Patenty so značkou «měřiče»

Pouzdro poměrového měřiče tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270358

Dátum: 13.06.1990

Autor: Klicnar Josef

MPK: G01K 1/14

Značky: tepla, měřiče, poměrového, pouzdro

Text:

...ulozene plombe e vruby opetřená můetkem zapadajícím do drážky části pouzdra. Podstatou vynálezu dále je. že vybrání V boönich atěnách obou protilahlých pouzder tvoří čelní otvor A valikoet je odvozene od profilu potrubí.Výhodou způeobu provedení pouzdra poměrováho měřiče teple podle vynálezu je to,že použitím obou částí pouzdra z vhodná houževnatá pleetioká hmoty, která navzájom do sebe zapadejí a pomocí speciálně tvarovaná plomby z...

Zapojení samokontroly limitního kapacitního měřiče neelektrických veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268714

Dátum: 11.04.1990

Autori: Techl Jiří, Bárta Karel

MPK: G01F 23/26

Značky: měřiče, limitního, kapacitního, veličin, samokontroly, zapojení, neelektrických

Text:

...51 napájecího bloku 5 je spojen s první klaćnou svorkou .1 je spojena s prvním záporným pőlem 4.2 napájecího bloku 5 a s prvni zápornou svorko2.5 vyhodnocovacího bloku g. Druhá kladné svorka 2.6 vyhodnocovacího bloku 3 je spojenes druhým kladným pőlem §§ napájecího bloku 5. Druhý záporný pól 4.4 napéjecího bloku Íje spojen s druhou zápornou svorkou 2.7 vyhodnocovacího bloku Š. První výstupní svorka2.2 vyhodnocovacího bloku 3 je spojene s...

Zapojení měřiče impedančních diskontinuit kabelových rozvodů, zejména anténních systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267278

Dátum: 12.02.1990

Autor: Varbanov Ivan

MPK: G01R 27/06, G01R 31/08

Značky: zapojení, kabelových, rozvodu, měřiče, diskontinuit, zejména, anténních, systému, impedančních

Text:

...impulsu, pracuje pouze na konstantním mezifrekvenčním kmitočtu, takže odpadá kmítočtová závislost chyby měření způsobené tímto článkem.Na připojeném výkresu je znaämnčno blokové schéma zapojení podle vyná 1 ezu,popsané dále.V zapojeníměřičeimpedančních diskontinuit kabelových rozvodů je výstup generátoru § impulsů s regu 1 ovate 1 noušířkou připojeu jednak na vstup prvního monostabilního obvodu 2, jednak na vstup druhého monostabilního obvodu...

Zapojení soupravy generátoru a měřiče celkového harmonického zkreslení nízkofrekvenčního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266776

Dátum: 12.01.1990

Autor: Krumphanzl Zdeněk

MPK: G01R 23/00

Značky: zapojení, harmonického, měřiče, nízkofrekvenčního, celkového, signálu, zkreslení, soupravy, generátoru

Text:

...je připojen k prvnímu vstupu prvního fázového detektoru ll. Druhý výstup fšzového posouvsče lg 90 ° je připojsn k prvnímu vstupu druhého fázového detsktoru gs s k prvnímu vstupu třetího fázového detektoru lg. Výstup prvního fázověho detektoru ll je připojen k druhému vstupu prvního fázového posouvsče g. výstup druhého tázového detektoru gg je připojen ke druhému vstupu druhého fázového posouvsče 2 s výstup třetího fázověho detektoru lg...

Zapojení průběžného měřiče složení kapalných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265877

Dátum: 14.11.1989

Autor: Halamíček Jiří

MPK: G01N 9/10

Značky: složení, zapojení, průběžného, kapalných, měřiče, směsi

Text:

...S kolíaáním výšky hladiny měřené ka» dovanou hodnotu.Hlavni o lomu měřené kapaliny Ž. ke kompenzaci vlivu změnpaliny Ž, která je re l a 2 vyplývá, že funkce odra Z uspořádání podle obr. b mohou být epojeny, zového kužele g a odrazového váleěku 25 bude vodorovná ploškapokud na vrcholu odrazového kužele nahražující horní základnu odrazového válečku 3 b. Současně jsou v osvětlovacim světlovodném svazku la i enímacisvětlovodná vlákna. složení...

