Patenty so značkou «měnitelným»

Zubové čerpadlo s plynule meniteľným výstupným prietokom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5844

Dátum: 04.10.2011

Autor: Figura Pavol

MPK: F04C 2/00

Značky: výstupným, prietokom, měnitelným, zubové, čerpadlo, plynule

Text:

...V tomto prípade priamo závislý na výstupnom odpore z čerpadla a odpore škrtiaceho člena v obtokovom kanále. Dosiahnenie tak ale regulovaný výstup čerpadla z nulového prietoku do minimálneho prietoku. Pri úplnom uzatvorení škrtiaceho člena V obtokovom kanáli čerpadlo pracuje od minimálneho prietoku bez obmedzenia. Týmto ale dosiahneme to, že nebude potrebne používať pre túto skupinu čerpadiel pomocný synchronizačný systém.Toto zubové čerpadlo...

Zubové čerpadlo s plynule meniteľným výstupným prietokom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5836

Dátum: 04.10.2011

Autor: Figura Pavol

MPK: F04C 2/00

Značky: plynule, měnitelným, čerpadlo, prietokom, zubové, výstupným

Text:

...pohybujú pozdĺž osi X a Y, sú spolu pospájaně a sú pomocou posuvu prestaviteľné. Tým sa dosiahne to, že sa budú ozubené kolesá voči sebe v smere osi rotácie posúvať a za pomoci prstencov sa bude meniť dĺžka a plocha činnej časti ozubených kolies a tým sa bude plynulým spôsobom meniť i prietokové množstvo kvapalného média zo vstupu na výstup.spojením tohto čerpadla s hydromotorom alebo iným čerpadlom uspôsobeným i pre funkciu hydromotora za...

Zubové čerpadlo s plynule meniteľným výstupným prietokom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5654

Dátum: 04.03.2011

Autor: Figura Pavol

MPK: F04C 2/00

Značky: plynule, zubové, čerpadlo, prietokom, měnitelným, výstupným

Text:

...otvoru 19 do výstupného otvoru 20 neprenáša žiadne kvapalné médium, ale pritom V nečinnej časti ozubených kolies g a g, ktorá má teraz maximálnu možnú dĺžku, stále dookola koluje to isté médium, ktoré sa tam dostalo cez prietokové otvory V prstencoch 5 a Q z činnej časti ozubených kolies à a i a časť z kompenzačných valcov za pomoci kompenzačných piestov ll a l 2. Tieto kompenzačné piesty ll a Q dodávajú alebo odoberajú práve take rrmožstvo...

Piestový stroj s meniteľným kompresným pomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286742

Dátum: 02.04.2009

Autori: Kukuča Pavol, Isteník Rastislav, Fitz Pavel

MPK: F02D 15/00, F01B 3/00, F16H 23/00...

Značky: pomerom, stroj, kompresným, piestový, měnitelným

Zhrnutie / Anotácia:

Piestový stroj s meniteľným kompresným pomerom pozostáva z mechanizmu piestového stroja s kruhovo usporiadanými valcami, bloku valcov, nepohyblivého rámu, ložiska, riadeného ovládacieho prvku a príslušenstva piestového stroja. Blok valcov (1) je otočne uložený v nepohyblivom ráme (2) prostredníctvom ložiska (3), pričom riadený ovládací prvok (4) je súčasne pripojený k bloku valcov (1) a k nepohyblivému rámu (2) prostredníctvom príslušných...

Hydrostatická ozubená prevodovka s plynule meniteľným prevodom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19057

Dátum: 04.08.2008

Autor: Wieckowski Henryk

MPK: F04C 14/18, F16H 39/36

Značky: ozubená, hydrostatická, měnitelným, plynule, prevodom, převodovka

Text:

...znásobiť rýchlosť otáčania hnacieho zdroja z nominálnej rýchlosti N 1 nom na 5-násobne väčšiu N 25 nom úplne plynulým spôsobom (nie sú žiadne skoky alebo sekvencie). Analogicky, systém môže taktiež prevádzať rýchlosť otáčania na pomalšiu rýchlosť než nominálna rýchlosť N 1 nom až na 5-násobne pomalšiu N 20,2 nom. Rýchlosť otáčania hnacieho hriadeľa sa taktiež môže meniť v optimálnom rozsahu,čiže od 0,5 N 1 nom do 1,5 N 1 nom. Pre nominálnu...

