Patenty so značkou «meracie»

Meracie zariadenie na meranie zahĺbenia výsevnej pätky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7195

Dátum: 04.08.2015

Autori: Findura Pavol, Jobbágy Ján, Tkač Zdenko, Angelovič Marek, Urbanovičová Oľga

MPK: A01B 63/111, G01B 21/18, A01C 5/06...

Značky: meranie, zariadenie, patky, výsevnej, zahĺbenia, meracie

Text:

...a pozostáva z niekoľkých hlavných častí,a to z dvoch nezávislých závesných konštrukcií, z elektronického vyhodnocovacieho zariadenia, z plazu a ešte z ultrazvukového a indukčného snímača. Teda zariadenie pozostáva zo závesnej konštrukcie, na ktorú je pripevnený ultrazvukový snímač a ktorá je spolu so snímačom pripevnená na sej ačku. Závesná konštrukcia je pripevnená na inom mieste na sejačke a nej je pripevnený plaz a indukčný snímač....

Prenosné meracie zariadenie na meranie sily potrebnej na deštrukciu škrupiny vajec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6934

Dátum: 04.11.2014

Autori: Boďo Štefan, Gálik Roman

MPK: A01K 43/00, G01N 33/08, G01N 3/08...

Značky: meracie, deštrukciu, potrebnej, zariadenie, škrupiny, vajec, meranie, prenosné

Text:

...na kvalitu konzumných vajec. Vzorku konzumných vajec sme odoberali V priebehu znáškového cyklu priamo na farme, ktorá dísponovala konvenčnou aj obohatenou klietkovou technológiou(pred l. l. 2012). Z výsledkov vyplýva, že priememá sila potrebná na deštrukciu škrupíny vajec sa pri ustajnení nosníc v konvenčných klietkach pohybovala od 28,97 N (439 deň veku) do 36,71 N (222 deň veku) a pri ustajnení nosníc v obohatených klietkach od 26,28 N (404...

Meracie dezintegračné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6493

Dátum: 03.09.2013

Autor: Beniak Juraj

MPK: G01L 1/16, B02C 23/20

Značky: dezintegračné, meracie, zariadenie

Text:

...dezintegrácie pri zmene rôznych geometrií dezintegračných klinov 1, pre rôme výšky dezintegračných klinov 1 a tiež pre odlišné osové vzdialenosti hriadeľov. Ak sa mení aj šírka dezintegračných klinov 1, sú k nim uspôsobené aj kotúče g, do ktorých sú tieto dezintegračné kliny Z upnuté. Tým, že kotúče g majú štyri výrezy na dezintegračné kliny Z, je možné meniť počet dezintegračných klinov Z v rozmedzí jedného až štyroch a tak sledovať funkciu...

Mobilné meracie zariadenie pre stanovenie pozdĺžneho koeficientu trenia povrchu vozovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12414

Dátum: 25.11.2010

Autor: Andres Josef

MPK: G01N 19/02

Značky: povrchu, mobilné, meracie, vozovky, trenia, stanovenie, pozdĺžneho, koeficientu, zariadenie

Text:

...ťahá po povrchu cesty a dá sa tak meraťkoeficient trenia, pričom do sánok sa vkladajú závažia a spodok sánok je obstaraný gumovou0009 Cieľom vynálezu je predstaviť zariadenie, ktoré bude jednoduché abude schopnérýchlo, aj keď orientačné, zistiť koeficient trenia povrchu vozovky.0010 Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje mobilné meracie zariadenie pre zisťovanie pozdĺžneho koeficientu trenia povrchu vozoviek podľa vynálezu, ktorého podstata...

Refrakčné meracie zariadenie na určenie refrakčných vlastností oka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6495

Dátum: 15.02.2007

Autor: Köst Gert

MPK: A61B 3/103

Značky: vlastností, refrakčných, refrakčné, zariadenie, určenie, meracie

Text:

...merania vzdialenosti sa môže merať len vzdialenosť medzi hlavou pacienta a refrakčným meracím zariadením. Toto meranie je preto nepresné a V princípe nedostatočné na vhodné korigovanie meraných údajov o refrakcii, pretože poloha hlavy neobsahuje0009 Z dokumentu EP O 563 454 Al je známy očný refraktometer, pri ktorom nastavovacie zariadenie integrovanéurčenie vzdialenosti oka od optiky refraktometra.0010 Ďalšie refrakčné meracie zariadenie...