Zapojení měřiče arytmického zkreslení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264602

Dátum: 14.08.1989

Autor: Kaufmann Zdeněk

MPK: H04L 21/02

Značky: měřiče, zkreslení, arytmického, zapojení

Text:

...klopného obvoduAQ se svorkou 53. svorka 3 je spojena se svorkou gg logického filtru 3, svorka gg se svorkou Z řídicího čítače 1, svorka 5 se svorkou gl měřícího čítače Q a svorka 53 se svorkouDatový registr á tvoří registry dat âg, âg, přičemž datové vstupy Ql, 23 prvé poloviny registru dat ââ jsou spojeny se svorkami gg, gg, vstupy Ql, gg druhé poloviny téhož registru dat 55 se svorkami gg, áä, datové vstupy Ql, Q prvé poloviny...

Zapojení bezkontaktního měřiče teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 263936

Dátum: 12.05.1989

Autor: Hakl Jaroslav

MPK: G01K 13/12

Značky: zapojení, teploty, měřiče, bezkontaktního

Text:

...jeho přesnost.Příklad zapojení obvodů bezkontaktního měřiče teploty pro měření teplot pohybujících se dílů je znázorněn v blokovém Sehematu na připojeném výkrese.ak je patrno z přiloženého blokovéhoschématu je iníračervená dioda 2 připojena přes odpor 8 na výstup zdroje 1 referenčního napětí a současně na vstup měřicího zesilovače 3, jehož výstup je spojen se vstupem špičkového detektoru 4 a vstupem komparačního obvodu 5. Výstup špičkového...

Zapojení číslicového generátoru a měřiče úrovně periodického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262810

Dátum: 11.04.1989

Autori: Padevět Jiří, Jeřábek David, Hylmar Jaroslav

MPK: G01R 23/00, G01R 29/02, H03K 4/02...

Značky: zapojení, generátoru, signálu, měřiče, úrovně, periodického, číslicového

Text:

...vstup pro referenční signál prvního digitálně-snslogovőho převodníku zje připojen výstup druhého digitálné-analogověhopřevodníku 2, na jehož vstup je připojen druhý výstup obvodu Q vstupu s výstupu s na jehož vstup pro referenční signál je při pojen refsrenční zdroj lg napětí nebo proudu, ktorý je současně připojen na referenöní vstup logsritnickóho nspčtově-časového převodníku 11, jehožvýstupyjsou připojeny na logioký obvod lg,jehož výstup...

Zapojení kapacitního měřiče výšky hladiny se signalizací poruchy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262308

Dátum: 14.03.1989

Autori: Jonáš Zdeněk, Šmejkalová Marie

MPK: G01F 23/26

Značky: zapojení, signalizaci, výšky, měřiče, kapacitního, hladiny, poruchy

Text:

...havarie.Příklad zapojení kapacitního měřiče výšky hladiny se signalizací poruchy ve spojovacím vedení podle vynálezu je znázorněn v blokovém schematu na připojeném výkrese.Celý kapacitní měřič výšky hladiny je rozdělen do dvou celků, které jsou navzájempropojeny spojovacím kabelem, který může být až několik set metrú dlouhý. První celektvoří kapacitní sonda 3. Druhý celek tvoří vyhodnocovací zařízení do kterého patří kmitočtový...

Zapojení pro řízení měřiče hmotnosti spotřeby těžkého paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 258052

Dátum: 15.07.1988

Autor: Rödig Jiří

MPK: G01F 1/76

Značky: těžkého, spotřeby, měřiče, paliva, řízení, hmotnosti, zapojení

Text:

...vývodem 172 válce 11.-Redukovaný výstup 32 redukčního venti lu 5 je apojen se vstupom gl třípolohovêho šoupâtka É. Atmosfée irický výstup gg třípolohovêho ěoupàtka Q Jespo 3 en a ątmosfêrou. Reguiační vývod Q třípolohovêho šoupátka Q je spojenie regulač-5 nim vývodemv 12 tlakové nádoby 1 Palivový vstup 31 tlakovéd nâdo- Aby 1 je spojen s výstupom gg elektrického venti 1 u~ 2. Výstup lgtlakové nàdoby 1 Je apojén S motorem. V t 1...

