Patenty so značkou «mechanickým»

Nakvášacia nádrž s mechanickým chladiacim a/alebo odplyňovacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6684

Dátum: 04.03.2014

Autor: Hrdlička Anton

MPK: B01F 7/18, B65D 88/06, C12G 1/026...

Značky: odplyňovacím, zariadením, mechanickým, chladiacim, nakvášacia, nádrž

Text:

...riešenie bude ďalej vysvetlené na výkresoch, kde na obr. l je bočný pohľad v reze na nakvášaciu nádrž s mechanickým chladiacim a zároveň aj s odplyňovacím zariadením. Na obr. 2 je axonometrický pohľad na odplyňovacie zariadenie. Na obr. 3 je znázomený koniec hriadeľa v reze podľajednej realizácie. Na obr. 4 je mázomený koniec hriadeľa v reze podľa druhej realizácie.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú...

Fotopolymérna formulácia s nastaviteľným mechanickým modulom Guv

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11698

Dátum: 03.11.2009

Autori: Fäcke Thomas, Hönel Dennis, Bruder Friedrich-karl, Rölle Thomas, Weiser Marc-stephen

MPK: G03F 7/027, G03H 1/00, G11B 7/24...

Značky: modulom, formulácia, nastavitelným, fotopolymérna, mechanickým

Text:

...profilu použitia daných médií vyrobiť médiá s defmovanými modulmi, ktorésa v ich kontraste indexu lomu An sotva líšia. To má pre výrobcov fotopolymémych formu lácií tú výhodu, že pri obmedzenom počte vhodných zložiek môžu byť poskytnuté fotopolyméme formulácie, ktoré spĺňajú požiadavky ich aplikácie a ich použitia, medzi ktorými hrá rozhodujúcu úlohu mechanický modul, bez toho aby sa koncový užívateľ musel uchýliť kukompromisom...

Tepelný výmenník s mechanickým odstraňovaním námrazy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5255

Dátum: 07.09.2009

Autor: Kiss Beňadik

MPK: F28F 17/00, F25B 47/00, F28G 1/00...

Značky: námrazy, odstraňováním, mechanickým, výmenník, tepelný

Text:

...vďaka prúdeniu vzduchu od ventilátora vyniknutá von z tepelného výmenníka. Čiže na jej odstránenie nie je potrebné dodatočná tepelná energia. Tým že sa pravidelne mechanickým spôsobom odstráni námraza zlepší sa aj tepelná výmena medzi vzduchom a chladivom zvýši sa aj efektívnosť tepelného čerpadla ku ktorému je takýto výmenník tepla pripojený.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. 1 je schematicky znázomená konštrukcia tepelného výmenníku...

Zvárací prípravok s mechanickým systémom na sledovanie zvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14891

Dátum: 25.07.2008

Autori: Schuh Johann, Schwankhart Gerhard

MPK: B23K 9/29, B23K 9/127, B25J 17/02...

Značky: zvaru, sledovanie, zvárací, systémom, mechanickým, prípravok

Text:

...ako je napríklad privádzanie drôtu. Prítlačná kladka beží vedla šva anastavovací prípravok dovoľuje pohyby laserovej hlavy relatívne vzhľadom na prltlačnú kladku a zvarový šev, pričom však privádzanie drôtu sa pohybuje spolu stouto Iaserovou hlavou. Nastavovací prípravok pozostáva zotočného zariadenia a zo zariadenia pre presúvanie aje regulačne iniciovaný pomocou detektora zvarového šva. Pri detektore zvarového šva sa jedná ooptický senzor,...

Akčný člen hydraulického záveru s mechanickým uzamykaním a závorovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4348

Dátum: 05.01.2006

Autori: Navrátil Dušan, Puda Bohuslav

MPK: B61L 5/00

Značky: člen, hydraulického, uzamykáním, závorovaním, mechanickým, závěru, akčný

Text:

...železničných výhybiek,podľa priloženého obrázku zahŕňa valec 10 uzatvorený zľava vekami 11, 12, ktorými na vonkajšiu stranu prechádza suvne piestnica 21 a 31. Veká 11, 12 sú zhodne opatrené jednak plniacímí otvormi 15 a 16 pracovného média,jednak vedeniami 13 pre piestnice 21 a 31 a tesnením 14 proti úniku pracovnej náplne z valca 10. Piestnice 21 a 31 sú vnútri valca 10 rozoberateľné spojene s dutým piestom 41, ktorý je vo valci 10...

