Patenty so značkou «měřič»

Reflektometrický měřič vlhkosti pro kapilárně porézní materiály, zejména pro zeminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270000

Dátum: 14.05.1990

Autori: Skierucha Wojciech, Malicki Marek

MPK: G01N 33/24

Značky: zeminu, reflektometrický, měřič, materiály, vlhkosti, zejména, kapilárne, porézní

Text:

...Uživatel musí přepínst sondy následnými ručními operacemi, ktoré sestávnjí z rozpojení jedné s připojení druhé sondy ko vstupu přístroje, přičemž pokaždâ jo třeba zapsst jednotlivou délku daného zkušebního vlnovodu do pří stroje.Jsou známy pokusy na přepínáxxí sond za použití mikrovlnných přepínačů, majících impedenci přizpůsobonou impedanoi napájače, oož zvyšuje cenu. systému na měření vlhkosti a komplikuje jeho instalaci. V některých...

Měřič spotřeby paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 269737

Dátum: 14.05.1990

Autori: Fink Karel, Pejša Ladislav, Jurča Vladimír, Kadleček Boleslav, Beneš Bedřich

MPK: G01F 9/00

Značky: měřič, spotřeby, paliva

Text:

...ll. Hydrogenerátor l se skládá z hydraulíckého válce 2, jehož pístnice Ě je opatřena reverzačním kontaktem lg a je pevné spojene s maticí É pohybového šroubu 1, přičemž pohybový šroub 1 je ponáněn elektromotorkem l řízeným ovládacími elektronickými obvody gg a je dále opatřen clonkovým kotoučem 2Y umístěným mezi enímači 5 odmärných a vyhodnocovacích elektronických obvodů Ž.Zapojení a funkce zařízení je následující. Zařízení se zapojí do...

Vícenásobný měřič elektrické pevnosti předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267508

Dátum: 12.02.1990

Autori: Schaffer Josef, Hurt Vladimír, Barcal Jiří

MPK: G01R 31/12

Značky: vícenásobný, pevnosti, elektrické, měřič, předmětů

Text:

...la oddčlovacüxo obvodu l ju spojon jodrm.so vstupom 45 I Äçuutruhxülo obvodu li a. Jednak s prvni. Vstupompauňšovélxo obvodu lo. Druhý vstup pwučřového obvoduJo připojon l ýsvupu 1 indiltačzuĺlzo obvodu lf,,jehož vstup lfl jo připojon ke kladné svoroe lil scejnosměnzáho zdroje E. Zápornà svcą-lca IS stoJnosměmóho zdroje I§ je spojena se třetím vstupompaměřowrćho obvodu Ľ.Vysokú napětí. 2,5 KV na výstupní. kladné svorco l rogulovatehmlxo...

Měřič efektivní hodnoty napětí a činného výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267019

Dátum: 12.02.1990

Autor: Haasz Vladimír

MPK: G01R 19/00

Značky: činného, efektivní, měřič, napětí, hodnoty, výkonu

Text:

...hodnoty a činného výkonu podle vynálezu je možnost snížení potřebné kapacity paměti pro uložení naměřených hodnot a zrychlení výpočtu a tedy í doby měřené efektivní hodnoty napětí a činného výkonu pulsně řízených asynchronních motoru. Zároveň toto řešení měříče umožňuje jeho použití beze změn i pro jiné pruběhy napájecího napětí. °Příklad uspořádání měřiče podle vynálezu je blokově uveden na přiloženém výkrese.Měřič efektivní hodnoty...

Logaritmicko-dekadický měřič proudu s teplotní kompenzací

Načítavanie...

Číslo patentu: 265880

Dátum: 14.11.1989

Autor: Zelinka Karel

MPK: G01L 21/32, G01R 19/00

Značky: měřič, kompenzaci, proudu, teplotní, logaritmicko-dekadický

Text:

...třetí diodu s jezdcemtřetího proměnného rezistor, zapojeného mezi zem a zápornou svorku napájecího zdrojeĺ Výhodné přitom je,jestliže každý nštý, kde n je přirozené číslo větší než 2, vstupní kontakt první desky přepínače, třetí desky přepínače, čtvrté desky přepínačeté desky přepínače je spojen s třetím vstupním kon e desky přepínače, aždý notý výstupníkontakt třetí desky přepínače, čtvrté desky přepínače a páté desky přepin ýstupním...

