Patenty so značkou «membránového»

Zapojenie primárneho hydraulického obvodu membránového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 280423

Dátum: 13.04.1999

Autor: Waczlav Karol

MPK: F04B 43/073

Značky: hydraulického, primárneho, membránového, čerpadla, obvodů, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Primárny hydraulický obvod membránového čerpadla pozostáva z nádrže (1), nasávacieho filtra (2), zubového hydrogenerátora (3), priamoriadeného tlakového ventilu (4), dvojpolohového štvorcestného elektromagnetického rozdeľovača (5), primárnej hydraulickej komory (6), membrány (7), vstupného vedenia (9), zvodového vedenia (10), spätného vedenia (11) a výstupných vedení (12, 13). Pulzujúci tlak hydraulického oleja v primárnej hydraulickej komore...

Výkyvné uloženie vahadla membránového palivového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 278893

Dátum: 06.10.1993

Autor: Constantinidis Stéphane

MPK: F04B 9/04, F04B 43/02, F16C 11/02...

Značky: palivového, čerpadla, vahadla, uloženie, výkyvné, membránového

Zhrnutie / Anotácia:

V navrhnutom výkyvnom uložení vahadla membránového palivového čerpadla je hriadelík vahadla (22) tvorený rúrkou (30), ktorá prechádza naprieč vahadlom (22) a v ktorej je uložená tlačná pružina, ktorej konce sa opierajú o ľavý čap (34) tvaru zrezaného kužeľa a pravý čap (36) tvaru zrezaného kužeľa, ktoré sú posuvne uložené vnútri rúrky (30). Puzdro čerpadla má dutú spodnú časť, ktorej dutina (12) vybieha do lícnej plochy, pričom na obidvoch...

Kolesový pohon posúvačov membránového plynomeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 279350

Dátum: 12.11.1991

Autori: Marták Jaroslav, Batka Luboslav

MPK: G01F 15/14

Značky: plynomeru, pohon, kolesový, posúvačov, membránového

Zhrnutie / Anotácia:

Kolesový pohon posúvačov membránového plynomeru je tvorený z posúvačov a sústavy ozubených kolies prichytených v kozlíku vodiacimi lištami. Týmto usporiadaním sa odstráni nesymetria strednej alebo krajnej polohy posúvačov v závislosti od vratnej alebo strednej polohy membrán, zmenší sa počet kinematických členov systému, zjednoduší sa výroba i montáž.

Odmerná komora membránového plynomeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269555

Dátum: 11.04.1990

Autor: Marták Jaroslav

MPK: G01F 11/02

Značky: odměrná, plynomeru, membránového, komora

Text:

...merná komora nembrúnového plynomeru, pozostávajúca z dvoch stien, pružnej membrény upevnenej po obvode stien sponou a vystuženej v strede doskami s vloženou pákou. Podstata riešenie spočivá v tom, že predná stena mernej komory, zadná stena mernej komory, pružná membrúos, prednú vystužujúca doska i zadná vystužujúca doske e ovelnym lołiskom, sú v časti kolmé na myslenú pozdlžnu os kruhove,pričom pomer šírky a dlłky je 1 1,2 až 1 2. Zadná...

Pohon membránového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269141

Dátum: 11.04.1990

Autori: Matějíček Jiří, Moučka Jaroslav, Homer Pavel, Nováček Jan

MPK: F04B 43/02

Značky: pohon, membránového, čerpadla

Text:

...e ti 1 hneci večky čerpadla, jsou vysoki.Na vykreeu je znàzornłno provedeni pohonu eeabrbnového čerpedle podle vynblexu,kde ne obr. 1 je celkový podólný řez eenbrànovýn čerpadlo e vyznačený spojeni ar 1 ~ ku pohonu, na obr. 2 je zvětłený deteilni podblný řez spojeni dřiku, na obr. 3 je přičný řez dřike v isté pracovnich ploch ozubů.Iebránovo čerpadlo s pohone podle vynálezu ná po celé obvodu upnutu epbrânu5 mezi teleso 1 o viko 2 čerpadla....