Hygienická pomôcka na jednorazové použitie s kombinovaným mechanickým a lepiacim uzatváracím systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284687

Dátum: 03.08.2005

Autor: Malowaniec Krzysztof

MPK: A61F 13/58

Značky: pomôcka, systémom, použitie, lepiacim, mechanickým, jednorázové, kombinovaným, uzatváracím, hygienická

Zhrnutie / Anotácia:

Hygienická pomôcka obsahuje predný diel (12), zadný diel (14) a medzi nimi ležiacu oblasť (16) rozkroku s uzavieracími sponami (24, 26) umiestnenými na bočných okrajoch (20, 22) zadného dielu (14) na spájanie zadného dielu (14) s predným dielom (12) na uzatvorenie pomôcky (10) priloženej na nositeľa, pričom uzavieracie spony (24, 26) sú vybavené prvými mechanickými uzavieracími prvkami (32), ktoré pri uzatváraní pomôcky spolupôsobia s druhými,...

Spôsob poskytnutia podlahových panelov s mechanickým zámkovým systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11444

Dátum: 22.10.2004

Autori: Hakansson Niclas, Nygren Per, Pervan Darko

MPK: B27M 3/04, B65D 69/00, B27D 5/00...

Značky: systémom, panelov, poskytnutia, zámkovým, podlahových, mechanickým, spôsob

Text:

...mieste. Ďalšou výhodou mechanických zámkových systémov je, že spojené hrany podlahových panelov sa môžu vyrobit z materiálov, ktoré nemusia mať dobré lepiace vlastnosti. Najpoužívanejším materiálom jadra je vláknitá doska s vysokou hustotou a dobrou stabilitou obvykle nazývanáHDF - High Density F ibreboard. Niekedy sa tiež ako jadro používa MDF - Medium Density Fibreboard.0007 V nasledujúcom texte sa viditeľne povrchy inštalovaného...

Zariadenie na uskutočnenie synchronizovanej relatívnej rotácie medzi mechanickým komponentom a nástrojmi na jeho spracovanie okolo excentrických osí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2394

Dátum: 29.07.2004

Autor: Fargnoli Raffaele

MPK: B23K 37/02, B23K 9/028

Značky: okolo, synchronizovanej, zariadenie, komponentom, uskutočnenie, medzi, spracovanie, excentrických, nástrojmi, rotácie, relatívnej, mechanickým

Text:

...kolískou na prostriedky na otáčanie druhýmí opomými prostriedkami.Prostriedky na otáčanie kolísky zahrnujú ozubené koleso s vonkajším ozubením, držané uhlovo integrálne s kolískou, pričom ozubené koleso je prerušené pozdĺž obvodového smeru s Vopred určenou šírkou tak, aby sa definoval radíálny otvor kolísky na vloženie mechanického komponentu do opomého sedla kolísky a prevodový remeň alebo reťaz s vnútorným a vonkajším ozubením, držanú...

Spôsob oddeľovania viskózne elastických materiálov, ako sú plasty, od materiálov rozvláknených mechanickým namáhaním, ako je papier, a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282697

Dátum: 24.10.2002

Autori: Fahrbach Gerhard, Schnettler Heinz Reiner

MPK: B07B 1/20, B03B 1/04, B29B 17/02...