Měřič spotřeby energie trakčního vozidla stejnosměrné trakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 265665

Dátum: 14.11.1989

Autor: Horák Pavel

MPK: G01R 22/00

Značky: měřič, trakčního, spotřeby, energie, trakce, stejnosměrné, vozidla

Text:

...vstupem akustickéhoVýhody měřiče spotřeby energie frakčního vozidlastejnosměrné trakce podle vynálezu spočívají zejména vtom že něřič Je zabudovątelný do každého provozovanéhovozidla, eutomaticky měří okamžitou spotřebu energievěetněztrát na vrchním vedení a na napájecích kabelech, je Jednoduchý a rozměrově nenáročný a je schopen optickou d zvukovou signalizaci upozornit řidiče na připadný-neekonomický způsob jízdy, ktorý vyvolává zbytočné...

Akcelerační měřič měrné spotřeby paliva spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265485

Dátum: 13.10.1989

Autori: Beneš Bedřich, Kadleček Boleslav, Fink Karel, Pejša Ladislav, Jurča Vladimír

MPK: G01F 9/00

Značky: spalovacích, měřič, akcelerační, motorů, paliva, spotřeby, měrné

Text:

...pracovních cyklů motoru 33 bylo palivo do vstřikovacího čerpadla 33dodáváno pouze z odměrné nádobky 2. Palivoměr 8 se do obvodu palivové soustavy motoru 31y připojí šroubením vývodu paliva 33 za čističem paliva 33 běžnou palivovou hadičkou k šroubeníz přívodu paliva 3. Obdobně se spojí šroubeni vývodu paliva 33 se šroubením přívodu paliva 33 do vstřikovacího čerpadla gg, popřípadě šroubeni vratného přivodu paliva 31 a 33, při ť měření...

Průtokový měřič mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264227

Dátum: 13.06.1989

Autor: Linhart Zdeněk

MPK: G01F 11/30, G01F 11/32

Značky: mléka, měřič, průtokový

Text:

...Podtlak vzduchu je přes měřič převáděn trvale trubkou ventilů. Měření se děje cyklickým plněním a vyprazdňováním odměrné komory což je počítačem zaznamenáváno. Zapojením měřiče na konec měřeného úseku dojícího zařízení se odstraní nedostatky kteréjiž byly popsány. Pro větší kravíny s dojením na stání je zařazení měřiče jednou ze základních podmínek úspěšného chovu.Měřiče lze užít i pro jiné kapaliny a účely,případně ho uzpůsobit pro...

Měřič tahu ve válcovaném pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263520

Dátum: 11.04.1989

Autori: Řáha Jan, Smazal Václav

MPK: B21C 51/00, B21B 37/06

Značky: pásu, válcovaném, měřič

Text:

...e tim i kvalita válcovaného pásu. Další výhodou je, že v případě, kdy z technologických důvodů není,možno měřit sekční tehy, lze místo snímecich válečků instalovat do ložisek nosného rámu převáděci váleček a měřit pouze celkový tah v pásu. ÁMěříč tehu ve vyválcovaném pásu podle vynálezu je příkladně scheuicky znázorněn na obr.l a 2 připojených výkresů. 0 br.l je nárysný pohled s částečným podélným řezem, proloženým nosným rámem, bočnicí...

Měřič nelineárních zkreslení pro televizní měřicí techniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262489

Dátum: 14.03.1989

Autor: Seka Jan

MPK: H03K 5/05, H04N 17/02

Značky: měřicí, nelineárních, techniku, zkreslení, televizní, měřič

Text:

...stejnosměrné složky ggg je spojsn se vstupem druhého zesilovače gg,jehož výstup je spojsn se signłlovým vstupem 1 zatsmñovacího obvodu gg, jehož ovládací vstup g je spojen s výstupom druhého přsvodníku úrovně gg, jehož vstup lg je čtvrtým vstupom mäřiče a výstup zatemňovacího obvodu EQ je spojen se vstupe dolní propusti 22, jejíž výstup je spojen se vstupem třetího zesilovače g§, jehož výstup je výstupom měřiče zapojení může býtrozäířeno tím....