Zapojení bezkontaktního měřiče příčného rozměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257940

Dátum: 15.06.1988

Autor: Bydžovský Jan

MPK: G01B 5/10

Značky: rozměrů, zapojení, měřiče, bezkontaktního, příčného

Text:

...łgsnímkový obvod QÄ, jehož vstup je připojen na výstup řídioího osoilátoru 59. Nepětová výstupy g snímkového obvodu Qg jsou připojeny na vstupy rozdělovacího obvodu 2 Q,.jehož oba výstupy jsou připojeny jednak na vstupy blokovacího obvodu go, jednak na vstupy budícího stupně §§. První výstup lineárního obrazového snímače gs je přes první zesilovač A obrazového signálu přić pojen-na první vstup prvního komparátoru gł obrazového...

Obvod měřiče kapacit pro velmi nízké kmitočty v pásmu 0 až 0,1 Hz

Načítavanie...

Číslo patentu: 253505

Dátum: 12.11.1987

Autori: Zamastil Jaroslav, Gabaš Ivan, Brajko Štěpán

MPK: G01R 27/26

Značky: velmi, obvod, měřiče, pásmu, nízké, kapacít, kmitočty

Text:

...jednak připojením stíněného vzorku stíněnými kabely libovolné délky.zapojení obvodu umožňuje o několik řádů potlačit vliv vstupního proudu vstupního zesilovače analogové části měřiče. vhodným časováním pracovního cyklu nulovaného integrátoruezapojení obvodu. umožňuje postihnout i rychlé přechodné děje při nabíjení a vybíjení měřeného kondenzátoru a vylučuje nutnost časové extrapolace. Současně zapojení obvodu podle vynálezu...

Zapojení měřiče odebraného výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241222

Dátum: 15.09.1987

Autori: Nový Josef, Šmidák Štipán, Novosad Karel

MPK: G01R 21/00

Značky: výkonu, zapojení, odebraného, měřiče

Text:

...převodníku P 1 proud- napětí, ve kterém je převeden na první napětí Ul, které je na výstupu tohoto prevodníku Pl. Napětí D 1 je přivedeno na vstup prvního lineárního usměrňovače LUl ve kterém je usměrněno a jako první usměrněné napětí ULI je na výstupu tohoto lineárního usměrňovače LU 1, odkud je přivedeno na první vstup 1 součtového obvodu SD. Na výstupu druhého proudového snímače PS 2 je druhý proud 12, který je přiveden na vstup druhého...

Zapojení měřiče proudu zdrojů vysokého stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241204

Dátum: 15.09.1987

Autori: Boháe Pavel, Slepieka Zdenik

MPK: G01R 19/145, G01R 19/04, G01R 19/00...

Značky: napětí, vysokého, zapojení, zdrojů, proudu, stejnosměrného, měřiče

Text:

...10, jehož výstup je přiveden na vstup prvního zesilovače 11 impulsů. Z výstupu prvního zesilovače 11 impuisů se napájí svítivá dioda 12 opticky navázaná na světlovod 21. Kladný pól rentgenového zářiče 2 je připojen na iontovou bieskojistku 4. Záporný pol filtračního kondenzátoru 14, anodu stabilizačni Zenerovy diody 13, záporný pol napájení prvního zesilovače 11 impulsů, zaporný pól napájení proudem řízeného muitivibrátoru 10 a na...

Zapojení měřiče hodnoty impedance s galvanickým oddělením

Načítavanie...

