Patenty so značkou «měřidlo»

Univerzální strukturně geologické měřidlo se zlepšenou orientovatelností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260221

Dátum: 15.12.1998

Autor: Dudek Josef

MPK: G01B 5/00

Značky: zlepšenou, měřidlo, orientovatelností, strukturně, geologické, univerzální

Text:

...osy otàčení zrcátka. Stejného účinku dosáhneme osvětlením téhož zrcátka např. důlní lampou a uvedením delší stranyreflexu, vrženého na kolej či jiný lineàrní prvek o známém směru, do směru tohoto prvku. Při použití dvojice navzájem kolmých, popř. libovolně vzájemné symetricky nastavitelných zrcátek osvětlených drobným zdrojem usměrněného světla, jehož osa je umístěna v osové rovině úhlu sevřeného oběma zrcátkya v této rovině je sklopné,...

Měřidlo pro ustavení vypínacích páček spojky motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 269398

Dátum: 11.04.1990

Autor: Skirka Otto

MPK: G01B 5/20

Značky: vypínacích, měřidlo, motorových, ustavení, spojky, vozidel, páček

Text:

...uprostřed provedeným průchozím otvorem 3, ve kterém je uložen upevňovací šroub Q. Ten je na jedné straně opatřen rukojetí 3, na druhé, a sice v místech průchozího otvoru, kuželovou vložkou§, která se vnější kuželovou plochou opírá o odpovídající kuželovou plochu rozpína cího pouzdra Q vytvořeného v místech čelní strany tě 1 esal. Upevñovací šroubg kuže 2 CS 269 398 B 1lovou vložku §přesahuje a na ni je uložen opěrný prostředek 1 například...

Měřidlo pro měření roztečí otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267216

Dátum: 12.02.1990

Autor: Oderský Adolf

MPK: G01B 5/14

Značky: roztečí, otvorů, měřidlo, měření

Text:

...provedení měřidla je vyobrazen na příložených výkresech, na nichž obr. 1 představuje jeho provedení v axonometrickém pohledu, obr. 2 jeho půdorys a obr. 3 pohled na uspo~řádání vnitřních gtran stójin267 216 K základové desce ł je běžnými upevňovacími prostředkyupevněna pevná stojina g, ve které jsou jednak nad sebou v krajních polohách vytvořeny průchozí otvory Q, jednak, rovněž nad sebou, jeden, případně dva úložné otvory g....

Způsob odměřování délek dřevěných stojek v nízkém porubu při dobývání škrabákovou soupravou a měřidlo k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263635

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vojkovský Oldřich, Zloch Václav

MPK: E21D 15/00

Značky: soupravou, délek, škrabákovou, způsobu, porubu, způsob, dobývání, dřevěných, nízkém, odměřování, tohoto, provádění, měřidlo, stojek

Text:

...V porubu se provádí V rámci technologie dobývaní s minimálním přerušením cyklu jednotlivých operací. odměření potřebné délky dřevěných stojek se provádí individuálne pro každou stojku v samotném místě jejich stavění. Na základě přesně zjištěná potřebné délky stojek je pak možno provést jejich výběr a stojky ukládat do zařízení pro stavění dževěných stojek. samotné měřidlo k provádění způsobu je jednoduché a účelne konstrukce, respektující...

Měřidlo mocnosti nízké sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262527

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vojkovský Oldřich, Zloch Václav

MPK: E21D 15/00

Značky: mocnosti, měřidlo, sloje, nízké

Text:

...údajů stupnice do stavěčú dřevěných stojek, apo dopravení do odměřenáho úseku tyto tam zabudovat. Mäřidlo podle vynilezu umožňuje praktickou realizaci dobývacích technologií ikrabâkovým zařízením s omezeným počtem pracovníků v porubu nízke eloje.Na připojených výkresoch je znázorněno příkladné provedení měřidla mocnoeti níské sloje podle vyntlezu. Na obr. 1 je toto měřidlo znázorněno v základní poloze v osovém řezu a na obr. 2 je ve stejnám...

