Patenty so značkou «merací»

Mobilný univerzálny merací systém tlakov v partikulárnych materiáloch a spôsob kalibrácie tlakových snímačov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7283

Dátum: 03.11.2015

Autori: Fekete Roman, Peciar Peter, Peciar Marián

MPK: G01L 7/00, G01L 1/00

Značky: merací, systém, tlakových, spôsob, univerzálny, snímačov, mobilný, partikulárnych, tlakov, materiáloch, kalibrácie

Text:

...partikulámu látku, pre rôzne hĺbky vrstvy materiálu a pri rôznych zaťaženiach. Na rozdiel od spojitého prostredia, kde sa tlak šíri vo všetkých smeroch rovnako (Pascalov zákon), V tlakových poliach v zrnitých materiáloch takéto zjednodušenie nemožno použiť a je treba merací systém na zaťaženie membrány sústavou diskrétnych silových účinkov naprogramovať. Veľkosť odozvy závisí od Veľkosti zaťaženia, hrúbky vrstvy zrnitého materiálu a...

Merací adaptér

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7164

Dátum: 02.06.2015

Autor: Hudec Radoslav

MPK: G01B 5/12

Značky: adaptér, merací

Text:

...b, C) a zaisťovacie skrutky so závitom v základnej časti.Na obrázku 4 je znázornená vrchná časť pri pohľade zdola so znázornenou vyfrézovanou vodiacou závitnicou. Na obrázku 5 je znázornená základná časť pri pohľade zhora, do ktorej vybraní sú už vložené jednotlivé časti skľučovadla (a, b, c).Na obrázku 6 je znázornená celá zostava súčastí meracieho adaptéra pri pohľade zdola, so znázornením, ako sú kolíky pohyblivých častí skľučovadla (a,...

Diagnostická pásková jednotka a diagnostický merací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11400

Dátum: 06.05.2009

Autori: Leininger Helmut, Seelig Peter

MPK: G01N 21/86, B01J 3/00, A61B 5/00...

Značky: diagnostická, jednotka, pásková, merací, systém, diagnostický

Text:

...je výhodné, keď celkový index lomu činí asi 1,5. Na udržanie reflexných efektov v nekritickej oblasti by mala byť odchýlkav indexe lomu pokial možno menšia než 0,1.0010 Ďalšie zlepšenie je možno docieliť tým, že dopravný pásik, lepiaci pásik a nosná fólia vykazujú vo viditeľnom rozsahu vlnovej dĺžky transmisie viac než 80 , výhodne 85 až 92 a tým, že celková transmisia viacvrstvového systému vo viditeľnom rozsahu vlnovej dlžky činí...

Spôsob a merací prístroj na zisťovanie zvarového šva pozdĺžne zvarovaných rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: 285977

Dátum: 26.11.2007

Autori: Groos Andreas, Huth Thoralf, Claus Ronald

MPK: G01N 27/90

Značky: pozdĺžne, spôsob, merací, zisťovanie, zvarovaných, prístroj, zvarového, rúrok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu na zisťovanie zvarového šva jednotlivých pozdĺž zvarovaných rúrok (1), zhotovených z feritického alebo austenitického materiálu, pri ktorom sa jednotlivá rúrka (1) privádza do jednosmerného magnetického poľa a otáča sa okolo svojej pozdĺžnej osi a rozdiely štruktúry a/alebo permeability existujúce medzi základným materiálom a zvarovým švom sa ako rozlišovacie kritérium zisťujú pomocou snímača (8) umiestneného v blízkosti...

Merací prístroj na záznam a zobrazenie rôznych satelitných pozícií v satelitnom prijímacom zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19193

Dátum: 23.05.2007

Autori: Mohr Harry, Neugebauer Thomas, Grau Thomas

MPK: H01Q 1/12, G01S 3/40, H04N 17/04...

Značky: merací, prijímačom, pozícii, satelitných, zobrazenie, rôznych, záznam, satelitnom, zariadení, prístroj

Text:

...terminály môže byť na detegovanie maxíma rovnosmemého prúduodvádzané rovnosmerné napätie závislé na amplitúde privádzaného striedavého napätia.0007 Tento detekčný obvod amplitúd striedavého napätia je súčasťou usporiadania obvodu na relatívne meranie HF úrovne prostredníctvom usmemenia (rektifikácie) špičiek, a rektiñkované napätie ovláda svetelnú kontrolku a/alebo generátor akustického signálu, ktorá sa v závislostí na porovnaní s...

Merací prístroj na meranie hĺbky profilu automobilovej pneumatiky a spôsob tohto merania

Načítavanie...

