Patenty so značkou «mazanie»

Prístroj na mazanie okolesníkov koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7187

Dátum: 01.07.2015

Autor: Vašíček Michal

MPK: B61K 3/02

Značky: okolesníkov, vozidiel, prístroj, mazanie, koľajových

Text:

...zvyčajne prvá a posledná hnacia náprava s možnosťou aktivácie podľa aktuálneho smeru jazdy. Pri jednosmerných vozidlách je mazanou nápravou predná náprava. Prívodné potrubia Q maziva dávkovacích jednotiek Q, Q pre jednu hnaciu nápravu sú zvyčajne pripojené na rozvetvený výstup jedného zásobníka à maziva.Dávkovacia jednotka Q obsahuje teleso Q pripojené neznázorneným spôsobom k prírube pohonu 11. Pohonom Q dávkovacej jednotky Q je...

Nepriame mazanie zariadenia na obmedzenie vertikálneho zdvihu závesného oka ťažného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12732

Dátum: 15.07.2008

Autor: Szczepanek Udo

MPK: B60D 1/06

Značky: závěsného, mazanie, zariadenia, tažného, zdvihu, nepriame, vertikálneho, obmedzenie

Text:

...stelesom ventílu, že vlastne robia z priepustného ventilu nepriepustný. Tento neželaný stav je možné odstrániť použitím vinutej pružiny so zvýšenou tuhosťou. Následkom tohto opatrenia je však to, že mazivo je potom potrebné tlačiť cez ventil väčším tlakom, aby sa ventil otvoril. Takýto vysoký tlak často nie je v oblasti spojovacieho dosadnutia k dispozicii alebo ho nie je možné z konštrukčných dôvodov dosiahnuť, pretože pred dosiahnutím...

Mazanie zariadenia na nastavenie uhla sklonu listu rotora veternej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 159

Dátum: 22.08.2002

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 11/00, F03D 7/02, F03D 1/06...

Značky: sklonu, zariadenia, veternej, nastavenie, turbiny, mazanie, rotora, listů

Text:

...so zreteľom na priložené obrázky.Obrázok l ukazuje priečny rez zariadením podľa vynálezu na otočenie listu rotora ve temej elektrárne voči jej náboju rotora aobrázok 2 ukazuje priečny rez uložením a ozubeným kolesom zariadenia podľa obrázkaObrázok 3 ukazuje pohľad na spodnú stranu valivého ložiskaobrázok 4 ukazuje priečny rez ložiskom a ozubeným kolesom prívodu mazacieho tukuObrázok 1 ukazuje zariadenie 2 na otočenie koreňa 4 listu rotora...

Zariadenie na mazanie uloženia výkyvnej vidly polonápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 728

Dátum: 08.02.1995

Autor: Totek Zdeněk

MPK: F16N 13/22, B60R 17/00, F16N 13/02...

Značky: vidly, polonápravy, výkyvnej, uloženia, zariadenie, mazanie

Text:

...spoľahlivosť. Zariadenie podľa technického riešenia umožňuje použiť rovnakú centrálnu skriňu ako pre hnané, tak aj pre nehnané nápravy, čo je výhodné z hľadiska výroby a vý hodné to je u vozidiel s centrálnou nosnou rúrou, u ktorýchtieto skrine tvoria ich súčasti.Prehlad obrazkov na výkresochPríklad zariadenia podľa technického riešenia je znázornený na pripojených výkresoch, kde obr. 1 predstavuje zariadenie vo zvislom reze A obr. 2...

Samočinné zariadenie na mazanie ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 278089

Dátum: 19.02.1992

Autor: Zeller Werner

MPK: F16N 13/20, F16C 33/10, F16N 13/18...

Značky: ložiska, zariadenie, samočinně, mazanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z obtokového čerpadla (5) s rovinnými lopatkami (20) s pripojeným prívodným otvorom (10) oleja a odtokovým otvorom (11) oleja, pričom obtokové čerpadlo (5) je na tom istom hriadeli (1) ako ložisko (4) a každej lopatke (20) obtokového čerpadla (5) zodpovedá polkruhové vybranie (21) v obtokovom kanáli (7). Zariadenie je pripojiteľné k filtračno-chladiacemu zariadeniu oleja.

Prípravok na mazanie listových pier

Načítavanie...

Číslo patentu: 243930

Dátum: 15.11.1987

Autor: Richter František

MPK: F16N 3/10

Značky: mazanie, listových, prípravok

Text:

...časti aspoň dvomi otvormi, vyústenými na ich jednom konci do britu tejto scploštenej časti telesa a na ich druhom konci napojenými na spoločnú mazaciu hlavicu, umiestnenú na širšej časti telesa.Výhodou prípravku podľa vynalezu je, že umožňuje dokonalejšie premazanie listových pier a zrýchlenie mazacieho úkonu.Príklad vyhotovenia prípravku podľa vynáiezu je znázornený na výkrese, na ktor-om obr. 1 predstavuje nárysný pohľad a obr 2...

Zariadenie pre mazanie hybných častí koníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 231089

Dátum: 01.03.1986

Autori: Poláček Jozef, Baco Miloslav, Stanik Stefan

MPK: B23Q 11/12

Značky: mazanie, koníka, hybných, částí, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zariadenie zabezpečujúce optimálne mazanie hybných častí koníka obrábacieho stroja. Jeho podstatou je, že v hornej časti telesa koníka je umiestnená nádrž prepojená výhodným rozvodom s mazacou knotovou sústavou hybných častí koníka. Medzi nádržou a mazacím rozvodom je vradený mechanický ventil zabezpečujúci reguláciu spotřeby mazacieho prostriedku. Otvorením ventilu sa samospádom naplní rozvod mazacím prostriedkom a ventil...

Hydraulický obvod na mazanie mechanických prevodov hydrostatických pohonov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220898

Dátum: 15.02.1986

Autori: Husár Alojz, Hudcovský František, Leitman Luboš, Kleinedler Peter

Značky: hydrostatických, mazanie, obvod, hydraulický, mechanických, pohonov, prevodov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka hydraulického obvodu, ktorý umožňuje mazanie vstupných, poprípade tiež výstupných mechanických prevodov pracovnou kvapalinou hydraulického systému. Podstata riešenia spočíva v tom, že mechanický prevod je spojený s hydraulickým obvodom do jedného obvodu, čo znamená, že pracovná kvapalina prúdi počas prevádzky cez mechanický prevod. Prúdiaca pracovná kvapalina popritom, že slúži ako mazacie médium odnáša so sebou tiež mechanické...

Zariadenie na mazanie ložísk bez potreby elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 224164

Dátum: 01.07.1984

Autor: Viskup Vladimír

Značky: zariadenie, elektrickej, ložísk, mazanie, energie, potreby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na mazanie ložísk bez potreby elektrickej energie, vhodného pre ťažké stroje a zariadenia, pracujúce so zotrvačníkom, ktoré majú pri výpadku elektrickej energie dlhý dobeh, počas ktorého dochádza ku zadretiu klzných ložísk. V súčasnosti majú ťažké stroje a zariadenia mazanie klzných ložísk riešené čerpadlami s pohonom elektromotorom. Pri výpadku elektrickej energie dochádza k prerušeniu dodávky mazacieho média do...