Patenty so značkou «měřené»

Zapojení pro vyhodnocení hladin měřené veličiny při dané polaritě její změny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268048

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav, Petrášek Petr

MPK: H02J 3/12

Značky: vyhodnocení, změny, měřené, její, zapojení, veličiny, hladin, dané, polaritě

Text:

...201, jehož invertující vstup je spojen přes prvý odporggg 5 druhým vstupem gQ logického členu g a neinvertujíci vstup s nulovým potencialem. Výstup komparátoru ggl je spojen s anodou druhé diody ggg, jejíž katoda je spojena 5 katodami prvé diody ggi a třetí diody ggg a přes druhý odpor ggg se svorkou ggz záporného napětí. Anoda prvé diody § 91 je spojena s prvním vstupem gél logického členu Š a ano da třetí diody 206 je spojena s výstupem...

Zapojení obvodů pro kontrolu výskytu extrémní hodnoty měřené veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261156

Dátum: 12.01.1989

Autori: Nebesař Zdeněk, Hrdlička Řehoř, Novotný Vladimír, Hašek Václav, Smetana Přemysl

MPK: G01D 1/12

Značky: měřené, zapojení, obvodů, hodnoty, extrémní, výskytu, veličiny, kontrolu

Text:

...výstupu gł prvního vstupního obvodu 5 s prvním vstupem ip paměti prepojením výstupu gł druhého vstupního obvodu g s druhým vstupem 32 paměti Q a s druhým vstupem 35 porovnávacího obvodu Q. Třetí vnitřní datová sběrnice je vytvořena prepojením výstupu gł třetího vstupního obvodu Q s třetím vstupem gg-paměti Q a s třetím vstupem §§ porovnávacího obvodu §. V porovnávacím obvodu Q jsou průběžně porovnávána data přicházející po první a druhé...

Přepínač měřené a predikované veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259349

Dátum: 17.10.1988

Autor: Neuman Petr

MPK: G05B 13/02

Značky: přepínač, predikované, měřené, veličiny

Text:

...bloku i chyby predikco podle bodu 2 vynálezu. r V súvislosti na výsledku vyhodnocsní je na výstupu vyhodnooovscího bloku i chyby predikcegenerována přepínací dvouhodnotovä veličina. Tato veličina je připojena na třetí přepínací vstup pžepínacího bloku l a podle její hodnoty je na výstup pŕepínacího bloku 1 prepnutsbud měřend veličina ylt) nebo predikovant veličina ýtt At) . vyhodnocovací blok g chyby predikce podle obr. 2 má...

Zapojení pro vyhodnocení signálu číslicového snímače měřené veĄičiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246202

Dátum: 15.09.1987

Autori: Martini Lothar, Müller Horst, Krüger Werner, Drechsler Klaus

MPK: H03K 23/00

Značky: veąičiny, číslicového, měřené, signálu, vyhodnocení, zapojení, snímače

Text:

...paliva.Příklad zapojení pro vyhodnocení signálu číslicového snímače měřené veličiny podle vynálezu je zjednodušeně znázorněn v blokovém sohématu na výkresu. zapojení pro vyhodnooení signálu Číslicového snímače měřené veličiny s daným kvantováním výstupního signálu je dále popsáno v aplikaci na indikaci a záznam množství paliva, spotřebovaného motorovým trakčnímprostředkem. K měření spotřeby paliva je použit číslicový snímač průtoku,...

Zapojení pro příjem a indikaci po bitech paralelních informací z měřené jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249101

Dátum: 12.03.1987

Autori: Tóthmátyás István, Till István, Kiss Kálmán, Almási Ildikó

MPK: G11C 5/00

Značky: příjem, měřené, bitech, paralelních, jednotky, indikaci, informaci, zapojení

Text:

...systému, který má být zkoušen, provádět snímaní synchronně s tímto taktovým impulsem, avšak uvnitř tohoto ímpulsu k líbovolnému bodu. Z těchto výhod vyplýva, že se může vypustít systém počítacích strojů a v důsledku toho splňuje vynález vytčený úkol snížením nákladů o dva velíkostní řády. Zařízení podle vynálezu je jednoduché, jeho geometrické rozměry jsou malé a jeho obsluha snadná.Příklady provedení zapojení podle vynálezu jsou...