Číslo patentu: 284898

Dátum: 12.01.2006

Autor: Bürger Joachim

MPK: G01B 11/22

Značky: merací, meranie, tohto, pneumatiky, prístroj, profilů, hĺbky, automobilovej, spôsob, merania

Zhrnutie / Anotácia:

Na meranie hĺbky profilu automobilovej pneumatiky pomocou laserovej meracej hlavice obsahujúcej laser (67) sa umiestni laserová hlavica na automobilovú pneumatiku, takže vzťažná plocha (68) zaujme definovanú polohu vzhľadom na pneumatiku. Laserový lúč (66) lasera (67) sa vedie cez vzťažnú plochu (68) pod uhlom (alfa) na dno (64) profilu pneumatiky, takže sa vytvorí na dne (64) profilu pneumatiky svetelná stopa (78). Pomocou senzora (82)...

Merací dávkovací inhalátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 284448

Dátum: 17.03.2005

Autor: Britto Ignatius Loy

MPK: B65D 83/14, B05D 5/08, A61M 15/00...

Značky: merací, inhalátor, dávkovací

Zhrnutie / Anotácia:

Merací dávkovací inhalátor, ktorý má aspoň časť svojich vnútorných povrchov potiahnutú najmenej jedným fluorouhľovodíkovým polymérom, prípadne v kombinácii s najmenej jedným nefluorouhľovodíkovým polymérom, na podanie inhalačnej liekovej formy zahrnujúcej flutikanzónpropionát alebo jeho fyziologicky prijateľný solvát a fluorouhľovodíkové hnacie činidlo, prípadne v kombinácii s najmenej jedným ďalším farmakologicky aktívnym činidlom alebo...

Merací dávkovací inhalátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 284447

Dátum: 17.03.2005

Autor: Britto Ignatius Loy

MPK: A61M 15/00, B05D 5/08, B65D 83/14...

Značky: inhalátor, merací, dávkovací

Zhrnutie / Anotácia:

Merací dávkovací inhalátor má aspoň časť zo svojich vnútorných povrchov potiahnutú najmenej jedným fluorouhľovodíkovým polymérom, prípadne v kombinácii s najmenej jedným nefluorouhľovodíkovým polymérom na podanie inhalačnej liekovej formy zahrnujúcej salmeterol alebo jeho fyziologicky prijateľnú soľ a fluorouhľovodíkové hnacie činidlo, prípadne v kombinácii s najmenej jedným ďalším farmakologicky aktívnym činidlom alebo najmenej jedným...

Merací izolačný prevodník striedavého prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284162

Dátum: 02.09.2004

Autor: Grňo Ladislav

MPK: G01R 15/18, G01R 15/14

Značky: prúdu, převodník, izolačný, striedavého, merací

Zhrnutie / Anotácia:

Merací izolačný prevodník striedavého prúdu pozostávajúci z budiaceho vinutia a snímacieho vinutia pripojeného na vstup elektronického fázovacieho obvodu. Vodič (1) budiaceho vinutia je tvarovaný do plošnej alebo priestorovej periodickej sústavy súbežných úsekov (3) vodiča (1) budiaceho vinutia orientovaných tak, že vodič (1) budiaceho vinutia je v susedných súbežných úsekoch (3) z hľadiska toku elektrického prúdu navzájom opačne orientovaný a...

Usporiadanie odporov, spôsob výroby a merací obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1260

Dátum: 16.04.2004

Autor: Hetzler Ullrich

MPK: G01R 19/00, H01C 1/00, H01C 1/14...

Značky: obvod, výroby, usporiadanie, odporov, spôsob, merací

Text:

...navzájom oddelenýchodporových elementov, ktoré môžu viest vždy jeden elektrickýVo výhodných prikladných uskutočneniach vynálezuobsahuje usporiadanie odporov podľa vynálezu dva od sebanavzájom oddelené odporové elementy, takže súčasne môžu bytmerané dva elektrické prúdy.V rámci vynálezu je ale tiež možné, aby usporiadanie odporov obsahovalo viac ako dva (napríklad štyri) od seba navzájom oddelené odporové el ementy , aby bolo možné me...

Merací prístroj na meranie magnetických vlastností pri vysokých teplotách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3174

Dátum: 07.10.2003

Autori: Mcguiness Paul John, Kobe Spomenka, Gersak Gregor

MPK: G01R 33/12

Značky: merací, meranie, magnetických, prístroj, teplotách, vysokých, vlastností

Text:

...tak ako potreba vysokovýkonných vysokoteplotných magnetov pre elektrické vozidlá. To vyžaduje, aby boli zlepšené jednak magnetickévlastnosti tak aj mechanická pevnosť pri vysokých teplotách.0007 Súčasný výskum v Spojených štátoch ukazuje potenciál na výrobu materiálov typov 217 (Sm-Co) s veľmi nízkym teplotnýmkoeficientom koercivity a pozoruhodne vysokou koercivitou 1 Tpri 500 °C. To predstavuje stav techniky V zmysle udržania vysokej...