Meracie zariadenie na nedeštruktívne netto-odváženie kapsúl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 751

Dátum: 22.05.2004

Autor: Mueller Hanns-walter

MPK: G01G 9/00, G01N 22/00, G01G 17/00...

Značky: zariadenie, kapsúl, nedeštruktívne, netto-odváženie, meracie

Text:

...pri rezonančnej frekvencii f(O) aplikátora usporiadaného v účinnom spojení s meranou vzorkou, pričont tento spôsob je charakterizovaný tým, že materiál vzorky sa uvedie do spojenia s rezonátorom tak, že elektrické pole rezonátora pri prechode materiálu vzorky prebieha vo všeobecnosti paralelne k povrchu a že z primárnych meraných veličín b(0) a f(0) sa dajú získatpričom F a B znamenajú mikrovlnové merané signály rozladeniakonštantné...

Infračervené meracie zariadenie na spektrometriu vodných a nevodných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1222

Dátum: 03.04.2003

Autori: Mäntele Werner, Klein Oliver, Von Lilienfeld-toal Hermann, Barth Andreas, Von Prollius Hellmuth, Offermanns Heribert, Zscherp Christian, Von Germar Frithjof

MPK: G01N 21/31, G01N 21/55

Značky: vodných, zariadenie, meracie, infračervené, nevodných, systémov, spektrometriu

Text:

...žiadne iné než obvyklé infračervené zdroje, ktore majú spojité spektrum. Tento spôsob postupu určovania polárnych substancií vo vodných systémoch je navyše veľmi nákladný a drahý a navyše je obmedzený lenna niekoľko analyt, to znamená na tie, ktoré podstúpia potrebnú chemickú reakciu.0007 Pri výrobe alkoholických alebo nealkoholických nápojov je potrebné môcť kontinuálne vhodným spôsobom určovat pokiaľ možno v každom ľubovoľnom okamihu...

Meracie zariadenie na stanovenie koncentrácie bóru

Načítavanie...

Číslo patentu: 282857

Dátum: 25.11.2002

Autori: Bauer Horst, Gehring Eduard, Nopitsch Klaus

MPK: G21C 17/022

Značky: meracie, zariadenie, bóru, stanovenie, koncentrácie

Zhrnutie / Anotácia:

Meracie zariadenie (2) na stanovenie koncentrácie bóru v chladive (38) v chladiacom okruhu jadrovej elektrárne je zhotovené s vysielačom a prijímačom. Vysielač a prijímač sú zhotovené ako mobilné vo forme zdroja (16) neutrónov a čítacej trubice (18), pričom medzi nimi je zaradená aspoň jedna chladiteľná priestorová oblasť na umiestnenie súčasti (1) v chladiacom okruhu, vedúca chladivo. Priestorová oblasť má chladiaci kanál (20), ktorým preteká...

Spôsob kontinuálneho merania odporu priečneho posuvu koľaje, meracie zariadenie a koľajový stabilizátor na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282733

Dátum: 28.10.2002

Autori: Lichtberger Bernhard, Theurer Josef

MPK: E01B 35/08, E01B 27/17, E01B 35/12...

Značky: koľajový, spôsobu, tohto, stabilizátor, koľaje, vykonávanie, posuvu, merania, kontinuálneho, priečneho, spôsob, meracie, zariadenie, odporu

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe kontinuálneho merania odporu priečneho posuvu koľaje, pričom sa koľaj prostredníctvom budiča (21) kmitov uvádza do vodorovného kmitania, prípadne vibrácií, prebiehajúceho priečne na pozdĺžny smer koľaje, sa výkon potrebný na prevádzku budiča (21) kmitov registruje ako nameraná hodnota korelujúca s odporom priečneho posuvu. Pri meracom zariadení je k hydraulickému systému (10) priradený tlakový snímač (24) na zisťovanie prevádzkového...

