Patenty so značkou «membránové»

Dvojtaktné membránové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 285840

Dátum: 23.08.2007

Autor: Waczlav Karol

MPK: F04B 43/02

Značky: čerpadlo, membránové, dvojtaktné

Zhrnutie / Anotácia:

Čerpadlo pozostáva z trojpolohového štvorcestného ventilu (5), zdroja tlaku hydraulického oleja (6) s regulovaným tlakom v rozsahu od 30 bar do 250 bar, regulátora (31) a blokov tlakových komôr (7), (8) so spoločným výstupom (28) pracovnej kvapaliny. Trojpolohový štvorcestný ventil (5) má vo vypnutom stave vzájomne prepojené vedenia (3), (4), (2) s nádržou (11) a jeho zapnutie a vypnutie pri prestojoch je s väzbou na spúšťadlo striekacej...

Membránové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5526

Dátum: 02.11.2006

Autori: Stimpson Robert William, Wang Yanchun

MPK: F04B 43/02, F04B 53/00

Značky: membránové, čerpadlo

Text:

...členaObrázok 7 je axonometrický pohľad na membránu spreduObrázok 8 je prierezový pohľad na membránu zozadu, vzatý pozdĺž priemeruObrázok 9 je axonometrický čelný pohľad na upevňovadlo aObrázok 10 je axonometrický zadný pohľad na upevňovadlo.0011 Odkazujúc najprv na Obrázky 1 až 3 je tam znázornená membránové čerpadlo 10, ktoré obsahuje membránové puzdro 12 majúce elektromotor 14 namontovaný pri zadnej časti puzdra 12,a otvárateľný...

Membránové analytické metódy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16293

Dátum: 31.10.2006

Autori: Borch Morten, Holtlund Jostein, Campbell Andrew

MPK: G01N 33/50

Značky: membránové, analytické, metody

Text:

...transportu kvapaliny membránou. Dokonca i malé obmedzenie prietoku membránou môže spôsobiť veľké problémy súvisiace sprietokom a/alebo narušenie spoľahlivosti analýzy. Kľúčovým problémom pri vývoji membránovýchprietokových analýz je teda spracovanie vzorky obsahujúcej bunky takýmspôsobom, aby prešli membránou, bez toho aby dochádzalo k zmene účinnej veľkosti pórov a prietokových vlastností membrány počas celej analýzy.0007 Okrem...

Membránové filtračné zariadenie s paralelne pretekateľnými filtračnými modulmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2097

Dátum: 01.12.2004

Autori: Vranitzky Robert, Fuchs Werner, Lukaschek Christoph

MPK: B01D 63/04, B01D 65/00

Značky: modulmi, membránové, zariadenie, filtračnými, paralelně, pretekateľnými, filtračné

Text:

...do filtračných modulov,môže sa použiť to, že je vytvorený prívodný priestor, ktorý obklopuje aspoň čelné plochy všetkých filtračných modulov na vstupnej strane a je spojený s jednotlivými filtračnými modulmi naprivádzanie suspenzie určenej na filtrovanie.Aby sa dosiahlo jednoduché odvádzanie retentátu, môže byť urobené také opatrenie, že je vytvorený priestor pre retentát, ktorý obklopujeaspoň čelné plochy všetkých filtračných modulov...

Zlepšené bakteriálne membránové vezikuly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17090

Dátum: 01.09.2003

Autori: Rappuoli Rino, Pizza Mariagrazia, Serruto Davide

MPK: A61K 39/104, A61K 39/095, A61K 39/112...

Značky: zlepšené, membránové, vezikuly, bakteriálne

Text:

...sú tiež prípravky na báze vezikúl OMV, ktoré je možné získať pomocou spôsobov podľa vynálezu.0010 V prípade prípravy vezikúl NspAwe je spôsob podľa vynálezu omnohojednoduchší ako viacnásobné genetické manipulácie opísané v publikácii 20.0011 Spôsob podľa vynálezu bude obvykle zahŕňať nasledujúce základné kroky (a) spracovanie bakteriálnych buniek v podstate bez prítomnosti detergentu (b) centrifugácia prostriedku z kroku (a) vedúca...

