Patenty so značkou «mazadla»

Reakčné produkty polyizobuténov a oxidov dusíka alebo zmesí oxidov dusíka a kyslíka, spôsob ich výroby, ich použitie, palivá a mazadlá s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281769

Dátum: 31.05.2001

Autori: Rath Hans Peter, Ebel Klaus, Schwahn Harald, Hickmann Eckhard, Günther Wolfgang, Kropp Rudolf

MPK: C07C 205/02, C07C 205/15, C07C 211/09...

Značky: výroby, spôsob, kyslíka, dusíka, obsahom, produkty, reakčné, mazadla, zmesí, oxidov, polyizobuténov, paliva, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa reakčné produkty polyizobuténov s oxidmi dusíka alebo so zmesou oxidov dusíka a kyslíka, pričom polyizobutén má stredný polymeračný stupeň P = 10 až 100, s podielom E = 60 až 90 % dvojitých väzieb, schopných reakcie s maleínanhydridom, pričom hodnota E = 100 % zodpovedá číselne teoretickej hodnote pre prípad, že každá molekula polyizobuténu má reaktívnu dvojitú väzbu, vhodné ako aditívum do palív, najmä pre zážihové motory a do...

Mazadlá pre chladiace stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 279064

Dátum: 06.07.1994

Autori: Kohnz Harald, Grasshoff Hans Dieter, Synek Vladislav

MPK: C10M 105/34

Značky: chladiace, mazadla, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Mazadlá sú tvorené syntetickým esterom alebo zmesou syntetických esterov pripravených esterifikáciou n-pentánovej kyseliny, n-heptánovej kyseliny a/alebo n-nonánovej kyseliny s prímesou malých množstiev rozvetvených monokarboxylových kyselín C4 až C10, s pentaerytritolom a/alebo dipentaerytritolom. Molekulové hmotnosti esterov pentaerytritolu sú 360 až 850, esterov dipentaerytritolu 560 až 1300. Estery sú charakterizované ďalej polaritou,...

Způsob přípravy výlisků při použití uranylových solí vyšších mastných kyselin jako mazadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268952

Dátum: 11.04.1990

Autori: Radil Vojtěch, Veselý Pavel, Drexler Jan

MPK: C10M 103/06

Značky: způsob, solí, kyselin, použití, uranylových, přípravy, mazadla, výlisků, vyšších, mastných

Text:

...kde kovová složka bude tvořena prvkem kompatibilnim nebo shodnýn s prvkem. který tvoří základni materiál.uvedené nedostatky v převážně miře odstraňuje způsob podla vynálezu jehož podstata spočíva v tom, že do prášku kovového ursnu, případně kysličniku uranu, se přidá urenylová sůl vyšších mastných kyselin v množství jedná dasetiny až tří hmotnostnich procent. před jejich úpravou grenulomatrického složení mletím nebo lisováním nebo se přidá...

Způsob přípravy mazadla na bázi uranylových solí pro lisování práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268900

Dátum: 11.04.1990

Autori: Drexler Jan, Veselý Pavel, Radil Vojtěch

MPK: C01G 43/00, C10M 103/06

Značky: uranylových, materiálů, práškových, přípravy, způsob, solí, lisování, mazadla, bázi

Text:

...smčs se zahřeje na teplotu nižší než 325 K. Koagulací se zíaká sraženína, která se promyje a vysuší.V 50 ml ethanolu se rozpustí 5 g kyseliny stearové za mírného zahřátí (max. 325 K). Pak se přidá několik kapek ethanolického roztoku Fenolftaleinu a kyselina stearová, ktera se neutralizuje přídavkem roztoku 2 M hydroxidu sodného do růžovéhozabarvení. vzniklý gel se rozpustí přídavkem 100 ml alkoholu a po zahřátí na 320 K se přidâ...