Převodník frekvence impulsů na údaj o velikosti měřené veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 248367

Dátum: 12.02.1987

Autor: Baudisch Miroslav

MPK: G01P 3/486

Značky: převodník, veličiny, měřené, velikostí, impulsů, frekvence, údaj

Text:

...kružnici. Kotouč rotuje společně s vřetenem soustruhu, takže za každou otáčku vřetene dopadne na snímač l šedesát svetelných mpulsů, což množňuje neobyčejně přesně měření. Snímač 1 je epojen s ostatními částmj. převodníku, jež jsou umístěny ve společné přemistitelné krabici pomocí vodičü.V krabici je mnístěn tvarovač 3 impulsů, hradlo g, jakož i obvod g časové základny,tvořený oscilátorem, šízeným krystalem. Násobička 6 obsahuje v sobě i...

Zařízení k vyhodnocovaní měřené veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 230694

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kandrnál Jan, Lipus Vladislav

MPK: G01N 21/31

Značky: měřené, vyhodnocování, veličiny, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen k vyhodnocování měřené veličiny z derivačního průběhu prvního nebo libovolně vyššího řádu podle nezávisle proměnné, zejména podle času, funkce popisující vlastnosti předmětu nebo jevu, umožňující její kvantifikaci a automatizaci procesu vyhodnocení. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením, že na vstupní zesilovač je napojen komparátor a hradlo, na něhož výstupu je napojen řízený integrátor, na jehož výstupu je napojen paměťový...

Způsob vyhodnocení ustálené hodnoty měřené veličiny a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223159

Dátum: 15.03.1986

Autori: Macoszek Milan, Kuběna Josef

Značky: hodnoty, způsobu, provádění, způsob, zapojení, měřené, ustálené, veličiny, vyhodnocení, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vyhodnocení ustálené hodnoty měřené veličiny, vyznačený tím, že signál z čidla se periodicky vzorkuje s konstantní frekvencí, od okamžiku kdy poprvé překročí zadanou kontrolní hranici se po každém analogo-číslicovém převodu porovnává nejnovější vzorek s předchozím, přičemž se stanoví, jeli jejich diference v zadaných tolerančních mezích, a pokud je tato podmínka splněna, zvýší se o jednotku stav čítače délky prodlevy, zatímco v opačném...

Způsob stanovení obsahu vodíku v měřené látce pomocí radiometrie

Načítavanie...

Číslo patentu: 228005

Dátum: 01.12.1985

Autori: Komínek Antonín, Hladík Jaroslav, Liškutin Jiří, Votava Petr

Značky: měřené, látce, pomocí, stanovení, způsob, obsahu, vodíku, radiometrie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovení obsahu vodíku v měřené látce pomocí radiometrie. Účelem vynálezu je získat možnost kontinuálního stanovení hledané veličiny, bez ohledu na objemovou hmotnost měřeného materiálu. Tohoto účinku je podle vynálezu dosaženo tím, že měřená látka se prozařuje neutrony a měří se četnosti fotonů záření gama o energii odpovídající energii píku plného pohlcení záření gama doprovázejícího interakci neutronů s jádry vodíku...

Transformátorový můstek s pětisvorkovým připojením měřené admitance

Načítavanie...

Číslo patentu: 219813

Dátum: 15.10.1985

Autor: Haasz Vladimír

Značky: admitance, transformátorový, připojením, měřené, můstek, pětisvorkovým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká transformátorového můstku s pětisvorkovým připojením měřené admitance. Podstata vynálezu spočívá v tom, že oddělovací operační zesilovač se stoprocentní zpětnou vazbou napájí měřenou admitanci do proudové svorky, přičemž napětí zpětné vazby se odebírá z příslušné svorky napěťové druhá proudová svorka je připojena na začátek vinutí diferenciálního transformátoru, zatímco konec tohoto vinutí je připojen na výstup operačního...

Zapojení pro vyhodnocení hladin měřené veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 224891

Dátum: 01.08.1985

Autori: Kuna Václav, Hrzán Emil

Značky: veličiny, zapojení, hladin, vyhodnocení, měřené

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vyhodnocení hladin měřené veličiny složené z měřicího členu, hladinového obvodu a komparátorů, vyznačené tím, že na první vstupy (31, 41 ... k1) komparátorů (3,4 ... k), jejichž výstupy (33, 43 ... k3) jsou výstupy zapojení, je připojen výstup (12) měřicího člena (1), zatímco na druhé vstupy (32, 42 ... k2) komparátorů (3, 4 ... k) jsou připojeny výstupy (23, 24 ... 2k) z hladinového obvodu (2), přičemž vstup (11) měřicího členu...