Zariadenie pre ovládanie membránového ventila k dávkovaniu plynov najmä na rotorových strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 260784

Dátum: 12.01.1989

Autor: Radič Rudolf

MPK: G01F 11/06

Značky: ventila, ovládanie, dávkovaniu, zariadenie, membránového, strojoch, najmä, rotorových, plynov

Text:

...6, ktorý zasahuje dopriestoru klúča 3. Vo vytláčacom tŕni je vytvorený plniaci otvor 7 a prívodný kanál B,ktoré vyústuje do otvoru vytvoreného z dolného konca vo vytláčacom tŕni B.V otvore vytláčacieho tŕň-a 6 je na vyüsteni prívodného kanála 8 a plniaceho otvoru 7 uložená membrána 10 po obvode dosadajúca na spojovaciu maticu 14 zaskrutkovanú do otvoru vytláčacieho tŕňa G. V strednejčasti na membránu 10 dosadá opierka 12uložená...

Zapojení membránového vakuoměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260691

Dátum: 12.01.1989

Autor: Ambrož Zdeněk

MPK: G01L 21/10

Značky: zapojení, membránového, vakuoměru

Text:

...vstupemindikátoru nuly. Výstup indikátoru nuly je spojen se vstupem bloku řízení. První výstup bloku řízení je spojen s šestým vstupem analogovćho multiplexeru, druhý výstup bloku řízení je spojen se sedmým vstupem analogového multiplexeru, třetí výstup bloku řízení je spojen s druhým vstupem logického multiplexeru, čtvrtý výstup bloku řízení je spojen s třetím vstupem logického multiplexeru, pátý výstup bloku řízení je spojen s druhým...

Způsob kalibrace membránového vakuoměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256292

Dátum: 15.04.1988

Autor: Ambrož Zdeněk

MPK: G01L 27/00

Značky: membránového, kalibrace, vakuoměru, způsob

Text:

...membránového vakuoměru.Výhodou způsobu kalibrace membřánového vakuoměru podle vynálezu jsou podstatně snížené nároky na vybavení kalibračního praooviště, nebot zcela odpadá potřeba udržovat konstantní tlak a konstantní teplotu po dobu měření a v důsledku toho i potřeba přesného termostatu a zařízení pro nastavení přesného tlakuNa přiloženém výkresu jsou graficky znázorněny v závislos~ ti na času t průběh teploty 8 a průběh tlaku...

Zařízení pro regulaci výstupního přetlaku plynu u membránového regulátoru tlaku plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256012

Dátum: 15.04.1988

Autori: Richtr Ilja, Pála Miloslav, Malík Ján

MPK: G05D 16/06, G05D 16/00

Značky: výstupního, tlaku, membránového, zařízení, přetlaku, regulaci, plynů, regulátoru

Text:

...Systém vyžaduje přídavné zařízení k nastavení regulační stanice v případě poruchy spojení. Naproti tomu dosavadní autonomní systémy pracuáí v zásadě se dvěma principy, a to s časovýmprogramem, nebo se změnou přetlaku v závislosti na255 n 12 průtoku plynu, kdy změna přetlaku je řísena elektrie ky nebo pneumatieky. U syst 6 můs časovým programom se mění výstupní přetlak podle předem daného denního nebo týdenního cyklu, přičemž součástí systému...

Zapojení membránového vakuoměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254840

Dátum: 15.02.1988

Autori: Ambrož Zdeněk, Janda Jiří

MPK: G01L 9/12

Značky: zapojení, membránového, vakuoměru

Text:

...2kapacity je spojen s třetím vstupem 32 obvodu A pro kompenzaci výstupní veličiny. Výstup Ži měřiče 5 teploty je spojen s druhýmvstupem gg bloku ž analogové kompenzace a současně s druhým vstupem gg obvodu 5 pro kompenzaci výstupní veličiny. Výstup 2 bloku 2 analogové kompenzace je spojen s prvním vstupem il obvodu 5 pro kompenzaci výstupní veličiny První výstup 53 obvodu 5 pro kompenzaci výstupní veličiny je spojen s první výstupní...

Kinematický systém posúvačového rozvodu membránového plynomeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 220259

Dátum: 15.02.1986

Autori: Batka Luboslav, Marták Jaroslav

Značky: rozvodu, kinematický, membránového, plynomeru, systém, posúvačového

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou je, že stredná poloha posúvača a geometrický stred jeho vratných polôh sú zhodné, pričom posúvač vo vratnej polohe otvára úplne vstupný a výstupný kanál sedla. Kinematický systém posúvačového rozvodu je možné použiť u membránových plynomerov, prípadne iných zariadení, ktoré pracujú na podobnom princípe.