Značky: plasty, mechanickým, materiálov, viskózne, spôsob, oddeľovania, papier, namáhaním, rozvláknených, spôsobu, vykonávanie, zariadenie, elastických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu oddeľovania viskózne elastického materiálu, ako sú plasty a guma, od materiálu, ktorý je možné trhať alebo rozvlákniť vplyvom mechanického namáhania, predovšetkým papiera, a zariadenia na vykonávanie uvedeného spôsobu. Spôsob sa vyznačuje tým, že zmes materiálu, ktorá má byť oddelená, je podrobená vysokým radiálnym, axiálnym a tangenciálnym silám zrýchlenia, pričom prúd masy posekaného vláknitého materiálu a prúd masy v...

Dvojpedál brzdy s mechanickým ovládaním brzdového ventila

Načítavanie...

Číslo patentu: 279306

Dátum: 15.10.1991

Autori: Urbánek Henrich, Vrabec Ján

MPK: B60T 7/04, B60T 15/46, B60T 11/20...

Značky: ventila, brzdy, dvojpedál, mechanickým, ovládáním, brzdového

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojpedál brzdy s mechanickým ovládaním brzdového ventilu (11) s dvomi samostatnými pedálmi (7) má čap (1) pedálov (7) na oboch koncoch upevnený ku kĺzadlám (2), ktoré sú posuvne uložené v oválnych drážkach (3) vytvorených v ramenách (4) konzoly (5) pedálov (7). Medzi nábojmi (6) pedálov (7) je na čape (1) pedálov (7) guľové ložisko (42) so spojovacím ťahadlom (9), ktoré je spojené s ovládacím ťahadlom (10) brzdového ventilu (11)...

Těsnič s mechanickým ovládáním, opakovaně upevnitelný tíhou dopravní trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270565

Dátum: 12.07.1990

Autori: László Rudolf, Bencsik István, Tatár Attila, Szabó Géza

MPK: E21B 33/122, E21B 33/12

Značky: tíhou, ovládáním, těsnič, mechanickým, upevnitelný, trubky, opakované, dopravní

Text:

...tvaru T spodního vychylovocího prvku łg, kterým jsou klíny 3 vedeny, přičemž na plášti horního vychylovecího prvku 1, poprípade spodního vychylovacího prvku Lg jsou radiáině vystupující a pohyb omazující tažné čepy łg, łg, ktere zesahují do podélných drážek vodicího pouzdro Q pro vedení klínů 2. Na spodní vychylovecí prvek łg je závitem připojeno okénkové pouzdro łł, v jehož vyhrání jsou unístěny třecí vložky łł, pře CS 270 565 B 2 3Mezi...

Kotel s mechanickým roštem pro spalování méněhodnotného paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 270264

Dátum: 13.06.1990

Autori: Lelko Dušan, Ortutay Štefan, Rybín Miroslav, Kucka Ján, Sentivan Mikuláš, Gerboc Jozef

MPK: F23L 15/00

Značky: mechanickým, spalování, paliva, méněhodnotného, roštem, kotel

Text:

...spallnovém prostoru kotle nebo za kotlem. Umístěním ohříváku vzduchu v prostoru cístících dveřípřední ooratová komory se sníží spotřeba materiálu na konstrukcí ohříváku vzduchu a výrazně se zjednoduší přístup k ohříváku vzduchu například za úćelem čištění jeho výhřevná plochy nebo opravy ohříváku.Příklad předmětu vynálezu je znäzorněn na výkresech, kde obr.1 představuje podélný řez kotlem se zabudovaným ohřívákam vzduchu v šistících dveřích,...

Zařízení na samočinné středění letmo uloženého konce hřídele s mechanickým míchadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267114

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kubík Petr

MPK: B01F 15/00

Značky: míchadlem, hřídele, mechanickým, uloženého, konce, letmo, samočinně, zařízení, středění

Text:

...za současného snížení nákladů na konstrukcí tuhosti uložení hřídele míchadla a ložiskové skříně. Přestupem části média kolem konců lopatek z výtlačné strany míchadla ne séní umožňuje snížit ztráty účinnosti čerpacího výkonu míchadla.Na přiloženém výkresu je v řezu schematicky znázorněno zařízení na samočinné středění letmo uloženého konce hřídele s-míchedlem, umístěné v centrální míchací trubce uložené v michené nádrži.V míchané...

