Patenty so značkou «medzioperačný»

Medzioperačný dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 271272

Dátum: 12.09.1990

Autor: Pašák Jozef

MPK: B65G 25/04

Značky: dopravník, medzioperačný

Medzioperačný dopravník zvarenca

Načítavanie...

Číslo patentu: 265338

Dátum: 13.10.1989

Autori: Tyrol Štefan, Marek Jozef

MPK: B65G 25/08

Značky: dopravník, medzioperačný, zvarenca

Text:

...g jedného posuvového priamočiareho motora lg, kým posuvná časť ll druhého posuvového priamočiareho motora lg je pripevnená na čelnej doske lg, upevnenej na konci li nosného rámu 3. Posuvové priamočiare motory gg a gg sú súosovo uložené a ich piestnice 33 sú svojimi voľnými koncami lg prípevnené na fréme 2 dopravníka. Rovnobežne s posuvovými priamočiarymi motormi gg a lg sú V čel nej doske łg, medzidoske 5 a V zadnej doske ll, ktorá je...

Dávkový hlavicový medzioperačný vešiak pre kabátové závesné dopravníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257461

Dátum: 16.05.1988

Autor: Jurga Ján

MPK: D05B 41/00

Značky: vešiak, hlavicový, dávkový, kabátové, medzioperačný, dopravníky, závesné

Text:

...na hornom konci protiklznú vešiakovú hlavicu a horizontálne časť ramienka je zadným koncom pevne zafixovaná do vešiakového nosníka. Protiklznosť vešiakových hlavíc, ktoré majú guľovitý tvar s priemerom 20 až 30 mm zabezpečuje materiál vykazujúoi pri dotyku 5 textíliou vysoký koeficient trenia, akým sa vyznačuje mäkšia guma. Podstatou vynálezu je aj to, že vešiakový nosník z oceľovej tyčky dutého alebo plného profilu má na koncoch upinacíe...

Medzioperačný zásobník rotorového dávkovacieho zariadenia súčiastok s osadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 234725

Dátum: 01.03.1987

Autor: Benák Rudolf

MPK: B65G 47/74

Značky: súčiastok, osadením, dávkovacieho, rotorového, zásobník, zariadenia, medzioperačný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vyrovnanie výpadkov jednotlivých orientovane privádzaných súčiastok do cyklického odovzdávacieho zariadenia a zvýšenie množstva orientovane privádzaných súčiastok. Uvedeného účelu sa dosiahne medzioperačným zásobníkom rotorového dávkovacieho zariadenia, ktorého podstatou je, že vonkajšia a vnútorná vodiaca dráha súčiastok s osadením vyúsťujú nad otočný stôl. Otočný stôl je uložený na stojane excentricky voči zvislej osi...

Horizontálný medzioperačný dopravník cirkulačný

Načítavanie...

Číslo patentu: 218615

Dátum: 01.06.1985

Autor: Wiedermann Ján

Značky: horizontálný, medzioperačný, dopravník, cirkulačný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstránenie nutnosti vetvenia automatických liniek na obrábanie hriadeľových súčiastok obsluhovaných portálovými manipulátormi, alebo robotmi, pri vykonávaní jednej operácie viacerými strojmi pri zabezpečení jej asynchrónnosti. Tohto účelu sa dosiahne použitím horizontálneho reťazového dopravníka s plynulým nepretržitým pohybom opatreného spodnou i hornou opornou dráhou. Spodná oporná dráha (5) umožňuje sústavné vracanie...

Transferový medzioperačný dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 218726

Dátum: 01.06.1985

Autor: Tyrol Štefan

Značky: transferový, dopravník, medzioperačný

Zhrnutie / Anotácia:

Transferový medzioperačný dopravník najmä pre výrobu sudov a im podobných výrobkov pozostávajúci z nosného rámu, v ktorom je uložený pojazdný rám, spojený s hnacími prvkami pohonnej jednotky a opatrený na jeho hornej strane aspoň dvomi unášačmi. Riešeným problémom je zvýšenie stupňa automatizácie výrobnej linky pri súčasnom skrátení výrobného cyklu. To sa dosahuje osobitnou konštrukčnou úpravou unášačov na pojazdnom ráme.