Patenty so značkou «medzných»

Systém merania parametrov zaťažených konštrukcií a včasného varovania prekročenia ich medzných hodnôt.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4567

Dátum: 07.09.2006

Autor: Gajdač Lubomír

MPK: G01N 35/00

Značky: zaťažených, medzných, včasného, konštrukcií, merania, varovania, prekročenia, parametrov, hodnot, systém

Text:

...obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou obrázka, na ktorom je schematicky znázornené zapojenie jednotlivých prvkov systému merania zaťažených konštrukcii.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPo prehliadke a posúdeni konštrukcie sa stanovia kritické miesta, na ktorých je možné najlepšie merať a odčítať zaťaženie konštrukcie, Pre tieto miesta sa stanovia tzv. kritické dáta. Analýzou súčasného stavu...

Zariadenie na zvukovú signalizáciu medzných prevádzkových stavov automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2650

Dátum: 12.09.2000

Autor: Mitterlehner Rudolf

MPK: B60Q 5/00

Značky: zariadenie, automobilů, stavov, medzných, zvukovú, signalizáciu, prevádzkových

Text:

...prevodovom stupni vteréne pri vysokých teplotách, pri úniku oleja, kedy môže dôjsť kzadretiu motora. Vo výhodnom uskutočnení môže byt porovnávacia a vyhodnocovacia jednotka tvorená palubným počítačom, ktorým sú bežne vybavované automobily vyššej triedy a ktorý je možné využiť na sledovanie prevádzkových stavov a nastavenie hraničnýchPrehľad obrázkov na gzkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnenć pomocou výkresu, kde obr....