Patenty so značkou «měničů»

Elektronický obvod pro přímé číslicové řízení úhlu otevření tyristorových měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260104

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zapletalík Milan, Čechura Stanislav, Spíral Ludvík

MPK: H03K 19/096

Značky: úhlu, elektronický, tyristorových, číslicové, otevření, obvod, měničů, řízení, přímé

Text:

...99, kde je uchovánado příchodu následujícího synchronizačního ímpulsu. Výstup prvního čítače 99 je připojen na vstup prvního monostabílního klopného obvodu 29, jehož výstup je spojen se vstupem prvního rozdělovacího obvodu 39. Výstup druhého čítače § 99 je analogícky přes druhý monostabilní klopný obvod §§ 9 epojen a druhým rozdě lovacím obvodom § 99. Druhými vstupy prvního a druhého rozdělo vacího obvodui 9 a § 99 jsou výstupy...

Systém vzduchového chlazení vysokonapěťových polovodičových měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268869

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zdeněk Dalibor, Maloušek Antonín, Straka Jaromír, Flieger Jiří

MPK: H01L 23/34, H05K 7/20

Značky: vzduchového, vysokonapěťových, systém, chlazení, měničů, polovodičových

Text:

...textu hlíže objesněn na příkladu provedení, znázorněného na připojených výkresoch, kde na obr. 1 je znázornčn scheaatieky boční pohled na aktivní část vysokonapěčového polovodičového uěniče a na obr. 2 jeho padorys.svislýai izolačníni deskaaí Q jsou vyaezeny svislé ventílační kanály. Yyto svislé ventilační kanály jsou rozděleny vždy třeni svíslýni izolačníai přepážkaai § na pět paralelních ventilačních sekci l až §, přičemž krajní ventilační...

Kapalinové chladicí zařízení vysokonapěťových polovodičových měničů frekvence mezních výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268294

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kamenický Jan, Kratochvíl Arnošt, Zach Zdeněk, Ryant Jiří, Janče Jiří, Trinkewitz Zdeněk

MPK: H01L 23/34

Značky: vysokonapěťových, zařízení, frekvence, měničů, mezních, výkonu, polovodičových, chladicí, kapalinové

Text:

...3, tak S druhý kanílový rozdělovač E chladící kapaliny jsou vytvořeny jako vĺlcovč otvory po cel dőlco bloku 2 z izolačního materlílu. Jednotlivé dutiny Q pro uložení a chlazení odporů RC členů jsou spojeny s druhým kanćlovým rozdłlovačem Ě chladící kapaliny kanůly 1. Na první kanálový rozdülovač 2 chladící kapaliny je připojeno na jedné boční straně bloku Š z izolačního materiálu achenaticky znízornönů první pružná potrubí l. Díle jaou na...

Zapojení periferních obvodů mikropočítače pro přímé číslicové řízení tyristorových měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268285

Dátum: 14.03.1990

Autor: Dvořák Karel

MPK: H02M 7/02, H02M 7/00

Značky: mikropočítače, obvodů, tyristorových, číslicové, přímé, měničů, zapojení, periférních, řízení

Text:

...ja rovnlž tvořsn intsgrovaným obvodsn. Výstup děliče 2 frskvsnco ja ptipojsn na druhý vstup ídsovdho dstcktoru 1, Na druhou vstupní svorkovnici Ä pro skutečně hodnoty proudd měničů jo pŕipojan vícsvstupový ana 1 ogo-číslicový přnvodník lg vybavený analogovým paměřovým obvodom, tvorsnýu napŕ. RC-ć 1 enem. Jsho výstup js pŕipojsn na intsrní ablrnici nikropočítačc lä. na kterou je dáls obousmärně pŕipojsn čítač 1. dělič 1 rrskvsncs. prvníai...

Způsob polarizace piezoelektrických polykrystalických měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265802

Dátum: 14.11.1989

Autor: Boudyš Miroslav

MPK: H01L 41/22

Značky: polarizace, polykrystalických, měničů, způsob, piezoelektrických

Text:

...koercitivního pole srovnatelnou nebo větší než je hodnota jejich průrazného elektrického pole, vyznačený tím, že měniče jsou nejprve polarizovány.v jednom směru při teplotě 60 - 150 °C po dobu 10 - 60 minutelektrickým polem o intenzitě, při které nedochází k průrazům měničů, pote je polarita polsrizačního pole obrácene a polarizuje se 10 - 60 minut při teplotě 60 - 150 °C elektrickým polem o intenzitě, při které nedochází k průrazům,tak že...