Tepelne riadené membránové zariadenie odvádzača kondenzátu so zníženým hydrodynamickým odporom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281654

Dátum: 17.04.2001

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16T 1/14, F16T 1/10

Značky: odporom, zariadenie, membránové, kondenzátu, tepelně, hydrodynamickým, riadené, zníženým, odvádzača

Zhrnutie / Anotácia:

Membránové zariadenie opisovaného odvádzača kondenzátu pozostáva z horného dielu (10), ktorý môže byť zhotovený z dvoch častí, a zo spodného dielu (20), medzi ktorými je styčnými plochami oboch dielov (10, 20) zovretá pružná membrána (30). Nad membránou (30) je priestor s nízkovriacou kvapalinou (40) a pod membránou (30) je vytvorený štrbinový priestor (15), ktorý oddeľuje membránu (30) od povrchu (22) spodného dielu (20), v ktorom sa...

Tepelne riadené membránové zariadenie odvádzača kondenzátu so zníženým hydrodynamickým odporom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2144

Dátum: 07.05.1999

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16L 55/07

Značky: riadené, tepelně, kondenzátu, zníženým, odvádzača, zariadenie, odporom, hydrodynamickým, membránové

Text:

...tepelné a mechanické namáhanie spôsobuje, že po určitej dobe sa poruší jej hermeticke uloženie medzi kvapalinovou komorou a doskou s prívodnými a odvádzacími kanálmí, pričom dochádza k úniku nízkovriacej kvapaliny aOdvádzače jestvujúcich vyhotovení, obsahujúce elastickú membránu, obtiažne zvládajú požiadavky na odvádzanie kondenzátu pri vyšších výkonoch. Vstupujúci kondenzát naráža veľkou rýchlosťou kolmo na membránu a pritom dochádza...

Membránové čerpadlo, zejména pro malé průtoky plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270299

Dátum: 13.06.1990

Autori: Zadražil Milan, Dohnal Jan

MPK: F04B 45/04

Značky: malé, membránové, zejména, čerpadlo, průtoky, plynů

Text:

...není třeba speciálně tvarovat. Konstrukce čerpadla je jednoduchá. Vzájemným esěroubováním nezideeky s ventilovou dsakou je možno vytvořit samostatný montážní celek, funkčná odzkouěený vo výrobě. který je schopný montáže i v podmínkách znečně ztížených. například při opravě čerpadla v terénu. Dále vlna vytvořená na membráně stlačením jejího zeeílenáho okraje umožňuje měkký pohyb ojnice, což má vliv na snížení příkonu čerpadla e zároveň...

Membránové skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 270092

Dátum: 13.06.1990

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/32

Značky: skľučovadlo, membránové

Text:

...čelnej dosky ll 1 l membránového telesa 110 rediálne se premieetňuje. Obdobne sa premiestňuje i závažie 130, ktoré sa svojou-zadnou bočnou plochou l 32 unáše zadným bočným vedením imaní radiálneho vybrenia 142 zadného vodiaceho telesa 140 a svojimi prednými výstupkami gso zadnou špirálou 112 membránového telesa go. Je výhodné, ked stúpanie S 1 prednej špirály 112 a § 2 zadnej špirály 112 sú rovnaké, čím sa zabezpečí súčasné e rovnaké...

Cytokininový, membránově aktivní prostředek ke zvýšení rostlinné produktivity, obsahu bílkovinového dusíku a přijímání aniontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264313

Dátum: 12.07.1989

Autori: Bódi Tibor, Szarvas Tibor, Poszár Béla, Nagy József, Koppány Enikó, Eifert József, Grega Erzsébet, Dombay Zsolt, Márton József, Šimon Peter, Horváth László, Szabó Ildiko, Keserü József, Virányi Sándor

MPK: A01N 43/52

Značky: zvýšení, obsahu, aniontů, dusíku, aktivní, membránové, cytokininový, rostlinné, produktivity, prostředek, bílkovinového, přijímání

Text:

...deriváty byly dosud připraveny jen v laboratoři v nepatrných množstvích. Přes mnohoslibné pokusné výsledky se cytokininů pro jejich vysoké výrobní náklady v praxi dosud nepoužívá. Mezi četnými známými látkami zpomalujícími růst není ani jedna s cytochininovým působením. známé prostředky nemají cytochininové působení, takže se od nich ani cytoohininové působení neočekává.Při výzkumu zvyšování rostlinného růstu, produktivity a množství...