Univerzální strukturně geologické měřidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 262360

Dátum: 14.03.1989

Autori: Dudek Josef, Dvořák Milan

MPK: G01B 5/00

Značky: univerzální, strukturně, měřidlo, geologické

Text:

...pravouhleho čtyŕúhelníka a madlo §, nejlépe rovnobežne s prvou płíložkou A a na konci upravené v pouzdro 1 ložiska. Čep 5 ložiska představuje upravený konec ramene g, ktere je kolme k prvé płíložce 5 a rovnoběžnás dvojicí hran druhé příložky §. Na vnějäích stranách ramene 2 jsou k němu pŕipevněnydvě nosné osy lg, k nímž jsou na konci kolmo připevněny ukazatelé sklonu ll.závěsná část 3 je tvołena dvěma vertikálními kotouči lg s úhloměrnou...

Měřidlo úchylky souměrnosti a rovnoběžnosti drážky pro klín v hřídeli

Načítavanie...

Číslo patentu: 261742

Dátum: 10.02.1989

Autor: Brůža Milan

MPK: G01B 5/24

Značky: souměrnosti, drážky, klín, rovnoběžnosti, hřídeli, úchylky, měřidlo

Text:

...Osově souměrné těleso 5 je eliptický válec.Těleso l při měření úchylky polohy drážky v hřídeli a při kalibraci měřidla podle etalonu dosedá rovinemi prizmatické drážky ne povrch měřeného objektu Q to je ne povrch měřeného3 281 742 hřídele nebo etalonu a osově souměrné těleso 5 je vloženo dodŕéžky pro klín měřeného objektu Q. Přiměření úchylky polohy a kalíbraci měřidla se pomocí ovládacího členu 1 čep 3 otáčí kolem své osy a současně...

Měřidlo pro kontrolu drážek závěsů turbínových lopatek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261467

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jeglík František, Odehnal Miloš, Kyzlink Josef

MPK: G01B 5/00

Značky: lopatek, měřidlo, drážek, turbinových, kontrolu, závěsu

Text:

...na přesnost opracovaných tvarů. Zvlášř vysoký poža 261 06 davek je kladen na rozměr rozteče, vzájemné přesazení drážek, obouetrannou rovnoběžnost drážek a jejich polohu.Závěsy lopatek se obrábějí automaticky na obráběcich oentrech na jedno upnutí při automatické výměně podle tvaru pěti až šesti nástrojů. Lopatka je pro obrábění upnuta v technologické peletě. Paletu tvoří přesně obroušená kostka, jejíž protilehlá čela jsou absolutně kolmá k ose...

Univerzální strukturně geologické měřidlo s rozšířeným použitím

Načítavanie...

Číslo patentu: 258892

Dátum: 16.09.1988

Autori: Dvořák Milan, Dudek Josef, Adámek Stanislav

MPK: G01V 3/08

Značky: rozšířeným, strukturně, univerzální, geologické, měřidlo, použitím

Text:

...łł.Zàvěsná část g je tvořena dvěma vertikálnimi kotouči gg s úhloměrnou stupnici,točně uloženými na osách łg a pevně spojenými se závěsem já, ve spodku závěsu łg je upravena průhledná horizontálni úhlomírná stupnice łâ tvaru mezikruži a jeho střed»je upraven v polopouzdro ložiska gg, kterým prochází dutý čep32 ukončený ukazatelem azimutů łg. dutý čep 31 je rádiálně i axiálně kluzně veden v polopouzdru ložiska łg a dutym čepem 31prochází...

Posuvné měřidlo pro měření kruhových výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244789

Dátum: 01.06.1988

Autor: Mocný Ernest

MPK: G01B 3/20

Značky: posuvné, kruhových, měření, výlisků, měřidlo

Text:

...o rozměrech kruhových výlisků také pohotově další údaj o jejich souměrnosti či nesouměrnosti, tj. 0 osové souměrnosti vnějšího a vnitřního průměru kruhového výlisku. Přípravek je snadno použitelný v provozních podmínkách, manipulaces ním je snadné a nenáročná na čas, výlisky není třeba přemistovat do vzdálených zkušeben apod.Příkladné provedení posuvného měřidla podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkresu v nárysu.Posuvné měřidlo...