Číslo patentu: 240383

Dátum: 15.08.1987

Autori: Štim Juraj, Seifert Reiner, Kostura Michal

MPK: G01R 27/16, G01R 27/04

Značky: hodnoty, galvanickým, oddělením, impedance, zapojení, měřiče

Text:

...napäjetviceindikátorů hodnoty impedancejímž se redukuje množství potřebných aktivních prvků pro indikaci daného množství impedancí. x ., ~Na připojeném obrázku je znázorněno za ppjení měřiče hodnoty impedance sgalva-rátoruvl s nàpajecím výstupom 2 a společ ným výstupom 3, na něž jsoufpřipojeny- in- idikátory 10 impedance prostřednictvím jejich napájecích bodů 4 a spoločných bodůpedance je spojený napájecí odpor 12, jehož druhý konec je...

Zapojení přesného měřiče rezonanční frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 239747

Dátum: 15.04.1987

Autor: Oíeaoová Daniela

MPK: G01H 13/00

Značky: zapojení, rezonanční, přesného, frekvence, měřiče

Text:

...sumem nebo nežádoucím přídavąým signálom z jiných zdrojů.Pak výsledný součtový signál prochází nulovou úrovní více jak dvakrát za periodu. To znemoäňuje funkci používaných fázoměrů. V tomto případě je výhodné vytvořit fázoměr ve funkci fázováho diskriminátoru. Na výkrese jsou znázornený dva příklady zapojení podle vynálezu, kde na obr. l je príklad zapojení obvodu pro posuv fáze do vetve buzení kmitů ve zkoušenćm předmětu a na obr. 2 je...

Zapojení číslicového měřiče tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250200

Dátum: 15.04.1987

Autori: Neckář Ivan, Havel Antonín

MPK: G01L 9/06

Značky: zapojení, číslicového, měřiče, tlaku

Text:

...s jednoducłdmi obvodovými zapojeníni a s vysokou stabilitou a přesností ůření tlaku.V zařízení zapojené podlepvynálesu je odečítaný údaj jednoznačnä určen na zobrazovači. Vzhledem k jednoduchá konstrukci, necitlivoeti a otřesy a vibrace, umožnłná zapojení podle vynálezu, ve ktere ůie být použito snadno dostupných součástek, je číslicevý nłřič tlaku podle vynalezu provozní spolehlivůjüí a podstatnł levnijlí na obdobná dosud známá nařízení.V...

Zapojení vyhodnocovací části měřiče prašností ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 239455

Dátum: 15.04.1987

Autori: Svoboda Dalibor, Vybíhal Jaromír

MPK: G01N 21/01

Značky: ovzduší, měřiče, částí, vyhodnocovací, zapojení, prašnosti

Text:

...energie, jednak tím, že větrací jednotky nahěží trvale, s hlavně tím, že při vypnutám Větrání v otooném období klesají nároky na vytápění. Dále vynález umožňuje sledovat prašnost ovzduší pro účely bezpečnosti s ochrany zdraví při práci,pro technologické podmínky apod.Na připojeném výkresu je blokově znázorněn příklad zapojení měřiče praànosti, zejménajeho vyhodnocovací části podle vynálezu.Odberové sonda 1 je tvořeno zdrojem g konetanmího...

Zapojení stacionárního měřiče tlakových spádů v potrubí ve větrné síti dolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232191

Dátum: 01.04.1987

Autori: Bilan Zdeněk, Kuchta Zdeněk, Chrobáček Radomír, Václavík Ivo

MPK: E21F 1/00, G01L 15/00

Značky: spádu, tlakových, stacionárního, sítí, větrné, zapojení, potrubí, měřiče

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení stacionárního měřiče podle vynálezu slouží k měření tlakových spádů ve větrné síti dolu a je určeno především pro uhelné doly s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu. Zapojení stacionárního měřiče tlakových spádů se skládá z tlakoměrné krabice, která je připojena odbočkou na potrubí, ze snímače vychýlení, který je propojen jednotkou korekce s tlakoměrnou krabicí. Na výstupu snímače vychýlení je připojen vysílač, propojený s...