Vícekanálový měřič otáček, zejména ke zkoušení spalovacích vznětových, případně turbínových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261621

Dátum: 10.02.1989

Autori: Froleš Jan, Maule Petr, Slavík Václav

MPK: G06M 3/08

Značky: vícekanálový, vznětových, motorů, případně, spalovacích, měřič, zejména, turbinových, zkoušení, otáček

Text:

...resp. volba provozního režimu měření otáček, případně volba režimu autonomních testů, je ovladaná z ovládacího panelu 6 přes přizpůsobovací člen 8 a přes systémovou sběrnicí mikroprocesoru 3 programem. Program pro řízení mikroprocesoru 3 je uložen V pevně programovatelné paměti 4, údaje měřené a vyhodnocované jsou ukládány v proměnné juaměti 5. V čítacím členu 1 je vstu-pní elektrický signál jednotlivých snímačü polohy vybírán přes...

Měřič kvantitativního šumu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260820

Dátum: 12.01.1989

Autor: Seka Jan

MPK: G01R 27/28, G01R 29/24, G01R 29/06...

Značky: měřič, kvantitativního, šumu

Text:

...Tímto signálem může být zatemněná sinusová vlna o kmitočtu vyšším, než je mezní kmitočet první dolní propusti DP l nebo druhé dolní prepustí DP 2 . Na výstup prvního zesilovače Z.l je připojen vstup prvního derivačního obvodu Qł, na jehož výstup je připojen vstupruhého zesilovače§g, na jehož výstup je připojen vstup druhého derívačního obvodu Qg Derivační obvodygl a D 2 tvoří horní propust, která potlačí nízkofrekvenční složku měřeného...

Měřič hustoty povrchové vrstvy zhutněného uhelného hranolu pro koksování

Načítavanie...

Číslo patentu: 255925

Dátum: 15.03.1988

Autori: Chocholáč Miroslav, Rozum Karel, Vitásek František

MPK: C10B 45/00

Značky: měřič, zhutněného, uhelného, hranolu, vrstvy, povrchové, koksování, hustoty

Text:

...pouzdra, přičemž na horní konec tyčinkyvŠoto, že se značné zjédhodúšäí postup Aměřenząľvkterý joąpříąpo~àužití obvyklým metoo značné zdloułiavý a ovyžaduje speciální vměříoí zàřvizenví. Možnost iĺryužíti měřičevhhuototy neni .pmezanąpouze-na měření huuototy poovrohové vràfvy vzhhútňěñého uholnéhovynález 9 ,jeho oúčinkyjsou blíže vysvätlony v popisu při- Akladujehoylprovedenípodle přiloženého výlcceéu, který znázorňujov nárysą v řezu...

Měřič parametrů impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255510

Dátum: 15.03.1988

Autori: Musin Rafail, Timofjejev Dmitrij, Grjaznov Michail

MPK: G01R 29/02

Značky: impulsů, parametrů, měřič

Text:

...3 aTopoM 12, Ha sxo KOT 0 p 0 F 0 nocwynaew cHrHan c npeycnnnrens 4. Hanee uepes Komwyrawop Kananon 7 Knasnnócwonnnme Hanpnxeann U, H UQ c sumonon Knmqeü 5 H.6 nooqepeno nocwynanw Ha AEH-8. Ha puxone AHH 8 sa HBKOTOpuň Hnrepsan BpeMeHH t 1 mopmpyeŕcx nnouuuuň Kon cnruana U 1, a sareu - sa Hurepnan tí - Kon cnrnana U 41 Kon cnruana U 1 npenapHTenLHo S 3 HOMMHaeTCñ B Gnome naunwn (03 Y) Mmxponpoueccopa 9, a c nocrynnenneu Kona cnrnana U 1 B...

