Patenty so značkou «měrná»

Měrná kyveta pro stanovení absorpce světelného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 267610

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pavlíček Zdeněk, Žemlička Jan, Hejl Milan, Tříska Aleš, Barta Čestmír

MPK: G01N 21/00

Značky: světelného, záření, kyveta, stanovení, měrná, absorpce

Text:

...ze zdroje Ž svetelného zàření, ktorý je od svého vstupu 1 do měrné kyvety střídavč ocrálí od víka A a 3 mérné kyvety a po n odrazech opustí výstupem jj měrnou kyvetu.Na bckorysu celého zařízení na obr. A je uvedena usporádání celého zařízení včetně zdroje Q světelného zárení a detektoru lg světelného zátení.Na obr. 5 je zakreslena dráha světcĺnćho paprsku Z v půdorysném průmětu. Měrná kyveta je v tomto případě tvoŕena pouze jedním...

Měrná kyveta pro stanovení absorbce světelného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 266826

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hejl Milan, Barta Čestmír

MPK: G01N 21/03

Značky: kyveta, stanovení, světelného, měrná, absorbce, záření

Text:

...světelného paprsku je zajištěna jeho relativně dlouhá celková dráha v měřeném prostředí, čímž se dosahuje zvýšení citlivosti a přesností měření.obdobných výsledků lze dosáhnout řešením měrné kyvety tvořené vnějším pláštěm uzavřeným dvěma víky podle vynálezu. Podstatou vynálezu je, že vnitřní funkční povrch vnějšího pláště je pokryt reflexní vrstvou, například z hliníku, popřípadě V místě posledního z odrazu světelného paprsku před výstupem z...

Průtočná měrná cela pro měření absorpce procházejícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 265142

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vodička Luděk, Březina Milan, Moravec Vladimír, Kříž Josef

MPK: G01N 21/03

Značky: průtočná, absorpce, procházejícího, měření, měrná, záření

Text:

...cely s krátkou optickou délkou, kterou je možno poměrně snadno měnit použitím těsnění různé síly, a zhotovit celu s poměrně malým hydrodynamickým odporom.Vynález je blíže popsán na několika příkladech provedení a podle připojených výkresů,kde je na obr. 1 - řez celou základního provedení a pohled na okénko cely tohoto provedení obr. 2 - řez celou a pohled na okénko, kde jsou v místech vstupního a výstupního otvoru vytvořena zkosení obr. 3 -...

Měrná stolice zařízení pro metrologickou kontrolu vah

Načítavanie...

Číslo patentu: 262724

Dátum: 14.03.1989

Autori: Václavík Karel, Bořil Zbyněk

MPK: G01G 23/01

Značky: stolice, metrologickou, měrná, kontrolu, zařízení

Text:

...je to, že dochází ke zkreslování hodnoty výsledné síly zatěžovacích prvků, která působí na indikač~ ní část kontrolního měřidla. To je způsobováno tím, že síly jednotlivých zatěžovacích prvků nejsou beze zbytku zachyceny indikačníčástí kontrolního měřidla. Tím pak dochází k chybám ve výsledcích metrologické kontroly vah.Uvedené nevýhody odstraňuje měrná stolice podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že zatěžovací prvky jsou jedním...

Měrná cela pro preparativní vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 256751

Dátum: 15.04.1988

Autori: Březina Milan, Kříž Josef, Vodička Luděk, Moravec Vladimír

MPK: G01N 30/06

Značky: chromatografii, preparativní, kapalinovou, měrná, vysokoúčinnou

Text:

...velikost cely a vzhledemk umístění kapilár do tohoto tělesa není možno celu zkrátit.Uvedené nedostatky odstraňuje měrná cela pro preparativnívysokotlakou kapálinovou chromatografii podle vyñálezu opatře 256751- 3 ná kapilárami pro přívod 9 odvod mobilní fáze. Cela je opatřena křemennýmí skly pro průchod měrného paprsku, která jsou sevřena deskemi. Jeho podstata spočívá v tom, že vstupní kapílára a výstupní kapilára jsou zeústěny do tělesa...

Měrná cela pro preparativní vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 256342

Dátum: 15.04.1988

Autori: Březina Milan, Kříž Josef, Vodička Luděk, Moravec Vladimír

MPK: G01N 30/62

Značky: vysokoúčinnou, měrná, preparativní, chromatografii, kapalinovou

Text:

...opatrené přívodem a2 258 342 odvodem mobilní fáze podle vynálezu. Cela je opatřena křemennymí skly pro průchod měrného paprsku, která jsou sevřena deskemi. Podstata spočívá V tom, že vstupní kapilára a výstupní kapílára jsou zavedeny do desky rovnoběžně s osou měrného paprsku a zaústěny do prostoru cely, tvořeného eliptíckým otvoreunupraveným v těsnění mezi křemenným sK 1 em a druhým křemenným sklem.Základní výhoda měrně cely podle vynálezu...

Měrná komora jednovtokového vodoměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225266

Dátum: 01.07.1985

Autori: Žoldák Ľubomír, Liška Miloš, Fridrich Dušan

Značky: vodoměrů, měrná, jednovtokového, komora

Zhrnutie / Anotácia:

Měrná komora je určena pro jednovtokové vodoměry vybavené otáčejícím se měrným lopatkovým kolečkem. Vynález zvyšuje hydrodynamické působení protékající kapaliny na lopatkové kolečko. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na horní ploše dna této měrné komory je provedeno alespoň jedno vzdouvací žebro zasahující do prostoru pod lopatkové kolečko. Je výhodné, jestliže na dolní ploše utěsňovací desky měrné komory vodoměru je rovněž provedeno alespoň...