Zapojení pro vyhodnocení nesouhlasu, zejména pro zabezpečovací soustavy měničů signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263846

Dátum: 12.05.1989

Autori: Bugár Ján, Habada Oldřich

MPK: G05B 23/02

Značky: zabezpečovací, nesouhlasu, zejména, soustavy, zapojení, vyhodnocení, měničů, signálu

Text:

...vstupem 8.2 třetího loglckéhočlenu 8 a. se třetím vstupem 11.3 čtvrtého logíckého členu 11. Výstup 11.4 čtvrtéh-o logíckého členu 11 je spojen s výstupem 8.4 třetího logického členn tě a se vstupem 1 I.1 vazebního členu 1 G, jehož výstup 10.2 je propojen s druhým vstupem 12.2 řídicího členu 12. Výstup 12.3 řídicího členu 12 je spojen s prvním vstupem 16.1 zesilovacího členu 1.6, se štvrtým vnějším Výstupem A 11 a se vstupem 13.1 třetího...

Výstupní obvod, zejména pro zabezpečovací soustavy měničů signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263046

Dátum: 11.04.1989

Autori: Habada Oldřich, Bugár Ján

MPK: G05B 23/02

Značky: zejména, výstupní, signálu, soustavy, zabezpečovací, měničů, obvod

Text:

...druhý vyhodnocovací člen 13 a 11 je tvořsn odpory, na kterých je výhodnoceno napětí pro řízení prvního řídícího členu lg. Ochranný člen gg tvoří dioda, která chrání vstupní obvody před přepőlováním. Omezovscí člen gl obsahuje Zenerovu diodu, zapojenou v neproo pustném směru.První odporový člen 1 je svým výstupem 14 g propojen s prvním vstupem gàl prvního zesílovacího členu g, se třetím vstupem 23 prvního optoelektronického ělenu 2, se vstupem...

Stahovací zařízení polovodičových měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262721

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bombička Václav, Král Pavel, Štěrba Ladislav

MPK: H01L 25/14

Značky: polovodičových, měničů, stahovací, zařízení

Text:

...alespoň jedna pohyblivé příčka, suvně umístěná mezi sloupky stahovacího zařízení. Je výhodné, aby pohyblivé příčky a skupiny polovodičových součáetek byly ukončeny pružným elementem a tvořily dilatační sloupec.Výhodou řešení podle vynálezu je, že nahrazuje pevné části konstrukce, která rozděluje sloupec na více částí,pohyblivými příčkami, které umožňují pohyb ve eměru sloupce polovodičovýoh prvků a zamezují vybočení v radiálním směru....

Vstupní obvod, zejména pro zabezpečovací soustavy měničů signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262164

Dátum: 14.03.1989

Autori: Habada Oldřich, Bugár Ján

MPK: G05B 23/02

Značky: měničů, obvod, zejména, vstupní, soustavy, signálu, zabezpečovací

Text:

...a s výstupem 2.2 prvního omezovacího členu 2, jehož vstup 2.1 je s-pojen se vstupom 10.1 třetího omezovacíhočlenu 10, se sedmým vnějším vstupem B 7 o s výstupem 3.2 druhého omezovacílío čle~nu 4, jehož .vstup 3.1 je spojen se šestýmvnějším vstupom B 6. Výstup 4.2 prvního vyhodnocovacího členu 4 je spojen se vstupem 5.1 vprogrnrnovacího. členu 5 a s výsturpem 8.2 druhého vyhodnocovacího členu 8.Vstup 7.1 druhého odporového členu 7 je.prop-ojen...