Spôsob výroby šošovky s meniteľným ohniskom, šošovka s meniteľným ohniskom a okuliare, ktoré ju obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 285638

Dátum: 19.04.2007

Autor: Silver Joshua David

MPK: G02B 3/12

Značky: spôsob, šošovka, ohniskom, obsahujú, výroby, okuliare, šošovky, měnitelným

Zhrnutie / Anotácia:

Šošovka s meniteľným ohniskom zahŕňa prvú a druhú priehľadnú, ohybnú membránu (2), ktoré sú napnuté a ktoré definujú dutinu (30), v ktorej je tesne uzavretý priehľadný silikónový olej (4). Nastavenie tlaku alebo objemu oleja v dutine mení ohniskovú vzdialenosť šošovky. Na výrobu šošovky je okraj každej membrány (2) zachytený medzi dvoma krúžkami (8, 10 10, 12) súpravy troch krúžkov (8, 10, 12), ktoré sú vo vzájomnom zábere. Krúžky vo vzájomnom...

Hydraulické zariadenie s meniteľným prietokom a kývavým kotúčom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14105

Dátum: 26.10.2005

Autor: Galba Vladimír

MPK: F04B 1/20

Značky: hydraulické, kývavým, zariadenie, měnitelným, prietokom, kotúčom

Text:

...kotúća.0017 Medzi tlačným piestom a kývavým kotúčom je podľa možnosti namontovaná predpäta pružina. Táto predpätá pružina sa pokiaľ možno nachádza v každom z uvedených valcových vybraní.0018 Hydraulické zariadenie obsahuje minimálne pravý tlačný piest každej z prvých a druhých skupín, ktoré sa nachádzajú na jednej strane roviny. ktorá je kolmá na kinematickú os a prechádza osou rotácie bloku valcov, a minimálne z ľavého tlačného piestu z...

Pohon s kontinuálne meniteľným prevodom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3687

Dátum: 30.06.2003

Autor: Doveri Stefano

MPK: F16H 55/32, F16H 61/00, F16H 63/02...

Značky: kontinuálně, měnitelným, prevodom, pohon

Text:

...kolies.0012 V prípade dvojkolesového vozidla je pre poskytovanie vysokého hnacieho krútiaceho momentu. pre zadné koleso, pokiaľ je to obzvlášť nevyhnutné, napríklad pri štartovaní alebo pri preradení, využívaná prevodovka s celým0013 Týmto spôsobom prostredníctvom voľby malého prevodu je dosiahnuté podstatné zníženie rýchlosti otáčania medzi vstupným a doterajším hriadeľom prevodu so zodpovedajúcim príslušným zvýšením krútiaceho...

Dutá polguľová polovica závažia na spínaciu činku s meniteľným závažím

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2460

Dátum: 16.05.2000

Autor: Šálek Tibor

MPK: A63B 21/075

Značky: dutá, polgulová, závažia, polovica, činku, měnitelným, závažím, spínaciu

Text:

...strany zabezpečený pripevnenými šikmými klinmi , ktoré sú po pritlačení do klinových úsekov k nim upevnené klinovými zaisťovadlami.Polovica závažia , ktorá sa nepripina priamo na okrajovú guľu je vyrobená tak , že jej hmotnosť vrátane dvoch príslušných upevnených prázdnych prídavkov ,zväčšená o dve štvrtiny hmotnosti príslušnej gumenej čiapky je rovná rozdielu hmotnosti prislúchajúceho plného a prázdneho prídavku,zväčšeného o dve...