Čiřič s mechanickým mícháním

Načítavanie...

Číslo patentu: 263736

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vostrčil Josef, Procházka Vladimír

MPK: B03D 3/06, C02F 1/52, C02F 1/00...

Značky: mícháním, mechanickým, čiřič

Text:

...flokulační komoru l vymezenu dvojici vnitřníoh dělíoích stěn g sbíhajících se směrem vzhůru. Tyto vnitřní dělící stěny g ji oddělují ve spodní části od usäzovacíoh prostorů Ž a v horñí části od z 5 ny§vyčiřená vody. Usazovaoí prostory Q jsou nevie z vnějšístrany odděleny dvojici směrem dolů se sbíhajícich vnějších dělících stěn 5 od čiříoího prostoru É, který směrem vzhůru přechází v zónu A vyčiřené vody. Flokulační prostor l je spojen s...

Tkalcovský stav s elektromagnetickým pohonem člunku s mechanickým rozběhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263691

Dátum: 11.04.1989

Autor: Heršálek Miloš

MPK: D03D 49/44

Značky: elektromagnetickým, pohonem, tkalcovský, rozběhem, člunku, mechanickým

Text:

...člunek při jeho počátečním zrychlení, ale pouze ho vedou již konstantní rychlostí.Płíklad řešení je schemeticky zobrazen na pŕipojeném výkresu.Teleskopické kyvná ramena ł, 3 s elektromaqnety 3, 1 jsou opstřena odpruženými háčky łł, łg, člunek lg se pohybuje po člunková dráze 5, která má nn koncích vyfrézovsné podélné výřezy łg, ii.Funkce zařízení je následující. Konec teleskopického kyvného ramene ł opatřený elektromsgnetem 3 se...

Zařízení k úpravě nití mechanickým počesáváním

Načítavanie...

Číslo patentu: 245430

Dátum: 01.07.1988

Autori: Karalis Vladimír Nikolajevie, Machlin Ilja Josifovie

MPK: D06C 11/00, D02J 3/02

Značky: nití, úpravě, mechanickým, počesáváním, zařízení

Text:

...a jednotka pre navíjení počesané nitě. Funkční povrch česacího válečku je přitom vytvořenz ocelového plechu s vylisovanými dutými výetupky kráterového tvaru s průběžnými otvory uprostřed. Duté výstupky jsou rozmietěné pravidelně na povrchu česacího válečku s četností 6 až 60Popsané řešení způsobu počesáváni nitě založené na otáčaní počesávacího válečku ve smyslu jejího pohybu. avšak při vyšší rychlosti válečku vzhledem k průběhu nitě....

Tlakové čidlo s přesným seřizováním odlehlosti jader cívek od středové membrány mechanickým způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257661

Dátum: 16.05.1988

Autori: Smetana Jiří, Štark Jaroslav

MPK: G01L 7/08

Značky: seřizováním, jader, způsobem, odlehlosti, čidlo, membrány, cívek, tlakově, přesným, mechanickým, středové

Text:

...po obvodu závitem s jemným stoupáním a navzájom oddelených feromagnetickou membránou. Podstatou je rovněž to. že míkrometríckými šrouby prochází k índukčním oívkám kabeiy.Výhodou blokového čidla a přesným seřizovánim odlehlosti Jader civak od středové membrány mechanickým způsobem podle vynálezu je možnost přesného nastaveni vzdálenosti jader civek od středové feromagnetické membrány. možnost rychlé de-°montáže a náhrady vnitřnich funkčních...

Magnetický uchopovač s permanentními magnety a s mechanickým uvolňováním uchopeného břemene

Načítavanie...

Číslo patentu: 254759

Dátum: 15.02.1988

Autor: Lečbych František

MPK: B66C 1/04

Značky: uchopovač, mechanickým, permanentními, uchopeného, uvoľňovaním, magnetický, břemene, magnety

Text:

...je z hlediska sou 2částkové základny jednoduchým řešením. 254 759Příkladné provedení magnetického uchopovače je znázorněno na přnoženém výkrese, kde na obr.1 je představeno korístrukční uspořádání v řezu z jeho boční části. obr.2 je částečný podélný řez magnetickým uchopovačem.Na hřídeli g z magnetlcky nevodívého materlálu je pomocí čepu Q se závitem připevněnpőlový segment z, na jehož cbě čela doléhají souhlasnými poly permañentní magnety...