Vnitřní perfluorpolyetherová mazadla pro pryskyřičné kompozice používané v nátěrových hmotách pro magnetické záznamové prostředky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266341

Dátum: 13.12.1989

Autori: Scarati Mario Alberto, Caporiccio Gerardo

MPK: C09D 5/23, G11B 5/71

Značky: mazadla, používané, magnetické, kompozice, nátěrových, pryskyřičné, vnitřní, hmotách, záznamové, prostředky, perfluorpolyetherová

Text:

...nepolární koncové skupiny v hydrogenované formě a které jsou kapalné přiohebných magnetických záznamových prostředků, která tato mazadla obsahují.Předmětem vynálezu jsou tedy vnitřní perfluozpolyetherová mazadla pro pryskyřičné kompozice používané v nátěrových hmotách pro magnetické záznamové prostředky ohebněho typu, vyznačujici se tím, že jsou tvořena bifunkčními perfluorpolyetherovými sloučenínaml, které jsou kapalné při teplotě 25 °C,...

Sposob výroby syntetického mazadla a/alebo komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259576

Dátum: 17.10.1988

Autori: Baxa Jozef, Macho Vendelín, Lichvár Milan, Štovčíková Irena, Papp Jozef, Ambrož František, Žedényi Mikuláš, Kavala Miroslav, Rendko Tibor, Kopernický Ivan, Sabadoš Július, Cvengroš Ján

MPK: C10M 109/02

Značky: syntetického, komponentu, mazadla, spôsob, výroby

Text:

...a. ďalších,.bližšie .neidentifikovaných prímesí. Taký zriadený vodný roztok je nutné ešte pred použitím na esteritikáciu, preesterifikáciu a polyesterifika-ciu zbaviť .aspoň podstatnej.časti vody obvyklými postupmi, ako destiláciou alebo rektifikäciou, najmä za znížené.ho tlaku, ďalej za použitia vynášačov .a.zeotnopickou destilaciott, kryš-talizáciou,.pripadne navyše prekryštalizáciou ap.Takto pripravený koncentrát vedľajšieho...

Spôsob prípravy syntetického mazadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 247292

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ambrož Jaroslav, Pšeolka Emil, Koleš Jioí, Mlejnek Vladimír, Holub Jaroslav, Toíska Vojtich, Tikovský Lubomír, Hyka František, Prucha Jaroslav, Pospíšil Josef

MPK: C07C 67/00, C10M 109/02, C10M 105/32...

Značky: spôsob, mazadla, přípravy, syntetického

Text:

...kyseli-na dodecylbenzénsulfónová a zvlášť sulfonované p-olyměry, ako sultonovaná styrén-divinylbenzénová živica,zvlášť teplostály kationit-sultopolyfenylenketón, ktorý možno použit na esteriiikácie a polyesterifikácie i pri teplotách 180 až 220 stupňov Celsia. Okrem tohto teplostálebo kationitu pri vyšších teplotách sú vhodné aj katalyzátory na báze zlúčenín titánu, germánia, lítia, cínu, antimónu, uránu, zirkónia, mangánu a...

Sposob výroby syntetického mazadla a/alebo komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252019

Dátum: 13.08.1987

Autori: Střešinka Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Rendko Tibor, Baxa Jozef, Štovčíková Irena, Kavala Miroslav, Matějovský Vladimír, Štěpina Václav

MPK: C10M 105/32, C07C 67/03

Značky: výroby, syntetického, komponentu, spôsob, mazadla

Text:

...z príkladov.Do sklenenej banky o obsahu 4 dm, opatrenej teplomerom a vodným zostupným chladičom, sa naváži 1 450 g veďajších produktov - destilačných zvyškov z oxidácie cyklohexánu s takouto analýzou číslo kyslosti z 269,2 ma KOH.g 1 číslo zmydelnenia z 416,2 mg KOIł.g hydroxyiové číslo z 188,1 mg KOH.g 1 hustota pri 20 stupňoch Celsia 1137 kg.m 3. Potom 970 g Z-etyihexanolu a 5,0 g kataiyzátora kyseliny sírovej. Za prefukovaiíia reakčnej...

