Patenty so značkou «melaminu»

Dvojstupňový reaktor na syntézu melamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7832

Dátum: 16.01.2004

Autori: Steiner Wolfgang, Hölzle Markus, Harth Klaus, Geier Reiner, Kuhrs Christian, Danz Eckehard, Grassler Thomas, Rahn Ralf-thomas

MPK: C07D 251/00

Značky: melaminu, reaktor, syntézu, dvojstupňový

Text:

...2001, zväzok 26, strany 23 až 25 (citované podľa CA 1361135396) je uverejnené, že aktívne katalyzátory na syntézu melamínu je možné získat zmiešaním AI 2 O 3 so zeolitmi alebo zeolitov s katiónmi kovov. Získaná aktivitaje pripísovaná kyslým centrám katalyzátora.DE 12 O 9 570 B uverejňuje spôsob katalytickej výroby melamínu rozkladom močoviny na pevnom lôžku katalyzátora. Termický rozklad močoviny sa tuuskutočňuje v dvoch stupňoch v...

Spôsob výroby čistého melamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281912

Dátum: 02.07.2001

Autori: Canzi Aldo, Canzi Lorenzo, Coufal Gerhard, Giacomuzzo Silvano, Müllner Martin, Virardi Mario

MPK: C07D 251/60, C07D 251/62

Značky: výroby, melaminu, spôsob, čistého

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby čistého melamínu spočíva v dodatočnom spracovaní melamínu pozostávajúceho z nasledujúcich krokov: a) oddelenie NH3/CO2 - splodín z tekutého melamínu, eventuálne b) redukcia oxidu uhličitého rozpusteného v tekutom melamíne privedením plynného amoniaku, c) zdržanie tekutého melamínu počas 0 až 8 hodín pri teplote medzi 430 °C a teplotou topenia melamínu a parciálnom tlaku amoniaku 5 až 40 MPa a d) pomalé, kontrolované chladenie...

Spôsob výroby nízkotoxického lepidla so zníženým obsahom melamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262629

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lichvár Milan, Kellner Michal, Kováč Jozef, Lipka Radislav, Sabadoš Július

MPK: C09J 3/16

Značky: obsahom, nízkotoxického, výroby, melaminu, lepidla, zníženým, spôsob

Text:

...prídavkom alkálii.Takto separatne pripravené adičnokondenzačné, resp. adičné produkty sa v druhom stupni.zmiešajú vo vzájomnom hmotnostnom pomere 4 až 99 dielov močovino-formaldehydového adičnéhoa/alebo adičnokondenzačného produktu na 1 diel adičnokondenzačného produktu formaldehydua amoniaku s kontaktujú sa pri teplote 60 až 430 °C pri pH 4 až 13 s výhodou 5,8 na kondenzač ný produkt o viskozite 15 až 300 mPa.s. Vzniknutý kondenzačný...

Způsob výroby melaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241054

Dátum: 15.08.1987

Autor: Kukuj David Michajlovie

MPK: C07D 251/60

Značky: výroby, melaminu, způsob

Text:

...2 přívádí kapalná močovina. Melamínový reaktor 1 obsahuje fluidizovane lože častíc katalyzatoru, například kysličníku křemíčítého, kteréžto lože se udržuje ve fluídízovaném stavu píynným amoníakem příváděným amoniakovým přívodním potrubím 3. Druhým přívodním potrubím 4 se do tcpného hadu 5 přivádí horká tavenína soli, čímž se teplota fluídizovaného lože udržuje na dostatečně vysokém stupni,aby proběhla přeměna močovíny v melamín. Tato...

Sposob výroby nízkotoxických trojzložkových polykondenzátov formaldehydu, močoviny a melaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248596

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kudelás Boris, Kováč Jozef, Kellnerová Vlasta, Bodorík Gustáv, Lichvár Milan, Lipka Radislav, Mesiarčík Gustáv, Kellner Michal, Bodajla Michal, Žedényi Mikuláš

MPK: C08L 61/24, C08G 12/12, C08G 12/32...

Značky: výroby, spôsob, polykondenzátov, melaminu, trojzložkových, močoviny, nízkotoxických, formaldehydu

Text:

...vstupný mőlový pomer močoviny a formaldehydu a po l min až 5s výhodou po 30 min. sa pridá melamín. pH reakěnej zmesi sa opäť skontroluáe a podľa potreby opäť upraví prídavkom alkálii na pred» píaanů hodnotu.Táto zmes sa čerpe do diskontinuálneho a/alebo kontinuálneho jedno, alebo viacstupñového reaktora kde pri teplote 85 ul 30 ° 0 prebieha kondenzáeia formaldehydu, moöoviny a melamínu na trojzloža kový polykondenzát.Kondenzačný stupeň...

Způsob přípravy melaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220766

Dátum: 15.12.1985

Autori: Bruls Pierre Gerard Marie Bernard, Van Hardeveld Rudolf, Moreau Dominique Jean Joseph Sophie Marie, Van Hinsberg Johannes Gerardus

Značky: melaminu, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy melaminu konverzí močoviny a/nebo produktů jejího tepelného rozkladu ve fluidním loži katalyticky aktivní látky a desublimací a oddělením melaminu z plynné směsi, získané při tomto postupu, ochlazením za vzniku odpadní plynné směsi skládající se hlavně z amoniaku a kysličníku uhličitého, který se provádí tak, že se po případném odfiltrování strženého prachu používá 50 až 90 % odpadní plynné směsi po stlačení přímo jako...

Způsob čištění odpadní vody obsahující močovinu a způsob přípravy melaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221908

Dátum: 15.03.1985

Autor: Goorden Josephus Johannes Petrus Maria

Značky: čištění, odpadní, přípravy, močovinu, obsahující, způsob, melaminu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění odpadní vody obsahující močovinu, při kterém se na odpadní vodu působí zvýšenou teplotou a tlakem, takže dojde k hydrolýze močoviny a takto vzniklý amoniak a kysličník uhličitý se desorbují, vyznačující se tím, že se čištění provádí v kombinaci s oddělováním amoniaku a kysličníku uhličitého ze směsi obsahující amoniak a kysličník uhličitý, které se provádí v separační zóně pro amoniak působením tepla a v separační zóně pro...

Způsob přípravy melaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216533

Dátum: 15.12.1984

Autor: Van Hardeveld Rudolf

Značky: způsob, přípravy, melaminu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy melaminu konverzí močoviny a/nebo produktů jejího tepelného rozkladu ve fluidním loži katalyticky aktivní látky v přítomnosti plynné směsi obsahující amoniak a kysličník uhličitý při parciálním tlaku amoniaku ve fluidním loži alespoň 70 kPa, objemovém poměru amoniaku a kysličníku uhličitého ve fluidním loži od 1,5 : 1 do 2,5 : 1 a celkovém tlaku ve fluidním loži alespoň 100 kPa. Nejvyšší tlak ve fluidním loži je...