Merací snímač a usporiadanie meracieho snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10183

Dátum: 14.11.2002

Autori: Grundmann Wolfgang, Herrmann Klaus, Fischer Thomas

MPK: G01K 7/16

Značky: merací, usporiadanie, snímač, meracieho, snímača

Text:

...meracieho snímača s možnosťou techniky zarezávaných spojov pre kontaktovanie elektrického pripojovacieho vedenia môže byť dosiahnuté to, že je možné jednoduchým spôsobom elektricky kontaktovať už existujúci kábel s meracím snímačom. Technika zarezávaných spojov má obzvlášť tu výhodu, že kábel, kontaktovaný smeracím snímačom, respektíve elektrické pripojovacie vedenie,kontaktovane s meracím snímačom, môžu prebiehať kontakty so zarezávaným...

Spôsob merania elektrochemickej aktivity, merací článok a ponorné meracie činidlo na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282492

Dátum: 14.01.2002

Autori: Neyens Guido Jacobus, Curé Omer Paul Ivo

MPK: G01N 27/411

Značky: meracie, činidlo, merania, aktivity, elektrochemickej, spôsobu, ponorné, tohto, vykonávanie, článok, merací, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob merania elektrochemickej aktivity nekovovej tekutej vrstvy, ležiacej na kovovej tavenine, pomocou meracieho článku s elektrochemickým prvkom (1), ktorý má aktívnu časť, a s protielektródou (6), sa uskutočňuje tak, že merací článok sa ponorí do kovovej taveniny cez nekovovú tekutú vrstvu, že aktívna časť elektrochemického prvku (1) sa pri prechode nekovovou, tekutou vrstvou obklopí materiálom tejto vrstvy, že tento materiál až do zmerania...

Merací prúdový prevodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 281886

Dátum: 02.07.2001

Autor: Grňo Ladislav

MPK: G01R 15/18, G01R 15/00

Značky: převodník, merací, prúdový

Zhrnutie / Anotácia:

Merací prúdový prevodník pozostáva z jadra (J) z magneticky mäkkého materiálu, na ktorom je navinuté primárne vinutie (P), sekundárne vinutie (S) a nulové vinutie (N). Nulové vinutie (N) je zapojené medzi invertujúci vstup prvého operačného zosilňovača (OZ1) a prvý uzol (U1). Sekundárne vinutie (S) je zapojené medzi výstup prvého operačného zosilňovača (OZ1) a invertujúci vstup druhého operačného zosilňovača (OZ2). Prvý rezistor (R1) je...

Merací dávkovací inhalátor, neplnený merací dávkovací inhalátor a merací dávkovací inhalačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 281746

Dátum: 25.05.2001

Autor: Britto Ignatius Loy

MPK: A61M 15/00, A61K 9/72, B65D 83/14...

Značky: inhalátor, systém, neplnený, dávkovací, merací, inhalačný

Zhrnutie / Anotácia:

Merací dávkovací inhalátor, ktorý má časť alebo všetky zo svojich vnútorných povrchov potiahnuté jedným alebo viacerými fluorouhľovodíkovými polymérmi, prípadne v kombinácii s jedným alebo viacerými nefluorouhľovodíkovými polymérmi, na podanie inhalačnej liekovej formy zahrnujúcej albuterol alebo jeho fyziologicky prijateľnú soľ a fluorouhľovodíkové hnacie činidlo, prípadne v kombinácii s jedným alebo viacerými ďalšími farmakologicky aktívnymi...

Merací termoelektrický prevodník elektrického výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279550

Dátum: 02.12.1998

Autori: Grňo Ladislav, Groch Július, Bobik Mikuláš

MPK: G01D 3/028, G01R 21/02

Značky: merací, termoelektricky, výkonu, převodník, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Merací termoelektrický prevodník elektrického výkonu pozostáva z rezistora (1) a teplotného snímača (2), umiestnených na spoločnej, od okolia tepelne izolovanej podložke (3). Podstata vynálezu je v tom, že rezistor je tvorený prvkom, ktorého okamžitá hodnota odporu je elektronicky riaditeľná okamžitou hodnotou vstupného signálu. Výhodné uskutočnenie vynálezu predstavuje riadený rezistor tvorený tranzistorom. V tomto prípade je možné jednoduché...