Tenzometrický měřič kroutícího momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245984

Dátum: 01.03.1988

Autori: Heeg Werner, Rochhausen Dieter, Petrov Jurij Nikolajevie

MPK: G01L 3/00, G01L 1/22

Značky: krouticího, momentu, tenzometrický, měřič

Text:

...ig, kompenzačního nosníčku il, kroužků zg, kertáčů §Qe vyhodnocovací jednotky QQ. Hnací část lg je nehoře upravena do tvaru hnacího hřídele ll a zespodu je opatřena dutínou lg, v níž je umístěno pomocné ložisko ji e hlavní ložiska gg. Obě ložiska ąg, 31 jsou uložena na výstupním hřídeli gl unášené části gg. Unášená část gg je tvořene posuvným kotoučem gg, který je prostřednictvím stevěcího šroubu gg upnut v drážce 2 , vytvorené na...

Měřič vlhkosti plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236199

Dátum: 01.02.1988

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: G01N 27/00

Značky: vlhkosti, měřič, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit jednoduchý, citlivý a stabilní měřič vlhkosti plynů. Měřič používá vrstev citlivých na vlhkost změnou jejich elektrického odporu při jejich umístění mezi dvěma elektrodami. U měřiče se využívá změny elektrického odporu až o 10 řádů. Podstata měřiče spočívá v tom, že vrstva mezi spodní a vrchní elektrodou je z polysiloxanu. Vrchní elektroda lze vytvořit s maximálním obvodem za účelem zvýšení citlivosti měření...

Porovnávací měřič proměnných kapacit

Načítavanie...

Číslo patentu: 253360

Dátum: 12.11.1987

Autor: Mikulajský Miroslav

MPK: G01R 27/02, G01R 27/26

Značky: proměnných, měřič, kapacít, porovnávací

Text:

...zařízení 4, 0 Normâlový kondenzátor Cn s volítelnou velikosti kapacityje zapojen do obvodu normálového zdroje l konstantního proudu,který v podstatě pracuje jako Míllerův íntegrátor. Z výstupu normálového zdroje lkonstantního proudu je signál zaveden zpět do budiciho generátoru 1 střídavého napětí obdélníkového průběhu. Na normálovém kbndenzátoru Cn tedy líneárně narůstá napětí až do hodnoty, která je určena Évolenými hodnotami součástek...

Měřič parametrů jakosti elektrické energie třífázové sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 253261

Dátum: 15.10.1987

Autori: Chusid Rafail, Grinberg Isaak, Šidlovskij Anatolij, Karasinskij Oleg, Taranov Sergej, Něvmeržickij Nikolaj, Brajko Voldmir, Jašuk Viktor, Cyganok Alexander

MPK: G01R 29/16

Značky: třífázové, sítě, parametrů, měřič, elektrické, energie, jakosti

Text:

...11, xnanparop 12, uernepwuů cynmarop 13, xopuenanneKammee ycTpoñcTBO 14 coennxenm c perncrpnpymmMmycrpoňcTaaMn 15,16, 17, upnqen perHcTpHpymNee ynwpoňcwno 15 coennueuo c nuxonanu Kopuensanexawmero ycT~- poňcwaa 14 qepea nmwnwanmee ycwpoňcrsó 18, na ynpagnsmmx nxonax Kowoporoycwanoanen Kon HOMHHanbH 0 ľD saaueunn Hanpxmennn. Bxonan muua A qepes ymuomnwenb 19 qacroww coennHeHa c ynpannnmmMn BxonaMn npeoöpaaoaawena 2 H őuoka 20 ynpaanennn.Ona...

Číslicový měřič odběru energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238318

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kobrzek Jiří, Bačovský Miroslav

MPK: G01R 11/66

Značky: měřič, odběru, číslicový, energie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je číslicový měřič odběru energie s programovatelným odběrem a výstupy pro signalizaci a regulaci. Zařízení je vhodné pro kontrolu odběru a jeho regulaci ve všech měřitelných druzích energie, zejména elektrické. Zařízení sleduje skutečný odběr energie, průběžně číselně zobrazuje její velikost, porovnává ji s plánovaným odběrem, programovatelným na jednotlivé hodiny celého dne a v případě překročení plánovaného odběru zapíná postupně...