Způsob zatěžování ultrazvukových výkonových měničů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260883

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šmolík František, Šteif Eduard, Gabriel Karel

MPK: B06B 1/06

Značky: výkonových, ultrazvukových, provádění, zařízení, způsob, tohoto, zatěžování, způsobu, měničů

Text:

...pro zatěžování výkonových Liltrazvukových měničů a zařízení k provádění tohoto způsobu podle vynálezu je znazorněn na připo 4jeném výkresu. K testovanému ultrazvukovému výkonovému měničí 13 upevněnénlu na posuvném rameni 8 a zajištovanému v horní poloze na tyčí 5 stojanu 15 druhým stavěcím šroubem 7 se mechanicky připojí ultrazvukový nástroj 1 s příčnými zápichy 3 tvaru V o vnitřním úhlu asi 90 a hloub ce - ~ , umístěuýiíií v....

Tlumící vinutí dvoupólových synchronních strojů mezních výkonů s hladkým rotorem napájených z polovodičových měničů frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 246400

Dátum: 01.08.1988

Autori: Pác Jioa, Petrůj Jaroslav, Eermák František, Koivánek Josef

MPK: H02K 3/04

Značky: frekvence, polovodičových, strojů, výkonu, vinutí, synchronních, hladkým, tlumící, měničů, napájených, dvoupólových, mezních, rotorem

Text:

...těla rotoru.vTakto provedenjm tlumícím vínutím je dosaženo toho, že přibližně stejné proudy tečou jak klíny, tak zuby rotoru. To proudově podstatne odlehčuje vlastní tlumící vinutí a kontaktní plochy mezi klíny a nemagnetickou bandáží a elek~ tricky vodívé spojky klínů jsou podstatné méně proudově namáhány. Navíc jsou odstraněng velká přídavná mechanická namähání části rotoru od tepelných dilatací. Uvedené skutečnosti ve svém důsledku nejen...

Zařízení pro vyztužení čel vinutí statoru rychloběžných motorů mezních výkonů, zejména napájených z polovodičových měničů frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 255692

Dátum: 15.03.1988

Autori: Benda Břetislav, Maloušek Antonín, Rakušan Milan, Pavlas Jaroslav, Zdeněk Dalibor

MPK: H02K 3/50

Značky: polovodičových, motorů, měničů, mezních, napájených, frekvence, statoru, vyztužení, rychloběžných, výkonu, zařízení, zejména, vinutí

Text:

...vynálezu dostatečnou pružnost. Navíc nemůže docházet k samovclnému uvolñování svorníků vlivem víbrací od pulsačních momentu či k odtlačování a postupnému uvolňování dílů výztužné konstrukce.vynález bude v dalším textu blíže osvětlen na příkladech provedení, znázorněných na pŕipojených Výkresech.- Na obr. 1 je schematicky znázorněn řez čelní částí stroje rovinou procházející hlavní osou stroje. Na obr. 2 a 3 jsou znázorněna dvě konkrétní...

Způsob řezání elektromechanických měničů pro ultrazvukovou lineární mnohaměničovou sondu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254405

Dátum: 15.01.1988

Autori: Minařík Václav, Havránek Miroslav

MPK: B23K 26/00

Značky: lineární, způsob, ultrazvukovou, měničů, elektromechanických, mnohaměničovou, řezání, sondu

Text:

...se jedním povrchem přitmelí na vazební vrstvu měniče nebo na zadní vrstvu mčniče, načež nad jejím druhým povrchem se pohybuje íokusovaným clektromagnetickýní zařeiíím laseru o středním výkonu V rozmezí l až 101) W ao vlnovč dćlce v rozmezí 0,5 ,um až 12 m a cxponovaný povrch destičky se odpařuje do hloubky 4 U až IOU procent tloušľky tlestičky.Vyšší účinek íynálezu sc projevttje zejménav tom, že minimalizovaná mezera mezijednotlivými...

Systém chlazení polovodičových měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241872

Dátum: 01.12.1987

Autori: Bryja Josef, Faran Antonín

MPK: H01L 23/34

Značky: systém, měničů, chlazení, polovodičových

Text:

...komora 8 opetřenâ víkem Ž, v němš jsou ventilátory 5 pro nuceně chlacení výkonqŕvých polovodičových prvků1. Chladící vzduch vstupuje mezi chladiče 4 ve směru první šípkylg a zahřâtý je ventilátory Ž vypuzovân ve eměru druhé šípky ll Vyrovnávací komora § je dále opatřene směrem do vnitřního pros toru skříně g výklopnou stěnou 1, která je spřašena s vyklâpěcím ůstrojím Q, například hydraulickým, znâzorněným plnou ěarouv poloze odpovídající...

