento ciel sa dosiahne stripovaním parami metanolu v kolóne pri atmosferickom tlaku a teplote na hlave kolóny 40 až 64 °C. Plyny opúšťajú kolónu cez deflegmátor. Metanol sa privádza na hlavu kolóny a odplynený metanol sa odťahuje z varáku na ďalšie použitie.

Spôsob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238445

Dátum: 15.05.1987

Autori: Pašek Josef, Lichvár Milan, Juhás Stanislav, Zlacký Alojz, Komora Ladislav

MPK: C07C 47/02

Značky: spôsob, formaldehydu, metanolu, výroby, oxidačnou, dehydrogenáciou

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zníženie energetickej náročnosti odstránením nutnosti používania rektifikácie pri výrobe formalínu s nízkym obsahom metanolu a efektívne riešenie ekologických dôsledkov technológie výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu na striebornom katalyzátore. Uvedený účel sa dosiahne tým, že k plynom vystupujúcim z absorpčného stupňa procesu sa pridáva kyslík alebo plyn obsahujúci kyslík v množstve 0,02 až 2,0 móly...

Sposob výroby formaldehydu z metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250591

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kupec Pavol, Koudelka Ladislav

MPK: C07C 47/04

Značky: formaldehydu, výroby, metanolu, spôsob

Text:

...rektifikačnej kolóny. Po predbežnom ochladení na 100 až 120 °C vstupuje plynná zmeš do sekundárneho chladiča,kde sa nepriamo chladí zmesou čerstvého a regenerovaiíého metanolu, ktorý cirkuluje medzi sekundárnym chladlčom na aparátom, v ktorom sa pripravuje syntézna zmes pre reakciu. Metanol sa zohreje na teplotu 64 až 69 °C podla pracovného tlaku a sčasti sa odparí, čím sa pokryje časť potreby tepla 20 až 3 D 0/0 na prípravu syntéznej...

Spôsob výroby formaldehydu z metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221880

Dátum: 15.06.1985

Autori: Jančár Štefan, Kováč Jozef, Ridarský Andrej, Koudelka Ladislav, Butkovský Ľudovít, Vasiľ Pavol, Bodajla Michal

Značky: formaldehydu, metanolu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby formaldehydu oxidáciou a dehydrogenáciou metanolu kyslíkom alebo kyslík obsahujúcim plynom, prípadne za prítomnosti vodnej pary pri zvýšených teplotách. Podstatou vynálezu je vysoké plošné zaťaženie strieborného katalyzátora, ktorého účinok sa prejavuje vo vyššom stupni konverzie metanolu, zvýšenej výťažnosti, zvýšení životnosti katalyzátora, zvýšenej výrobnosti zariadenia a tým aj v priaznivých technicko-ekonomických podmienkach...