Cytokininový, membránově aktivní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264306

Dátum: 12.07.1989

Autori: Koppány Enikó, Nagy József, Grega Erzsébet, Márton József, Keserü József, Poszár Béla, Dombay Zsolt, Šimon Peter, Bódi Tibor, Szarvas Tibor, Virányi Sándor, Szabó Ildiko, Eifert József, Horváth László

MPK: A01N 43/58

Značky: aktivní, prostředek, cytokininový, membránové

Text:

...zvyšuje se rozkladem HTO měřitelná fotolytická účinnostq) stoupá intenzita syntézy aminokyselín a bílkovin, vzláště dochází ke značnému absolutnímu a relativnímu zvýšení množství bílkovinných dusíkatých frakcí rozpustných V 0,5 roztokuchloridu sodného,h) intenzifikuje se syntéza nukleinové kyseliny.Adenin a speciální deriváty byly dosud připraveny jen v laboratoři v nepatrných množstvích. Přes mnohoslibné pokusné výsledky se cytokininů pro...

Membránové čerpadlo, zejména pro tryskové vodní tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255283

Dátum: 15.02.1988

Autori: Fajfr Václav, Horný Kamil

MPK: D03D 47/32

Značky: tryskové, čerpadlo, tkací, zejména, stroje, membránové, vodní

Text:

...čerpadla podle vynálezu spočíva v jeho jednoduchém uspořádání,kde komora, v níž se pohybuje pomocný pracovní píst a zásobní komora pracovní kapaliny tvoří spojené nádoby. skutečnost, že pomocný pracovní píst pracuje pod hladinou pracovní kapaliny,je důležitým znakem řešení podle vynálezu zejména v tom, že nemůže docházet k ubývání pracovní kapaliny. Kromě toho tvoří hladina pracovní kapaliny přitozené těsnění proti zavzdušnění.Výhoda...

Membránové čerpadlo, zejména pro čerpání abrasivních důlních kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246940

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zdeněk Dalibor, Krajíeek Vlastimil, Vrba Jan, Straka Jaromír, Maloušek Antonan

MPK: E21F 16/00, F04B 43/08

Značky: abrasivních, důlních, čerpání, čerpadlo, membránové, kalů, zejména

Text:

...na vnějším obvodu opatřeno přívodním prstencem spojeným s vnitřním prostorem válcového tělesa otvory pro přívod pulsujícího tlakového média z pulsátoru.Na přiloženém výkresu je znázorněno V řezu příkladné provedení membránového čerpadla I podle vynálezu včetně pohonu.Membránové čerpadlo, zejména pro čerpání abrazívních dülních kalů sestává z váloového tělesa l, spojeného přírubou lg, prostřednictvím mezikusu 33, 5 příruhou ll komory se saoím...

Kalibračný prístroj pre membránové barometre

Načítavanie...

Číslo patentu: 238418

Dátum: 15.05.1987

Autor: Jurík Štefan

MPK: G01L 27/00

Značky: prístroj, kalibračný, barometre, membránové

Zhrnutie / Anotácia:

Kalibračný prístroj je určený pre kalibráciu kapacitných a interferenčných barometrov. Podstata prístroja spočíva v tom, že v membránovom telese je stlačená polymérová membrána predpätou mernou pružinou, uloženou v pružinovom sedle, ktoré sa opiera o nastaviteľný valec mikrometra so stupnicou, upevnenom v stojane na základovej doske a závitový krúžok utesnený tesniacim krúžkom pritláča dištančnú vložku na polymérovú membránu a sedlo telesa,...

Membránové čerpadlo kapalin a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242712

Dátum: 15.05.1987

Autor: Jokel Jozef

MPK: F04B 43/02

Značky: membránové, čerpadlo, plynů, kapalin

Text:

...jsou vytvoreny dutinsmi tří sonontd 4, 5, a á sastavanych po I 20 ° do tvaru rotačního válce. Jednotlivá komory L, 3, e l, opatřonć sacími ventily ,LQ a v-,ýtlečnýni ventily LL, joou oddllany e hernoticky usovřony třeni lubrinami 1, která janu sevŕeny mezi atykovými plochamí senonto. 4, 5 E, a noonou kostru E tak. že vytvarají uvnitř těleaa ve tvaru rotačního valca retil rovnoetrannćho trojúholníka.Čelní plocłw nosnó kostry ,B jsou...