Zapojení měřiče rozdílové frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 232037

Dátum: 01.04.1987

Autor: Procházka Miroslav

MPK: G01D 5/245, G01D 5/248

Značky: měřiče, frekvence, rozdílové, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zapojení měřiče rozdílové frekvence s analogovým výstupem, zejména takové, které umožňuje měření velmi malých frekvenčních rozdílů bez komplikovaných nároků na filtraci, tj. na oddělení stejnosměrné složky výstupního signálu od nežádoucích složek střídavých. Zapojení může být s výhodou využito na zpětné vazbě pro stabilizaci rozdílové frekvence interferenčních generátorů signálu. Uvedeného účelu se dosáhne zařazením násobičů...

Zapojení lineárního měřiče kmitočtu napájeného z jednoho primárního článku

Načítavanie...

Číslo patentu: 235864

Dátum: 01.03.1987

Autor: Matouš Jan

MPK: G01R 23/00, G01R 23/02

Značky: jednoho, kmitočtu, lineárního, napájeného, primárního, zapojení, měřiče, článků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení analogového měřiče kmitočtu s monostabilním klopným obvodem a elektrickým měřícím přístrojem, napájeného z jednoho primárního nebo sekundárního článku. U dosavadních měřičů kmitočtu s monostabilním klopným obvodem se používá stabilizované napájecí napětí. Pro jejich napájení je třeba použít několika článků v sérii. K proudové spotřebě vlastního obvodu přistupuje proudová spotřeba stabilizátoru. Proto je nutné, v době,...

Zapojení měřiče spotřeby paliva pro spalovací motory se vstrikovacím zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 232355

Dátum: 01.01.1987

Autor: Lehký Antonín

MPK: G01F 9/00

Značky: zařízením, spotřeby, zapojení, měřiče, motory, paliva, spalovací, vstřikovacím

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení měřiče spotřeby k objektivnímu zjišťování motorem skutečně spotřebovaného množství paliva. Podstata vynálezu spočívá v tom, že induktanční snímač polohy regulační tyče s usměrňovačem je připojen přes převodník napětí-kmitočet a tvarovací obvod na první vstup elektronického spínače, na jehož druhý vstup je přes monostabilní klopný obvod připojen bezkontaktní snímač otáček. Na výstup elektronického spínače je napojen...

Zařízení pro pohon měřiče radiochromatogramů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234680

Dátum: 01.01.1987

Autor: Martínek Jaroslav

Značky: pohon, radiochromatogramů, zařízení, měřiče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro pohon měřiče radiochromatogramů, které je tvořeno krokovým motorem spojeným s elektronickou převodovkou a přes mechanický převod připojeným k měřicímu stolu měřiče radiochromatogramů, přitom elektronická převodovka je tvořena zdrojem impulsů a vratným čítačem s ovládacími vstupy a výstupy. Pohon měřiče radiochromatogramů s krokovým motorem řízeným elektronickou převodovkou umožňuje měření vzorků vždy v jednom směru,...

Zapojení průběžného měřiče stupně degradace průmyslových kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236560

Dátum: 15.11.1986

Autor: Halamíček Jiří

MPK: G01N 21/01

Značky: kapalin, měřiče, průběžného, průmyslových, stupně, degradace, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení pro měření stupně znečištění průmyslových kapalin, například olejů u spalovacích motorů, převodových olejů apod. Podstata vynálezu spočívá ve změření změny absorpce světelného signálu v průmyslové kapalině. Měření je prováděno optoelektrickým obvodem tvořeným zdrojem světla, od kterého je veden optický kabel, přerušený v průmyslové kapalině konstantní mezerou, dále přes detektor na proporcionálně-integrační zesilovač,...

Zapojení měřiče permeability

Načítavanie...

Číslo patentu: 236981

Dátum: 01.10.1986

Autor: Roháč Jan

MPK: G01R 33/00, G01R 33/12

Značky: měřiče, zapojení, permeability

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení měřiče permeability materiálu a řeší problém měření magnetické permeability elektricky vodivého materiálu využitím skinefektu. Měřený materiál je protékán střídavým proudem. K vyhodnocování je pak využit časový průběh úbytku napětí na vodiči. Měřič permeability je použitelný pro měření permeability elektricky vodivého materiálu, zejména pro účely metalurgického výzkumu feritických ocelí.