Posuvné délkové měřidlo s posuvnou částí sestavenou z více dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242623

Dátum: 11.05.1988

Autori: Štipánek Jaroslav, Malach František

MPK: G01B 3/20

Značky: sestavenou, více, posuvné, délkové, dílů, částí, posuvnou, měřidlo

Text:

...a kvality opracování povrchu. Meteriálový odpad je proti výrobě homogenníposuvné částí několikanásobně nižší. V případě zmetkovitosti,která vzniká převážně ohybným provedením nonia, se vyřadí pouzeespodní díl anebo lze provést opravu přebroušením plochy s neníem, vytvoření nového nonia a o příslušnou hodnotu zmenšit tlouštku měřítka přebroušením zadní plochyDaläí výhodou je možnost výroby různých alternatív z hlediska nonické...

Měřidlo poloměrů oblouků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256831

Dátum: 15.04.1988

Autor: Břuska Otakar

MPK: G01B 5/20

Značky: oblouků, měřidlo, poloměrů

Text:

...určuje polo- měr. Měření je mnohem jednodušší a výsledky měření jsou přesnější než u běžných způsobü měření.Na přiložených výkresech je schematicky znázorněno měřidlo poloměrů oblouků podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněno geometrické rozmístění trojúhelníkových těles pro výpočet a na obr. 2 je znázorněno schematické uspořádání měřidla.Měřidlo poloměru oblouku 1 je tvořeno dvěma trojúhelníkovými tělesy rovnoramennýmí nebo...

Měřidlo pro měření a ustavování řezné geometrie důlních rozpojovacích orgánů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242125

Dátum: 01.02.1988

Autor: Sýkora Stanislav

MPK: G01B 3/56, E21C 35/00

Značky: měření, ustavování, důlních, orgánů, geometrie, řezné, měřidlo, rozpojovacích

Text:

...R (nm), x (mn). obr. 2 c - měření ponocného rozněru - rozteče nezí noži t (nn). Na obr. 33 Je echenaticky znázorněno měřění úhlů 04, -oó, d. 0. Na obr. 3 b - neření obvodoJého úhlu od počátku 0 ° ě 3600, na obr. 4 a 5 jsou znázorněny potřebné úhly a rozměry k přesnému ustaveni nebo proněření nožových držáků.- poloměr oetří špičky nože (mm)- vzdálenost středu špičky nože od rovíny tzv.Ľ - obvodový úhel středu špičky nože (°) 242125, - úhel...

Měřidlo napětí pilových listů rámových pil

Načítavanie...

Číslo patentu: 236282

Dátum: 01.02.1988

Autori: Plescher Eduard, Fontén Jiří, Vlastník Jiří Ing

MPK: B27B 3/32

Značky: napětí, listů, rámových, měřidlo, pílových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pilařských provozů v dřevozpracujícím průmyslu s účelem pro určování napětí, resp. po převodu napínací síly, pilových listů rámových pil nebo pilových pásů rámových pil, určených pro obrábění dřeva umělých hmot, kovů a pod. Podstatou vynálezu je souosé uložení snímače prodloužení pilového listu s nastavitelným dorazem v dutině prostupující oběma upínacími tělesy měřidla.

Průtokové měřidlo parametrů dýchání

Načítavanie...

Číslo patentu: 238002

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kohoutek Milan, Bareš Vítězslav, Hanusová Věra

MPK: A61B 5/08, G01F 1/66

Značky: měřidlo, parametrů, průtokové, dýchání

Zhrnutie / Anotácia:

Průtokovým měřidlem parametrů dýchání je možno synchronně měřit hodnoty tří základních parametrů plicní ventilace. V průtokovém měřidle se získá pomocí zmnožovacího členu otáček křídlového rotoru a pomocí snímače vhodný počet elektrických impulsů pro další zpracování ve vyhodnocovacím zařízení. V něm jsou impulsy integrovány a pomocí kalibračního obvodu je impuls vyhodnocen za jednotku objemu vzduchu 0,1 litr. Sumací těchto impulsů za každý...