Způsob přípravy prefabrikátů pro výrobu kontaktních čoček mechanickým opracováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 254383

Dátum: 15.01.1988

Autori: Michálek Jiří, Wichterle Otto Akademik, Vacík Jiří

MPK: G02C 7/04

Značky: čoček, mechanickým, kontaktních, výrobu, opracováním, přípravy, prefabrikátů, způsob

Text:

...přípravy je rovněž zajištěna vysoká konverze polymerizujících komponent v čase oproti přípravě xerogelových materiálů připravených polymerací bez rozpouštědla.Výhoda sušení zbotnalých prefabrikátů V přehřáté páře tkví V tom, že k odvodu polymerizačního rozpouštědla z trojrozměrné struktury dochází v podmínkách dokonalé pohyblivosti polymerních řétězců a jejich postranních segmentu (tj. nad teplotu Tg gelu), čímž je zaručen rychlý odvod...

Dvojchápadlo s mechanickým uchopením objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244559

Dátum: 15.01.1988

Autor: Dostál Jioí

MPK: B66C 1/42

Značky: mechanickým, objektov, dvojchápadlo, uchopením

Text:

...je, že pevné teleso prvého chápadla a pohyblivé teles-o druhého chápadla sú navzájom spojené jednak pevne, prostredníctvom piestnej tyče presuvného hydraulického valca a jednak pohyblivo spojené vo vedení pomocou klzných prvkov tvaru rybín,kde dlžka presúvania je »obmedzená dorazom.Výhoda prevedenia chápadla podla vyná 4lezu je v- jednoduchosti konštrukcie, prispôsobenĺ chápadiel pre výmenu objektov vo vnútri jednotlivých telies...

Zásobník s mechanickým odčítaním stavu streliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 242473

Dátum: 15.09.1987

Autor: Frolov Viktor Michajlovie

MPK: F41C 27/14

Značky: odčítaním, zásobník, stavu, streliva, mechanickým

Text:

...podxla vynálezu je, že strelec vie V každom čase skutočný stav streliva v zásobníku a tým môže predchádzať časovým tiesňam.Príklad prevedenia vynálezu je znázornený na výkrese, kde na obr. 1 je nárys v čiastočnom reze, na obr. 2 je pohľad P z ob 4rázku 1 a na obr. 2 je rez rovinou A-A z obr. 2.Zásobník s mechanickým odčitanim stavu streliva podľa vynálezu .pozostáva z týchto hlavných častí telesa zásobníka 100, podávača streliva 200,...

Hydraulický válec s jednosměrným mechanickým jištěním

Načítavanie...

Číslo patentu: 238198

Dátum: 01.05.1987

Autori: Klimunda Antonín, Zezula Pavel

MPK: F15B 15/08

Značky: mechanickým, hydraulický, válec, jištěním, jednosmerným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru hydrauliky. Týká se hydraulického válce s jednosměrným mechanickým jištěním vysunuté polohy pístnice v libovolné poloze zdvihu, zejména pro použití jako opora pracovních plošin jeřabů. Podstata spočívá v tom, že v tělese válce je umístěno oddělovací pouzdro, kterým prochází pohybový šroub, který zasahuje do matice, přičemž na oddělovacím pouzdře je vedena pístnice s kulovou hlavicí. Matice pomocí pohybového šroubu jistí...