Zapojení měřiče kapacity

Načítavanie...

Číslo patentu: 229556

Dátum: 15.09.1986

Autor: Karlovský Jaroslav

MPK: G01R 27/02, G01R 27/28

Značky: zapojení, kapacity, měřiče

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení měřiče kapacity, vyznačené tím, že jeden pól měřené kapacity (3) je připojen ke generátoru (1) s trojúhelníkovitým napětím o konstantní amplitudě na výstupu (2), který je přes invertující zesilovač (4) připojen na jeden pól normálové kapacity (5), zatímco zbývající póly obou kapacit (3, 5) jsou připojeny přes převodník (6) proudu na napětí a synchronní detektor (7) k vyhodnocovací jednotce (9), jejíž první výstup (10) je připojen k...

Zapojení obvodu elektronické jednotky laserového měřiče rychlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 233543

Dátum: 15.08.1986

Autori: Vavrouch Dušan, Slaměník František

MPK: H01S 3/10, G01N 9/24

Značky: elektronické, jednotky, měřiče, rychlostí, laserového, zapojení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení umožňuje účinné vyrovnávání kolísání amplitudy signální frekvence u laserorových měřičů rychlosti používající pro vyhodnocení rychlosti smyčku frekvenčního závěsu. Automatické nastavování zesílení předzesilovače v závislosti ne velikosti amplitudy mezifrekvenčního signálu však nezhoršuje kvalitu vyhledávacího procesu. Podstatou vynálezu je, že výstup mezifrekvenčního zesilovače (4) je spojen se vstupem zesilovače (2) a výstup obvodu...

Způsob cejchování měřiče polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227017

Dátum: 15.06.1986

Autor: Tinnes Bernhard Zollikerberg (švýcarsko)

Značky: polohy, způsob, měřiče, cejchování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob cejchování měřiče polohy, opatřeného cívkovou soupravou spojenou s válcem hydraulického pístového mechanismu a jádrem uloženým posuvně v cívkové soupravě a spojeným s pístem hydraulického mechanismu, za účelem linearizace údaje polohy v celém regulačním zdvihu pístu. K cejchování se nejprve měřením zjistí nulový bod měřiče polohy a střed zdvihu pístu, načež se uvedou do souhlasné polohy relativním axiálním pohybem cívkové soupravy a...

Zapojení termistorového průtokoměru a měřiče rychlosti proudění

Načítavanie...

Číslo patentu: 226069

Dátum: 01.06.1986

Autor: Zábranský Jiří

Značky: měřiče, zapojení, rychlostí, proudění, termistorového, průtokoměru

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení termistorového průtokoměru a měřiče rychlosti proudění obsahující měrný termistor, vyznačeně tím, že měrný termistor (2) je paralelně spojen se zdrojem (1) konstantního proudu, přičemž ke spoji měnícímu potenciál je připojen jeden konec měrného potenciometru (5), jezdec měrného potenciometru (5) je připojen na měrný vstup diferenčního voltmetru (6), přičemž tento měrný vstup je uzemněn přes ochrannou Zennerovu diodu (7), jeden konec...

Zapojení měřiče nebo čidla jalové nebo reálné složky proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223225

Dátum: 15.03.1986

Autori: Laňka Zdeněk, Malec Václav

Značky: čidla, jalové, složky, proudu, měřiče, zapojení, reálné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení měřiče nebo čidla jalové nebo reálné složky proudu a řeší problém zvýšení přesnosti při měření nesinusových průběhů proudu. Problém je řešen tak, že u měřiče nebo čidla jalové nebo reálné složky, jehož jádrem je synchrodetektor, opatřený vstupními svorkami pro vstup signálu sinusového napětí, je k těmto svorkám výstupem připojen proudový filtr pro relativní zdůraznění základní harmonické složky signálu proudu, opatřený...