Měřidlo skolios

Načítavanie...

Číslo patentu: 252180

Dátum: 13.08.1987

Autori: Jiroušek Václav, Charvátová Božena, Hořejší Stanislav

MPK: A61B 5/10

Značky: měřidlo, skolios

Text:

...vynálezu integąruje všechna potřebná měření, zvyšuje jejich přesnost,při vyšetřování Líspoří pracovníky, umožní rychlé vyšetření přímo V amulanci a není tndíž nutno pacienta odvádět do prostor,kde je k tomu zakreslena na svislé stěně vertikála. Umožní vyhodnocovat stav držení těla a páteře ihned číselné v příslušných hodnotách.Příklad provedení měřídla podle vynálezu je zobrazí-zn na výkresu, kde na obr. 1 je celkový políletl na měřidlo v...

Měřidlo předávaného tepelného výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236119

Dátum: 01.08.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: G01K 3/10

Značky: tepelného, měřidlo, výkonu, předávaného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měřidla předávaného tepelného výkonu, popřípadě tepla předaného za dané časové období, s diferenčním snímačem teplot ke snímání rozdílu teplot dvěma čidly, z nichž jedno je umístěno v prostoru, spojeném s vývodním potrubím nebo přímo ve vývodním potrubí, druhé čidlo (6) diferenčního snímače teplot je umístěno ve vývodním potrubí (20) pro odvod tekutiny o nižší teplotě z výměníku (1), v oblasti do níž směřuje tryska (4),...

Mechanické měřidlo sbíhavosti kol silničních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 251004

Dátum: 11.06.1987

Autor: Sysel Antonín

MPK: G01B 5/14

Značky: vozidel, měřidlo, sbíhavosti, mechanické, silničních

Text:

...schématicky znázorněn priklad provedení mechanického měřidla sbíhavosti kol eilničních vozidel podle vynálezu, kde na obr. 1 je pohled na měřidlo a na obr. 2 je pohled na měřidlo nasazené na kolech vozidla.Mechanická měřidlo sbíhavosti kol silničních vozidel podle obr. l a 2 sestáváz lanka l, na jBh 0 ž J 0 dn°m konci JB seřizovacím šroubkem g upevněn přestavitelný háček §. Druhý konec lanka volně prochází otvorem v základné Q a je upevněn...

Měřidlo pro rozměrové vyšetření rentgenových snímků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250405

Dátum: 15.04.1987

Autor: Čechová Erna

MPK: G01B 3/02, A61B 6/02

Značky: snímku, měřidlo, rozměrově, vyšetření, rentgenových

Text:

...početná část populace.je rovněž známý způsob vyšetřování šíře páteřního~ kanálu, při němž se pomocí rentgenového přístroje, vybaveného počítačem, vyhotoví transverzální tomografická vyobrazení jednotlivých obratlů páteře.Hlavní nevýhodou tohoto způsobu je velká radiační zátěž vyšetřovaného pacienta. Další nevýhodou jsou značné vysoké pořizovací náklady na potřebné zařízení.Uvedené nevýhody »odstraňuje měřidlo podle vynálezu, jehož...

Programovatelné sledovací měřidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 250399

Dátum: 15.04.1987

Autori: Růžička Miroslav, Novotný Jiří, Schiller Jiří, Zachata Jaroslav, Požárek Václav, Vyhňák Břetislav

MPK: G01B 7/00, B24B 49/00

Značky: sledovací, programovatelné, měřidlo

Text:

...na vstup kontrolní části 2 s havarijním výstupem 21 a měřicím výstupem 22, který je připojen na měřicí vstup 31 měřicí části 3 s odpojovacím vstupem 32 a posouvacím vstupem, na který je napojen výstup převodníku 4. Výstup z měřicí části 3 je současně připojen na vstupy rychlostní části 10, zesilovače 11 a logaritmiclté časti 12. Výstup rychlostní části 10 je připojen na rychlostní vstup 51 rychlostního komparátoru 5. Výstup zesilovače 11 je...