Mechanismus membránové spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226163

Dátum: 15.03.1986

Autor: De Gennes Gérard

Značky: mechanismus, membránové, spojky

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanismus membránové spojky, zejména spojky pro automobilní vozidla, která obsahuje prstencový štít, určený pro upevnění na obvod opěrné desky a pro uložení s možností společného otáčení na přítlačný talíř, pohyblivý v axiálním směru vzhledem ke štítu, přičemž mezi štít a přítlačný talíř je vložen pružný membránový člen a ovladatelným působením, oddalující přítlačný talíř od štítu směrem k opěrné desce, kde je mezi přítlačným talířem a...

Podperná a rozvodová doska pre membránové procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220868

Dátum: 15.02.1986

Autori: Brokeš Peter, Klempa Štefan, Borčin Branislav

Značky: membránové, doska, rozvodová, podpěrná, procesy

Zhrnutie / Anotácia:

Podperná a rozvodná doska pre membránové procesy vyznačujúca sa tým, že má dva rady obdĺžnikových prietokových otvorov (1) vyúsťujúcich do radu kanálikov (2) otvormi (3), prechádzajúcich na rozvádzaciu stranu dosky do kanálikov (4) končiacich v kanáli (5) v profilovanej časti tvorenej radom vzájomne rovnobežných polvalcových výstupkov (6) a radom priečnych polvalcových výstupkov (7) vzájomne rovnobežných a na odvádzacej strane dosky rad...

Vedenie posúvačov s priamočiarym pohybom pre membránové plynomery

Načítavanie...

Číslo patentu: 224497

Dátum: 15.02.1986

Autori: Marták Jaroslav, Batka Luboslav

Značky: pohybom, vedenie, plynomery, priamočiarym, posúvačov, membránové

Zhrnutie / Anotácia:

Vedenie posúvačov s priamočiarym pohybom pre membránové plynomery vyznačené tým, že na sedle (4) uložený predný posúvač (1) i zadný posúvač (2) je v jednom rohu opatrený pozdĺžnymi výstupkami (3), v ktorých je uložená ľavá vodiaca tyčka (5) a ďalšími dvoma pozdĺžnymi výstupkami (3) v protiľahlom rohu predného posúvača (1) i zadného posúvača (2), v ktorých je uložená pravá vodiaca tyčka (6), pričom kratším ohybom (9) týchto vodiacich tyčiek (5,...

Způsob membránové filtrace a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 222972

Dátum: 01.09.1984

Autori: Koschade Freital, Kutzsche Friedrich, Herrmann Hans, Morgenstern Sylvia, Tietze Rainer, Friedrich Eberhard

Značky: membránové, zařízení, provádění, způsob, filtrace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti způsobů dělení, při nichž se užívá polopropustných membrán. Cílem vynálezu je způsob a zařízení, umožňující efektivní a stabilní filtraci pravých roztoků tím, že snižuje koncentrační polarizaci, zabraňuje vytváření sedimentů a kontinuálně odstraňuje přítomné nebo vznikající částice. Podle vynálezu nástřikový proud před vstupem do membránového separátoru, přednostně už v sacím hrdle čerpadla, se směšuje s proudem plynu a...

Membránové a vytlačovací zařízení protektorovacího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224341

Dátum: 01.07.1984

Autori: Švácha Miroslav, Ducháček Milan

Značky: protektorovacího, zařízení, membránové, vytlačovací

Zhrnutie / Anotácia:

Membránové a vytlačovací zařízení protektorovacího lisu, sestávající z nosné desky upevněné nosnými šrouby na stojanu lisu, na které je připevněn pracovní válec, jehož pístnice je spojena s válcem membrány a spodního kruhu spojeného se střed ním kruhem připevněným k válci membrány, vyznačené tím, že na vnějším obvodě pracovního válce (3) je otočně uložen otočný zámek (4) opatřený ve spodní části pákou {42), na jejímž konci je upevněn čep (103),...