Činka s meniteľným závažím

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2200

Dátum: 11.06.1999

Autor: Šálek Tibor

MPK: A63B 21/075

Značky: činka, měnitelným, závažím

Text:

...plechom,upevneným V zrazení,bude slúžiť ako záchytka pre upevnenie voľnej strany očka pri pripnutí polovíc.Ak pracka bude zaistená aj pri voľnej,nezopnutej polovici,môže sa očko použiť na uchopenie rukou pri prenášaní polovice závažia bez toho,aby sme namáhali pracku.Aby sa spínané polovice navzájom v styčnej rovine podstáv neposúvali,budú do podstáv polovic vyvŕtané valcové otvory v kolmom smere na rovinu podstavy a to 2 prázdne a...

Prevodové ústrojenstvo s meniteľným prevodovým pomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281220

Dátum: 14.05.1991

Autor: Antonov Roumen

MPK: F16H 37/02, F16H 3/64, B60K 17/04...

Značky: měnitelným, pomerom, převodovým, ústrojenstvo, převodové

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodové ústrojenstvo (1) má tepelný motor (3) na pohon čerpadla (8) hydraulického meniča (7) momentu, ktorého turbína (11) je pripojená na korunové koleso (16) planétového súkolesia (13), ktorého unášač satelitov (17) je pripojený na výstup (4) prevodového ústrojenstva (1). Čerpadlo (8) je spojené so slnečným kolesom (14) planétového súkolesia (13) a korunové koleso (16) je pripevnené na prvom voľnom kolese (22). Pri rozjazde je planétové...

Číslicový zámek s měnitelným kódem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255831

Dátum: 15.03.1988

Autor: Švejda Milan

MPK: E05B 37/00

Značky: číslicový, zámek, kódem, měnitelným

Text:

...s drážkami gg na čelech. Obě sestavy kroužků jsou axiálně zajištěny kroužky lg~a vzájemně jsou spojeny přes tlačnou pružinu l§ spojovacím čepem lg s nalisovaným nákružkemlâ. Mezi dvěma sousedními číslicovými kroužky je vždy alespoň jedna kulička ll uložená V slepém otvoru lg jednoho číslicového kroužku a částí svého povrchu zapadající do zahloubení lg v sousedním číslicovém kroužku.V čepu Q je vyfrezována šikmá drážka gg, do níž zapadá šikmě...

Paměť adresy s měnitelným obsahem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253248

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jagoš František, Němec Alexej

MPK: G11C 15/00, G11C 11/34

Značky: měnitelným, paměť, adresy, obsahem

Text:

...paměti.Tím se dosáhne snadného zakódování požadovaného znaku nebo znaků, jejichž označení je vizuálně přímo kontrolovatelné, a navíc pamět podle vynálezu má znatelně menší rozměry. než při použití spínačů DIL. Mimoto nemůže při použití dojít k nechtěné změně kódu V paměti náhodnou manipulací.Na přiloženém vyobrazení je na obr. 1 těleso paměti podle vynálezu ve svislém řezu,na obr. 2 je provedení plošného spoje pro zapojení paměti a na obr. 3...

Navíjecí trn s měnitelným průměrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252931

Dátum: 15.10.1987

Autori: Rozsypálek Miroslav, Tilšer Jaroslav

MPK: B29C 53/56

Značky: průměrem, měnitelným, navíjecí

Text:

...průměrem a obr. 2 znazorňuje řez dle obr. 1 v rovině A-A.Navíjeeí trn s měnitelným průměrem pro navíjení fólií a desek z termoplastů bez používání nosných dutinek nebo trubsk, jehož příkladné provedení je znázorněno na přiložených výkresech,sestává z nosné tyče 1, na níž jsou stavitelné uchyceny nosné kotouče g, na kterých jsou pomocí ložisek 2 uloženy otočné náboje Q, Pohyblivé segmenty Q, které určují vnější průměr navíjecího trnu,...

Zeslabovač napětí s měnitelným zeslabením

Načítavanie...