Způsob aplikace měničů iontů při odstraňování dusičnanů z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 253132

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kohn Karel

MPK: B01J 47/12, C02F 1/42

Značky: měničů, dusičnanu, aplikace, způsob, odstraňování, iontů

Text:

...demine ralizace a reverzní osmőza, jejichž nevýhodou je nákladnost a neselektivnost.Dále je známa denitrifikace vody silně bázickým anexem v chloridové, hydrogenuhliěitanově a síranové formě, upraveným do filtrů.Všechny uvedené způsoby jsou určeny pro velkoobjemovou výrobu pitné vody v úpravnách vody, nejsou však vhodné pro zajištování potrebného množství denitrifikované vody pro kojence V domácnostech, které jsou zásobovány pitnou...

Kapalinový chladič vysokonapěťových tyristorových měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244643

Dátum: 14.10.1987

Autori: Michalski Jan, Lopusioski Andrzej, Fajfrik Imre

MPK: H02K 9/24

Značky: kapalinový, tyristorových, vysokonapěťových, chladič, měničů

Text:

...průtokomčrem. Podstatou vynelezuddle je, že na průsvitná trubici je umíetäno kontrolní čídlo.Hlavní výhody kepalinového chladiče podle vynálezu spočívají v tom, že u něj nemůže dojít k zavzdušnění nejvýše položené základní chlezene jednotky ani k nekontrolovanému úniku chladiva nebo nekontrolovanému zastavení průtoku chladiva, t.j. prakticky k ldná le eituací, které mohou vest k havárii chlezeného zarízení, způsobené selháním chladícího...

Systém chlazení pomocných obvodů vysokonapěťových tyristorových měničů velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241824

Dátum: 15.09.1987

Autori: Odlerová Želmíra, Palát Karel, Vontor Tomáš

MPK: H01L 23/34

Značky: systém, chlazení, vysokonapěťových, měničů, veľkých, výkonu, obvodů, tyristorových, pomocných

Text:

...tyristorů s kapalivnovými chladiči volné prostory, které jsou mezi jednotlivými patry měniče navzájom propojeny a volný prostor v nejvyšším patře měniče ústí do okolnní atm-0 sféry.Z hlediska účinného chlazení »pomocných obvodů je dále výhodné, jestliže vany pomocných obvodů jsou na čelních stranách otevřené.Nový a vyšší účinek vynálezu spočíva Ve srovnání se známými řešeníml v tom, že vtejpelnä lkonvekce na povrchu kapalinových...

Konstrukční systém větve třífázového cele řízeného můstku vn měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241690

Dátum: 15.09.1987

Autori: Svárovský Vratislav, Kouoil Vratislav, Irmler Bohdan

MPK: H01L 23/34

Značky: třífázového, konstrukční, řízeného, můstku, systém, měničů, větve

Text:

...propojeny vodi 4vou spojkou a na druhém konci opatřeny přívody.Z hlediska mechanické konstrukce spoje nosných izolátorů s kovovou stahovací konstrukcí je pak výhodné, jestliže kovová stahovací konstrukce je na nosných izolátorech uložená v úchytných třmenech, kterými procházejí stahovací svorníky kovových stahovacích konstrukcí.Nový a vyšší účinek vynálezu spočíva ve srovnání se známými řešeními v tom, že v konstrukčním systému větve...

Zapojení obvodu pro bezporuchový chod měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251837

Dátum: 13.08.1987

Autori: Babovák Václav, Abrahamčík Richard

MPK: H02H 7/10

Značky: měničů, bezporuchový, zapojení, obvodů

Text:

...využít automatického vypínání nebo zapíndní ovládací cívky například spínsči poru 3 251837cbovýob stsvú vhodné zaŕaurwni do obvodu ovládací cíviw. Rychlost vypínání je však o něko~ lík řádu nuěí, ne při použití elektronického spínače. Pro vypnutí napájení koncových stupäú z lze Jednoduše vyuiít například pomocné kontakty stykeče obvodu 1.la obr. 3 je schéma zapojení s elektronickým ovládacíní obvody a spínsčem. Z napájecího zdroje A napětí...