Zapojení termistorového průtokoměru a měřiče rychlosti proudění s dvojnásobnou teplotní kompenzací

Načítavanie...

Číslo patentu: 229991

Dátum: 01.02.1986

Autor: Zábranský Jiří

MPK: G01F 1/56, G01F 1/68

Značky: zapojení, teplotní, kompenzaci, průtokoměru, dvojnásobnou, rychlostí, termistorového, proudění, měřiče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení termistorového průtokoměru a měřiče rychlosti proudění pro měření zejména malých průtoků objemů plynů s rozsahem cca 5.10-2 až 30 J/hod nebo kapalin s rozsahem cca 5·10-3 až 3 l/hod a dále pro měření zejména malých rychlosti proudění plynů s rozsahem cca 5.10-3 až 10 m/sec nebo kapalin s rozsahem 5.10-4 až 1 m/sec. Podstata zapojení spočívá v paralelním připojení zdroje kontaktního proudu k měrnému termistoru a...

Zapojení vstupu měřiče elektrochemického potenciálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220616

Dátum: 15.12.1985

Autori: Pejřil Petr, Velebil Otakar, Souček Jaroslav

Značky: potenciálu, zapojení, měřiče, vstupu, elektrochemického

Zhrnutie / Anotácia:

Principem vynálezu je implantace měřicího zesilovače nebo jeho vstupních obvodů přímo do měrné nebo kombinované elektrody pro měření elektrochemického potenciálu. Vynález řeší potíže se zapojením vstupů s vysokým vstupním odporem, které se vyskytují u měřičů chemických veličin na principu měření elektrochemického potenciálu. Odstraňuje provozní nespolehlivosti při měření na elektrodových soustavách vyloučením spojovacích kabelů a konektorů, u...

Zapojení číslicového měřiče spádu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227241

Dátum: 15.11.1985

Autori: Lamač Jiří, Uher František, Probst Jiří

Značky: číslicového, měřiče, zapojení, spádu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulace vodní turbiny a řeší zapojení číslicového měřiče spádu. Číslicové informace o úrovní horní a dolní hladiny se napěťově upraví a vedou na nastavovací vstupy přiřazených čítačů, které se nastaví na okamžitou úroveň příslušné hladiny. S příchodem počítacích pulsů začnou oba čítače současně odečítat. Horní čítač odečítá od nastavené úrovně horní hladiny a dolní čítač odečítá od nastavené úrovně dolní hladiny. Oba čítače...

Koncovka snímače coulometrického měřiče tloušťky povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 220036

Dátum: 15.10.1985

Autori: Trojan Václav, Novák Václav, Průšek Jaroslav

Značky: tloušťky, snímače, povlaků, coulometrického, koncovka, měřiče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru ochrana kovů proti korozi a řeší. zdokonalení koncovky snímače coulometrického měřiče tloušťky ochranných, galvanicky vyloučených povlaků, jejímž vnitřním prostorem prochází tryska pro přivádění pracovního elektrolytu k měřenému povrchu. Účelem vynálezu je zabezpečení centrického umístění trysky a zároveň dosažení reprodukovatelného proudění pracovního elektrolytu ve vnitřním prostoru koncovky. Dosahuje se toho úpravou...

Zapojení automatického integrálně – mnohakanálového měřiče koncentrace aerosolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226862

Dátum: 01.10.1985

Autori: Krejčí Miloslav, Stulík Petr

Značky: integrálně, mnohakanálového, aerosolů, koncentrace, automatického, měřiče, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení automatického integrálně - mnohokanálového měřiče koncentrace aerosolů sestávajícího z vlastního měřiče koncentrace aerosolů se dvěma rovnocennými vstupy, elektropneumatického přepínače odběrů, aerosolového čerpadla, elektropneumatického ventilu a odsávacího zařízení, vyznačující se tím, že vstup (11) řídicí jednotky (5), obsahující alespoň dva obvody pro nastavení a kontrolu mezí, je spojen s výstupem měřiče (4) koncentrace aerosolů,...