Způsob výroby hutních polotovarů z dvoufázových feriticko-martenzitických ocelí tepelně mechanickým zpracováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 250570

Dátum: 15.04.1987

Autori: Leško Andrej, Wozniak Jan, Parilák Ľudovít, Hořejš Slavomír, Šimon Arpád

MPK: C21D 8/02

Značky: způsob, výroby, zpracováním, tepelně, polotovarů, dvoufázových, mechanickým, oceli, hutních, feriticko-martenzitických

Text:

...zpracováním podle vynálezu je znázorněno na výkrese. ako příklad provedení způsobu výroby pasů z dvoufazových feriticko-martenzitických oceli tepelně-mechanickým zpracováním podle vyííálezu, byly na teplé širokopásové trati s možností řízeného ochlazování válcoványbramy z oceli o chemickém složení v hmotnostních podílech 0,08 uhlíku, 1,39 manganu, 0,39 0/0 křemíku, 0,14 0/0 molybdenu na pásy o tlouštce 2,5 mm. Teplota pásů při poslední...

Přepínací ventil s mechanickým pohonem pro dávkovač stálého objemu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249778

Dátum: 15.04.1987

Autori: Broechler Gerd, Wille Lothar, Kunzmann Klaus

MPK: F16K 5/04, G01F 11/04

Značky: přepínací, ventil, stálého, mechanickým, objemu, dávkovač, pohonem

Text:

...paöoqux onepaunü n, TEM cammn, à noasmenun cweneuu HCHOHbSOBaHHH o 3 aTopoM nocroánuoro o 6 seMa.Texànqecxym aanauy naoöpewenna cnenyew paccmawpnsawb B coaaauu Mexannqecxoro nepexnmqammero Knanana, ocymecTBnHmmero He TOHBKO orxpmnanue u saxpmnanue BHYCKHOPO H umnycxaoro Kaaana ysna nopmnenoro ąacoca, H 0 H nosnonammero Bcnecwane ocoöoü KoHçTpyKuuH Kopnyca Knanaua B coeunennudo cnéuuanbuo nan aroñ uenu cxoucrpyuposannmm...

Zapojení pro automatickou stabilizaci provozu kulového mlýna s mechanickým oběhem meliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 238123

Dátum: 16.02.1987

Autor: Eckstein Čeněk

MPK: B02C 25/00

Značky: provozu, stabilizaci, kulového, mechanickým, zapojení, oběhem, meliva, automatickou, mlýna

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je stabilizace provozu kulového mlýna s mechanickým oběhem meliva na maximální výkonové úrovni. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením, které na základě cyklického digitálního měření skluzu otáček asynchronního pohonu oběhového elevátoru řídí příděl materiálu do mlýna tak, aby byl vždy plně vytížen. Zabezpečení prvé komory mlýna proti zamletí je řešeno na základě měření úrovně vibrací vstupního ložiska mlýna.

Zapojení zapalovacího systému s mechanickým přerušovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238122

Dátum: 16.02.1987

Autor: Lokvenc Jaroslav

MPK: F02P 3/04

Značky: zapalovacího, systému, zapojení, přerušovačem, mechanickým

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání se týká zapojení zapalovacího systému s mechanickým přerušovačem, složené ze zapalovací cívky, jednoho kondenzátoru, dvou rychlých výkonových spínacích diod, jednoho odporu a mechanického přerušovače. První svorka /15/ primárního vinutí /N1/ zapalovací cívky /ZC/ a zemnicí svorka /Z/ jsou připojeny na napájecí napětí /Ub/. Druhá svorka /1/ primárního vinutí /N1/ zapalovací cívky /ZC/ je spojena s prvním vývodem kondenzátoru /C1/ a s...

Stroj s přeměnou energie mezi mechanickým pohybem a průtokem tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 230175

Dátum: 15.09.1986

Autor: Tesař Václav

MPK: F01D 9/02, F01D 17/00

Značky: stroj, průtokem, mechanickým, přeměnou, energie, tekutiny, pohybem

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj s přeměnou energie mezi mechanickým pohybem a průtokem tekutiny v systému lopatek, vyznačující se tím, že na počátku rozšiřující se části mezilopatkového kanálu (4) je alespoň na jedné straně, na boku lopatky (3) stupeň (139), za nímž ve směru průtoku se šířka mezilopatkového kanálu (4) náhle zvětšuje a proti tomuto stupni (139) na druhé straně mezilopatkového kanálu (4) je v boku lopatky (3) otvor nejméně jedné řídicí trysky (35)...