Mazadlá, vhodné ako prísada do kompozícií na úpravu a spracovanie sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 250900

Dátum: 14.05.1987

Autori: Janigová Ružena, Forró Juraj, Florovič Stanislav, Martišovič Jozef

MPK: C03C 25/00

Značky: kompozícií, sklenených, vhodné, úpravu, spracovanie, prísada, vlákien, mazadla

Text:

...tukov, škrobu, ,polyesterovýlch a epoxivdových živíc, .polýměrov vinylických a/alebo ol-etfinických monomêrov,polyuretalnov .a pod. Ako prídavclk do llulbrikač-ných kompozitní je spravidla postačujúce ich používať v množstve 0,05 až 0,5 hmotnosti.vynález je ďalej obja-snený formou .príklaldov.K príprave mazadla sa použil aminoamld n.a báze kyseliny olejovej a dietyléntria-mi 250900nu o aminovom ČÍSIE 302 mgKOH/g. Ako neiónorvý tenzišd sa...

Sposob výroby syntetického mazadla a/alebo komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250026

Dátum: 15.04.1987

Autori: Matějovský Vladimír Ing, Rendko Tibor, Baxa Jozef, Čollák Mikuláš, Malčovský Eugen, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Střešinka Jozef, Štěpina Václav

MPK: C10M 109/02

Značky: mazadla, spôsob, syntetického, komponentu, výroby

Text:

...ettoxylácie, ako aj propoxvlátcie glycerolu a trimetylo-lpropánu, ďalej produlkty jpolya-dície etylén-oxidu a/alebvo propylénoxidu na uvedené a ďalšie technicky dostupné trojmocné alkoholy.Zo štvormocných až šesťmocnýtch alkoho lov najvýznamnejší je pentaerytritol, xylitol,dipentaerytritol, redukované culkry, produ~k~ ty edície a polyadicie etylénoxiwdu, ako aj propylén-oxidu na viacmocné alko-holý, veud~ ľajšie produlkty z výroby...

Způsob výroby kuželužského mazadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 233423

Dátum: 15.08.1986

Autori: Svoboda Václav, Koutný Petr, Škrabal Mojmír, Pospíšil Petr

MPK: C14C 9/02

Značky: kuželužského, mazadla, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zdokonalené výroby koželužského mazadla pro likrování usní. Účelem vynálezu je dosáhnout zvýšení stanovitelného množství skupin - OSO3H v mazadle, což se následně projevuje rovnoměrnějším rozložením mazadla v řezu vylikrovaných usní, zejména hovězinových. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že se k propraným sulfoesterům, připraveným ze směsi interakčního produktu oxidovaného parafinu s polypropylenovým olejem a z řepkového oleje...

Spôsob dávkovania mazadla na báze tvrdého práškovitého vosku

Načítavanie...

Číslo patentu: 224002

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pašava Jozef, Březina Jiří, Chmelíček Jaroslav, Tesák Štefan

Značky: tvrdého, práškovitého, spôsob, báze, vosků, mazadla, dávkovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob dávkovania mazadla na báze tvrdé ho práškovitého vosku, napríklad stearanu vápenatého, do zlievárenskej formovacej zmesi pre škrupinové formovanie, tvorenej pieskom, novolakovou živicou a hexametyléntetramínom, dávkovaným vo vodnom roztoku, pripravovanej technológiou za horúca, vyznačujúci sa tým, že mazadlo, obsahujúce ionogenný tenzid vybraný zo skupiny zahrnujúcej alkylbenzénsulfonany, alkánsulfonany, alkénsulfonany, alkylsírany,...

Zařízení k odsávání spalin nad podavačem z pracovního prostoru dávkovače mazadla lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220386

Dátum: 15.11.1985

Autor: Mikšovic Zdeněk

Značky: dávkovače, zařízení, odsávání, mazadla, spalin, prostoru, pracovního, podavačem

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k odsávání spalin z pracovního prostoru dávkovače mazadla při lisování trub, sestávající ze zaváděcího kolena, napojeného na odsávací kanál, přičemž v zaváděcím kolenu je nad podavačem proveden otvor, na který je napojen odsávací kanál, který je vyveden pod pracovní plošinu dávkovače mazadla a zaústěn do odtahové komory lisu.

Dvouzákrutové vřeteno se zásobníkem mazadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 216820

Dátum: 15.01.1985

Autor: Franzen Gustav

Značky: vřeteno, dvouzákrutové, mazadla, zásobníkem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dvauzákrutového vřetena, uloženého v ochranném hrnci, sestávajícím z obvodového pláště, dna a z dutého náboje vřetena, kde obvodová plocha ochranného hrnce, po které klouže obíhající příze, je smáčena mazadlem nebo smáčedlem pro úpravu vlastností příze. Přívod mazadla nebo smáčedla na obvodovou plochu ochranného hrnce je zajišťován propojením této plochy se zásobníkem mazadla. Podstata vřetena podle vynálezu spočívá v tom, že...