Číslo patentu: 234179

Dátum: 01.04.1987

Autor: Vojta Milan

MPK: G01R 27/28

Značky: měnitelným, zeslabením, zeslabovač, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný pro konstrukční vyřešení programovatelných zeslabovačů s požadovaným počtem a druhem zeslabovacích článků. Funkčním prvkem zeslabovače je podélná dutina ve tvaru meandru, v jejíž příčných úsecích jsou izolovaně uchyceny přepínací pásky vychylované ovládacími kolíky. Přepínací pásky zapojují do vysokofrekvenční trasy buď zeslabovací články nebo zkratovací prvky, jež obojí jsou uloženy izolovaně v podélné dutině.

Přepravní obal z plastické hmoty pro svitky filmu s měnitelným objemem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234206

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vymětal Jaroslav, Vomela František, Folvarčný Jiří

MPK: B65D 85/671

Značky: plastické, svitky, přepravní, měnitelným, hmoty, filmu, objemem

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce přepravního obalu pro svitky filmu 16 mm, jehož objem je možno měnit podle počtu přepravovaných svitků filmu. Obal musí chránit přepravované svitky filmu spolehlivě před poškozením, musí být prachotěsný a těsný proti obtékající vodě, přičemž jeho výroba musí být ekonomicky efektivní,technicky nenáročná a manipulace s ním snadná a hygienicky nezávadná. Uvedeného účelu se podle vynálezu dosáhne tím, že...

Buben konfekčního stroje s měnitelným průměrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237465

Dátum: 15.01.1987

Autori: Přibyl Bedřich, Velísek Václav, Urbanec Josef, Mikeš Alois

MPK: B29D 30/24

Značky: průměrem, buben, konfekčního, stroje, měnitelným

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je navrhnout poměrně jednoduchý buben konfekčního stroje s měnitelným průměrem ke zhotovování výrobků prstencovitého tvaru z pryže nebo plastů o rozdílných velikostech. Účelu se dosáhne použitím známého dutého nosného válce /3/ s vedením pro vodicí tyče a s rozpínacím mechanismem /5/. Nově je řešen plášť bubnu, který se skládá z nosných segmentů /l/, k nimž jsou pevně připevněny vodicí tyče /2/. Mezi nosnými segmenty /1/ jsou...

Zapojení pro omezení účinku dynamických sil u omezovače nosnosti, zejména pro jeřáby s měnitelným vložením břemena

Načítavanie...

Číslo patentu: 234658

Dátum: 01.01.1987

Autori: Vonkomer Ivan, Šperka Pavol

MPK: B66C 23/90

Značky: zapojení, bremená, vložením, jeřáby, omezení, dynamických, měnitelným, nosnosti, účinků, omezovače, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektronických omezovačů nosnosti, zejména pro jeřáby s měnitelným vyložením břemena a řeší zapojení pro omezení účinku dynamických sil od zdvíhavého břemena. Zapojení je připojeno ke známému omezovači nosnosti a sestává z prvního derivačního obvodu, který je připojen k výstupu přizpůsobovacího zesilovače v omezovači nosnosti a z druhého derivačního obvodu, který je připojen k výstupu násobičky. Výstupy derivačních obvodů jsou...

Prevodovka s plynule meniteľným prevodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 231517

Dátum: 15.12.1986

Autori: Rašman Štefan, Jendrál Jozef, Hegedüš Pavol

MPK: F16H 47/04

Značky: převodovka, měnitelným, plynule, prevodom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru obilných strojov. Rieši problematiku prevodoviek s plynule neniteľným prevodom, pričom podstata riešenia spočíva vo spojení prevodu paralelne usporiadeného variátorového a hydrodynamického prevodu cez planetový diferenciál. Vynález môže byť využitý najmä v oblasti dopravných prostriedkov, stavebných, zemných a poľnohospodárskych strojov.

Volnoběžkový mechanismus s měnitelným převodovým poměrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233819

Dátum: 01.07.1986

Autor: Mastník Květoslav

MPK: F16H 21/22

Značky: mechanismus, měnitelným, volnoběžkový, poměrem, převodovým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší dosažení velkých převodových poměrů kladných i záporných, s možností jejich plynulé změny. Tento převod je realizován dvěma nebo více excentry na hnacím hřídeli, které pohánějí pomocí táhel dvě nebo více volnoběžek na hnaném hřídeli. Převodový poměr se mění změnou velikosti ramene tělesa volnoběžky, ke kterému je přestavitelně připevněno táhlo poháněné excentrem. Pro snížení nerovnoměrnosti chodu hnaného hřídele je u mechanismu...

