Patenty so značkou «mechanizmy»

Zvariteľné upevňovacie mechanizmy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13868

Dátum: 15.09.2009

Autori: Steinke Gregory, Lopez Carlos, Myers Timothy, Seibold Kurt

MPK: B23K 26/28, B21J 15/02, B21K 25/00...

Značky: zvariteľné, upevňovacie, mechanizmy

Text:

...stranu,ležiacu proti prvej strane. Prvá strana je upevnená ku koncu dištančnej časti, ležiacemu proti osadeniu, a druhá strana má zváraciu plochu, vytvorenú na spojenie s druhoukonštrukčnou súčasťou zvarením na jej strane, ležiacej proti dištančnej časti.0007 V inom vyhotovení sa predložený vynález týka nítovanej montážnej zostavy. Nitovaná montážna zostava zahŕňa nit, ktorý ma nitovaciu časť, dištančnú časť,vybavenú osadením, v podstate...

Blokovacie zariadenie na zdvíhacie mechanizmy usporiadané vedľa seba

Načítavanie...

Číslo patentu: 284656

Dátum: 20.07.2005

Autor: Šilhavý František

MPK: B65F 3/04

Značky: zariadenie, mechanizmy, blokovacie, usporiadané, zdvíhacie, vedľa

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané blokovacie zariadenie (18) na vedľa seba usporiadané zdvíhacie mechanizmy (12, 15) preklápacích alebo zdvíhacích mechanizmov. Na jednoduché ovládanie blokovacieho zariadenia (18), keď zdvíhacie mechanizmy majú byť zablokovateľné tak pri používaní výkyvných ramien (6), ako aj pri používaní hrebeňových príchytiek, je na ovládanie blokovacieho prvku (1) tento blokovací prvok (1) spojený cez diaľkovo premenný, v dvoch polohách (a, b)...

Mazací olej pre tepelne a mechanicky namáhané prevodové mechanizmy a strojné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254195

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bačovský Milan, Hrabovecký Imrich, Štaňko Nikolaj, Nádvorník František

MPK: C10N 40/04, C10M 169/04

Značky: namáhané, zariadenie, strojně, mazací, mechanicky, převodové, mechanizmy, tepelně

Text:

...zabezpečeniu požadovanej teploty tuhnutia, viskozity a viskozitného indexu sa zákl.adově oleje doplnia podľa potreby znižovačom teploty tuhnutia, napríklad polyalkylmetakrylatoveho. alebo alkylnaftalénového typu a modifikátorom viskozity, akými sú polyméry a kopolyméry nenasýtených zlúčenín, napríklad typu polybutěnov, polymetakrylátov alebo kopolymérov etylétn-propylénových alebo styrén-izoprenových.Základový olejový ratinát alebo regenerât...

Tepelne a oxidačne stabilná prísada do mazacích olejov pre prevodové mechanizmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252527

Dátum: 17.09.1987

Autori: Bačovský Milan, Štaňko Nikolaj, Hrabovecký Imrich, Nádvorník František

MPK: C10N 40/04, C09K 15/04, C10M 141/00...

Značky: prísada, stabilná, mechanizmy, oxidačne, převodové, mazacích, tepelně, olejov

Text:

...alebo derivát močnoviaiy, alebo skupina -«CH 2 OH, kde n je 2 alebo 3, pričom na 1 atóm fosforu pripadá najmenej 0,5 IIlIOlu skupín ~~CH 20 H a kov v soli dialkylesteru ditiofosforečnej kyseliny je výhodne zinok.Prísada dalej môže obsahovat najviac 40 hmot. orga-nickej zlúčeniny síry typu sulfidov, dísulfidov a sírených alkénov s obsahom síry do 50 hmot. 0/0.V prísade prítomné soli dialkylesterov iditioůosforečnej kyseliny sa...

Klietka ložiska pre koľajové vozidlá a iné mechanizmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221151

Dátum: 15.03.1986

Autor: Neslušan Jakub

Značky: mechanizmy, koľajové, klietka, ložiska, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka klietky ložiska pre koľajové vozidlá a iné mechanizmy. Podstata klietky ložiska spočíva v tom, že je vytvorená ako masívna základná časť klietky ložiska so stojínkami, na ktorých sú vytvorené nástavce. Na nástavce je nasunutá podložka za účelom presného vedenia stojínok aj v mimoriadnom, resp. striedavom namáhaní ložiska. Na podložku dosedá svojím vnútorným čelom príruba, opatrená na tomto čele obvodovým vybraním, na ktorého...