Patenty so značkou «mazacieho»

Spôsob privádzania mazacieho oleja pri valcovaní za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12782

Dátum: 17.11.2005

Autori: Vanel Luc, Hauret Guy, Laugier Maxime, Ogawa Shigeru, Shiraishi Toshiyuki, Masson Pascal, Takahama Yoshiki

MPK: B21B 27/10

Značky: privádzania, oleja, studena, válcování, mazacieho, spôsob

Text:

...aspoň jednej valcovacej stolici (napríklad JP-A-2000-35 1002). Podľa tohto spôsobu sa ovláda rýchlosť privádzania mazacieho oleja len vzávislosti od požadovaných kvalitatívnych charakteristík, takže nie je možné precízne ovládanie.Cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob privádzania mazacieho oleja, ktorý je schopný obsiahnut množstvo akosti kovových (oceľových) plechov bez toho, aby bolobmedzený olejovým mazacím zariadením alebo ovládacím...

Spôsob dodávania mazacieho oleja pri valcovaní za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9571

Dátum: 17.11.2005

Autori: Takahama Yoshiki, Shiraishi Toshiyuki, Ogawa Shigeru, Hauret Guy, Vanel Luc

MPK: B21B 45/02, B21B 27/10, B21B 37/00...

Značky: válcování, oleja, studena, spôsob, mazacieho, dodávania

Text:

...emulzie, koncentrácie emul zie, dĺžky pre roztečenie, teploty emulzie, šírky valcovaného materiálu alebo dĺžky bubnavalca, valcovacieho zaťaženia, typu valcovaného materiálu a typu mazacieho oleja, takžemazanie sa môže riadiť s vysokou presnosťou.Vysokou presnosťou riadenia mazania sa vytvára vhodná hrúbka olejového filmu bez nadbytku alebo nedostatku priamo pod miestom záberu valca a trecí koeficient medzi valcovaným materiálom a...

Spôsob dodávania mazacieho oleja pri valcovaní za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14804

Dátum: 17.11.2005

Autori: Ogawa Shigeru, Shiraishi Toshiyuki, Vanel Luc, Hauret Guy, Takahama Yoshiki

MPK: B21B 45/02, B21B 27/10, B21B 37/00...

Značky: oleja, dodávania, spôsob, mazacieho, studena, válcování

Text:

...zovretiu valcovaného materiálu a vykonávanie stabilného valcovania. Ďalej je možné znížiť náklady navalcovania a zlepšiť kvalitu produktu. PREHĽAD OBRÁZKOV NA VÝKRESOCH0013 Obr. 1 je pohľad na jeden priklad vzťahu medzi rýchlosťou valcovania a účinnosťou dodávania keď sa ako parametre používajú dodávka emulzie a koncentrácia emulzie. 0014 Obr. 2 je pohľad, ktorý schematicky znázorňuje jeden príklad valcovacieho zariadenia nauskutočňovanie...

Spôsob dodávania mazacieho oleja pri valcovaní za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14788

Dátum: 17.11.2005

Autori: Takahama Yoshiki, Vanel Luc, Ogawa Shigeru, Shiraishi Toshiyuki, Hauret Guy

MPK: B21B 45/02, B21B 37/00, B21B 27/10...

Značky: spôsob, oleja, studena, válcování, dodávania, mazacieho

Text:

...a vykonávanie stabilnćho valcovania. Ďalej je možné znížiť náklady navalcovanie a zlepšiť kvalitu produktu. PREHĽAD OBRÁZKOV NA VÝKRESOCH0013 Obr. 1 je pohľad na jeden priklad vzťahu medzi rýchlosťou valcovania a účinnosťou dodávania keď sa ako parametre používajú dodávka emulzíe a koncentrácia emulzíe. 0014 Obr. 2 je pohľad, ktorý schematicky znázorňuje jeden príklad valcovacieho zariadenia nauskutočňovanie spôsobu dodávania mazacieho oleja...

Spôsob výroby suroviny do mazacieho oleja s vysokým indexom viskozity a nízkou prchavosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281267

Dátum: 05.06.1996

Autori: Lee Yun-kil, Min Wha-sik, Kwon Sook-hyung

MPK: C10G 69/00, C10G 50/02, C10G 71/00...

Značky: indexom, vysokým, prchavosťou, nízkou, viskozity, spôsob, oleja, suroviny, výroby, mazacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zahŕňa destiláciu atmosférického rezídua vo vákuu v prvej vákuovej destilačnej jednotke (V1) do vzniku vákuového plynového oleja, hydrospracovanie vákuového plynového oleja v prvej reakčnej jednotke (R1) na odstránenie nečistôt, hydrokrakovanie spracovaného vákuového plynového oleja v druhej reakčnej jednotke (R2) na získanie ľahkých uhľovodíkov, oddelenie ľahkých olejových produktov a nekonvertovaného oleja sériou frakčných destilácií...

Mazací olej s veľkou priľnavosťou mazacieho filmu ku kovom

Načítavanie...

Číslo patentu: 246436

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pástor Oliver, Kunovský Jioí, Husárik Rudolf, Tmé Miroslav

MPK: C10M 161/00

Značky: mazací, mazacieho, filmu, velkou, kovom, prilnavosťou

Text:

...kyseliny.alifaticllce, iaromatickąě, naltenoxłe alebo ioh zmesi a estery týchto kf/łselín v množstve maximálne 8 hmotnostných dielov. Sú to látky typu ditiofosfátov zinočnaiých a antimonitozinočnaiých, iziotosfonetov k-OlVOV e 1 kalických zemín, alkylsulfídov, kyselina de~ kánová až oiktadekánovä a ich zmesi, jednotlive melyl- až dktadecylestery kyseliny dekánovej saž oktadekánovej alebo zmesi esterov, kyseliny alkyl, .arylą mono, di- a...

Zariadenie na kontrolu činnosti mazacieho systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 241586

Dátum: 15.09.1987

Autori: Housley John Rosindale, Jeffery James Edward, Johnston David Norman

MPK: F01M 11/10

Značky: mazacieho, systému, kontrolu, činnosti, zariadenie

Text:

...valčellça,v ktorom je umiestnený piewstik a pružina,pričom na voľnom konci plastika je vlytvo~ rená kullisa. 0 túto kulisnu sa opiera koncový spínač. Hydraulický valček je opatrený vtokovým a výtok-ovým otvorom.Príklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu je znázornený na pripojenom obrázku. i ~Pri normálnej činnostimazacieho systemu je mazacie médium w-tokovým otvor-om 2prlv-ádzané do hydraulického ivalčełka 1 pod piestik 3, na Iktorý...

Zariadenie na štrbinový nástrek mazacieho média na pás valcovaného plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237102

Dátum: 15.03.1987

Autor: Díkej Michal

MPK: B21B 45/02

Značky: plechů, mazacieho, štrbinový, zariadenie, nástrek, valcovaného, media

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na štrbinový nástrek mazacieho média na pás valcovaného plechu za studena a rieší spoľahlivosť a rovnomernosť nanášania, jeho bezporuchovosť a jednoduchú prevádzku. Namiesto jednotlivých trysiek je vytvorené jedno zariadenie a pozostáva z rozvodnej dosky opatrenej pozdĺžnymi kanálmi s výstupnými otvormi, ďalej z uzatváracej dosky a z tryskového plechu pevne zomknutého medzi rozvodnou doskou a uzatváracou doskou,...