Merací hrot najmá pre meranie elektrických veličín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267939

Dátum: 12.02.1990

Autori: Marták Ján, Gvizd Štefan, Schmeringa Peter

MPK: G01R 1/06

Značky: veličin, najmä, elektrických, meranie, merací

Text:

...ktorého podstatou je, že kontaktovacia plocha ohmicky homogénneho meracieho hrotu má tvar oválnej plochy s určujúcou krivkou druhého stupňa, pričom jej drsnost je typu kráter - výstupok.Výhodou meracieho hrotu podla vynálezu je, že výroba takéhoto je podstatne lacnejšia, ušetri sa zlato, zvýši sa prierez kontaktovñej plochy. Meraci hrot vytvorený z jedneho kusa ná ohmický homogénny odpor a nie je potrebné zlepšovat elektrickú vodivosl...

Merací prístroj na kontrolu súmerností osí otvorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258244

Dátum: 15.07.1988

Autor: Kubištík Vladimír

MPK: G01B 5/14

Značky: prístroj, otvorov, súmerností, merací, kontrolu

Text:

...lg etalonovej dosky 2, ktorá je zaistené voči pootočeniu v druhom stojans g fixačným čapom gł. otočné uloženie nosného čapu lg v otvore prvého stojanu 1 je realizované prostredníctvom guličiek li držaných v klietke lg. Na spodnú časť nosného čapu lg dosadá ekcenter lg, ktorý je naklínovaný na ovládacom čape lg. ovládací čap lg je zvonka opatrený pákoułZ.Etalonová doska 2 je zo spodu opatrena západkou lg, ktorá volne zapadá do polohovacej...

Automatizovaný merací prístroj polohy kyvadlového závesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251981

Dátum: 13.08.1987

Autor: Jurík Štefan

MPK: G01B 7/30, G01B 5/24

Značky: kyvadlového, prístroj, merací, automatizovaný, závěsu, polohy

Text:

...na obr. 1 je znázornený v pôdorysnom pohľade, na obr. 2 v náryse a na obr. 3 je schematicky znázornené elektrické zapojenie jedného krokového motorčeka.Prístroj sa skladá z dvoch krokových motorčekov 1, upevnených na pohyblivých suportoch 7, umiestnených v drážkach vytvorených V nosnej doske 2, ktorá je pevne spojená s meraným objektom. Redukčné závitovkové prevody 3 a 4 od krokovýchmotorčekov 1 sú ovládateľné skrutkami 5,upevnenými na...

Merací systém teplotného rozdielu s automatickou kontrolou presnosti merania a velkou spolahlivosťou snímania

Načítavanie...

Číslo patentu: 249939

Dátum: 15.04.1987

Autori: Štancl Stanislav, Gese Augustín, Vojtek Štefan, Tomík Ján

MPK: G01K 7/02

Značky: spolahlivosťou, rozdielu, systém, snímania, velkou, kontrolou, merania, presnosti, teplotného, automatickou, merací

Text:

...2. Termoelektrické články v horúcej rezerve 3 a termoelektrické články v studenej rezerve 4 slúžia zároveň na meranie teplotných rozdielov. Merací systém môže pracovať v 3 režimoch, podľa technického stavu teplotných snímačov. V základnom režime, kedy sa íievyskjrtlo žiadne prerušenie odporových teplomerov 2, V režime horúcej rezervy, kedy je porušiený jeden, resp. viacero odporových teplomerov f). a systém využíva pre meranie...

Vysokonapäťový merací transformátor pre meranie elektrickej vodivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 230063

Dátum: 01.04.1986

Autori: Havaši Peter, Lipský Vladimír

MPK: G01R 19/155

Značky: meranie, transformátor, vysokonapäťový, elektrickej, vodivosti, merací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oboru elektrotechniky a rieši vysokonapäťový merací transformátor pre meranie elektrickej vodivosti v inštrumentácii pre elektroforetické techniky. Jeho podstata je v tom, že na izolačnej kostre meracieho transformátora s tvarovaným izolátorom je umiestnené vinutie pre vyhodnocovaciu elektroniku, ktoré je vyvedené z meracieho transformátora pomocou vývodu vinutia pre vyhodnocovaciu elektroniku a vinutie pre vodivostný detektor,...

Merací prístroj na meranie charakteristík impulznou metódou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221006

Dátum: 15.03.1986

Autor: Beláň Jozef

Značky: impulznou, charakteristik, meranie, prístroj, metodou, merací

Zhrnutie / Anotácia:

Merací prístroj určený na meranie charakteristík polovodičových prvkov impulznou metódou rieši otázku merania charakteristík v oblasti špičkovej dovolenej tepelnej straty a súčasne zvyšuje presnosť merania charakteristík v oblasti dovolenej tepelnej straty. Prístroj možno uplatniť pri meraniach charakteristík tak pasívnych ako aj aktívnych polovodičových prvkov včetně priechodových odporov kontaktov.