Osvětlovací systém s měnitelným polem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223342

Dátum: 15.03.1986

Autor: Slowiak Josef

Značky: polem, měnitelným, osvětlovací, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Osvětlovací systém je určen pro kopírovací a projekční zařízení s použitím zdroje s rotačně symetrickou křivkou svítivosti. Účelem vynálezu je soustředit velkou část světelné energie vyzařované zdrojem na osvětlovanou plochu s velmi dobrým rozložením osvětlení. Pro speciální účely lze bez energetických ztrát měnit jednoduše rozměr zářicího pole. Uvedeného účelu se dosáhne osvětlovacím systémem, sestávajícím ze dvou koncentrických zrcadel a...

Řemenice s měnitelným obalovým průměrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219015

Dátum: 15.06.1985

Autori: Hrubý Jan, Hrbáček Jan

Značky: obalovým, průměrem, měnitelným, řemenice

Zhrnutie / Anotácia:

Řemenice sestává ze dvou čel, z nichž jedno je pevné a druhé otočně nastavitelné. Mezi těmito čely jsou uloženy radiálně posuvné segmenty. V jednom z čel řemenice je pro každý segment vytvořena jedna radiální drážka, do které zasahují aspoň dva kolíky, naražené do boční stěny segmentu. Do odvrácené stěny segmentu je naražen jen jeden kolík, který zasahuje do drážky ve tvaru křivky, vytvořené ve druhém čele řemenice. Průběh křivky má tři úseky,...

Zapojenie automatickej linky pre chemicko-technologické operácie s voľne meniteľným programom

Načítavanie...

Číslo patentu: 218619

Dátum: 01.06.1985

Autori: Turan Štefan, Tomiš Ján, Duga Ján

Značky: volně, automatickej, linky, operácie, měnitelným, zapojenie, chemicko-technologické, programom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka automatizácie výrobných procesov. Vynález rieši zapojenie na automatické ovládanie a riadenie linky pre chemicko-technologické operácie s voľne meniteľným programom. Podstata vynálezu spočíva v tom, že koncové snímače chemicko-technologických operácií sú cez zbernú skriňu informačných signálov pripojené na riadiacu skriňu, na ktorú sú cez silnoprúdovú zbernú skriňu pripojené tiež pohonové jednotky na prevádzanie jednotlivých...

Karburátorová tryska s plynule měnitelným průtokem paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 226717

Dátum: 01.11.1984

Autor: Douša Jaroslav

Značky: plynule, měnitelným, průtokem, tryska, karburátorová, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Karburátorová tryska s plynule měnitelným průtokem paliva, sestávající z tělesa s otvorem, v němž je uložena jehla proměnlivého průřezu v axiálním směru, vyznačená tím, že jehla /2/ má válcový tvar a je ve válcovém otvoru /6/ tělesa /1/, který má na svém konci /3/ vytvořen kalibrovaný otvor /4/, uložena podélně suvně, přičemž na válcovém povrchu jehly /2/ je ve směru podélné osy tělesa /1/ vytvořena šikmá drážka /5/ pravoúhlého průřezu.

Láhev s měnitelným objemem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215400

Dátum: 29.02.1984

Autor: Syrovátka Vladimír

Značky: měnitelným, láhev, objemem

Zhrnutie / Anotácia:

Nejlépe charakterizuje vynález obr. 1. Podstata vynálezu spočívá v tom, že láhev je z elastického materiálu ve tvaru jehlanu, jehož vrchol přechází v hrdlo opatřené hermetickým uzávěrem a jehož stěny jsou prolomeny svislými hranami dovnitř. Dno láhve je ve tvaru dvou soustředných prolamovaných hvězdic, přičemž vnější hvězdice vytváří komolý kužel směřující dovnitř a vnitřní-menší hvězdice vytváří kužel směřující vrcholem ven. Zmenšení objemu se...