Spôsob merania elektrochemickej aktivity, merací článok a ponorné meracie činidlo na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282492

Dátum: 14.01.2002

Autori: Curé Omer Paul Ivo, Neyens Guido Jacobus

MPK: G01N 27/411

Značky: ponorné, meracie, merania, aktivity, elektrochemickej, vykonávanie, spôsob, článok, tohto, činidlo, spôsobu, merací

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob merania elektrochemickej aktivity nekovovej tekutej vrstvy, ležiacej na kovovej tavenine, pomocou meracieho článku s elektrochemickým prvkom (1), ktorý má aktívnu časť, a s protielektródou (6), sa uskutočňuje tak, že merací článok sa ponorí do kovovej taveniny cez nekovovú tekutú vrstvu, že aktívna časť elektrochemického prvku (1) sa pri prechode nekovovou, tekutou vrstvou obklopí materiálom tejto vrstvy, že tento materiál až do zmerania...

Meracie pásmo a pásmový meter s displejovým zobrazením meranej veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1857

Dátum: 03.06.1998

Autor: Radvanec František

MPK: G01B 7/02

Značky: zobrazením, meranej, pásmový, meracie, meter, displejovým, pásmo, veličiny

Text:

...v rôznorodom prostredí a najmä znásobenie maximálnych kapacít meraných dĺžok, a to všetko pri vysokej životnosti. Pri mechanickom poškodení časti nosiča dĺžkových mier, je možné po jej odstránení, po vynulovaní mikrospínačom a po demontáži a montáži koncovej zarážky používať ďalej meracie pásmo alebo pás mový meter na meranie menších dĺžok.Objasnenie obrázkov na výkresochNa obr. 1 je rez meracím pásmom s displejovým zobrazením meranej...

Meracie a triediace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1725

Dátum: 14.01.1998

Autori: Krosner Karol, Genský Koloman, Pacela Ivan

MPK: G01B 7/02

Značky: meracie, triediace, zariadenie

Text:

...možne určiť tolerančne pole. čo umožňuje a uľahčuje triedenie výrobkov do skupín presnosti. Honkretne riešenie umožňuje 1 až 20 galvanicky oddelenýchovladania podľa určeneho meracieho a triediaceho algoritnu. Jednotlivé údaje nameraných rozmerov súčiastok je možne štatisticky vyhodnocvať v počte, v čase, ako aj v triede presnosti a podNamerané údaje je možne spracovať vyšším riadiacim celkomprostredníctvom komunikačného výstupu kanála.Prehľad...

Meracie vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 280109

Dátum: 10.08.1994

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 35/00

Značky: meracie, vozidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Meracie vozidlo (1) na zisťovanie skutočnej polohy koľaje (24) vzhľadom na požadovanú polohu koľaje (24) má rám (2) vozidla, ktorý je uložený na podvozkoch (5) a ktorý má rovinu (3) rámu rovnobežnú so vzťažnou rovinou a na ktorom je upravený prepraviteľný a nezávisle pojazdný satelitný vozík (22). Horné obrysové čiary (12) meracieho vozidla (1) a satelitného vozíka (22) sú usporiadané pod obrysovou rovinou (13), ktorá zviera so vzťažnou rovinou...

Meracie zariadenie fyziologických charakteristík lokalít ľudského tela

Načítavanie...

Číslo patentu: U 182

Dátum: 11.08.1993

Autori: Kahancová Ervina, Živčák Jozef, Valent Richard

MPK: A61B 5/107

Značky: zariadenie, meracie, fyziologických, charakteristik, lokalít, ľudského

Text:

...informačný tok údajov charakteristických pre meranie fyziologických charakteristík lokalít ľudského tela.Riešenie je vysvetlené pomocou obrazkov, na ktorých je znázornená zariadenie pre meranie fyziologických charakteristík lokalít ľudského tela na obr. l v horizontálnej rovine, na obr. 2 vo vertikálnej rovine a na obr. 3 v sagitálnej rovine.Meracie zariadenie fyzíologických charakteristík lokalít ľudského tela pre meranie v horizonálnej...

Odlučovač vzduchu pre potravinárske meracie zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 263166

Dátum: 11.04.1989

Autori: Liška Miloš, Fridrich Dušan, Žoldák Ľubomír

MPK: B01D 19/00

Značky: odlučovač, meracie, potravinářské, zariadenia, vzduchu

Text:

...spodným okrajom po úroveň dlhej elektrôdy.Tvar štrbín nuti pretekajúci kvapalinu k zmene smeru prúdenia, čím dochádza k uspokojeniu hladiny, najmä v priestore sita. v ktorom sú uchytené snímacie elektrôdy. súčasne dochádza k lepšiemu odlúčeniu vzduchu. pričom rotujúca kvapalina chráni štrbiny pred zanesením. Vákuum vytvorené v odlučovači napomáha k účinnému odlúčeniu vzduchu, čím sa skvalitňuje priebeh merania objemu. Výhody sú tiež v tom,...