Snímač pro číslicový měřič náklonů s časovým snímáním polohy kyvadla rotující štěrbinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251869

Dátum: 13.08.1987

Autori: Urban František, Musil Vladislav

MPK: G01B 11/16

Značky: kyvadla, časovým, náklonu, měřič, snímač, štěrbinou, číslicový, polohy, rotující, snímaním

Text:

...Obr. 3 znázorňuje příklaid provedení optrooové clony s dvojitou reciprocitní strukturou čárkovaně je vyznačeoa notující clona v KOĚIMCILÍSHCÍ s kronibinovainovu clooou op-tronu.Snímač sestávávz tělesa 1 nia němž je připeviněoo kyvadlo 2 s pevnou osou rortace 3 DGSOUCÍ optron 4. Dále snímiač sestava z optronu 5 nehybně spojeného s tělesem snímiače 1 mimo oblast 6 výchylek kyvadla 2 a z OŤĚČÍVÉÍIIO ramene 9 opevneného na hřídeli motoru 1 |,...

Měřič výkonu a energie neionizujícího záření, absorbovaného ve ztrátových prostředcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 251815

Dátum: 13.08.1987

Autor: Šebela Arnošt

MPK: A61B 6/00

Značky: absorbovaného, ztrátových, měřič, energie, neionizujícího, záření, výkonu, prostředcích

Text:

...tvaru Ľ dt 1 dt IPP-nana- - ž .f I - 0 0Řešením této rovnice je exponenciální funkce, která popisuje časový průběh nárastu teploty ozeřoveného objektu1 p t kde t je převýäoní teploty ozařovaného objektu nad počátećní teplotu to. to jest t t - t,Rt je teplotni odpor, cherakterizující odvod teple do okolí m je hmotnost ozařoveného objektu t je okamžité teplote onařoveného objektu c je mčrná teplo ozeřoveného objektu e je základ přirozených...

Měřič těsnosti, zejména hemodialyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240299

Dátum: 15.06.1987

Autori: Fekete František, Kostecký Mikuláš

MPK: A61M 1/14

Značky: měřič, zejména, těsnosti, hemodialyzátorů

Text:

...lnvertující vstup rozdílového zesilovače,jehož výstup. je zapojen na usměrñovač, je Athož výstup je zapo-jen .n-a jeden pól druhého měřidla, jehož jdruhý pól je .uze-mněn, přičemž první a druhý spínačľ jsou řízeny časovacítmobvodem. w ..Měřič těsnosti podle vynálezu měří pokles tlaku za určitý časlkterý je úměrný těsnosti definované množstvím pr-ošlého- plynuQ měřenou plochou. je vhodný zvlaště pro opakov-anáwměření hemodlalyzáttoru jednoho...

Elektronický měřič teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 251319

Dátum: 11.06.1987

Autor: Bartoš Michal

MPK: G01K 15/00

Značky: elektronický, teploty, měřič

Text:

...nákladech a hlavně v univerzálnosti použití. Podstata vynálezu bude osvětlena na příkladu jehoprovedení, znázorněném na připojeném.ąĺkJesu. Jedno z čidel lkzáàhłé je přes prepínač 6 připojeno ke zdroji proudu l.zi 251 319 Napětí vzniklé na diodě při průchodu proudu se zesílí napětovým zesilovačemâ a měří se elektronickým voltmetrem i. Informace o velikosti napětí se vede prvním vstupné-výstupním kanálem g do mikropočítače lg. Mikropočítač...

Univerzální osobní měřič krevního tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240672

Dátum: 01.06.1987

Autori: Yoshida Junichi, Takeno Ryuko, Fukuda Hirohiko, Murotani Yoshiharu

MPK: A61B 5/02

Značky: univerzální, krevního, tlaku, osobní, měřič

Text:

...vyhlazovacím obvodom, ktorý je spojen s omzovačem 1 ampli 3240 572 tud nnpř. jednoduchým tranzistorovýn stupně se Zenerovou diodou. Onezovač 2 amp 1 itud je spojen s prvním tvarovačem 3, např. monostabilním klopným obvodom, ktorý je spojen s vyhodnocovacín obvodom Ž např. kombínačním logickým obvodom, ktorý je opatřen výstupnĺml svorknmi 5, Q, g, a je spojen prostřednictvím tlačítka li s brzdícím zařízením l 1. První výstupní svorka...