Spôsob prípravy koželužského mazadla na báze hovädzieho tuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227111

Dátum: 01.01.1985

Autori: Obert Jaroslav, Dávidek Marián

Značky: spôsob, mazadla, koželužského, hovädzieho, báze, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy koželužského mazadla na báze hovädzieho tuku, ktorý je predupravený zmesou oleyl a cetylsíranu sodného a vody pri teplote 40 až 50 °C, vyznačujúci sa tým, že na 100 hmot. dielov hovädzieho tuku sa pôsobí 4 až 20 hmot. dielmi p-toluénsulfochlóramidu sodného alebo benzén sulfochlóramidu sodného rozptýleného v ekvivalentnom množstve etylalkoholu.

Prietokomer mazadla privádzaného do ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 224971

Dátum: 01.12.1984

Autor: Barysz Igor

Značky: ložísk, prietokomer, mazadla, privádzaného

Zhrnutie / Anotácia:

Prietokomer mazadla privádzaného do ložísk, ktorý je pripojený na prepojovacie zariadenie, na ktoré je pripojený prívod mazadla do ložiska a prívod pracovného mazacieho okruhu privádzajúceho mazadlo do ložísk pod stálym tlakom, vyznačujúci sa tým, že pozostáva z meracej nádoby /1/, ktorej spodná časť je pripojená na prepojovacie zariadenie /2/, pričom na vrchnú časť meracej nádoby /1/ je pripojené prepojovacie atmosferické zariadenie /7/, ktoré...

Zařízení na zavádění mazadla na vnitřní stěnu válcované trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 216719

Dátum: 01.10.1984

Autori: Štefek Oldřich, Pazdiora Tadeáš

Značky: vnitřní, mazadla, zavádění, válcované, stěnu, zařízení, trubky

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na zavádění sypkého mazadla, na vnitřní stěnu válcované trubky, například kamenné soli vyznačující se tím, že sestává ze zásobníku (10) kamenné soli s trychtýřovou násypkou (11) a k zespodu připojené dávkovací komory (12), jež jsou stojinami (8, 9) připevněny k trubkovým vodítkům (6, 7) kluzně uloženým na vodicích tyčích (4, 5), usazených v držácích (2, 3) základové desky (1), k níž je připevněn silový válec (13), jehož pístnice (14)...

Prostředek pro odstraňování fosfátových vrstev se zbytky mazadla po tažení

Načítavanie...

Číslo patentu: 223533

Dátum: 01.05.1984

Autori: Marčanová Zdeňka, Welz Garcia, Křížková Zdeňka

Značky: fosfátových, odstraňování, mazadla, tažení, zbytky, vrstev, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chemického prostředku s vhodnými funkčními i ekologickými vlastnostmi pro tažírenskou technologii. Prostředek podle vynálezu je založen na bázi hydroxydů alkalických kovů, uhličitanů alkalických kovů a inhibitorů koroze v kombinaci s povrchově aktivními látkami s nízkou pěnivostí a dobrou biologickou odbouratelností, jako jsou např. tenzidy alkylbetainového typu. Vynálezu může být využito v chemickém průmyslu.

Anionaktivní koželužská mazadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 215365

Dátum: 29.02.1984

Autori: Pivoňka Václav, Hemžal Pavel, Blažej Anton, Ranný Mojmír, Smejkal Pavel

Značky: anionaktivní, koželužská, mazadla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká koželužské technologie. Řeší problematiku snížení množství koželužských mazadel v procesu likrování usní. Podstata vynálezu spočívá v přípravě anionaktivních koželužských mazadel, vyznačujících se tím, že obsahují 1 až 99 hmotnostních procent, fosforylovaných monoacylglycerolů nebo diacylglycerolů s 12 až 22 atomy uhlíku v řetězci mastné kyseliny. Kationtem těchto solí může být libovolný kovový iont. Fosforylované monoacyl a...