Zapojení obvodu pro potlačení regulačního signálu při výpadcích síťového napětí regulátorů výkonových měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250057

Dátum: 15.04.1987

Autor: Tauer Vladimír

MPK: H02H 3/24

Značky: potlačení, síťového, měničů, regulátoru, výpadcích, signálu, regulačního, obvodů, zapojení, výkonových, napětí

Text:

...technických účinků zapojení na činnost měniče. V případě, kdy napájecí svorka je spojena s napájecím napětím regulátoru měniče potlačí zapojení podle tohotovynálezu regulační signál v době kolísání tohoto napětí zejména při jeho obnově po poruše.Na přiloženém výkrese je znázorněno schéma zapojení obvodu pro potlačení regulačního signálu při výpadcích siťoveho napětí regulátorů výkonových měničů.Obvod pro potlačení regulačního signálu při...

Kapalinový chladicí systém polovodičových měničů, zejména elektrických trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 249176

Dátum: 12.03.1987

Autori: Štekl Miloslav, Hampl Václav

MPK: H01L 23/34

Značky: chladicí, systém, polovodičových, trakčních, kapalinový, elektrických, zejména, vozidel, měničů

Text:

...celý obsah chladící kapaĺĺnľ V BY stému nad úrovní vypouětěcí nádrže 1. Dále pak pomocný kon v 3 2 c 91 nn zervátor 2 5 plovákovou signalizací Q hladiny kapaliny konzervá-, toru Ž. Spojení jednotlivých obvodů chladícího systému je zřejmě z přiloženého schemetu.Při plnění chledícího systému kapalinou se k napouštěcímu kohoutu ll připojí plnící hadice. Plnící kohout ll, uzavírací kohout čerpadla ll,-uzavírací kohout chladiče lga pomocný...

Zapojení kompresorového chladicího okruhu pro využití odpadního tepla statických měničů kmitočtů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234740

Dátum: 01.03.1987

Autor: Křiváček Ladislav

MPK: F25B 29/00

Značky: zapojení, okruhu, využití, tepla, kmitočtu, statických, kompresorového, odpadního, měničů, chladicího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kompresorového chlazení s využitím odpadního tepla statických měničů kmitočtu. Chlazení je nepřímé. Tepelný tok chladicího média primárního chladicího okruhu je předáván přes výměníky tepla do sekundárního chladicího okruhu, který získané teplo využívá k vytápění či chlazení přilehlých místností továrního objektu, případně k ohřívání vody pomocí protiproudého výměníku tepla. Zásobník chladicího média je spojen jednak s nejméně...

Zapojení chladicího okruhu malých měničů kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235141

Dátum: 15.02.1987

Autor: Křiváček Ladislav

MPK: F25B 1/00

Značky: zapojení, měničů, malých, chladicího, kmitočtu, okruhu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kompresorového nebo absorpčního chladicího systému využívaného při chlazení malých měničů kmitočtu. Podstatou vynálezu je připojení chladicího agregátu na výměník tepla, kde se odebírá tepelná energie chlazeného měniče kmitočtu, která se pomocí kondenzátoru s ventilátorem odvede do ovzduší.

Způsob a zapojení pro řízení impulsních měničů stejnosměrného proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248259

Dátum: 12.02.1987

Autori: Trautmann Jürgen, Sternkopf Josef, Voigt Volkmar, Hempel Günter

MPK: H02M 3/24

Značky: stejnosměrného, impulsních, proudu, zapojení, měničů, řízení, způsob

Text:

...Bneąnn. HpenonaraeTcn, uro ycwanoaneuononomurenbuoe aaannoe snauenne TOKB,6 e 3 noaaneHHn Ha Bxoe nayxnosuunonnoro perynnwopa Toxa l 0 TpHuaTeHbH 0 ľ 0 A Qaxwnuecxoro suaqennn Toxa. Ha Buxoe ayxnoauunonuoro perynnropa Toxa I,TBKHM oöpasou, noaannewcn cnruan l Tax Kax Ha Hnaeprupymmnň Bxo uayxHOBHHHOHHOFO DePyHHTOpa TOKa 1 noauö nçnoxHTenbHoe Hanpameue. Curnan I, nonnnammnücn na auxone nayxnoanuuonuoro perynnfopa woxa 1, nuąmnaer 3...