Bezdotykový měřič vzdáleností, množství a magnetických a elektrických konstant látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242961

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ledida Mikuláš

MPK: G01R 17/06, G01R 17/02

Značky: látek, měřič, vzdálenosti, množství, magnetických, bezdotykový, konstant, elektrických

Text:

...rozladění, a tím časovou stálost parametrů.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popisu příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který znázorňuje schéma zapojení bezdotykového měřiče vzdáleností,množství a magnetických a elektrických konstant látek podle vynálezu.Dva zesi 1 ovačeł ai mají na vstup a výstup připojené dva fázovací články 3 a Ž.oba zesilovače ł a A a oba fázovací články 3 a Ž jsou připojeny na vstupy dvou...

Průtokový měřič mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 239603

Dátum: 16.03.1987

Autor: Oachaj Eugen

MPK: G01F 11/28, G01F 1/72

Značky: mléka, průtokový, měřič

Text:

...které otevírají a uzavírají otvory ve dnech nádob, umístěnými na táhlu ventilů. Ventily/jsou-otevírány a uzavírány elektromagnetem na pokyn snímače hladiny. Možnost přesného měření i v podtlaku zajišřují otvory v obou nádobách, které vyrovnávají podtlak na stejnou úroveň ve všech částech měřiče. Měření se děje cyklickým plněním a vyprazdňováním A odměrné nádoby.Zapojením měřiče do okruhu dojicího zařízení se umožní měření nadojeného mléka od...

Měřič rychlosti proudění a turbulencí vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235117

Dátum: 15.02.1987

Autori: Fuksa Ludvík, Místecký Vladimír, Zálešák Zdeněk

MPK: G01P 5/08

Značky: vzduchu, turbulencí, měřič, rychlostí, proudění

Zhrnutie / Anotácia:

Měřič rychlosti proudění a turbulencí vzduchu je elektrické zapojení využitelné v metrologii i v ostatních technických disciplínách. Řeší snížení nevýhod dosud používaných měřičů, ať již mechanických nebo elektrických. Jeho čidlo, to je výbrus z monokrystalu křemíku, upevněný na keramických hrotech, je zapojeno na zdroj konstantního proudu. Ten je spojen se stejnosměrným zesilovačem, opatřeným výstupními svorkami měřiče a se zdrojem...

Měřič spotřeby paliva pro spalovací motory se vstřikovacím zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 235111

Dátum: 15.02.1987

Autor: Lehký Antonín

MPK: G01F 9/00

Značky: paliva, spotřeby, zařízením, vstřikovacím, motory, měřič, spalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měřiče spotřeby paliva pro spalovací motory se vstřikovacím zařízením, pomocí něhož lze objektivně zjistit motorem skutečně spotřebované palivo. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává z rotační clony pevně spojené s hřídelem vstřikovacího čerpadla nebo spojené prostřednictvím mechanického převodu, přičemž tato clona dále prochází mezi prvky snímače, například optoelektrického, na který je přímočarým mechanickým převodem...

Měřič parametrů neperiodických impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237762

Dátum: 15.09.1986

Autor: Musin Rafail Muchametovič

MPK: G01R 29/02

Značky: neperiodických, parametrů, měřič, impulsů

Zhrnutie / Anotácia:

Měřič parametrů neperiodických impulsů obsahující N integrálních měničů tvaru impulsů, jejichž vstupy jsou spojeny se vstupní svorkou a výstup každého z nich je spojen se vstupem formovacího prvku a jedním ze vstupů bloku zpracování, jehož výstupy jsou připojeny ke vstupům indikačního bloku a synchronizátor, spojený s posledním integrálním měničem tvaru impulsů a blokem zpracování. Měřič paramentrů neperiodických impulsů obsahuje blok programů...

Kuličkový měřič zrychlení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233401

Dátum: 15.08.1986

Autor: Gajda Milan

MPK: G01P 15/02

Značky: kuličkový, zrychlení, měřič

Text:

...za podmínky (8).Z tohoto vztahu vyplýví, že přesnoat měření za predpokladu dostatečně dlouhdho času měření téměř nezáviaína otřesech mětiče, ale dviaí hlavní měrou na volbä úhlů a 1 ud 1 a dále, že indikovaná hodnota odpovídá střední hodnotě mětanlho ryohloní v časov m intervalu T.Předností měřiče zryollení podle vynálnnu je jeho konntrukční jednoduchont. Mäřič neobuehuje žádné složitějäí mechanické díly, jeho výroba je jednoduchá. Avšak...