Garníža s mechanickým ovládaním pohybu záclony alebo závesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226637

Dátum: 15.02.1986

Autor: Mišaga Ján

Značky: pohybu, ovládáním, závěsu, garníža, mechanickým, záclony

Zhrnutie / Anotácia:

Garniža s mechanickým ovládaním pohybu záclony alebo závesu z jednej zhrnovacej zóny vybavená, nekonečnou šnúrou ovládania previsnutou k miestu ovládania vyznačujúca sa tým, že pozostáva z telesa (1) ukončeného čelným oblúkom (6), po ktorých obvode sú vytvorené horná drážka (2) a dolná drážka (3), v ktorých je umiestnená presuvne unášacia páska (9), napojená svojimi koncami na ovládaciu šnúru (8), prevedenú cez vodiace kladky (7) na konci...

Poistná spojka s mechanickým a hydraulickým výstupom

Načítavanie...

Číslo patentu: 220896

Dátum: 15.02.1986

Autor: Klimo Vladimír

Značky: hydraulickým, mechanickým, poistná, spojka, výstupom

Zhrnutie / Anotácia:

Poistná spojka s mechanickým a hydraulickým výstupom, ktorá sa skladá z mechanickej poistnej výsuvnej spojky s hydraulickým ovládaním a z tlakového čerpadla s diferenciálnym vstupom vyznačuje sa tým, že na vonkajšom obvode kotúča spojky (3) pevne spojenom so vstupným hriadeľom (1) a na vonkajšom obvode druhého kotúča spojky (4) spojenom s výstupným hriadeľom (11) je vonkajšie ozubenie, ktoré je v záberu s ozubenými kolesami (6) a (7) vstupných...

Zařízení pro ochranu závitové části zejména petrolejářských trubek před mechanickým poškozením

Načítavanie...

Číslo patentu: 220666

Dátum: 15.12.1985

Autor: Palkovič Josef

Značky: zařízení, trubek, poškozením, zejména, petrolejářských, závitové, před, mechanickým, částí, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ochranu závitové části zejména petrolejářských trubek před mechanickým poškozením a řeší otázku jeho materiálové, energetické a technologické náročnosti. Jeho podstata spočívá v tom, že je tvořeno ocelovým drátem vinutým do šroubovice. Průměr drátu je maximálně roven stoupání chráněného závitu. Střední průměr šroubovice je minimálně roven malému průměru chráněného závitu a její stoupání je rovno maximálně stoupání...

Vertikálna batéria s ochranou ponorných vibrátorov pred mechanickým poškodením

Načítavanie...

Číslo patentu: 218099

Dátum: 15.06.1984

Autor: Makovíny Peter

Značky: batéria, ponorných, vertikálna, poškodením, vibrátorov, mechanickým, ochranou

Zhrnutie / Anotácia:

Vertikálna batéria s ochranou ponorných vibrátorov pred mechanickým poškodením vyznačujúca sa tým, že na rozprestierači (3) sú umiestnené snímače polohy (4) po nosných vibrátorov (1), ktoré spínajú prívod elektrickej energie k náhonu pojazdu rozprestierača (3).

Viacpodlažný kontajner s mechanickým poháňačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 213707

Dátum: 01.04.1984

Autor: Pauer Gustáv

Značky: mechanickým, viacpodlažný, poháňačom, kontajner

Zhrnutie / Anotácia:

Viacpodlažný kontajner s mechanickým poháňačom zvierat, najmä pre ošípané, tvorený rámovou konštrukciou, na jednej z kratších strán opatrený dvierkami, v časti podlahy roštami, podroštovými zberačmi výkalov a zvodným potrubím výkalov, vyznačujúci sa tým, že na každom podlaží /9/ je oproti posuvným dvierkam /5/ umiestnená v drážkach /11/ rámu /1/ pohyblivá stena /3/, opatrená v dolnej časti pružným pásom /13/ dosadajúcim na podlahu /10/ opatrenú...