Patenty so značkou «mechanickému»

Zapojení ochrany pohybového mechanismu proti přetížení nebo mechanickému poškození

Načítavanie...

Číslo patentu: 268049

Dátum: 14.03.1990

Autori: Uttendorfský Jiří, Bělovský Jan

MPK: H02H 7/085

Značky: přetížení, proti, pohybového, ochrany, zapojení, mechanickému, mechanismu, poškození

Text:

...opačném smčru, čímž dojde k jeho mechanickémuDalší výhodou zapojení je, že chrání mechanismus nejen v krajních polohách, ale i v mezipoloze v kterémkolí bodě. Hladina detekce kontrolované veličiny stejně jakopásmo časové necítlivosti jsou proměnné a je možné je přizpůsobit konkrétnímu pohybovému mechenísmu.Další výhodou zapojení je jeho poměrná jednoduchost a možnost umístění mimo pohybovŕ mechanismus v blízkosti obvodů ovládání. 5 výhodou jej...

Zařízení pro přesouvání dorazů pro zařízení k mechanickému smekání nebo nástrku cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258870

Dátum: 16.09.1988

Autori: Štembera Jaroslav, Hanousek Alois, Fuxa Lubomír, Talach Jaroslav, Prax Otmar

MPK: D01H 9/04

Značky: smekání, dorazu, cívek, mechanickému, zařízení, nástrku, přesouvání

Text:

...je pevné spojena příruba łł, v níž je uchycen doraz gg. Dáleje ke kameni g pevně-přichycen ozubený hřeben łě. S kàmenem ggje.pevně spojene přírubaogg, v níž je uchycen doraz gg. Dále jejVke kameni łg pevně přichycen ozubený hřeben łg. Ozubené hřebenył§. łg jsou v záběru s ozubeným pastorkem łz točně uloženým načepu łg. Čep łg je pevné uložen v líště g.kB kamenu g je pevně uchycen čep gg. na němž je točně uložena rolna gg ustavená do polohy...

Zařízení k mechanickému čištění ovoce a zeleniny mokrou cestou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257859

Dátum: 15.06.1988

Autor: Motyčka Josef

MPK: A23N 12/00, A23N 12/02

Značky: ovoce, čištění, cestou, mokrou, zařízení, zeleniny, mechanickému

Text:

...velkovýroby.Příklad provedení zařízení k mechanickému čištění ovoce a zeleniny mokrou cestou je schematicky znázorněn na připojených výkresoch, kde obr. 1 představuje celkový pohled na zařízení shora a obr. 2 představuje pohled na zařízení z boku.Zařízení podle vynâlezu sestává z mycí vany l, která je dělicí příčkou 3 částečně rozdělena na komoru 5 předčištění a komoru l dočištění. V komoře 3 předčištění je otočně uložena hřídel § šneku...

Zařízení k mechanickému uvolňování permanentního magnetu od břemene

Načítavanie...

Číslo patentu: 257431

Dátum: 16.05.1988

Autori: Maruszak Stanislav, Hána Miroslav

MPK: B66C 1/04

Značky: mechanickému, permanentního, zařízení, magnetů, břemene, uvolňování

Text:

...jednodušší, pro,překonání přítažné síly při odpojování břemene není třeba dodávat ruční práoiobsluhy ani provádět mezizdvih zvedaoim preň středkem. Zajištění pracovní a vypnuté polohy zařízení je ąpolehlivé, což zvyšuje 1 bezpečnost práce. . VNa připojeném výkresu je-včástečném řezu svislou rovinou, 257431- 2 procházející osou, zjednodušeně znázorně/n priklad provedezłi za řízení podle výnálezu. Zařízení k mechanickému.uvolňováni...

Zařízení k mechanickému snímání nánosu z vnitřního povrchu trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255799

Dátum: 15.03.1988

Autori: Figlovský Jan, Bár Jaromír, Šíma Aleš, Červinka Jiří

MPK: F16L 55/00, F28G 1/08

Značky: zařízení, mechanickému, snímání, nánosu, povrchu, vnitřního, trubky

Text:

...výběžku äkrabky L je pŕipojeno táhlo Q spojem 2. Škrabky l Jsou v blízkosti hrany g zaobleny tak, že hrana g je vybroušena do ostří mířící do směru Lg svírajícího s asou 1 trubky 5 úhel Á 10 °, viz obr. 2. Tři äkrabky l jsou v trubce i sestaveny tak,jak je ukázáno na obr. 3 a 4. Hrany škrabek se navzájem překrývajío Délka Q škrabky l měřená od spoje 2 přes osu 1 trubky l do hrany g je 8 mm a poloměr 1 světlosti ll mm» Táhla jsou u škrabek ...

Zařízení k mechanickému snímání vzorků nánosů s vnitřních povrchů parního generátoru jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252218

Dátum: 13.08.1987

Autori: Mašek Václav, Šíma Aleš, Fiala Bohumil, Bár Jaromír, Červinka Jiří

MPK: F28G 1/08

Značky: vzorků, snímání, vnitřních, jaderné, zařízení, mechanickému, povrchu, parního, generátoru, nánosu, elektrárny

Text:

...je vybroušen do ostří A. Hlavní část tohoto ostří 5 má tvar poloviny elipsy, jejíž vedlejší osa Ä je rovna vnějšímu průměru trubek parního generátoru, tj. v tomto případě 16 m a hlavní poloosa Q má délku trojnásobku průměru trubky, tj. v tomto případě 43 mm. Ostří 3 je též na okrajích lg výřezu,mimo jeho ellptický tvar. Čepel l má na obou svých delších stranách 1 i na své zadní kratší straně § okrajovou ohradu 2 kolmou ke dnu 3, spájenou...

Zařízení k mechanickému draní peří nebo rozvolňování a čištění textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242702

Dátum: 15.05.1987

Autori: Jamrich Anton, Hladak Rastislav, Kastel Pavel, Petrak Juraj, Cejp Jozef, Mach Antonín, Charvát Marián

MPK: D06M 19/00, D01G 11/00

Značky: čištění, zařízení, peří, materiálů, draní, mechanickému, textilních, rozvolňování

Text:

...materiálu atoupl hustota rozvolňovacích prvků, podle povany spracovávane suroviny se není počet rozvolňovacích prvků a podle stupně znečiätění tvar typ a počet číatících prvků.Část Q představuje anílací ústrojí tvorené mechanickým rotačníni nebo pneumatickými prvky, zatím cokčást Elznázorňuje odváděoí ústrojí s výhodou pracující pomocí podtlaku vzduchu zeeahujícího do části Q a E a pretlaku vzduchu, a jeho pomocí je rozvolněný,...

Zařízení k mechanickému měření, zejména rámů železničního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 224482

Dátum: 25.10.1984

Autori: Menzel Karl-heinz, Schirmer, Werner Heinz

Značky: zejména, vozidla, zařízení, rámu, mechanickému, měření, železničního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k mechanickému měření, zejména rámů železničního vozidla, při kterém se roviny, navzájem pravoúhlé ve třech koordinátách, určují základnou, která přejímá rám železničního vozidla, a měřícími konzolami, které k ní patří. Cílem vynálezu je vytvořit zařízení, které je instalováno v těch samých výchozích plochách, které se nalézají na základě při výrobě rámu železničního vozidla a které umožňuje použití jednoduchých...