Měřič ztrát zrna

Načítavanie...

Číslo patentu: 230816

Dátum: 15.06.1986

Autori: Zikmund Jiří, Hůla Pavel, Žák Karel

MPK: G01B 7/00

Značky: ztrát, měřič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měřiče ztrát zrna pro sklízecí mlátičky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že čidlo přeměňuje mechanické údery zrn na elektrické napěťové impulsy a ty se ve vstupních obvodech přístroje zesílí a upraví. Čítač přístroje čítá impulsy zrn v intervalech mezi impulsy od pojezdového kola mlátičky, které vyjadřují ujetou dráhu. Načítané impulsy se shromáždí do paměti. Tu ovládá řídicí blok a čítač tím, že po impulsu od pojezdového kola...

Expoziční měřič záření pro kameru, použitelnou zejména u rentgenových zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230702

Dátum: 15.06.1986

Autori: Minik György, Végh András

MPK: G01T 1/142, A61B 6/00

Značky: rentgenových, měřič, použitelnou, zejména, zařízení, kameru, expoziční, záření

Zhrnutie / Anotácia:

Expoziční měřič záření pro kameru, použitelnou zejména u rentgenových zařízení, obsahující jednotku pro zjišťování vážené intenzity světla, například fotoelektrický článek nebo fotodiodu, dále zesilovač, integrátor a spínací jednotky, vyznačující se tím, že mezi výstupem jednotky (1) pro zjišťování vážené intenzity světla a vstupem jednotky (16) pro zajištění expozice, zejména rentgenového generátoru, je sériový obvod, u něhož na výstup...

Elektronický měřič rychlosti větrů v jiskrově bezpečném provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 227597

Dátum: 01.06.1986

Autori: Bilan Zdeněk, Kuchta Zdeněk, Chrobáček Radomír

Značky: jiskrově, větru, rychlostí, provedení, bezpečném, elektronický, měřič

Zhrnutie / Anotácia:

Elektronický měřič rychlosti větrů v jiskrově bezpečném provedení, vyznačující se tím, že jej tvoří snímač diferenciálního tlaku (1), který je přívodními hadicemi (2) připojen na tlakoměrnou krabici (3), na kterou je mechanicky navázán snímač vychýlení (4) s korekční jednotkou (7) a výstup ze snímače vychýlení (4) je napojen na vstup vyhodnocovací jednotky (5), na jejíž výstup je připojen indikátor (6), přičemž snímač vychýlení (4),...

Měřič objemového průtoku větrů u větráku v plynujících dolech

Načítavanie...

Číslo patentu: 230637

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kuchta Zdeněk, Bilan Zdeněk, Chrobáček Radomír

MPK: E21F 1/00

Značky: měřič, větru, dolech, objemového, plynujících, větráku, průtoku

Zhrnutie / Anotácia:

Měřič objemového průtoku větrů u větráku v plynujících dolech, vyznačující se tím, že sestává z difuzoru (1), který je potrubím (2) připojen na vstup usměrňovače pulsací tlaku (3), na jehož výstupu je připojen snímač tlakové diference (4) s výstupem (5) pro registrační, přenosové a vyhodnocovací systémy, přičemž snímač tlakové diference (4) je připojen přes omezovač (6) k napájecímu zdroji (7).

Měřič tloušťky vody pro zpevněné pohybové plochy letišť

Načítavanie...

Číslo patentu: 227952

Dátum: 15.04.1986

Autori: Dudáček Lubomír, Staněk Oldřich, Němeček Jiří

Značky: plochy, tloušťky, zpevněné, pohybové, letišť, měřič

Zhrnutie / Anotácia:

Měřič tloušťky vody pro zpevněné pohybové plochy letišř, vyznačený tím, že sada vodivých měřicích hrotů (1), navzájem elektricky izolovaných je upevněna k nosnému rámu (6) tak, že vzdálenosti vrcholů hrotu od vodorovné plochy pro ustavení měřiče, vymezené pomocí aretačních šroubů (7) jsou odstupňovány, přičemž je provedeno elektrické spojení jednotlivých hrotů se vstupy předzesilovacích stupňů (2), jenž jsou svými výstupy spojeny k zesilovacím...