Patenty so značkou «měděného»

Spôsob povrchovej úpravy vonkajšej plochy medeného alebo z medenej zliatiny vytvoreného prvku formy na plynulé odlievanie kovov pozostávajúci z pokovovania niklom a odstraňovania niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282599

Dátum: 17.09.2002

Autori: Raisson Gerard, Nicolle Rémy, Catonne Jean-claude, Allely Christian

MPK: C25D 5/34, C25F 5/00, B22D 11/00...

Značky: plynule, odstraňovania, formy, niklu, úpravy, odlievanie, pozostávajúci, prvků, vytvoreného, medenej, vonkajšej, plochy, povrchovej, zliatiny, měděného, spôsob, kovov, niklom, pokovovania

Zhrnutie / Anotácia:

Príprava tejto plochy spočíva v po sebe nasledujúcich operáciách: operácia čistenia holého povrchu, operácia morenia holej plochy v okysličovacom kyslom médiu a operácia leštenia holého povrchu. Ďalej sa uskutoční operácia pokovovania holej plochy niklom pomocou elektrolytického pokovovania, pri ktorom sa prvok umiestni ako katóda do elektrolytu tvoreného vodným roztokom amidosulfánu niklu obsahujúceho 60 až 100 g/l niklu, potom sa ako bol...

Chladicí a mazací přípravek pro tažení měděného drátu za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 263631

Dátum: 11.04.1989

Autori: Neubauer Libor, Zelenka Pavel, Doubek Rudolf, Zadák Milan, Dvořáková Jaroslava, Uhlíř Miroslav

MPK: C10M 129/44

Značky: mazací, chladicí, tažení, měděného, drátu, přípravek, mokra

Text:

...tažení měděných drátů snižováním fondu pracovní doby, produktivity práce, zvýšením pracností a výrobních nákladů.Uvedené nevýhody odstraňuje Chladicí a mazací přípravek pro tažení měděného drátu za mokra, sestavající ze sodné a/nebo draselné soli nízkosulfatovaného ricinověho oleje,obsahující 0,8 až 1,25 hmot. oxidu sírového vázaného jako organický sulfát (vztaženo na sušinul, který podle vynálezu obsahuje 5 až 35 hmot. kyseliny...

Způsob výroby chladicího a mazacího přípravku pro tažení měděného drátu za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 263205

Dátum: 11.04.1989

Autori: Neubauer Libor, Dvořáková Jaroslava, Doubek Rudolf, Uhlíř Miroslav, Zadák Milan, Zelenka Pavel

MPK: C10M 129/44

Značky: výroby, drátu, přípravků, měděného, chladicího, způsob, mokra, mazacího, tažení

Text:

...v tom, že způsobem podle vynálezu se vyrobí chladicí a mazací Dŕipravek pro tažení měděnýoh drátůza mokra, ktorý obsehuje kromě mazací složky (ricinový olej) systém dvou emu 1 gátorů,e to sodný a/nebo draselný sulfát rioinového oleje a sodnou e/nebo draselnou eůl kyseliny ricinolejové ve vhodném poměru. Výhodou rovněž je to, že způsobem podle vynán lezu se vyrobí chlediní a mazací přípravek, který s vodou poskytuje tažecí emulzi, která...

Chladicí a mazací přípravek pro tažení měděného drátu za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 257508

Dátum: 16.05.1988

Autori: Neubauer Libor, Uhlíř Miroslav, Dvořáková Jaroslava, Doubek Rudolf

MPK: C10M 101/04

Značky: tažení, přípravek, mazací, drátu, měděného, chladicí, mokra

Text:

...za mokra sestávající ze sodné a/nebo draselné soli nízkosulfatovaného ricinového oleje, který obsahuje podle vynálezu 0,8 až 1,25 hmot. oxidu sírového vázaného jako organický sulfát,vztaženo na sušinu a pH 10 hmot. vodné emulze z něj připravené činí 7,5 až 9,5.Tažecí emulze pro tažení měděných drátů za mokra se získá smícháním přípravku s vodou,který s ní snadno vytváří stabilní alkalickou emulzi, přičemž její životnost není nutné dále...

Sposob prípravy medeného prášku pre výrobu vodivých sieťotlačových pást

Načítavanie...

Číslo patentu: 250050

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pietriková Alena, Somora Miloš

MPK: C22B 9/14

Značky: pást, vodivých, přípravy, měděného, sieťotlačových, prášků, spôsob, výrobu

Text:

...v roztoku 5 až 10 H 2 S 04 na kovovú práškovú meď.-Prípravu nmedeného prášku sa uvedeným postupom docieli velkost častí-c od 0,1 do 1,0 m a igulovitý tvar častíc pri zachovaní vysokej čistoty.Použitie je vo výrobe vodivej siete-tlačovej .pasty na metalizáciu keramických, rovinných povrchov a ,pri výrobe hrubovrstvových hytbridných integrovaných obvodov. Výtĺažnost POSÍIJJPU je 95 0/0, plošný odpor vrstvy 10 mQ . štvoretrl.Postup prípravy...

Chladící a mazací přípravek pro tažení měděného drátu za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 232918

Dátum: 15.08.1986

Autori: Rajdl Miloslav, Ambrož Vladimír, Neubauer Libor

MPK: C10M 1/38

Značky: tažení, mokra, měděného, chladicí, přípravek, drátu, mazací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší chladící a mazací přípravek pro tažení měděných drátů za mokra, na bázi sodné soli nízkosulfatovaného ricinového oleje obsahujícího 1,3 až 1,8 % hmot. Organicky vázaného oxidu sírového a 15 až 20 hmot. vody.

Způsob reaktivace měděného katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215704

Dátum: 15.03.1984

Autori: Dvořák Bohumír, Lubojacký Jaromír, Pašek Josef, Pexidr Václav, Pavlas Pavel, Rozinek Radovan

Značky: způsob, katalyzátoru, reaktivace, měděného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu reaktivace měděného katalyzátoru, vhodného především pro hydrogenaci nitrobenzenu na anilin v plynné fázi na pevném loži katalyzátoru. Jeho podstata spočívá v tom, že se reaktivace provádí směsí inertního plynu a par nitrobenzenu při teplotě 180 až 230 °C po dobu 10 minut až 4 hodin. Koncentrace par nitrobenzenu ve směsi činí 1 až 5 % mol.

Způsob reaktivace měděného katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215703

Dátum: 15.03.1984

Autori: Dvořák Bohumír, Pexidr Václav, Pavlas Pavel, Lubojacký Jaromír, Pašek Josef, Rozinek Radovan

Značky: reaktivace, způsob, měděného, katalyzátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu reaktivace měděného katalyzátoru, vhodného především pro hydrogenaci nitrobenzenu na anilin v plynné fázi na pevném loži katalyzátoru. Podstata reaktivace směsí kyslíku a inertního plynu spočívá v tom, že se provádí při teplotě 180 až 230 (C po dobu 10 minut až hodin. Reakci lze provádět opakovaně, poprvé během prvé čtvrtiny životnosti katalyzátoru.