Měřidlo s odklápěcím zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 249655

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mirsch Miroslav, Staněk Jaroslav

MPK: G01B 5/12

Značky: zařízením, odklápěcím, měřidlo

Text:

...seetává z pístu l s tvarovanou částí. Píet.1 je umíetěn vo válci g, přičemž s tvarovanou částí píetu je v dotyku jednak táhlo 5 a jednak kladka 3 přes tlačnou pružinu 1. Kladka 1 je pevně spojene e hřídelem 2.K hřídeli 5 je připevněne měřicí hlavice Q, jejíž horní rameno łq s hornín seřizovacím šroubem g a s hornín dotekem 3,3 je spojene s pohyblivou částí horního snímače lg a s horní přítlačnou pružinou l. Dolní rameno g s dolním...

Měřidlo na měření souměrnosti břitů nástrčných vrtáků Wisabo

Načítavanie...

Číslo patentu: 234302

Dátum: 01.03.1987

Autori: Pěta Milan, Juřica Karel

MPK: G01B 3/14

Značky: nástrčných, měřidlo, souměrnosti, vrtáků, měření, břitů, wisabo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší rychlé proměřování kvality broušení břitů a jejich souměrnosti u vrtáků Wisabo. Měřidlo je vytvořené z tělesa s nábojem se zahloubením a jeho podstata spočívá v tom, že v dolních částech tělesa (l) jsou vytvořeny od sebe o 180° pootočené měřicí plochy (8). V zahloubení (3) náboje (2) je zalisován středicí čep (4), a spodní část náboje (2) okolo středicího čepu (4) tvoří dosedací plochu (5). Měřidlo lze využít ve všech...

Měřidlo průtoku kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237007

Dátum: 15.02.1987

Autori: Batka Luboslav, Lhota Jiří, Sýkora František

MPK: G01F 3/20

Značky: průtoku, měřidlo, kapalin

Zhrnutie / Anotácia:

Měřidlo průtoku kapalin řeší možnost přenesení doposud používaného měřidla průtoku plynů do oblasti měření průtoku kapalin, kde se vyžaduje měřit přesné množství kapalin při malých průtocích. Podstata řešení spočívá v tom, že odměrné komory s tvarovatelnými membránami, sevřenými vyztužujícími deskami, jsou opatřeny jak dorazy vymezující zdvih membrán z jedné krajní polohy do druhé krajní polohy a také otvory připojenými na spojovací kanály,...

Měřidlo pro měření od osy souměrnosti součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236005

Dátum: 01.02.1987

Autor: Skirka Otto

MPK: G01B 5/16

Značky: souměrnosti, měřidlo, měření, součástí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního provedení měřidla, kterým se přesně měří provedení součástí od jejich osy souměrnosti. Měřidlo poskytuje spolehlivé a přesné upnutí měřené součásti od osy souměrnosti a měření pomocí číselníkového úchylkoměru. Jeho podstata spočívá v tom, že na základové desce měřidla je upevněno základní těleso s vybráním provedeným od jedné boční strany ke druhé. Ve dnu vybrání jsou provedeny dvě souměrně sbíhavé drážky. V nich...

Univerzální strukturně geologické měřidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 247810

Dátum: 15.01.1987

Autori: Dudek Josef, Adámek Stanislav

MPK: G01B 5/00

Značky: univerzální, měřidlo, geologické, strukturně

Text:

...vertikální úhel sevřený příložnou částí l jejíž příložku 3 přikládáme na měřený planární prvek, tyčku 35 na měřený lineární prvek a závěsnou částí §, vyjadřuje sklonHorizontální úhel, sevřený příložnou částí l a orientační částí uvedenou do známého směru, např. směru osy důlního díla, představuje úhel sevŕený strukturním prvkem a známým směrem. Po předchozím jednorázovém nastavení hodnoty azimutu vztaženého směru pootočenímprůhledného kotouče...