Zapojení pro paralelní napájení najméně dvou polovodičových měničů z energetické sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 231320

Dátum: 15.05.1986

Autori: Rada Josef, Kovařík Oskar

MPK: H02M 1/10

Značky: najméně, polovodičových, paralelní, zapojení, měničů, napájení, energetické, sítě

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká, zapojení pro paralelní napájení nejméně dvou polovodičových měničů z energetické sítě přes jeden transformátor, zejména měničů kmitočtu pro indukční ohřevy. Problém je řešen tak, že k energetické síti je připojen jeden napájecí transformátor k němuž jsou paralelně připojeny nejméně dva měniče, přičemž mezi každý měnič a napájecí transformátor je vřazen reaktor a zapínací prvek, k němuž je přes impedanci paralelně připojen...

Způsob výroby měničů elektromechanických filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230515

Dátum: 15.05.1986

Autori: Nejezchleb Karel, Královcová Eva, Křiva Jiří, Boudyš Miroslav

MPK: H01L 41/22

Značky: výroby, filtru, způsob, elektromechanických, měničů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby měničů elektromechanických filtrů, vyznačený tím, že zpolarizované piezokeramické rezonátory se připájí ke kovovým rezonátorům a po spájení se provede jejich další polarizace.

Konstrukce kapalinového chlazení polovodičových měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229358

Dátum: 01.04.1986

Autori: Štekl Miloslav, Štěrba Ladislav

MPK: H01L 23/34

Značky: měničů, kapalinového, chlazení, polovodičových, konstrukce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukce chlazení polovodičových měničů, které zaujímá minimální prostor a je minimální hmotnosti a proto je zvláště vhodné pro trakční vozidla. Podstatou konstrukce kapalinového chlazení polovodičových měničů podle vynálezu je, že ve stahovací konstrukci jsou vytvořeny dutiny hydraulicky spojené s chladiči polovodičových měničů. Je výhodné, aby mezi staženými polovodičovými měniči byla umístěna alespoň jedna pružina, ve které...

Zapojení pro řízení polovodičových měničů kmitočtu napájejících synchronní motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 223604

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kopřiva Václav, Dadek Jan

Značky: zapojení, napájejících, řízení, motory, kmitočtu, synchronní, polovodičových, měničů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká energetických zařízení a řeší problém protáčení turbosoustrojí nebo jeho roztáčení z klidové polohy na požadovanou minimální rychlost otáčení. Řízení proudu tyristorových měničů kmitočtu napájejících synchronní motor je odvozeno od polohy rotoru stroje, která je určena v číslicové formě pomocí absolutního snímače polohy. Údaje o poloze jsou korigovány vzhledem k hodnotě magnetického pole statorového vinutí, respektive velikosti...

Zapojení pro měření rezonančního a antirezonančního kmitočtu piezoelektrických rezonátorů a měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223359

Dátum: 15.03.1986

Autor: Hofman Antonín

Značky: rezonátorů, měření, měničů, antirezonančního, zapojení, rezonančního, kmitočtu, piezoelektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro měření rezonančního a antirezonančního kmitočtu piezoelektrických rezonátorů a měničů, vyznačené tím, že napěťově řízený oscilátor (3) je výstupem připojen k měřicímu kmitočtovému detektoru (1), k němuž je připojen měřený vzorek (2) a výstup měřicího kmitočtového detektoru (1) je připojen na vstup integrátoru (4), jehož výstup je připojen zpět na vstup napěťově řízeného oscilátoru (3), přičemž kmitočtový čítač (5) je zapojen k...