Budiace vinutie pre meracie systémy s pohyblivým magnetom

Načítavanie...

Číslo patentu: 245505

Dátum: 15.12.1987

Autor: Jirman Josef

MPK: G01R 5/16

Značky: meracie, magnetom, budiace, pohyblivým, systémy, vinutie

Text:

...dvojsekciového budiaceho vinutia priradenej k závitom 21 až zn je znázornený na obr. 4. Obr. 5 ilustruje pre tento pripad priebeh normálovej zložky Fn a tangenciálnej zložky Ft sily, pôsobiacej na permanentný magnet obdĺžnikoveho tvaru ktorého kratšia strana má rozmer rovný znázornenému kroku závitov.Elektricky sěríove radené závity Z 1 až Zn budiaceho- vinutia obr. 1 ležia v jednej vrstve plochéhlo útvaru V tvare obd žnika na a tvoria tak...

Vysokonapäťové vinutie obzvlášť pre meracie a napájacie transformátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 242228

Dátum: 15.09.1987

Autor: Mattausch Pavel

MPK: H01F 27/30

Značky: obzvlášť, vysokonapäťové, vinutie, napájacie, meracie, transformátory

Text:

...a napájacie trastormátory sú V podstatnej miere odstránené predloženým vynálezom vysokonapäťového vinutia vyhotoveného ako espoň jedna mnohovrstvová clevka s medzivrstvovou izoláciou. Podstatou vynálezu je, že medzi každú jednotlivú vrstvu závitov cievky ak nej pri 4liehajúcu medzivrstvovú oziláciu je v. axtal nom smere cievky umiestnená aspoň jedna lišta, pričom lišty počnúc od prvej vrstvy doposlednej vrstvy sú špirálovite rozložené po...

Meracie zariadenie pre kontrolu elektrických parametrov transformátorov a jednotiek elektroniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238803

Dátum: 15.05.1987

Autori: Klčo Jarolim, Gališ Ondrej, Sotorník Igor

MPK: G01R 19/00

Značky: kontrolu, elektroniky, jednotiek, parametrov, transformátorov, zariadenie, meracie, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob automatického merania elektrických jednosmerných, striedavých veličín napätí, prúdov a izolačného stavu. Podstata vynálezu je náhrada bežných ručičkových meracích prístrojov zariadením s elektronickým vyhodnotením a opticko-akustickou signalizáciou úrovne meranej veličiny.

Poloautomatizované meracie zariadenie priehybu dlhodobo zaťažených stropných panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233246

Dátum: 17.04.1987

Autori: Opršal Miroslav, Kučka Jozef

MPK: G01N 3/08

Značky: dlhodobo, zariadenie, priehybu, panelov, zaťažených, stropných, poloautomatizované, meracie

Zhrnutie / Anotácia:

Poloautomatizované meracie zariadenie je určené na meranie priehybu dlhodobo zaťažených stropných panelov. Podstata zariadenia spočíva v tom, že príložná meracia lišta má v svojej strednej časti osadené snímače priehybu, ktorých hroty sa cez sklíčka nalepené na paneloch, dotýkajú meranej plochy a v spodnej časti kuželový hrot, ktorý je osadený v jednom z referenčných kruhových otvorov, vyhotovených v nosníku, ktorý je súčasťou zaťažovacieho...

Meracie a triediace zariadenie podľa vonkajšieho priemeru súčiastok najmä krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234164

Dátum: 01.04.1987

Autor: Bočej Peter

MPK: B07B 13/00

Značky: triediace, vonkajšieho, krúžkov, priemeru, súčiastok, zariadenie, najmä, podľa, meracie

Zhrnutie / Anotácia:

Meracie a triediace zariadenie je určené pre meranie a triedenie súčiastok, najmä krúžkov masovo vyrábaných valivých ložísk, podľa vonkajšieho priemeru. Zariadenie pozostáva zo vstupného žľabu, kolíkového elevátora, meracej sondy, vyhodnocovacieho zariadenia a odvádzacieho žľabu. Zhora otvorený vstupný žľab s priečným dorazom je pripevnený ku spodnej časti kolíkového elevátora, opatreným v hornej časti výsuvným pružným elementom s vertikálnou...