Měřidlo vnitřních osazení a drážek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247771

Dátum: 15.01.1987

Autor: Hranáč Karel

MPK: G01B 3/22

Značky: osazení, drážek, vnitřních, měřidlo

Text:

...navazuje stykem na plochý dotyk indikátorového měřidlą. Pro ruční ovládání je měřidlo opatřeno rukojetí do níž vstupuje ovládací tlačítko.Výhody měřidla pre vnitřní osazení podle vynálezu spočívají v tom, že jím lze provádět měření vnitřních osazení a zápichü V různých, zejména menších rozměrech drážek 5 rychlým docílením výsledku bez zdlouhavého ctáčení mikrometrickým šroubem. Naměřená hodnota je rychle odečitatelná ze stupnice...

Měřidlo dělicího poměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230807

Dátum: 15.06.1986

Autor: Mates Jiří

MPK: G01B 3/00

Značky: dělícího, měřidlo, poměru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měření poměru délky dílčí části předmětu k jeho celkové, která je považována za vztažnou normu, neboli jednotkovou hodnotu. Tento případ se vyskytuje např. v oboru hematologické laboratorní praxe při určení hodnoty centrifugovaného hematokritu jako jednoho z parametrů při stanovení krevního obrazu. Účelem vynálezu je zlepšení přesností měření, přehlednosti a zjednodušení postupu měření. Uvedeného účelu se dosáhne takovým...

Kontrolní měřidlo kruhových vaček

Načítavanie...

Číslo patentu: 227863

Dátum: 15.04.1986

Autor: Kořínek Jaroslav

Značky: kruhových, kontrolní, měřidlo, vaček

Zhrnutie / Anotácia:

Kontrolní měřidlo kruhových vaček s negativními zuby, vyznačené tím, že na horní ploše obvodu válcové dutiny (2) tělesa (1) měřidla je úhloměrná stupnice (3), na které spočívá pohyblivý jezdec (4), upevněný na prstenci (7), obepínajícím těleso (1) měřidla, přičemž válcová dutina (2) je opatřena horní kontrolní ryskou (8) a dolní kontrolní ryskou (9) a do středu dna (10) dutiny (2) je nalisován válcový kalibr (11) s vodicím perem (12).

Adaptivní sledovací měřidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 219513

Dátum: 15.08.1985

Autori: Růžička Miroslav, Mirsch Miroslav

Značky: adaptivní, sledovací, měřidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení adaptivního sledovacího měřidla pro řízení zápichového cyklu na brousicím stroji, při němž se udržuje optimální nastavení i při měnících se podmínkách broušení včetně změny přísuvové rychlosti. Měřidlo sestává ze snímací hlavice, měřicí části, derivačního obvodu, logaritmických obvodů, dvou paměťových buněk a třídicích obvodů. Eliminuje se vliv filtru z části vyhodnocující rychlost úběru materiálu na výsledek výpočtu...

Měřidlo kuželových dutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214135

Dátum: 01.07.1984

Autori: Tláskal Zdeněk, Hruška Stanislav

Značky: měřidlo, dutin, kuželových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měřidel kuželových dutin. Stávající měřidla, zejména kuželové kalibry na barvu, nejsou dostatečně přesná a vyžadují velkou zručnost a zkušenost. Měřidlo sestává ze dvou vzájemně kyvně spojených mechanických částí se segmenty pro dosednutí na protilehlé povrchové přímky kuželové dutiny a z měřící jednotky vzájemné polohy obou segmentů. Alespoň jeden ze segmentů je opatřen ryskou pro kontrolu osové polohy měřidla anebo je jedna z...

Měřidlo entropie

Načítavanie...

Číslo patentu: 213639

Dátum: 01.03.1984

Autori: Šubert Ladislav, Mára Josef

Značky: měřidlo, entropie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měricího zařízení, určeného pro měření entropie náhodných procesů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává ze vstupního zesilovače, jehož výstup je připojen na analyzátor s integrátorem, na jehož výstup je napojen výpočetní blok a na výstup výpočetního bloku je připojen indikátor. Na analyzátor s integrátorem a výpočetní blok je napojen blok řídící logiky. Měřidlo entropie lze použít v praxi při hodnocení stavu různých...