Způsob přípravy dezinfekčních prostředků na bázi měničů aniontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229222

Dátum: 01.03.1986

Autori: Hanzlík Vladimír, Sokol Drahomír, Řehák Alexandr

MPK: B01J 41/02

Značky: měničů, bázi, přípravy, prostředků, aniontů, dezinfekčních, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy dezinfekčních prostředků na bázi měničů anionů obsahujících jodové a chlorjodové sloučeniny. Dosavadní postup přípravy užívá plynový chlór, což je nevýhodné vzhledem k jeho agresivitě. nutnosti odstraňování přebytku chloru a konečně vzhledem k obtížnému řízení pochodu. Cílem vynálezu je odstranění těchto nedostatků. Tohoto cíle se podle vynálezu dosáhne postupem, při němž se měnič aniontů s kyselinou...

Řídicí obvod pro ovládání dvou impulsních měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222477

Dátum: 01.10.1985

Autori: Kavalír Ladislav, Meloun Milan, Padevět Jiří

Značky: ovládání, řídící, impulsních, obvod, měničů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řídicího obvodu pro ovládání dvou impulsních měničů stejnosměrného proudu v zapojení pro přenos střídavého výkonu mezi galvanicky oddělenými obvody. Vstupní střídavý signál a výstupní signál celého zapojení invertovaný oddělovacím rozdílovým zesilovačem se sčítá součtovým zesilovačem, na jehož výstupu je chybové napětí. Chybové napětí se přivádí na porovnávací zesilovač, invertované chybové napětí se přivádí na druhý porovnávací...

Způsob měření rezonanční frekvence zejména elektromechanických měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219478

Dátum: 15.08.1985

Autori: Englich Jiří, Pfeffer Miloš, Janský Ivan

Značky: frekvence, měření, zejména, elektromechanických, způsob, rezonanční, měničů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob automatického měření rezonanční frekvence, zejména elektromechanických měničů, případně sériových RLC členů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se v okolí rezonanční frekvence vyhodnocováním fázové odchylky napětí na měřeném prvku a na reálné zátěži nespojitě reguluje kmitočet a hledaná rezonanční frekvence se stanoví určením střední hodnoty takto nespojitě regulovaného kmitočtu.

Zapojení podproudové ochrany pro zabezpečení sériového chodu řízených polovodičových prvků, zejména u pulsních měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225615

Dátum: 01.07.1985

Autor: Sluka Josef

Značky: ochrany, zapojení, podproudové, zabezpečení, seriového, pulsních, polovodičových, chodu, zejména, řízených, měničů, prvků

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení podproudové ochrany pro zabezpečení sériového chodu řízených polovodičových prvků, zejména u pulsních měničů, skládající se ze zdroje napětí připojeného jednak k paralelně připojenému čidlu napětí zdroje a jednak na sériový řetězec řízených polovodičových prvků, spojený jednak řídicím vstupem s výstupem generátoru impulsů, na jehož řídicí vstup je připojena žádaná hodnota proudu, a jednak svým výstupem připojený na vstupní svorku čidla...

Spouštěcí a synchronizační zařízení pro elektromotory, které jsou napájené z měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222978

Dátum: 01.09.1984

Autori: Birenheide Reinhard, Kloock Dietrich, Zimmer Joachim

Značky: elektromotory, měničů, spouštěcí, které, synchronizační, napájené, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spouštěcího a synchronizačního zařízení pro motory, které jsou napájeny z měničů a které mají k dispozici několik spouštěcích a pracovních měničů, jež musejí být udržovány na stejném napětí, kmitočtu a fázi. Základem vynálezu je úkol vytvořit spouštěcí a synchronizační zařízení, které umožní synchronizovat měniče a rozběh motorů při jejich bezprostředním připojení bez použití číslicových časovačů u záložních a pracovních měničů....

Zapojení obvodu pro řízení nejméně dvou pulsních měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214316

Dátum: 01.06.1984

Autori: Kuchta Karel, Sluka Josef

Značky: měničů, obvodů, nejméně, pulsních, řízení, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení obvodu pro řízení nejméně dvou pulsních měničů pomocí výběru velikosti napětí nejméně ze dvou napěťových signálů a je zejména vhodný pro řízení trakčních motorů u vozidel zavislé elektrické trakce. Zapojení obvodu podle vynálezu využívá diodového výběru, jehož jednotlivé vstupní svorky jsou připojeny k příslušným zdrojům napěťových signálů a jeho výstupní svorka je spojena s regulátorem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že...